Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2009/0189(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0020/2012

Ingivna texter :

A7-0020/2012

Debatter :

Omröstningar :

PV 13/03/2012 - 8.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0066

Antagna texter
PDF 192kWORD 30k
Tisdagen den 13 mars 2012 - Strasbourg
Avtal EU/Island och Norge om tillämpningen av vissa bestämmelser i konventionen om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål ***
P7_TA(2012)0066A7-0020/2012

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 13 mars 2012 om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Island och Konungariket Norge om tillämpningen av vissa bestämmelser i konventionen av den 29 maj 2000 om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater och 2001 års protokoll till denna (05306/2010 – C7-0030/2010 – 2009/0189(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (05306/2010),

–  med beaktande av utkastet till avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Island och Konungariket Norge om tillämpningen av vissa bestämmelser i konventionen av den 29 maj 2000 om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater och 2001 års protokoll till denna (14938/2003),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artiklarna 82.1 d och 218.6 andra stycket led a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C7-0030/2010),

–  med beaktande av artiklarna 81 och 90.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A7-0020/2012).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Republiken Island och Konungariket Norge.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy