Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/0093(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0026/2012

Ingivna texter :

A7-0026/2012

Debatter :

PV 16/02/2012 - 6
CRE 16/02/2012 - 6

Omröstningar :

PV 16/02/2012 - 8.13
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0061

Antagna texter
PDF 186kWORD 30k
Torsdagen den 16 februari 2012 - Strasbourg
Den regionala konventionen om Europa–Medelhavstäckande regler om förmånsursprung ***
P7_TA(2012)0061A7-0026/2012

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 16 februari 2012 om utkastet till rådets beslut om ingående av den regionala konventionen om Europa–Medelhavstäckande regler om förmånsursprung (11343/2010 – C7-0207/2011 – 2010/0093(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (11343/2010),

–  med beaktande av utkastet till regional konvention om Europa-Medelhavstäckande regler om förmånsursprung (09429/2010),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artiklarna 207.4 första stycket och 218.6 andra stycket led a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C7-0207/2011),

–  med beaktande av artiklarna 81 och 90.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för internationell handel och yttrandet från utskottet för utrikesfrågor (A7-0026/2012).

1.  Europaparlamentet godkänner att konventionen ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till de regeringar och parlament som representerar parterna i den regionala konventionen om Europa-Medelhavstäckande regler om förmånsursprung och till medordförandena för den parlamentariska församlingen för Europa–Medelhavsområdet.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy