Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2012/2541(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0079/2012

Dezbateri :

PV 16/02/2012 - 13.2
CRE 16/02/2012 - 13.2

Voturi :

PV 16/02/2012 - 14.2

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0064

Texte adoptate
PDF 211kWORD 54k
Joi, 16 februarie 2012 - Strasbourg
Evoluțiile recente din Egipt
P7_TA(2012)0064RC-B7-0079/2012

Rezoluția Parlamentului European din 16 februarie 2012 referitoare la evoluțiile recente din Egipt (2012/2541(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Egipt, în special cea din 17 noiembrie 2011 referitoare la Egipt, în special la cazul bloggerului Alaa Abd El-Fattah(1),

–  având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice (PIDCP) din 1966, la care Egiptul este parte,

–  având în vedere declarațiile Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/HR), Catherine Ashton, din 2 februarie 2012, referitoare la tragedia petrecută pe stadion, la meciul de fotbal din Egipt și din 1 februarie 2012, referitoarea la reprimarea continuă a societății civile în Egipt,

–  având în vedere Acordul de asociere încheiat în 2004 între UE și Egipt, precum și planul de acțiune convenit în 2007,

–  având în vedere concluziile Consiliului Afaceri Externe din 10 octombrie 2011 și concluziile Consiliului European privind Egiptul din 23 octombrie 2011,

–  având în vedere Comunicarea comună a Comisiei Europene și a VP/ÎR din 25 mai 2011 către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor intitulată „Un răspuns nou în contextul schimbărilor din țările vecine”,

–  având în vedere evoluția politicii europene de vecinătate (PEV) începând din 2004 și, în special, rapoartele intermediare ale Comisiei privind punerea sa în aplicare,

–  având în vedere Comunicarea comună a Comisiei și VP/HR către Consiliul European, Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: „Un parteneriat pentru democrație și prosperitate împărtășită cu țările sud-mediteraneene”,

–  având în vedere orientările UE privind apărătorii drepturilor omului din 2004, astfel cum au fost actualizate în 2008,

–  având în vedere articolul 122 alineatul (5) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât situația ONG-urilor din Egipt este alarmantă; întrucât în octombrie 2011 a fost anunțată instituirea unei comisii însărcinate cu verificarea instituțiilor civile și a ONG-urilor în scopul înăspririi controlului juridic al finanțărilor străine acordate organizațiilor societăților civile și fundațiilor politice și, ca urmare, Băncii Centrale i s-a cerut să monitorizeze toate transferurile bancare ale ONG-urilor; întrucât la sediile a zece organizații cu finanțare străină au avut loc acțiuni de căutare și cercetare, acestea fiind apoi interzise de Consiliul Suprem al Forțelor Armate (CSFA), la 29 decembrie 2011; întrucât guvernul condus de militari al Egiptului a anunțat, la 5 februarie 2012, că va începe urmărirea penală împotriva a 19 cetățeni americani și a 24 de alți cetățeni, într-o cauză având drept obiect finanțarea străină a organizațiilor fără scop lucrativ care își desfășoară activitatea în Egipt; întrucât judecătorii egipteni cercetează alegațiile referitoare la finanțarea străină ilegală a ONG-urilor pro-democratice și a fundațiilor politice și întrucât 44 de pârâți, printre care 19 americani, 14 egipteni, 5 sârbi, 2 germani, 2 libanezi, 1 iordanian și 1 palestinian, au fost deferiți Curții Penale din Cairo, cu interdicția de a părăsi țara;

B.  întrucât ONG-urile sunt, de asemenea, învinuite de a fi înființat și utilizat sedii în Egipt fără autorizația guvernului, cu toate că cererile de înregistrare depuse de organizații în conformitate cu reglementările pertinente au fost nesocotite de autoritățile egiptene timp de peste cinci ani; întrucât aceste învinuiri constituie punctul culminant al escaladării reprimării juridice a ONG-urilor naționale și internaționale din Egipt, abordare care contravine legislației internaționale în materie de drepturi ale omului și subminează eforturile de promovare a valorilor democratice și de salvgardare a drepturilor omului;

C.  întrucât cel puțin 74 de persoane au fost ucise și alte câteva sute au fost rănite în urma ciocnirilor care au izbucnit la un meci de fotbal desfășurat la Port Said între clubul Al Ahly din Cairo și clubul local Al Masr;

D.  întrucât răspunsul poliției în cursul ciocnirilor a fost surprinzător de pasiv; întrucât supărarea și speculațiile conform cărora ciocnirile ar fi putut fi motivate politic, în legătură cu cererile de a se pune capăt regimului militar, au condus la demonstrații de stradă, îndreptate împotriva oricărui tip de dictatură, militară sau de alt fel, desfășurate în zilele care au urmat tragediei din timpul meciului de fotbal, ele având ca rezultat moartea și rănirea altor persoane; întrucât poliția continuă să facă uz de gaze lacrimogene, alice și gloanțe de cauciuc împotriva protestatarilor;

E.  întrucât ministrul adjunct al sănătății al Egiptului, Hesham Sheila, s-a referit la tragedia de pe stadion denumind-o cel mai mare dezastru din istoria fotbalului din Egipt; întrucât CSFA a ordonat transportarea la un spital militar a membrilor echipelor și a suporterilor echipei aflate în deplasare; întrucât, în special în cursul perioadelor de tranziție și de tulburări sociale, sportul ar trebui să aibă un rol unificator, oferind o senzație de normalitate și de început de reconciliere între comunități divizate;

F.  întrucât succesul PEV, ca și succesul reformelor din domeniul drepturilor omului, în special din cel al drepturilor femeilor, depind de implicarea societății civile în implementarea politicilor relevante;

G.  întrucât SCFA a urmat o agendă controversată, deoarece legea de urgență nu a fost integral abrogată și aplicarea ei este încă posibilă în cazuri de „violență criminală”, un concept care lasă loc interpretărilor și aplicării arbitrare; întrucât, conform organizațiilor internaționale și naționale, în cursul ultimelor zece luni de regim militar, în Egipt nu s-a înregistrat nicio ameliorare în ceea ce privește protejarea drepturilor omului; întrucât civilii continuă să fie judecați de tribunale militare, bloggerii, ziariștii și apărătorii drepturilor omului sunt supuși, direct sau indirect, unor hărțuiri care au contribuit la creșterea tensiunii și au alimentat alte proteste populare; întrucât CSFA nu a efectuat cercetări în cazurile de agresare sexuală a femeilor protestatare, printre care așa-numitele teste de „virginitate”, amenințările cu moartea, precum și alte încălcări ale drepturilor omului care au fost raportate;

H.  întrucât la alegerile pentru Adunarea Poporului, desfășurate în perioada noiembrie 2011 - ianuarie 2012, Partidul Libertate și Dreptate (Freedom and Justice Party) al Frăției Musulmane (Muslim Brotherhood) a obținut 47% din voturi și Partidul Noor, dominat de salafiști, 25 % din voturi, ceea ce a avut ca rezultat reducerea numărului de femei membre ale parlamentului de la 64 la opt; întrucât alegerile prezidențiale urmează să aibă loc in iunie; întrucât instituțiile internaționale, inclusiv UE, au fost invitate să observe alegerile;

I.  întrucât ridicarea stării de urgență, care a fost instituită în 1981, consolidarea democrației și respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale în Egipt au fost cerute în repetate rânduri ; întrucât Uniunea Europeană și-a exprimat în repetate rânduri angajamentul în favoarea libertății de gândire, a libertății de conștiință și a libertății religioase și a subliniat că guvernele sunt datoare să garanteze aceste libertăți în întreaga lume;

1.  își exprimă solidaritatea cu poporul Egiptean în această perioadă de tranziție spre democrație din țară; cere autorităților egiptene să asigure deplina respectare a drepturilor omului și a libertăților fundamentale, printre care drepturile femeilor, libertatea religioasă, de conștiință și de gândire, protejarea minorităților și nediscriminarea pe criterii de orientare sexuală, libertatea presei și a media, libertatea de asociere și de întrunire pașnică, respectarea garanțiilor procedurale și libertatea de exprimare, deoarece aceste drepturi sunt componente esențiale ale democrației profunde;

2.  cere renunțarea imediată la învinuirile de natură penală aduse ONG-urilor și fundațiilor politice; cere autorităților egiptene să garanteze că toate inspecțiile la care sunt supuse organizațiile societății civile naționale sau străine sunt efectuate în condiții de deplină transparență și imparțialitate și cu respectarea procedurilor juridice corespunzătoare și a normelor internaționale în materie de drepturi ale omului și libertăți fundamentale; consideră că aceste tactici constituie o gravă încălcare a dreptului la liberă asociere, astfel cum este prevăzut la articolul 2 din PIDCP; cere autorităților egiptene să adopte o nouă lege privind asocierea, în conformitate cu standardele internaționale în materie de drepturi ale omului și în strânsă consultare cu ONG-urile și cu grupurile care activează pentru drepturile omului și democrație; își exprimă întregul sprijin pentru angajarea manifestată și pentru activitatea importantă, de înaltă calitate, desfășurată de aceste organizații în susținerea societății civile și a poporului egiptean, pentru promovarea păcii, democrației și a drepturilor omului;

3.  deplânge pierderile considerabile de vieți omenești și numărul mare de răniți de la Port Said și își exprimă condoleanțele familiilor victimelor; cere efectuarea unei anchete independente privind evenimentele care au condus la această tragedie, precum și punerea sub acuzare a celor răspunzători;

4.  este preocupat de acuzațiile conform cărora ciocnirile ar fi fost motivate politic și cere autorităților egiptene să inițieze de urgență o anchetă independentă asupra evenimentelor de la 1 februarie 2012;

5.  își exprimă sprijinul ferm pentru reformele care conduc la instituirea democrației, a statului de drept și a dreptății sociale în Egipt, în concordanță cu voința poporului Egiptean; solicită din nou ridicarea totală a stării de urgență; subliniază încă o dată importanța bunei guvernanțe, a combaterii corupției și a respectării drepturilor omului și a libertăților fundamentale în Egipt, solicită clarificări în legătură cu procesul constituțional, cu calendarul și principiile acestuia, astfel încât să existe certitudinea că orice prevedere constituțională este integratoare și nu permite discriminarea cuiva în societatea egipteană; subliniază încă o dată necesitatea ca puterea supremă să fie transferată cât mai curând posibil unui guvern civil, ales democratic;

6.  subliniază importanța organizării unor alegeri libere, echitabile și transparente și încurajează UE și statele sale membre să continue să sprijine și să asiste autoritățile egiptene, partidele politice și societatea civilă în eforturile pe care le depun pentru realizarea acestui obiectiv; cere CSFA să permită observatorilor independenți să asiste și să monitorizeze viitoarele alegeri prezidențiale; solicită VP/ÎR să promoveze constituirea unui grup operativ, cu participarea Parlamentului European, pentru sprijinirea procesului de tranziție către democrație, în concordanță cu apelul celor care activează pentru schimbări democratice, în special cu privire la alegerile libere și democratice și la edificarea instituțiilor, inclusiv la dezvoltarea unei puteri judecătorești independente;

7.  salută eliberarea din închisoare a bloggerilor Alaa Abd El-Fattah și Maikel Nabil Sanad; își reiterează solicitarea adresată autorităților egiptene de a garanta că niciun blogger, ziarist sau apărător al drepturilor omului nu va mai fi supus hărțuirii sau intimidării directe sau indirecte în această țară; salută eliberarea prizonierilor politici, însă repetă că, în primul rând, aceștia nu ar fi trebuit judecați de tribunale militare; consideră că prizonierii în cauză ar fi trebuit achitați, și nu iertați;

8.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernelor și parlamentelor statelor membre, precum și autorităților egiptene.

(1) Texte adoptate, P7_TA(2011)0518.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate