Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/0189(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0020/2012

Внесени текстове :

A7-0020/2012

Разисквания :

Гласувания :

PV 13/03/2012 - 8.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0066

Приети текстове
PDF 263kWORD 32k
Вторник, 13 март 2012 г. - Страсбург
Споразумение между Европейския съюз и Република Исландия и Кралство Норвегия за прилагане на някои разпоредби на Конвенцията за взаимопомощ по наказателноправни въпроси ***
P7_TA(2012)0066A7-0020/2012

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 март 2012 г. относно проекторешението на Съвета за сключване на споразумението между Европейския съюз и Република Исландия и Кралство Норвегия за прилагане на някои разпоредби на Конвенцията от 29 май 2000 година за взаимопомощ по наказателноправни въпроси между държавите – членки на Европейския съюз, и Протокола от 2001 г. към нея (05306/2010 – C7-0030/2010 – 2009/0189(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекторешението на Съвета (05306/2010),

–  като взе предвид проекта на Споразумение между Европейския съюз и Република Исландия и Кралство Норвегия за прилагане на някои разпоредби на Конвенцията от 29 май 2000 г. за взаимопомощ по наказателноправни въпроси между държавите-членки на Европейския съюз и Протокола от 2001 г. към нея (14938/2003),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 82, параграф 1, буква г), както и член 218, параграф 6, втора алинея, буква a) от Договора за функционирането на ЕС (C7-0030/2010),

–  като взе предвид член 81 и член 90, параграф 7 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A7-0020/2012),

1.  Дава своето одобрение за сключването на споразумението;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки, на Република Исландия и на Кралство Норвегия.

Правна информация - Политика за поверителност