Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/2285(IMM)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0050/2012

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0050/2012

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 13/03/2012 - 8.2
CRE 13/03/2012 - 8.2
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2012)0067

Hyväksytyt tekstit
PDF 106kWORD 33k
Tiistai 13. maaliskuuta 2012 - Strasbourg
Krisztina Morvain parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
P7_TA(2012)0067A7-0050/2012

Euroopan parlamentin päätös 13. maaliskuuta 2012 Krisztina Morvain parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä (2010/2285(IMM))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Krisztina Morvain parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskevan, Budapestin (Unkari) Pestin alueen keskustuomioistuimen 13. lokakuuta 2010 välittämän pyynnön, joka liittyy kyseisessä tuomioistuimessa vireillä olevaan asiaan ja josta ilmoitettiin täysistunnossa 24. marraskuuta 2010,

–  on kuullut Krisztina Morvaita työjärjestyksen 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon asiakirjat, jotka Pestin alueen keskustuomioistuin toimitti 19. joulukuuta 2011 oikeudellisten asioiden valiokunnan työjärjestyksen 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti esittämän lisätieto- ja selvityspyynnön johdosta,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyn Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan N:o 7 8 ja 9 artiklan sekä Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta yleisillä välittömillä vaaleilla 20. syyskuuta 1976 annetun säädöksen 6 artiklan 2 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin tuomioistuimen 12. toukokuuta 1964, 10. heinäkuuta 1986, 15. ja 21. lokakuuta 2008, 19. maaliskuuta 2010 sekä 6. syyskuuta 2011 antamat tuomiot(1),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 6 artiklan 2 kohdan ja 7 artiklan,

–  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A7-0050/2012),

A.  ottaa huomioon, että Pestin alueen keskustuomioistuin on pyytänyt Euroopan parlamentin jäsenen Krisztina Morvain parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä kyseisessä tuomioistuimessa vireillä olevan asian johdosta;

B.  ottaa huomioon, että tuomioistuimen pyyntö liittyy kunnianloukkausta koskevaan rikosoikeudenkäyntiin, jossa käsitellään Krisztina Morvain yksityishenkilöstä Unkarissa esittämiä lausumia;

C.  ottaa huomioon, että Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan 8 artiklan nojalla Euroopan parlamentin jäseniä ei voida alistaa tutkittavaksi, pidättää tai haastaa oikeuteen heidän tehtäviään hoitaessaan ilmaisemiensa mielipiteiden tai äänestystensä perusteella,

D.  ottaa huomioon, että tuomioistuimen oikeudellisten asioiden valiokunnalle toimittamista asiakirjoista ilmenevät asiaa koskevat tosiseikat osoittavat, että Krisztina Morvai ei ollut lausumat esittäessään Euroopan parlamentin jäsen;

1.  päättää pidättää Krisztina Morvain parlamentaarisen koskemattomuuden;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen sekä asiasta vastaavan valiokunnan mietinnön viipymättä Unkarin toimivaltaisille viranomaisille ja Krisztina Morvaille.

(1) Asia 101/63, Wagner v. Fohrmann ja Krier, Kok. 1964, s. 195, asia 149/85, Wybot v. Faure ym., Kok. 1986, s. 2391, asia T-345/05, Mote v. Euroopan parlamentti, Kok. 2008, s. II-2849, yhdistetyt asiat C-200/07 ja C 201/07 Marra v. De Gregorio ja Clemente, Kok. 2008, s. I-7929, asia T-42/06, Gollnisch v. parlamentti (ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa) ja asia C-163/10 Patriciello (ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö