Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2012/2539(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B7-0075/2012

Debatai :

PV 16/02/2012 - 13.1
CRE 16/02/2012 - 13.1

Balsavimas :

PV 16/02/2012 - 14.1

Priimti tekstai :

P7_TA(2012)0063

Priimti tekstai
PDF 211kWORD 49k
Ketvirtadienis, 2012 m. vasario 16 d. - Strasbūras
Mirties bausmė Baltarusijoje, ypač Dzmitrijaus Kanavalavo ir Vladzislavo Kavaliovo atvejai
P7_TA(2012)0063RC-B7-0075/2012

2012 m. vasario 16 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl mirties bausmės Baltarusijoje, ypač Dzmitrijaus Kanavalavo ir Vladzislavo Kavaliovo atvejų (2012/2539(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 2009 m. gruodžio 17 d. savo rezoliuciją dėl Baltarusijos(1) ir kitas rezoliucijas šia tema, ypač 2011 m. rugsėjo 15 d.(2), 2011 m. gegužės 12 d.(3), 2011 m. kovo 10 d.(4) ir 2011 m. sausio 20 d.(5) rezoliucijas,

–  atsižvelgdamas į 2010 m. spalio 7 d. savo rezoliuciją dėl Pasaulio kovos su mirties bausme dienos(6) ir į ankstesnes rezoliucijas dėl mirties bausmės, ypač 2007 m. balandžio 26 d. rezoliuciją dėl visuotinio moratoriumo dėl mirties bausmės(7),

–  atsižvelgdamas į 2010 m. gruodžio 21 d. Jungtinių Tautų generalinės asamblėjos rezoliuciją 65/206, kuria raginama paskelbti moratoriumą dėl mirties bausmės bei savo ankstesnes 2007 m. ir 2008 m. rezoliucijas dėl mirties bausmės,

–  atsižvelgdamas į 2010 m. liepos 6–10 d. ESBO parlamentinės asamblėjos rezoliuciją dėl mirties bausmės,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. sausio 25 d. Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos rezoliuciją Nr. 1857 dėl padėties Baltarusijoje,

–  atsižvelgdamas į ES vyriausiosios įgaliotinės Catherine Ashton 2011 m. gruodžio 1 d. pareiškimą dėl mirties bausmės Baltarusijoje,

–  atsižvelgdamas į EP pirmininko Martino Schulzo 2012 m. sausio 24 d. pareiškimą, kuriuo smerkiama Dzmitrijui Kanavalavui ir Vladzislavui Kavaliovui paskirta mirties bausmė,

–  atsižvelgdamas į 2011 m. sausio 23 d. Užsienio reikalų tarybos išvadas dėl Baltarusijai taikomų ribojančių priemonių,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 2 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Prahoje 2009 m. gegužės 7–9 d. Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimo metu patvirtintą deklaraciją ir 2011 m. rugsėjo 30 d. Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimo proga patvirtintą deklaraciją dėl padėties Baltarusijoje,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnio 5 dalį,

A.  kadangi Baltarusija yra vienintelė šalis Europoje, kurioje yra skiriama ir įgyvendinama mirties bausmė;

B.  kadangi 2011 m. liepą buvo įvykdyta mirties bausmė Alehui Hryškaucovui ir Andrejui Burdykai, nors jų bylos dar laukė sprendimo JT žmogaus teisių komitete ir kadangi, pasak žmogaus teisių aktyvistų, nuo 1991 m. mirties bausmė Baltarusijoje buvo įvykdyta apie 400 asmenų;

C.  kadangi naujausias sprendimas skirti mirties bausmę buvo priimtas 2011 m. lapkričio 30 d. ir buvo skirtas Dzmitrijui Kanavalavui bei Vladzislavui Kavaliovui, o šį sprendimą priėmė Baltarusijos Respublikos aukščiausiasis teismas dėl tariamai įvykdytų teroristinių išpuolių 2005 m. Vitebske, 2008 m. Minske ir 2011 m. balandį Minsko metro;

D.  kadangi vadovaujantis patikimomis ataskaitomis (Tarptautinės žmogaus teisių lygų federacijos (FIDH) ir Human Rights Watch) yra faktų, įrodančių, kad kaltintojai bei Baltarusijos aukščiausiasis teismas vykdė nesąžiningą procesą, o tyrimas buvo paveiktas grubių žmogaus teisių pažeidimų bei tyčia nesilaikant svarbių įrodymų, liudijančių apie šių vyrų nekaltumą; kadangi, proceso stebėtojų nuomone, pirminio tyrimo metu bei bylos teisminio nagrinėjimo metu buvo rimtų procedūrinių pažeidimų;

E.  kadangi Dzmitrijui Kanavalavui bei Vladzislavui Kavaliovui buvo neleista pasinaudoti teisininkų paslaugomis; kadangi patikimomis ataskaitomis teigiama apie kankinimus, kuriais buvo siekiama tardymo metu išgauti prisipažinimą; kadangi nėra jokių kaltės įrodymų, kuriais šie vyrai galėtų būti susieti su sprogimu ir kadangi ant jų drabužių ar kūnų nebuvo rasta jokių sprogmenų pėdsakų;

F.  kadangi visi svarbūs įrodymai kuriais rėmėsi kaltinimas proceso metu, aukščiausiajam teismui paskelbus savo sprendimą buvo nedelsiant sunaikinti;

G.  kadangi pagal Baltarusijos Respublikos ratifikuoto Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto 14 straipsnio 1 dalį kiekvienas turi teisę į sąžiningus ir viešus klausymus, atliekamus kompetentingo, nepriklausomo ir nešališko tribunolo;

H.  kadangi D. Kanavalavo tėvams buvo grasinama ir juos sekė slaptųjų tarnybų pareigūnai, o šalia jų namų nuolat budėjo civiliai apsirengę asmenys, todėl šeima mėnesiais neturėjo galimybės bendrauti su išoriniu pasauliu;

I.  kadangi mirties bausmė Baltarusijoje išlieka valstybine paslaptimi, o pagal Bausmių vykdymo kodekso nuostatas bausmės įgyvendinimo data mirties bausme nuteistiems kaliniams, nuteistųjų šeimoms bei visuomenei yra nežinoma; kadangi mirties bausmė yra įvykdoma slaptai sušaudant, sušaudytojo kūnas nėra atiduodamas artimiesiems palaidoti, o palaidojimo vieta yra slapta;

J.  kadangi mirties bausmė Dzmitrijui Kanavalavui bei Vladzislavui Kavaliovui gali būti įgyvendinta labai greitai;

K.  kadangi Aukščiausiojo teismo sprendimas yra galutinis ir neapskundžiamas; kadangi pagal Baltarusijos teisę šalies prezidentas gali apsvarstyti malonės prašymą; kadangi Vladzislavas Kavaliovas paprašė Aliaksandro Lukašenkos malonės, neigdamas visus kaltinimus ir prašydamas panaikinti baudžiamąją atsakomybę, tačiau iki šiol negavo jokio atsakymo;

L.  kadangi Baltarusijos valdžios institucijos pasirašė Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimo metu priimtą Prahos deklaraciją, kuria įsipareigojo laikytis tarptautinės teisės principų ir pripažinti pagrindines vertybes, įskaitant demokratiją, teisinę valstybę ir pagarbą žmogaus teisėms bei pagrindinėms laisvėms;

1.  pakartoja, kad Europos Sąjunga ir kitos tarptautinės institucijos ne kartą reikalavo Baltarusijos valdžios institucijų panaikinti mirties bausmę;

2.  pabrėžia faktą, kad ši nepataisoma, žiauri nehumaniška ir žeminanti bausmė, pažeidžianti teisę į gyvybė, yra nepriimtina; apgailestauja dėl besitęsiančio Baltarusijos valdžios institucijų nesugebėjimo imtis apčiuopiamų veiksmų siekiant panaikinti mirties bausmę arba nedelsiant paskelbti moratoriumą dėl jos vykdymo;

3.  smerkia Dzmitrijui Kanavalavui bei Vladzislavui Kavaliovui paskelbtą mirties nuosprendį bei primygtinai ragina Aliaksandrą Lukašenko patenkinti abiejų vyrų malonės prašymą bei paskelbti moratoriumą visiems mirties bausmės nuosprendžiams bei jų įgyvendinimui, siekiant baudžiamojoje sistemoje panaikinti mirties bausmę, laikantis tarptautinių standartų ratifikuojant Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto antrąjį neprivalomąjį protokolą;

4.  ragina kompetentingas Baltarusijos institucijas atlikti visapusišką, sąžiningą ir nešališką šiomis aplinkybės pateiktų kaltinimų tyrimą ir suteikti pagrįstą teisingumą žiaurių nagrinėjamų terorizmo aktų aukoms;

5.  ragina Tarybą ir Komisiją panaudoti visas įmanomas diplomatijos ir bendradarbiavimo pagalbos priemones siekiant mirties bausmės Baltarusijoje panaikinimo;

6.  ragina Rytų partnerystės šalis ir Rusiją daryti spaudimą Baltarusijai dėl mirties bausmės moratoriumo įvedimo;

7.  ragina Baltarusijos pilietinę visuomenę ir nevyriausybines organizacijas dirbti siekiant mirties bausmės panaikinimo;

8.  ragina Baltarusijos institucijas atnaujinti parlamentinės darbo grupės mirties bausmės klausimu veiklą, kuri buvo pradėta 2010 m. ir kuri padėtų suderinti vidinius teisės aktus su šalies įsipareigojimais, prisiimtais ratifikavus tarptautines sutartis žmogaus teisių klausimais bei užtikrinti, kad bus griežtai laikomasi tarptautiniu mastu pripažintų teisingo bylos nagrinėjimo standartų;

9.  ragina Baltarusijos institucijas stiprinti Baltarusijoje teismų rolę bei jų veiklą be vykdomosios valdžios kišimosi arba jos daromo spaudimo, įgyvendinti JT specialiojo pranešėjo rekomendacijas dėl teisėjų ir teisininkų nepriklausomumo, užtikrinti tinkamą teismo proceso viešumą ir atitikti ESBO žmogiškojo aspekto įsipareigojimus, ypač teisinės valstybės srityje;

10.  smerkia nuolatinį žmogaus teisių gynėjų ir demokratinės opozicijos narių persekiojimą bei priekabiavimą prie pilietinės bendruomenės aktyvistų ir nepriklausomos žiniasklaidos Baltarusijoje dėl politinių priežasčių; reikalauja nedelsiant paleisti visus dėl politinių priežasčių nuteistus asmenis, kurie yra įkalinti arba jiems taikomos kitokios bausmės, įskaitant Žmogaus teisių stebėjimo centro „Viasna“ pirmininką ir Tarptautinės žmogaus teisių lygų federacijos (FIDH) pirmininko pavaduotoją Alesių Beliackį;

11.  reikalauja nedelsiant išlaisvinti politinius kalinius; pritaria 2012 m. sausio 23 d. ES Užsienio reikalų tarybos sprendimui išplėsti sankcijų kriterijus, kuo remiantis ateityje galima toliau bus galima įvardinti už rimtus žmogaus teisių pažeidimus ar pilietinės visuomenės bei demokratinės opozicijos represijas atsakingus subjektus bei pakartoja, kad pažanga ES ir Baltarusijos dialoge yra neįmanoma Baltarusijai nepadarius pažangos demokratijos, žmogaus teisių ir teisinės valstybės srityse; taip pat kol nebus besąlygiškai pakeisti ir visapusiškai atstatytos pilietinės teisės visų politinių kalinių, įskaitant dvejus ankstesnius rinkimų į prezidento postą kandidatus Mikalajų Statkevičių ir Andrejų Sanikau, demokratinės opozicijos kandidatų rinkimų kampanijos vadovus Pavelą Seviarynetsą ir Dzimitrijų Bandarenką bei dėl tariamai pažeistų namų arešto taisyklių pažeidimo įkalintą politinį kalinį Siargejų Kavalenką, kurio sveikata dėl pratęsto bado streiko yra kritinėje būklėje ir jo gyvybei gresia pavojus;

12.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Baltarusijos Respublikos vyriausybei ir parlamentui, Europos Tarybai bei Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijai.

(1) OL C 286 E, 2010 10 22, p. 16.
(2) Priimti tekstai, P7_TA(2011)0392.
(3) Priimti tekstai, P7_TA(2011)0244.
(4) Priimti tekstai, P7_TA(2011)0099.
(5) Priimti tekstai, P7_TA(2011)0022.
(6) OL C 371 E, 2011 12 20, p. 5.
(7) OL C 74 E, 2008 3 20, p. 775.

Teisinė informacija - Privatumo politika