Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2010/2285(IMM)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0050/2012

Texte depuse :

A7-0050/2012

Dezbateri :

Voturi :

PV 13/03/2012 - 8.2
CRE 13/03/2012 - 8.2
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0067

Texte adoptate
PDF 195kWORD 35k
Marţi, 13 martie 2012 - Strasbourg
Cererea de ridicare a imunităţii Krisztinei Morvai
P7_TA(2012)0067A7-0050/2012

Decizia Parlamentului European din 13 martie 2012 privind cererea de ridicare a imunității Krisztinei Morvai (2010/2285(IMM))

Parlamentul European,

–  având în vedere cererea de ridicare a imunității Krisztinei Morvai, prezentată la 13 octombrie 2010 de Tribunalul Teritorial Central Pesta din Budapesta (Ungaria), în cadrul unor proceduri pendinte la instanța respectivă, cere prezentată în plen la 24 noiembrie 2010,

–  în urma audierii Krisztinei Morvai, în conformitate cu articolul 7 alineatul (3) din Regulamentul de procedură,

–  având în vedere observațiile scrise transmise de Tribunalul Teritorial Central Pesta, la 19 decembrie 2011, ca răspuns la solicitarea unor informații și explicații suplimentare din partea Comisiei pentru afaceri juridice, în conformitate cu articolul 7 alineatul (3),

–  având în vedere articolele 8 și 9 din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene, anexat Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene, și articolul 6 alineatul (2) din Actul din 20 septembrie 1976 privind alegerea deputaților în Parlamentul European prin sufragiu universal direct,

–  având în vedere hotărârile Curții de Justiție a Uniunii Europene din 12 mai 1964, 10 iulie 1986, 15 și 21 octombrie 2008, 19 martie 2010 și 6 septembrie 2011(1),

–  având în vedere articolul 6 alineatul (2) și articolul 7 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A7-0050/2012),

A.  întrucât Tribunalul Teritorial Central Pesta a cerut ridicarea imunității parlamentare a deputatei în Parlamentul European, Krisztina Morvai, în cadrul unor proceduri în curs la această instanță;

B.  întrucât cererea tribunalului este legată de o procedură penală având drept obiect infracțiunea penală de calomnie în public bazată pe o serie de declarații făcute de Krisztina Morvai cu privire la o persoană privată din Ungaria;

C.  întrucât, în conformitate cu articolul 8 din Protocolul privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene, deputații în Parlamentul European nu pot fi urmăriți, deținuți sau trimiși în judecată pentru opiniile sau voturile exprimate în exercițiul funcției lor;

D.  întrucât faptele acestei cauze, prezentate în observațiile scrise transmise de tribunal Comisiei pentru afaceri juridice, indică că declarațiile au fost făcute într-o perioadă în care Krisztina Morvai nu era deputată în Parlamentul European;

1.  hotărăște să ridice imunitatea Krisztinei Morvai;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite imediat prezenta decizie, precum și raportul comisiei competente, autorității competente din Ungaria și Krisztinei Morvai.

(1) Cauza 101/63 Wagner / Fohrmann şi Krier, Rec. 1964, p.195, Cauza 149/85 Wybot / Faure şi alţii Rec. 1986, p. 2391, Cauza T-345/05 Mote / Parliament Rec. 2008, p. II-2849, Cauza comună C-200/07 şi C-201/07 Marra / De Gregorio şi Clemente Rec. 2008, p. I-7929, Cauza T-42/06 Gollnisch / Parliament (nepublicată încă în Repertoriu) şi Cauza C-163/10 Patriciello (nepublicată încă în Repertoriu).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate