Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2009/0189(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0020/2012

Esitatud tekstid :

A7-0020/2012

Arutelud :

Hääletused :

PV 13/03/2012 - 8.1
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2012)0066

Vastuvõetud tekstid
PDF 185kWORD 30k
Teisipäev, 13. märts 2012 - Strasbourg
ELi ning Islandi ja Norra vaheline kokkulepe, millega kohaldatakse konventsiooni vastastikuse õigusabi kohta kriminaalasjades teatavaid sätteid ***
P7_TA(2012)0066A7-0020/2012

Euroopa Parlamendi 13. märtsi 2012. aasta seadusandlik resolutsioon, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu, millega sõlmitakse Euroopa Liidu ning Islandi Vabariigi ja Norra Kuningriigi vahel kokkulepe, mis käsitleb 29. mai 2000. aasta konventsiooni Euroopa Liidu liikmesriikide vahelise vastastikuse õigusabi kohta kriminaalasjades ja selle 2001. aasta protokolli teatavate sätete kohaldamist (05306/2010 – C7-0030/2010 – 2009/0189(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (05306/2010),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu ja Islandi Vabariigi ning Norra Kuningriigi vahelist kokkuleppe eelnõu, mis käsitleb 29. mai 2000. aasta konventsiooni Euroopa Liidu liikmesriikide vahelise vastastikuse õigusabi kohta kriminaalasjades ja selle 2001. aasta protokolli teatavate sätete kohaldamist (14938/2003),

–  võttes arvesse taotlust nõusoleku saamiseks, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 82 lõike 1 punktile d ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu punktile a (C7-0030/2010),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 81 ja artikli 90 lõiget 7,

–  võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni soovitust (A7-0020/2012),

1.  annab nõusoleku kokkuleppe sõlmimiseks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide, Islandi Vabariigi ja Norra Kuningriigi valitsustele ja parlamentidele.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika