Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2012/2509(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B7-0063/2012

Texte depuse :

B7-0063/2012

Dezbateri :

PV 16/02/2012 - 7
CRE 16/02/2012 - 7

Voturi :

PV 16/02/2012 - 8.14
CRE 16/02/2012 - 8.14
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0062

Texte adoptate
PDF 199kWORD 42k
Joi, 16 februarie 2012 - Strasbourg
Viitorul Programului european de monitorizare a Pământului (GMES)
P7_TA(2012)0062B7-0063/2012

Rezoluția Parlamentului European din 16 februarie 2012 referitoare la viitorul Programului european de monitorizare a Pământului (GMES) (2012/2509(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 30 noiembrie 2011 privind Programul european de monitorizare a Pământului (GMES) și operațiunile sale (începând cu anul 2014) (COM(2011)0831),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 29 iunie 2011 intitulată „Un buget pentru Europa 2020”(COM(2011)0500),

–  având în vedere Rezoluția sa din 19 ianuarie 2012 referitoare la o strategie spațială a Uniunii Europene în serviciul cetățeanului(1),

–  având în vedere concluziile Consiliului din 31 mai 2011 intitulate „Către o strategie spațială a Uniunii Europene în serviciul cetățeanului”,

–  având în vedere întrebarea orală adresată Comisiei cu privire la viitorul programului GMES (O-000325/2011 – B7-0027/2012),

–  având în vedere articolul 115 alineatul (5) și articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Programul de monitorizare globală pentru mediu și securitate (GMES) reprezintă una dintre cele două inițiative spațiale emblematice ale Uniunii Europene și joacă un rol-cheie în observarea Pământului, fiind un instrument esențial pentru combaterea schimbărilor climatice și a degradării mediului, pentru protecția și securitatea civilă, dezvoltarea durabilă, mobilitatea și gestionarea crizelor, precum și pentru oferirea unor oportunități economice importante prin dezvoltarea de servicii în aval și prin stimularea inovării;

B.  întrucât GMES prezintă o importanță majoră pentru Europa din punct de vedere politic, strategic și tehnic și întrucât acesta este foarte rentabil, aducând beneficii economice, sociale și tehnologice;

C.  întrucât GMES a fost înființat ca un program al Uniunii, finanțat prin bugetul UE, însumând aproximativ 3,2 miliarde EUR până în 2013, sub gestiunea și responsabilitatea UE;

D.  întrucât lipsa unui plan de finanțare credibil care să ofere sprijin financiar stabil pe termen lung ar putea conduce la costuri mai mari pe termen lung, la o disparitate în ceea ce privește accesul la informații și la beneficii pentru cetățenii europeni, precum și la o întrerupere sau chiar la o suspendare a programului și a furnizării de date, acest fapt putând însemna, în cele din urmă, că investițiile realizate până în prezent au fost fără rezultate și că Europa și-ar pierde independența și avansul tehnologic în acest proiect important de infrastructură spațială;

E.  întrucât Consiliul a solicitat la 31 mai 2011 ca programul GMES să fie în continuare finanțat de către bugetul Uniunii, în conformitate cu responsabilitățile Uniunii, întrucât câteva state membre și-au exprimat deja obiecțiile față de reglementarea finanțării GMES printr-un acord interguvernamental și întrucât, drept urmare, fondul GMES propus nu va genera probabil finanțarea necesară,

1.  regretă faptul că, la 30 noiembrie 2011, Comisia a publicat doar o comunicare și nu a prezentat o propunere legislativă privind GMES, având în vedere că actualul Regulament (UE) nr. 911/2010 acoperă doar operațiunile inițiale și va expira la sfârșitul anului 2013;

2.  nu este de acord cu direcția indicată de Comisie în comunicarea sa în ceea ce privește viitorul finanțării și al gestionării programului GMES, obiectivul fiind finanțarea interguvernamentală a proiectului; este preocupat de faptul că această direcție este într-o foarte mare măsură în detrimentul dezvoltării viitoare a programului, că aceasta va conduce la pierderea dimensiunii europene a programului și că este în contradicție cu principiul transparenței și al accesului deplin, deschis și egal pentru toți, precum și de faptul că această direcție va fi văzută ca un semn de dezangajare a Uniunii Europene de la această inițiativă emblematică;

3.  nu crede că finanțarea programului GMES în afara cadrului financiar multianual (CFM) – cu finanțarea și structura de gestionare propusă de Comisie în comunicarea sa – constituie o opțiune viabilă;

4.  subliniază faptul că nesiguranța legată de viitorul programului GMES și de finanțarea sa afectează în mod grav dezvoltarea și comercializarea serviciilor și aplicațiilor GMES, de la care se așteaptă să genereze creștere economică și bunăstare pentru cetățenii europeni;

5.  solicită, astfel, Comisiei, să prezinte în mod rapid o propunere legislativă pentru gestionarea, finanțarea și funcționarea pe termen lung a programului GMES, finanțat în cadrul CFM, cu scopul de a asigura punerea în aplicare și funcționarea corespunzătoare a programului și de realiza obiectivul său de a fi în totalitate operațional începând cu 2014;

6.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

(1) Texte adoptate, P7_TA(2012)0013.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate