Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2009/0157(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0045/2012

Texte depuse :

A7-0045/2012

Dezbateri :

PV 12/03/2012 - 19
CRE 12/03/2012 - 19

Voturi :

PV 13/03/2012 - 8.3
CRE 13/03/2012 - 8.3
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0068

Texte adoptate
PDF 280kWORD 42k
Marţi, 13 martie 2012 - Strasbourg
Succesiunea și certificatul european de moștenitor ***I
P7_TA(2012)0068A7-0045/2012
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 13 martie 2012 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești și a actelor autentice în materie de succesiuni, precum și crearea unui certificat european de moștenitor (COM(2009)0154 – C7-0236/2009 – 2009/0157(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2009)0154),

–  având în vedere articolul 251 alineatul (2), articolul 61 litera (c) și articolul 67 alineatul (5) a doua liniuță din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0236/2009),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlament și Consiliu intitulată „Consecințele intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona asupra procedurilor decizionale interinstituționale în curs de desfășurare” (COM(2009)0665),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) și articolul 81 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 14 iulie 2010(1),

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A7-0045/2012),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului, Comisiei și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 44, 11.2.2011, p. 148.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 13 martie 2012 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului privind competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești și acceptarea și executarea actelor autentice în materie de succesiuni și privind crearea unui certificat european de moștenitor
P7_TC1-COD(2009)0157

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) nr. 650/2012.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate