Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2010/2285(IMM)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0050/2012

Předložené texty :

A7-0050/2012

Rozpravy :

Hlasování :

PV 13/03/2012 - 8.2
CRE 13/03/2012 - 8.2
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0067

Přijaté texty
PDF 274kWORD 34k
Úterý, 13. března 2012 - Štrasburk
Žádost, aby byla Krisztina Morvaiová zbavena imunity
P7_TA(2012)0067A7-0050/2012

Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 13. března 2012 o žádosti, aby byla Krisztina Morvaiová zbavena imunity (2010/2285(IMM))

Evropský parlament,

–  s ohledem na žádost, aby byla Krisztina Morvaiová zbavena imunity, kterou dne 13. října 2010 zaslal pešťský ústřední obvodní soud (Budapešť, Maďarsko) v souvislosti s řízením, jež před tímto soudem probíhá, a která byla oznámena na plenárním zasedání dne 24. listopadu 2010,

–  s ohledem na to, že Krisztina Morvaiová byla vyslechnuta v souladu s čl. 7. odst. 3 jednacího řádu,

–  s ohledem na dokumenty předložené dne 19. prosince 2011 pešťským ústředním obvodním soudem v odpovědi na žádost Výboru pro právní záležitosti, který si v souladu s čl. 7 odst. 3 jednacího řádu vyžádal doplňující informace a vysvětlení,

–  s ohledem na články 8 a 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie, který je připojen ke Smlouvě o fungování Evropské unie, a na čl. 6 odst. 2 aktu ze dne 20. září 1976 o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách,

–  s ohledem na rozsudky Soudního dvora Evropské unie ze dne 12. května 1964, 10. července 1986, 15. a 21. října 2008, 19. března 2010 a 6. září 2011(1),

–  s ohledem na čl. 6 odst. 2 a článek 7 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A7-0050/2012),

A.  vzhledem k tomu, že pešťský ústřední obvodní soud požádal o to, aby byla poslankyně Evropského parlamentu Krisztina Morvaiová zbavena imunity v souvislosti s řízením, jež před tímto soudem probíhá;

B.  vzhledem k tomu, že se žádost tohoto soudu týká trestního řízení probíhajícího ve věci trestného činu veřejné pomluvy, jehož se měla Krisztina Morvaiová dopustit svými výroky o určité soukromé osobě v Maďarsku;

C.  vzhledem k tomu, že podle článku 8 Protokolu o výsadách a imunitách Evropské unie nemohou být členové Evropského parlamentu vyšetřováni, zadrženi nebo stíháni pro své názory či hlasování během výkonu své funkce;

D.  vzhledem k tomu, že okolnosti daného případu, jak je popisují dokumenty předložené Výboru pro právní záležitosti maďarským soudem, ukazují, že dotčené výroky byly proneseny v době, kdy Krisztina Morvaiová ještě nebyla poslankyní Evropského parlamentu;

1.  rozhodl, aby byla Krisztina Morvaiová zbavena imunity;

2.  pověřuje svého předsedu, aby toto rozhodnutí a zprávu příslušného výboru neprodleně předal příslušnému maďarskému orgánu a Krisztině Morvaiové.

(1) Věc 101/63 Wagner v. Fohrmann a Krier, Recueil, 1964, s. 195, věc 149/85 Wybot v. Faure a další, Recueil, 1986, s. 2391, věc T-345/05 Mote v. Parlament, Sb. rozh., 2008, s. II-2849, spojené věci C-200/07 a C-201/07 Marra v. De Gregorio a Clemente, Sb. rozh., 2008, s. I-7929 a věc T-42/06 Gollnisch v. Parlament (dosud nezveřejněno ve Sbírce rozhodnutí) a věc C-163/10 Patriciello (dosud nezveřejněno ve Sbírce rozhodnutí).

Právní upozornění - Ochrana soukromí