Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2010/2285(IMM)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0050/2012

Teksty złożone :

A7-0050/2012

Debaty :

Głosowanie :

PV 13/03/2012 - 8.2
CRE 13/03/2012 - 8.2
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2012)0067

Teksty przyjęte
PDF 112kWORD 34k
Wtorek, 13 marca 2012 r. - Strasburg
Wniosek o uchylenie immunitetu poselskiego Krisztiny Morvai
P7_TA(2012)0067A7-0050/2012

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Krisztiny Morvai (2010/2285(IMM))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek o uchylenie immunitetu Krisztiny Morvai, przekazany dnia 13 października 2010 r. przez sąd okręgowy w Peszcie (Budapeszt, Węgry) w związku z postępowaniem toczącym się przed tym sądem i ogłoszony na sesji plenarnej w dniu 24 listopada 2010 r.,

–  po wysłuchaniu wyjaśnień Krisztiny Morvai, zgodnie z art. 7 ust. 3 Regulaminu,

–  uwzględniając pisemne oświadczenia sądu okręgowego w Peszcie z dnia 19 grudnia 2011 r. złożone w odpowiedzi na wniosek Komisji Prawnej o udzielenie dalszych informacji i wyjaśnień na mocy art. 7 ust. 3 Regulaminu,

–  uwzględniając art. 8 i 9 Protokołu nr 7 w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej dołączonego do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, jak również art. 6 ust. 2 Aktu dotyczącego wyboru przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich z dnia 20 września 1976 r.,

–  uwzględniając wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 12 maja 1964 r., 10 lipca 1986 r., 15 i 21 października 2008 r., 19 marca 2010 r. oraz 6 września 2011 r.(1),

–  uwzględniając art. 6 ust. 2 oraz art. 7 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A7–0050/2012),

A.  mając na uwadze, że sąd okręgowy w Peszcie zwrócił się z wnioskiem o uchylenie immunitetu posłance do Parlamentu Europejskiego Krisztinie Morvai w związku z postępowaniem toczącym się przed tym sądem;

B.  mając na uwadze, że wniosek sądu dotyczy postępowania karnego prowadzonego w związku z zarzutem publicznego zniesławienia, jaki stawia się Krisztinie Morvai, która wypowiadała się w sprawie osoby prywatnej, co miało miejsce na Węgrzech;

C.  mając na uwadze, że zgodnie z art. 8 Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej wobec posłów do Parlamentu Europejskiego nie można prowadzić dochodzenia, postępowania sądowego, ani też ich zatrzymywać z powodu ich opinii lub stanowiska zajętego przez nich w głosowaniu w czasie wykonywania przez nich obowiązków służbowych;

D.  mając na uwadze, że okoliczności sprawy, przedstawione we wnioskach przekazanych przez sąd Komisji Prawnej, wskazują, iż Krisztina Morvai wygłosiła zarzucane wypowiedzi w czasie, gdy nie była posłanką do Parlamentu Europejskiego;

1.  podejmuje decyzję o uchyleniu immunitetu Krisztiny Morvai;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do niezwłocznego przekazania niniejszej decyzji i sprawozdania właściwej komisji właściwym organom Węgier i Krisztinie Morvai.

(1) Sprawa 101/63 Wagner/Fohrmann i Krier, Zbiór Orzeczeń 1964, s. 195, sprawa 149/85 Wybot/Faure i inni, Zbiór Orzeczeń 1986, s. 2391, sprawa T-345/05 Mote/Parlament, Zbiór Orzeczeń 2008, s. II-2849, sprawy połączone C-200/07 i C-201/07 Marra/De Gregorio i Clemente, Zbiór Orzeczeń 2008, s. I-7929, sprawa T-42/06 Gollnisch/Parlament (dotychczas nieopublikowana w Zb. Orz.) i sprawa C-163/10 Patriciello (dotychczas nieopublikowana w Zb. Orz.).

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności