Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/2285(IMM)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0050/2012

Predkladané texty :

A7-0050/2012

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 13/03/2012 - 8.2
CRE 13/03/2012 - 8.2
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0067

Prijaté texty
PDF 199kWORD 36k
Utorok, 13. marca 2012 - Štrasburg
Žiadosť o zbavenie imunity Krisztiny Morvaiovej
P7_TA(2012)0067A7-0050/2012

Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 13. marca 2012 o žiadosti o zbavenie imunity Krisztiny Morvaiovej (2010/2285(IMM))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na žiadosť o zbavenie imunity Krisztiny Morvaiovej, ktorú 13. októbra 2010 podal Peštianky ústredný obvodný súd v Budapešti (Maďarsko) v súvislosti s konaním pred týmto súdom a ktorá bola oznámená na plenárnej schôdzi 24. novembra 2010,

–  po vypočutí Krisztiny Morvaiovej v súlade s článkom 7 ods. 3 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na písomnosti Peštianskeho ústredného obvodného súdu z 19. decembra 2011 poskytnuté ako odpoveď na žiadosť Výboru pre právne veci podľa článku 7 ods. 3 o poskytnutie ďalších informácií a vysvetlení,

–  so zreteľom na články 8 a 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie, ktorý je pripojený k Zmluve o fungovaní Európskej únie, ako aj na článok 6 ods. 2 Aktu o všeobecných a priamych voľbách poslancov Európskeho parlamentu z 20. septembra 1976,

–  so zreteľom na rozsudky Súdneho dvora Európskej únie z 12. mája 1964, 10. júla 1986, 15. a 21. októbra 2008, 19. marca 2010 a zo 6. septembra 2011(1),

–  so zreteľom na článok 6 ods. 2 a článok 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A7-0050/2012),

A.  keďže Peštiansky ústredný obvodný súd požiadal o zbavenie poslaneckej imunity poslankyne Európskeho parlamentu Krisztiny Morvaiovej v súvislosti s konaním pred ním;

B.  keďže žiadosť súdu sa týka trestného konania v súvislosti s trestným činom ohovárania na verejnosti, pokiaľ ide o vyhlásenia Krisztiny Morvaiovej o súkromnej osobe v Maďarsku;

C.  keďže v súlade s článkom 8 Protokolu o výsadách a imunitách Európskej únie poslanci Európskeho parlamentu nesmú byť vyšetrovaní, zadržaní alebo stíhaní pre vyjadrené názory alebo pre hlasovanie pri výkone svojich úloh;

D.  keďže okolnosti veci, ako sú vyložené v písomnostiach súdu podaných Výboru pre právne veci, naznačujú, že vyhlásenia boli urobené v čase, keď Krisztina Morvaiová nebola poslankyňou Európskeho parlamentu;

1.  zbavuje Krisztinu Morvaiovú imunity;

2.  poveruje svojho predsedu, aby ihneď postúpil toto rozhodnutie a správu gestorského výboru príslušnému orgánu Maďarska a Krisztine Morvaiovej.

(1) Vec 101/63 Wagner/Fohrmann a Krier [1964] Zb.195, vec 149/85 Wybot/Faure a ostatní [1986] Zb. 2391, vec T-345/05 Mote/Parliament [2008] Zb. II-2849, spojené veci C-200/07 a C-201/07 Marra/De Gregorio a Clemente [2008] Zb. I-7929, vec T-42/06 Gollnisch/Parliament (zatiaľ neuverejnené v zbierke) a vec C-163/10 Patriciello (zatiaľ neuverejnené v zbierke).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia