Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/2542(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0089/2012

Rozpravy :

PV 16/02/2012 - 13.3
CRE 16/02/2012 - 13.3

Hlasovanie :

PV 16/02/2012 - 14.3
CRE 16/02/2012 - 14.3

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0065

Prijaté texty
PDF 116kWORD 39k
Štvrtok, 16. februára 2012 - Štrasburg
Trest smrti v Japonsku
P7_TA(2012)0065RC-B7-0089/2012

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. februára 2012 o treste smrti v Japonsku (2012/2542(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na rezolúciu Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov č. 63/168, ktorá vyzýva na vykonanie rezolúcie Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov č. 62/149 z 18. decembra 2007 požadujúcej celosvetové moratórium na trest smrti a popravy,

–  so zreteľom na rezolúciu Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov č. 65/206 z 21. decembra 2010 o moratóriu na využívanie trestu smrti,

–  so zreteľom na usmernenia EÚ o treste smrti,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 27. septembra 2007 o všeobecnom moratóriu na trest smrti(1),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 13. júna 2002 o zrušení trestu smrti v Japonsku, Južnej Kórei a na Taiwane(2),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 7. októbra 2010 o Svetovom dni proti trestu smrti(3),

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie Catherine Ashtonovej, vysokej predstaviteľky Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, a Thorbjørna Jaglanda, generálneho tajomníka Rady Európy, k Európskemu a Svetovému dňu proti trestu smrti 10. októbra 2011,

–  so zreteľom na vyhlásenie Európskej únie zo 6. apríla 2011 o zrušení trestu smrti, v ktorom vyzýva pozorovateľské krajiny v Rade Európy vrátane Japonska, aby trest smrti zrušili,

–  so zreteľom na Dohovor OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu, ktorý Japonsko ratifikovalo v roku 1999,

–  so zreteľom na článok 122 ods. 5 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Európska únia je pevne odhodlaná zasadzovať sa o celkové zrušenie trestu smrti a snaží sa dosiahnuť všeobecný súhlas so základnou zásadou práva na život,

B.  keďže rok 2011 bol prvým rokom bez jedinej popravy v Japonsku od roku 1992; keďže však podľa správ z tlače nový minister spravodlivosti Toshio Ogawa oznámil, že nehodlá pokračovať v obozretnej politike jeho predchodcu Hiraoka Hideu a že je pripravený opäť podpísať rozkazy na vykonanie popravy;

C.  keďže došlo k významnému pokroku smerom k zrušeniu trestu smrti na celom svete a čoraz väčší počet krajín najvyšší trest zrušilo;

D.  keďže oficiálny záväzok Japonska ako poprednej demokracie v Ázii a kľúčového člena medzinárodného spoločenstva k zrušeniu trestu smrti bude nielen v súlade s medzinárodným trendom, ale vydá aj silný signál celému svetu o tom, že právo na život sa musí dodržiavať a chrániť;

E.  keďže v Japonsku čaká na popravu približne 130 osôb odsúdených na trest smrti;

F.  keďže väzni a ich právni zástupcovia bývajú informovaní o poprave až v samotný deň jej vykonania a rodinní príslušníci sa o nej dozvedia až po jej vykonaní, čo je obzvlášť kruté vzhľadom na dlhé roky čakania na popravu;

1.  víta skutočnosť, že vzťah EÚ s Japonskom je založený na spoločnom vyznávaní slobody, demokracie, zásad právneho štátu a ľudských právach;

2.  víta skutočnosť, že od júla 2010 sa v Japonsku neuskutočnila žiadna poprava a že na ministerstve spravodlivosti bola v roku 2010 zriadená študijná skupina pre trest smrti;

3.  naliehavo vyzýva ministra spravodlivosti Toshia Ogawu, aby v budúcnosti neschválil žiaden rozkaz na popravu a aby podporil prácu študijnej skupiny;

4.  vyzýva Japonsko, aby pokračovalo v úsilí smerujúcom k de facto moratóriu, ktoré bolo v platnosti od novembra 1989 do marca 1993, a aby nabádalo verejné orgány, poslancov parlamentu, občianske organizácie a médiá, aby sa zapájali do celonárodnej diskusie o využívaní trestu smrti v krajine;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Komisii, parlamentom členských štátov, generálnemu tajomníkovi OSN a vysokej komisárke OSN pre ľudské práva, ako aj predsedovi vlády a ministrovi spravodlivosti Japonska a japonskému parlamentu.

(1) Ú. v. EÚ C 219 E, 28.8.2008, s. 306.
(2) Ú. v. EÚ C 261 E, 30.10.2003, s. 597.
(3) Ú. v. EÚ C 371 E, 20.12.2011, s. 5.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia