Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2011/0212(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0447/2011

Předložené texty :

A7-0447/2011

Rozpravy :

PV 13/03/2012 - 18
CRE 13/03/2012 - 18

Hlasování :

PV 14/03/2012 - 9.1
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0074

Přijaté texty
PDF 282kWORD 36k
Středa, 14. března 2012 - Štrasburk
Evropský rybářský fond ***I
P7_TA(2012)0074A7-0447/2011
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. března 2012 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 o Evropském rybářském fondu, pokud jde o některá ustanovení týkající se finančního řízení pro některé členské státy, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi (COM(2011)0484 – C7-0219/2011 – 2011/0212(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2011)0484),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 43 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0219/2011),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 27. října 2011(1),

–  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 3. února 2012 zavázal schválit postoj Evropského parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rybolov (A7-0447/2011),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 24, 28.1.2012, s. 84.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 14. března 2012 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2012 kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 o Evropském rybářském fondu, pokud jde o některá ustanovení týkající se finančního řízení pro některé členské státy, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi
P7_TC1-COD(2011)0212

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) č. 387/2012.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí