Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2009/0157(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0045/2012

Předložené texty :

A7-0045/2012

Rozpravy :

PV 12/03/2012 - 19
CRE 12/03/2012 - 19

Hlasování :

PV 13/03/2012 - 8.3
CRE 13/03/2012 - 8.3
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0068

Přijaté texty
PDF 283kWORD 40k
Úterý, 13. března 2012 - Štrasburk
Příslušnost, rozhodné právo, uznávání a výkon rozhodnutí a veřejných listin ve věcech dědictví a vytvoření evropského dědického osvědčení ***I
P7_TA(2012)0068A7-0045/2012
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. března 2012 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a veřejných listin ve věcech dědictví a vytvoření evropského dědického osvědčení (KOM(2009)0154 – C7-0236/2009 – 2009/0157(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2009)0154),

–  s ohledem na čl. 251 odst. 2, čl. 61 písm. c) a čl. 67 odst. 5 druhou odrážku Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7–0236/2009),

–  s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě s názvem „Důsledky vstupu Lisabonské smlouvy v platnost pro probíhající interinstitucionální rozhodovací postupy“ (KOM(2009)0665),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 a čl. 81 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 14. července 2010(1),

–  s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A7-0045/2012),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 44, 11.2.2011, s. 148.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 13. března 2012 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2012 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí, přijetí a výkon úředních listin ve věcech dědictví a vytvoření evropského dědického osvědčení
P7_TC1-COD(2009)0157

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) č 650/2012.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí