Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2009/0157(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0045/2012

Iesniegtie teksti :

A7-0045/2012

Debates :

PV 12/03/2012 - 19
CRE 12/03/2012 - 19

Balsojumi :

PV 13/03/2012 - 8.3
CRE 13/03/2012 - 8.3
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2012)0068

Pieņemtie teksti
PDF 270kWORD 40k
Otrdiena, 2012. gada 13. marts - Strasbūra
Jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, lēmumu un autentisku aktu atzīšana un izpilde mantošanas jomā un par Eiropas mantojuma apliecības izveide ***I
P7_TA(2012)0068A7-0045/2012
Rezolūcija
 Teksts

Eiropas Parlamenta 2012. gada 13. marta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, lēmumu un autentisku aktu atzīšanu un izpildi mantošanas jomā un par Eiropas mantojuma apliecības izveidi (COM(2009)0154 – C7-0236/2009 – 2009/0157(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Parlamentam un Padomei (COM(2009)0154),

–  ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu, 61. panta c) punktu un 67. panta 5. punkta otro ievilkumu, saskaņā ar kuriem Komisija iesniedza priekšlikumu Parlamentam (C7–0236/2009),

–  ņemot vērā Komisijas paziņojumu Parlamentam un Padomei “Lisabonas līguma stāšanās spēkā ietekme uz pašreizējām starpiestāžu lēmumu pieņemšanas procedūrām” (COM(2009)0665),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu un 81. panta 2. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2010. gada 14. jūlija atzinumu(1),

–  ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–  ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu (A7-0045/2012),

1.  pieņem turpmāk izklāstīto nostāju pirmajā lasījumā;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV C 44, 11.2.2011., 148 lpp.


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2012. gada 13. marta, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. .../2012 par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, nolēmumu atzīšanu un izpildi un publisku aktu akceptēšanu un izpildi mantošanas lietās un par Eiropas mantošanas apliecības izveidi
P7_TC1-COD(2009)0157

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Regulai (ES) Nr. 650/2012.)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika