Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2009/0157(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0045/2012

Teksty złożone :

A7-0045/2012

Debaty :

PV 12/03/2012 - 19
CRE 12/03/2012 - 19

Głosowanie :

PV 13/03/2012 - 8.3
CRE 13/03/2012 - 8.3
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2012)0068

Teksty przyjęte
PDF 347kWORD 40k
Wtorek, 13 marca 2012 r. - Strasburg
Jurysdykcja, prawo właściwe, uznawanie i wykonywanie orzeczeń sądowych i dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie utworzenia europejskiego certyfikatu spadkowego ***I
P7_TA(2012)0068A7-0045/2012
Rezolucja
 Tekst

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych i dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie utworzenia europejskiego certyfikatu spadkowego (COM(2009)0154 – C7-0236/2009 – 2009/0157(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski:

–  uwzględniając wniosek Komisji skierowany do Parlamentu i Rady (COM(2009)0154),

–  uwzględniając art. 251 ust. 2, art. 61 lit. c) oraz art. 67 ust. 5 tiret drugie traktatu WE, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7-0236/2009),

–  uwzględniając komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady zatytułowany „Konsekwencje wejścia w życie traktatu lizbońskiego dla trwających międzyinstytucjonalnych procedur decyzyjnych” (COM(2009)0665),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 i art. 81 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z 14 lipca 2010 r.(1),

–  uwzględniając art. 55 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A7- 0045/2012),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeżeli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom państw członkowskich.

(1) Dz.U. C 44 z 11.2.2011, s. 148.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 13 marca 2012 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2012 w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego
P7_TC1-COD(2009)0157

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) nr 650/2012.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności