Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2012/2509(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B7-0063/2012

Předložené texty :

B7-0063/2012

Rozpravy :

PV 16/02/2012 - 7
CRE 16/02/2012 - 7

Hlasování :

PV 16/02/2012 - 8.14
CRE 16/02/2012 - 8.14
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0062

Přijaté texty
PDF 206kWORD 39k
Čtvrtek, 16. února 2012 - Štrasburk
Budoucnost Evropského programu monitorování Země (GMES)
P7_TA(2012)0062B7-0063/2012

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. února 2012 o budoucnosti programu GMES (2012/2509(RSP))

Evropský parlament,

  s ohledem na sdělení Komise ze dne 30. listopadu 2011 o Evropském programu monitorování Země (GMES) a jeho provozních činnostech (od roku 2014) (KOM(2011)0831),

  s ohledem na sdělení Komise nazvané „Rozpočet pro Evropu 2020“ ze dne 29. června 2011 (KOM(2011)0500),

  s ohledem na své usnesení ze dne 19. ledna 2012 o kosmické strategii Evropské unie sloužící občanům(1),

  s ohledem na závěry Rady ze dne 31. května 2011 nazvané „Na cestě ke kosmické strategii Evropské unie sloužící občanům“,

  s ohledem na ústní otázku položenou Komisi v souvislosti s budoucností programu GMES (O-000325/2011 - B7-0027/2012),

  s ohledem na čl. 115 odst. 5 a čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že program GMES je jedním ze dvou stěžejních kosmických projektů Evropské unie a hraje klíčovou roli v pozorování Země, které představuje klíčový nástroj v boji proti změně klimatu a zhoršování stavu životního prostředí, jakož i v oblasti civilní ochrany a bezpečnosti, udržitelného rozvoje, mobility a zvládání krizí, a které poskytuje významné ekonomické příležitosti, jelikož se v jeho rámci rozvíjejí návazné služby a podporují inovace;

B.  vzhledem k tomu, že program GMES má pro Evropu značný význam z politického, strategického a technického hlediska a že v poměru k investicím, které jsou do něj vkládány, má velký ekologický, sociální a technologický přínos;

C.  vzhledem k tomu, že program GMES byl zřízen jako program Unie, je financován z jejího rozpočtu – do roku 2013 na něj bylo vyčleněno přibližně 3,2 miliardy EUR – a že Unie tento projekt také řídí a nese za něj odpovědnost;

D.  vzhledem k tomu, že nebude-li existovat důvěryhodný finanční plán dlouhodobé a stabilní finanční podpory, povede to zřejmě z dlouhodobého hlediska k vyšším nákladům, k rozdílům v dostupnosti zjištěných údajů a výhod pro evropské občany a k přerušení, či dokonce pozastavení programu a získávání údajů jeho prostřednictvím, a že tato situace může v konečném důsledku znamenat, že se dosud vynaložené prostředky minou účinkem a že Evropa ztratí svou nezávislost a technologický náskok v tak důležité oblasti, jakou je vesmírná infrastruktura;

E.  vzhledem k tomu, že Rada dne 31. května 2011 požádala o to, aby se program GMES i nadále financoval v souladu s povinnostmi Unie z jejího rozpočtu, že několik členských států naznačilo svůj nesouhlas s tím, aby se o financování tohoto programu rozhodovalo na mezivládní úrovni, a že navrhovaný fond GMES tak zřejmě nebude schopen poskytovat dostatek finančních prostředků;

1.  vyjadřuje politování nad tím, že ačkoli stávající nařízení (EU) č. 911/2010 se týká pouze počáteční provozních činností programu GMES a jeho platnost vyprší na konci roku 2013, vydala Komise dne 30. listopadu 2011 pouze sdělení a nepředložila ve věci programu GMES legislativní návrh;

2.  nesouhlasí s tím, jakým směrem by se podle sdělení Komise mělo budoucí financování a řízení programu GMES ubírat, totiž aby se financování tohoto projektu řešilo na mezivládní úrovni; obává se, že tento přístup bude mít na budoucí rozvoj programu nanejvýš nepříznivý vliv, že program v jeho důsledku ztratí svůj evropský rozměr, že je tento přístup v rozporu se zásadami transparentního, plného, otevřeného a rovného přístupu pro všechny a že bude vnímám jako signál toho, že EU od svého stěžejního projektu upouští;

3.  nepovažuje za možné, aby financování programu GMES probíhalo mimo víceletý finanční rámec – tedy systémem financování a řízení, který Komise navrhla ve svém sdělení;

4.  poukazuje na to, že nejistota ohledně budoucnosti programu GMES a jeho financování má nanejvýš nepříznivý vliv na rozvoj služeb a aplikací GMES a jejich uvádění na trh, přičemž se očekává, že tyto služby a aplikace by měly stimulovat hospodářský růst a životní úroveň evropských občanů;

5.  vyzývá proto Komisi, aby urychleně předložila legislativní návrh, který se bude týkat dlouhodobé správy, financování a operačních činností programu GMES podle víceletého finančního rámce, s cílem zajistit řádné spuštění a fungování jeho provozních činností a splnění plánu, podle nějž by měl být program plně funkční od roku 2014;

6.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států.

(1) Přijaté texty, P7_TA(2012)0013.

Právní upozornění - Ochrana soukromí