Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/0169(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0025/2012

Внесени текстове :

A7-0025/2012

Разисквания :

PV 13/03/2012 - 19
CRE 13/03/2012 - 19

Гласувания :

PV 14/03/2012 - 9.2
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0075

Приети текстове
PDF 278kWORD 32k
Сряда, 14 март 2012 г. - Страсбург
Автономна тарифна квота за внос на висококачествено говеждо месо ***I
P7_TA(2012)0075A7-0025/2012
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 14 март 2012 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 617/2009 на Съвета за откриване на автономна тарифна квота за внос на висококачествено говеждо месо (COM(2011)0384 – C7-0170/2011 – 2011/0169(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2011)0384),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 207 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0170/2011),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид ангажимента, поет от представителя на Съвета в писмото от 13 февруари 2012 г., за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 55 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по международна търговия и становището на комисията по земеделие и развитие на селските райони (A7-0025/2012),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 14 март 2012 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2012 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 617/2009 на Съвета за откриване на автономна тарифна квота за внос на висококачествено говеждо месо
P7_TC1-COD(2011)0169

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) № 464/2012.)

Правна информация - Политика за поверителност