Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2012/2509(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B7-0063/2012

Iesniegtie teksti :

B7-0063/2012

Debates :

PV 16/02/2012 - 7
CRE 16/02/2012 - 7

Balsojumi :

PV 16/02/2012 - 8.14
CRE 16/02/2012 - 8.14
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2012)0062

Pieņemtie teksti
PDF 201kWORD 37k
Ceturtdiena, 2012. gada 16. februāris - Strasbūra
Vides un drošības globālās novērošanas nākotne (GMES)
P7_TA(2012)0062B7-0063/2012

Eiropas Parlamenta 2012. gada 16. februāra rezolūcija par GMES nākotni (2012/2509(RSP))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas 2011. gada 30. novembra paziņojumu par Eiropas Zemes novērošanas programmu (GMES) un tās darbību (sākot ar 2014. gadu) (COM(2011)0831),

–  ņemot vērā Komisijas 2011. gada 29. jūnija paziņojumu “Budžets stratēģijai ”Eiropa 2020“” (COM(2011)0500),

–  ņemot vērā 2012. gada 19. janvāra rezolūcija par Eiropas Savienības kosmosa stratēģiju pilsoņu interesēs(1),

–  ņemot vērā Padomes 2011. gada 31. maija secinājumus “Ceļā uz Eiropas Savienības kosmosa stratēģiju pilsoņu interesēs”,

–  ņemot vērā mutisko jautājumu Komisijai par GMES nākotni (O-000325/2011 – B7–0027/2012),

–  ņemot vērā Reglamenta 115. panta 5. punktu un 110. panta 2. punktu,

A.  tā kā globālās vides un drošības novērošanas programma (GMES) ir viena no Eiropas Savienības kosmosa pamatiniciatīvām un tai ir izšķirošā loma Zemes novērošanā, kas ir būtisks instruments cīņā ar klimata pārmaiņām un vides degradāciju, civilajā aizsardzībā un drošībā, ilgtspējīgā attīstībā, mobilitātē un krīzes pārvaldībā, kā arī svarīgu ekonomisko iespēju radīšanā, attīstot lejupējos pakalpojumus un veicinot inovācijas;

B.  tā kā GMES piemīt milzīga politiskā, stratēģiskā un tehniskā nozīme attiecībā uz Eiropu un tā ir ļoti lietderīga ekonomisko, sociālo un tehnoloģisko labumu ziņā;

C.  tā kā GMES tika izveidota kā Savienības programma, ko finansē no ES budžeta (ar kopējo apjomu līdz 2013. gadam apmēram EUR 3,2 miljardi) ES pārvaldībā un atbildībā;

D.  tā kā ticama finansējuma plāna, kurš nodrošina ilgtermiņa un stabilu finansiālo atbalstu, trūkums varētu novest pie augstākām izmaksām nākotnē, neatbilstības attiecībā uz to, kā Eiropas pilsoņiem ir pieejama iegūtā informācija un sniegtie labumi, un programmas un tās datu piegādes pārtraukumiem vai pat apturēšanas un visbeidzot varētu nozīmēt to, ka līdzšinējie ieguldījumi nav devuši rezultātus un Eiropa zaudēs savu neatkarību un tehnoloģiskā avangarda lomu šajā svarīgajā kosmosa infrastruktūrā;

E.  tā kā 2011. gada 31. maijā Padome pieprasīja, lai ES budžets turpinātu finansēt GMES programmu atbilstoši Savienības saistībām, tā kā vairākas dalībvalstis jau ir norādījušas uz iebildumiem pret to, ka GMES finansēšanu reglamentē starpvaldību nolīgums, un tā kā ierosinātais GMES fonds tādēļ varbūt neradīs vajadzīgo finansējumu,

1.  pauž nožēlu, ka 2011. gada 30. novembrī Komisija publicēja tikai paziņojumu un nepiedāvāja likumdošanas priekšlikumu par GMES, ņemot vērā to, ka pašreizējā Regula (ES) Nr. 911/2010 attiecas tikai uz sākotnējo darbību un zaudēs spēku 2013. gada beigās;

2.  nepiekrīt norādei Komisijas paziņojumā attiecībā uz turpmāko GMES finansēšanu un pārvaldību, ar mērķi, lai projektam būtu starpvaldību finansējums; pauž bažas, ka šis norādītais virziens nodarīs milzīgu kaitējumu turpmākajai programmas attīstībai, izraisīs to, ka programma zaudēs savu Eiropas dimensiju, nonāks pretruna pārredzamības principam un principam par pilnīgu, atklātu un līdzvērtīgu piekļuvi visiem, kā arī kalpos par zīmi tam, ka ES atkāpjas no savas pamatiniciatīvas;

3.  pauž neticību tam, ka GMES finansēšana ārpus daudzgadu finanšu shēmas (DFS) ‐ ar finansējuma un pārvaldības struktūru, ko Komisija ierosināja savā paziņojumā ‐ būtu dzīvotspējīgs variants;

4.  norāda, ka neskaidrība par GMES programmas nākotni un tās finansējumu ārkārtīgi kaitē GMES pakalpojumu un lietojumprogrammu attīstībai un komerciālajai izmantošanai, kam saskaņā ar iecerēto būtu jārada ekonomiskā izaugsme un jānodrošina labklājība Eiropas pilsoņiem;

5.  tādēļ aicina Komisiju pasteidzināt tiesību aktu priekšlikumu attiecībā uz GMES programmas ilgtermiņa pārvaldību, finansējumu un darbību, ko finansē DFS ietvaros, tā lai nodrošinātu programmas pienācīgu izvēršanu un darbību un to, ka tiek sasniegts tās mērķis uzsākt darboties pilnā apmērā no 2014. gada;

6.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un dalībvalstu valdībām un parlamentiem.

(1) Pieņemtie teksti, P7_TA(2012)0013.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika