Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/2285(IMM)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0050/2012

Внесени текстове :

A7-0050/2012

Разисквания :

Гласувания :

PV 13/03/2012 - 8.2
CRE 13/03/2012 - 8.2
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0067

Приети текстове
PDF 284kWORD 35k
Вторник, 13 март 2012 г. - Страсбург
Искане за снемане на парламентарния имунитет на Krisztina Morvai
P7_TA(2012)0067A7-0050/2012

Решение на Европейския парламент от 13 март 2012 г. относно искане за снемане на имунитета на Krisztina Morvai (2010/2285(IMM))

Европейският парламент,

–  като взе предвид искането за снемане на имунитета на Krisztina Morvai, изпратено на 13 октомври 2010 г. от Централния районен съд на Пеща в Будапеща (Унгария), във връзка с висящото пред този съд производство и обявено на пленарно заседание на 24 ноември 2010 г.,

–  като изслуша Krisztina Morvai съгласно член 7, параграф 3 от своя правилник,

–  като взе предвид документите, представени от Централния районен съд на Пещa на 19 декември 2011 г. в отговор на искането на комисията по правни въпроси за допълнителна информация и обяснения съгласно член 7, параграф 3,

–  като взе предвид членове 8 и 9 от Протокола № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, приложен към Договора за функционирането на Европейския съюз, и член 6, параграф 2 от Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори от 20 септември 1976 г.,

–  като взе предвид решенията на Съда на Европейския съюз от 12 май 1964 г., 10 юли 1986 г., 15 и 21 октомври 2008 г., 19 март 2010 г. и 6 септември 2011 г.(1),

–  като взе предвид член 6, параграф 2 и член 7 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A7-0050/2012),

A.  като има предвид, че Централният районен съд на Пещa поиска снемането на парламентарния имунитет на Krisztina Morvai, член на Европейския парламент, във връзка с висящото пред нея производство;

Б.  като има предвид, че искането от страна на съда се отнася до наказателно производство за разглеждане на престъплението публично разпространение на клевета, във връзка с изявленията, направени от Krisztina Morvai относно физическо лице в Унгария;

В.  като има предвид, че съгласно член 8 от Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз членовете на Европейския парламент не могат да бъдат подлагани под каквато и да било форма на претърсване, задържане или съдебно производство във връзка с изразените от тях мнения или подадените от тях гласове при изпълнението на задълженията им;

Г.  като има предвид, че фактите по делото във вида, в който са изложени в писмените заявления от съда до комисията по правни въпроси, сочат, че изявленията са направени по време, през което Krisztina Morvai не е била член на Европейския парламент;

1.  Решава да снеме имунитета на Krisztina Morvai;

2.  Възлага на своя председател незабавно да предаде настоящото решение и доклада на своята компетентна комисия на компетентния орган на Унгария и на Krisztina Morvai.

(1) Решение от 1964 г. по дело Wagner/Fohrmann и Krier, 101/63, Сборник, стр.195, Решение от 1986 г. по дело Wybot/Faure и други, 149/85, Сборник, стр. 2391, Решение от 2008 г. по дело Mote/Парламент, T-345/05, Сборник, стр. II-2849, Решение от 2008 г. по съединени дела Marra/De Gregorio и Clemente, C-200/07 и C-201/07, Сборник, стр. I-7929, Решение по дело Gollnisch/Парламент, T-42/06 (все още непубликувано в Сборника) и Решение по дело Patriciello, C-163/10 (все още непубликувано в Сборника).

Правна информация - Политика за поверителност