Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2011/0039(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0028/2012

Előterjesztett szövegek :

A7-0028/2012

Viták :

PV 13/03/2012 - 20
CRE 13/03/2012 - 20

Szavazatok :

PV 14/03/2012 - 9.3
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2012)0076

Elfogadott szövegek
PDF 1284kWORD 772k
2012. március 14., Szerda - Strasbourg
A közös kereskedelempolitika ***I
P7_TA(2012)0076A7-0028/2012
Állásfoglalás
 Egységes szerkezetbe foglalt szöveg
 Függelék

Az Európai Parlament 2012. március 14-i jogalkotási állásfoglalása a közös kereskedelempolitikára vonatkozó egyes rendeleteknek bizonyos intézkedések elfogadási eljárásai tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletről (COM(2011)0082 – C7-0069/2011 – 2011/0039(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2011)0082),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 207. cikkére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7-0069/2011),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–  tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jelentésére (A7-0028/2012),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2012. március 14-én került elfogadásra a közös kereskedelempolitikára vonatkozó egyes rendeletek bizonyos intézkedések elfogadási eljárásai tekintetében történő módosításáról szóló .../2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P7_TC1-COD(2011)0039

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 207. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogi aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

rendes jogalkotási eljárás keretében(1),

mivel:

(1)  A közös kereskedelempolitikához kapcsolódó számos alaprendelet úgy rendelkezik, hogy a közös kereskedelempolitikát végrehajtó jogi aktusokat a különféle érintett jogi aktusokban meghatározott eljárások keretében a Tanács, vagy egyedi eljárások keretében és a Tanács ellenőrzése mellett a Bizottság fogadja el. Ezek az eljárások nem tartoznak a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i, 1999/468/EK tanácsi határozat hatálya alá(2).

(2)  A Lisszaboni Szerződéssel bevezetett rendelkezésekkel való összhang biztosítása érdekében indokolt módosítani ezeket az alaprendeleteket. Erre adott esetben a Bizottság felhatalmazása, valamint a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmus szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben(3) foglalt egyes eljárások alkalmazása révén kell sort keríteni.

(3)  A következő rendeleteket ezért megfelelően módosítani kell:

   - A Tanács 2841/72/EGK rendelete (1972. december 19.) az Európai Gazdasági Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött megállapodásban előírt védintézkedésekről(4),
   - A Tanács 2843/72/EGK rendelete (1972. december 19.) az Európai Gazdasági Közösség és az Izlandi Köztársaság között létrejött megállapodásban előírt védintézkedésekről(5),
   - A Tanács 1692/73/EGK rendelete (1973. június 25.) az Európai Gazdasági Közösség és a Norvég Királyság között létrejött megállapodásban előírt védintézkedésekről(6),
   A mezőgazdasági termékek feldolgozásával előállított egyes árucikkekre alkalmazandó kereskedelmi szabályokról szóló, 1993. december 6-i 3448/93/EK tanácsi rendelet(7); [Mód. 1]
   - A Tanács 3286/94/EK rendelete (1994. december 22.) a nemzetközi kereskedelmi szabályok, különösen a Kereskedelmi Világszervezet égisze alatt kialakított kereskedelmi szabályok alapján a Közösséget megillető jogok gyakorlásának biztosítása érdekében a közös kereskedelmi politika területén követendő közösségi eljárások megállapításáról(8),
   - A Tanács 385/96/EK rendelete (1996. január 29.) a vízi járművekre vonatkozó káros árképzés elleni védekezésről(9),
   - A Tanács 2271/96/EK rendelete (1996. november 22.) harmadik ország által elfogadott jogszabályoknak az ország területén kívüli alkalmazásának hatása és az ilyen jogszabályon alapuló vagy abból eredő intézkedések elleni védelemről(10),
   - A Tanács 1515/2001/EK rendelete (2001. július 23.) a WTO Vitarendező Testülete által dömping- és szubvencióellenes ügyekkel kapcsolatban elfogadott jelentés után a Közösség által hozható intézkedésekről (11),
   - A Tanács 2248/2001/EK rendelete (2001. november 19.) egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Horvát Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodás, valamint az Európai Közösség és a Horvát Köztársaság közötti ideiglenes megállapodás alkalmazására vonatkozó egyes eljárásokról(12),
   - A Tanács 153/2002/EK rendelete (2002. január 21.) az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság között létrejött stabilizációs és társulási megállapodás, valamint az Európai Közösség és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság között létrejött ideiglenes megállapodás alkalmazására vonatkozó egyes eljárásokról(13),
   - A Tanács 427/2003/EK rendelete (2003. március 3.) a Kínai Népköztársaságból származó behozatalra vonatkozó, átmeneti termékspecifikus védelmi mechanizmusról és az egyes harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó közös szabályokról szóló 519/94/EK rendelet módosításáról(14),
   - A Tanács 452/2003/EK rendelete (2003. március 6.) a dömpingellenes, illetve szubvencióellenes intézkedések és védintézkedések együttes alkalmazása esetén a Közösség által hozható intézkedésekről(15),
   - A Tanács 673/2005/EK rendelete (2005. április 25.) az Amerikai Egyesült Államokból származó egyes termékekre vonatkozóan kiegészítő behozatali vámok megállapításáról(16),
   A Tanács 1236/2005/EK rendelete (2005. június 27.) egyes, a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés során alkalmazható áruk kereskedelméről(17),[Mód. 2]
   - A Tanács 1616/2006/EK rendelete (2006. október 23.) az Európai Közösségek és azok tagállamai, valamint az Albán Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodás, valamint az Európai Közösség és az Albán Köztársaság közötti ideiglenes megállapodás alkalmazására vonatkozó egyes eljárásokról(18),
   - A Tanács 1528/2007/EK rendelete (2007. december 20.) a gazdasági partnerségi megállapodásokat létrehozó vagy azok létrehozásához vezető megállapodásokban meghatározott, az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok (AKCS-államok) csoportjának egyes tagjaiból származó termékekre vonatkozó szabályozások alkalmazásáról(19),
   - A Tanács 140/2008/EK rendelete (2007. november 19.) az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Montenegrói Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodás és az egyrészről az Európai Közösség, másrészről a Montenegrói Köztársaság közötti ideiglenes megállapodás alkalmazására vonatkozó egyes eljárásokról(20),
   - A Tanács 55/2008/EK rendelete (2008. január 21.) a Moldovai Köztársaságnak szánt autonóm kereskedelmi kedvezmények bevezetéséről, valamint a 980/2005/EK rendelet és a 2005/924/EK bizottsági határozat módosításáról(21),
   - A Tanács 594/2008/EK rendelete (2008. június 16.) az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Bosznia és Hercegovina közötti stabilizációs és társulási megállapodás, valamint az Európai Közösség és Bosznia és Hercegovina közötti, a kereskedelemről és a kereskedelemmel kapcsolatos ügyekről szóló, ideiglenes megállapodás alkalmazására vonatkozó egyes eljárásokról(22),
   - A Tanács 732/2008/EK rendelete (2008. július 22.) az általános tarifális preferenciák rendszerének 2009. január 1-jétől történő alkalmazásáról és az 552/97/EK rendelet, az 1933/2006/EK rendelet, valamint az 1100/2006/EK és a 964/2007/EK bizottsági rendelet módosításáról(23),
   A Tanács 597/2009/EK rendelete (2009. június 11.) az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező támogatott behozatallal szembeni védelemről(24),
   - A Tanács 260/2009/EK rendelete (2009. február 26.) a behozatalra vonatkozó közös szabályokról(25),
   - A Tanács 625/2009/EK rendelete (2009. július 7.) az egyes harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó közös szabályokról(26),
   - A Tanács 1061/2009/EK rendelete (2009. október 19.) a kivitelre vonatkozó közös szabályokról(27),
   - A Tanács 1215/2009/EK rendelete (2009. november 30.) az Európai Unió stabilizációs és társulási folyamatában részt vevő vagy ahhoz kapcsolódó országokra és területekre vonatkozóan kivételes kereskedelmi intézkedések bevezetéséről(28),[Mód. 3]
   - A Tanács 1225/2009/EK rendelete (2009. november 30) az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről(29).

(4)  A jogbiztonság biztosítása érdekében ez a rendelet nem érinti a hatálybalépése előtt megkezdett, de még nem végrehajtott intézkedések elfogadására irányuló eljárásokat,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az e rendelet mellékletében felsorolt rendeleteket a melléklettel összhangban, a Szerződés 290. cikkének vagy a 182/2011/EU rendelet alkalmazandó szabályainak megfelelően ki kell igazítani.

2. cikk

A mellékletben szereplő jogi aktusok rendelkezéseire való hivatkozásokat az e rendelet által kiigazítottak szerinti rendelkezésekre való hivatkozásokként kell érteni.

A bizottságok korábbi neveire való hivatkozásokat az e rendelet szerinti új nevekre való hivatkozásokként kell érteni.

A mellékletben felsorolt rendeletekben található „európai közösség”, „közösség” „európai közösségek” vagy „közösségek” kifejezésekre való hivatkozások az Európai Unióra vagy az Unióra való hivatkozásnak tekintendők; a „közös piac” kifejezésre való hivatkozások a belső piacra való hivatkozásnak tekintendők; „a 113. cikkben meghatározott bizottság”, „a 133. cikkben meghatározott bizottság”, „a 113. cikkben említett bizottság” és „a 133. cikkben említett bizottság” kifejezésekre való hivatkozások a 207. cikkben meghatározott bizottságra való hivatkozásnak tekintendők; „a Szerződés 113. cikk” vagy „a Szerződés 133. cikke” kifejezésekre való hivatkozások a Szerződés 207. cikkére való hivatkozásnak tekintendők. [Mód. 4]

3. cikk

Ez a rendelet nem érinti a mellékletben felsorolt rendeletek által előírt, intézkedések elfogadására irányuló megkezdett eljárásokat, amennyiben e rendelet elfogadásakor vagy azt megelőzően:

   a) a Bizottság jogi aktust fogadott el; vagy
   b) a rendeletek egyike értelmében konzultációra van szükség, és a konzultációt kezdeményezték; vagy
   c) a rendeletek egyike értelmében javaslatra van szükség, és a Bizottság a javaslatot elfogadta.

4. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmincadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt .

az Európai Parlament részéről

az elnök

a Tanács részéről

az elnök

(1) Az Európai Parlament 2012. március 14-i álláspontja.
(2) HL L 184., 1999.7.17., 23. o.
(3) HL L 55., 2011.2.28., 13. o.
(4) HL L 300., 1972.12.31., 284. o.
(5) HL L 301., 1972.12.31., 162. o.
(6) HL L 171., 1973.6.27., 103. o.
(7) HL L 318, 1993.12.20., 18. o.
(8) HL L 349., 1994.12.31., 71. o.
(9) HL L 56., 1996.3.6., 21. o.
(10) HL L 309., 1996.11.29., 1. o.
(11) HL L 201., 2001.7.26., 10. o.
(12) HL L 304., 2001.11.21., 1. o.
(13) HL L 25., 2002.1.29., 16. o.
(14) HL L 65., 2003.3.8., 1. o.
(15) HL L 69., 2003.3.13., 8. o.
(16) HL L 110., 2005.4.30., 1. o.
(17) HL L 200., 2005.7.30., 1. o.
(18) HL L 300., 2006.10.31., 1. o.
(19) HL L 348., 2007.12.31., 1. o.
(20) HL L 43., 2008.2.19., 1. o.
(21) HL L 20., 2008.1.24., 1. o.
(22) HL L 169., 2008.6.30., 1. o.
(23) HL L 211., 2008.8.6., 1. o.
(24) HL L 188., 2009.7.18., 93. o.
(25) HL L 84., 2009.3.31., 1. o.
(26) HL L 185., 2009.7.17., 1. o.
(27) HL L 291., 2009.11.7., 1. o.
(28) HL L 328., 2009.12.15., 1. o.
(29) HL L 343., 2009.12.22., 51. o.


MELLÉKLET

A közös kereskedelempolitika területére tartozó és a Szerződés 290. cikkének vagy a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmus szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet(1) alkalmazandó rendelkezéseinek megfelelően kiigazított rendeletek listája

1.  A Tanács 2841/72/EGK rendelete (1972. december 19.) az Európai Gazdasági Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött megállapodásban előírt védintézkedésekről(2)

A 2841/72/EGK rendelet tekintetében végrehajtási hatásköröket kell ruházni a Bizottságra, hogy a 182/2011/EU rendeletnek megfelelően a rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket fogadjon el.

Ennek megfelelően a 2841/72/EGK rendelet a következőképpen módosul:

   -1. A rendelet a következő (3a) preambulumbekezdéssel egészül ki:"
Mivel a kétoldalú megállapodás védzáradékának végrehajtásához szükséges ideiglenes és végleges védintézkedések elfogadása egységes feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni. Ezeket a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmus szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek* megfelelően kell gyakorolni.
* HL L 55, 2011.2.28., 13. o."
  

[Mód. 5]

   -1a. A rendelet a következő (3b) preambulumbekezdéssel egészül ki:"
Mivel ideiglenes intézkedések elfogadása esetében a tanácsadó bizottsági eljárást kell alkalmazni, tekintettel ezen intézkedések hatására, illetve a végleges védintézkedések elfogadásához viszonyított sorrendiségére. Amennyiben az intézkedések késedelmes bevezetése által okozott kár nehezen helyreállítható, a Bizottság számára lehetőséget kell biztosítani, hogy azonnal alkalmazandó ideiglenes intézkedéseket hozhasson;"
  

[Mód. 6]

   1. Az 1. cikk helyébe a következő szöveg lép:"
1. cikk
A Bizottság határozhat úgy, hogy az Európai Gazdasági Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) által létrehozott vegyes bizottsághoz fordul a megállapodás 22., 24., 24a. és 26. cikkében előírt intézkedések meghozatala céljából. Szükség esetén a Bizottság fogadja el ezeket az intézkedéseket az e rendelet 7. cikke (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően."
   2. A 2. cikk (1) bekezdésében a második mondat helyébe a következő szöveg lép:"
Szükség esetén a 7. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően a Bizottság védintézkedéseket fogad el."
   3. A 4. cikk helyébe a következő szöveg lép:"
4. cikk
(1)  Amennyiben a megállapodás 24., 24a. és 26. cikkében említett helyzetekben vagy a kereskedelemre közvetlen és azonnali hatást gyakorló exporttámogatások esetén rendkívüli körülmények azonnali intézkedést tesznek szükségessé, a Bizottság a megállapodás 27. cikke (3) bekezdésének e) pontjában meghatározott elővigyázatossági intézkedést fogadhat el az e rendelet 7. cikke (21a) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárásnak megfelelően. Sürgős esetben a 7. cikk (3) bekezdését kell alkalmazni. [Mód. 7]
(2)  Ha egy tagállam intézkedés meghozatalára kéri fel a Bizottságot, annak a kérés kézhezvételétől számított legfeljebb öt munkanapon belül határozatot kell hoznia."
   3a. Az 5. cikket el kell hagyni. [Mód. 8]
   4. A szöveg a következő cikkel egészül ki:"
7. cikk
(1)  A Bizottságot a behozatalra vonatkozó közös szabályokról szóló, 2009. február 26-i 260/2009/EK tanácsi rendelet* 4. cikkének (1) bekezdése alapján létrehozott, védintézkedésekkel foglalkozó bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottság.
(1a)  Az e bekezdésre való hivatkozás esetén a 182/2011/EU rendelet 4. cikke alkalmazandó. [Mód. 9]
(2)  Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.
(3)  Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén a az [xxxx/2011]/EU rendelet [8].182/2011/EU rendelet 8. cikkét kell alkalmazni, az [5].annak 4. cikkével összefüggésben. [Mód. 10]
(3a)  Amikor a bizottság szakvéleményét írásbeli eljárás keretében kell megkérni, az írásbeli eljárást eredmény nélkül lezárják, amennyiben a szakvélemény benyújtásához rendelkezésre álló határidőn belül a bizottság elnöke így dönt, vagy a bizottsági tagok többsége ezt kéri. [Mód. 11]
* HL L 84., 2009.3.31., 1. o."
   4a. A rendelet a következő cikkel egészül ki:"
7a. cikk
(1)   A Bizottság az Európai Parlamentnek évente kétszer jelentést nyújt be a megállapodás alkalmazásáról és végrehajtásáról. A jelentés tartalmazza a megállapodás végrehajtásának felülvizsgálatáért és a megállapodásban foglalt – ezen belül a kereskedelmi akadályokkal kapcsolatos – kötelezettségek betartásáért felelős különböző intézmények tevékenységeivel kapcsolatos információkat.
(2)   A jelentésnek tartalmaznia kell továbbá a Svájci Államszövetséggel folytatott kereskedelemre vonatkozó statisztikák, illetve a kereskedelem alakulásának az összefoglalóját.
(3)   A jelentés tájékoztatást nyújt e rendelet végrehajtásáról.
(4)   Az Európai Parlament a jelentés Bizottság általi közzétételét követő egy hónapon belül meghívhatja a Bizottságot illetékes bizottságának eseti ülésére, hogy ismertessen és magyarázzon meg a megállapodás végrehajtásával kapcsolatosan felmerülő bármely kérdést.
(5)   A Bizottság az Európai Parlamentnek történő benyújtásától számított hat hónapon belül a jelentést a nyilvánosságra hozza."
  

[Mód. 12]

2.  A Tanács 2843/72/EGK rendelete (1972. december 19.) az Európai Gazdasági Közösség és az Izlandi Köztársaság között létrejött megállapodásban előírt védintézkedésekről(3)

A 2843/72/EGK rendelet tekintetében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni, hogy a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően a rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket fogadjon el.

Ennek megfelelően a 2843/72/EGK rendelet a következőképpen módosul:

   -1. A rendelet a következő (3a) preambulumbekezdéssel egészül ki:"
Mivel a kétoldalú megállapodás védzáradékának végrehajtásához szükséges ideiglenes és végleges védintézkedések elfogadása egységes feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni. Ezeket a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmus szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek* megfelelően kell gyakorolni.
* HL L 55, 2011.2.28., 13. o."
  

[Mód. 13]

   -1a. A szöveg a következő (3b) preambulumbekezdéssel egészül ki:"
Mivel ideiglenes intézkedések elfogadása esetében a tanácsadó bizottsági eljárást kell alkalmazni, tekintettel ezen intézkedések hatására, illetve a végleges védintézkedések elfogadásához viszonyított sorrendiségére. Amennyiben az intézkedések késedelmes bevezetése által okozott kár nehezen helyreállítható, a Bizottság számára lehetőséget kell biztosítani, hogy azonnal alkalmazandó ideiglenes intézkedéseket hozhasson;"
  

[Mód. 14]

   1. Az 1. cikk helyébe a következő szöveg lép:"
1. cikk
A Bizottság határozhat úgy, hogy az Európai Gazdasági Közösség és az Izlandi Köztársaság között létrejött megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) által létrehozott vegyes bizottsághoz fordul a megállapodás 23., 25., 25a. és 27. cikkében előírt intézkedések meghozatala céljából. Szükség esetén a Bizottság fogadja el ezeket az intézkedéseket az e rendelet 7. cikke (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően."
   2. A 2. cikk (1) bekezdésében a második mondat helyébe a következő szöveg lép:"
Szükség esetén a 7. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően a Bizottság védintézkedéseket fogad el."
   3. A 4. cikk helyébe a következő szöveg lép:"
4. cikk
(1)  Amennyiben a megállapodás 25., 25a. és 27. cikkében említett helyzetekben vagy a kereskedelemre közvetlen és azonnali hatást gyakorló exporttámogatások esetén rendkívüli körülmények azonnali intézkedést tesznek szükségessé, a Bizottság a megállapodás 28. cikke (3) bekezdésének e) pontjában meghatározott elővigyázatossági intézkedést fogadhat el a 7. cikk (21a) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárásnak megfelelően. Sürgős esetben az e rendelet 7. cikk (3) bekezdését kell alkalmazni. [Mód. 15]
(2)  Ha egy tagállam intézkedés meghozatalára kéri fel a Bizottságot, annak a kérés kézhezvételétől számított legfeljebb öt munkanapon belül határozatot kell hoznia."
   3a. Az 5. cikket el kell hagyni. [Mód. 16]
   4. A szöveg a következő 7. cikkel egészül ki:"
7. cikk
(1)  A Bizottságot a behozatalra vonatkozó közös szabályokról szóló, 2009. február 26-i 260/2009/EK tanácsi rendelet* 4. cikkének (1) bekezdése alapján létrehozott, védintézkedésekkel foglalkozó bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottság.
(1a)  Az e bekezdésre való hivatkozás esetén a 182/2011/EU rendelet 4. cikke alkalmazandó.[Mód. 17]
(2)  Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.
(3)  Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén a az [xxxx/2011]/EU rendelet [8].182/2011/EU rendelet 8. cikkét kell alkalmazni, az [5].annak 4. cikkével összefüggésben. [Mód. 18]
(3a)   Amikor a bizottság szakvéleményét írásbeli eljárás keretében kell megkérni, az írásbeli eljárást eredmény nélkül lezárják, amennyiben a szakvélemény benyújtásához rendelkezésre álló határidőn belül a bizottság elnöke így dönt, vagy a bizottsági tagok többsége ezt kéri.[Mód. 19]
* HL L 84., 2009.3.31., 1. o."
   4a. A rendelet a következő cikkel egészül ki:"
7a. cikk
(1)  A Bizottság az Európai Parlamentnek kétévente jelentést nyújt be a megállapodás alkalmazásáról és végrehajtásáról. A jelentés tartalmazza a megállapodás végrehajtásának felülvizsgálatáért és a megállapodásban foglalt – ezen belül a kereskedelmi akadályokkal kapcsolatos – kötelezettségek betartásáért felelős különböző intézmények tevékenységeivel kapcsolatos információkat.
(2)   A jelentésnek tartalmaznia kell továbbá az Izlandi Köztársasággal folytatott kereskedelemre vonatkozó statisztikák, illetve a kereskedelem alakulásának az összefoglalóját.
(3)   A jelentés tájékoztatást nyújt e rendelet végrehajtásáról.
(4)   Az Európai Parlament a jelentés Bizottság általi közzétételét követő egy hónapon belül meghívhatja a Bizottságot illetékes bizottságának eseti ülésére, hogy ismertessen és magyarázzon meg a megállapodás végrehajtásával kapcsolatosan felmerülő bármely kérdést.
(5)   A Bizottság az Európai Parlamentnek történő benyújtásától számított hat hónapon belül a jelentést a nyilvánosságra hozza."
  

[Mód. 20]

3.  A Tanács 1692/73/EGK rendelete (1973. június 25.) az Európai Gazdasági Közösség és a Norvég Királyság között létrejött megállapodásban előírt védintézkedésekről(4)

Az 1692/73/EGK rendelet tekintetében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni, hogy a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően a rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket fogadjon el.

Ennek megfelelően az 1692/73/EGK rendelet a következőképpen módosul:

   -1. A rendelet a következő (3a) preambulumbekezdéssel egészül ki:"
Mivel a kétoldalú megállapodás védzáradékának végrehajtásához szükséges ideiglenes és végleges védintézkedések elfogadása egységes feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni. Ezeket a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmus szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek* megfelelően kell gyakorolni;
* HL L 55, 2011.2.28., 13. o."
  

[Mód. 21]

   -1a. A szöveg a következő (3b) preambulumbekezdéssel egészül ki:"
Mivel ideiglenes intézkedések elfogadása esetében a tanácsadó bizottsági eljárást kell alkalmazni, tekintettel ezen intézkedések hatására, illetve a végleges védintézkedések elfogadásához viszonyított sorrendiségére. Amennyiben az intézkedések késedelmes bevezetése által okozott kár nehezen helyreállítható, a Bizottság számára lehetőséget kell biztosítani, hogy azonnal alkalmazandó ideiglenes intézkedéseket hozhasson;"
  

[Mód. 22]

   1. Az 1. cikk helyébe a következő szöveg lép:"
1. cikk
A Bizottság határozhat úgy, hogy az Európai Gazdasági Közösség és a Norvég Királyság között létrejött megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) által létrehozott vegyes bizottsághoz fordul a megállapodás 22., 24., 24a. és 26. cikkében előírt intézkedések meghozatala céljából. Szükség esetén a Bizottság fogadja el ezeket az intézkedéseket az e rendelet 7. cikke (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően."
   2. A 2. cikk (1) bekezdésében a második mondat helyébe a következő szöveg lép:"
Szükség esetén a 7. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően a Bizottság védintézkedéseket fogad el."
   3. A 4. cikk helyébe a következő szöveg lép:"
4. cikk
(1)  Amennyiben a megállapodás 24., 24a. és 26. cikkében említett helyzetekben vagy a kereskedelemre közvetlen és azonnali hatást gyakorló exporttámogatások esetén rendkívüli körülmények azonnali intézkedést tesznek szükségessé, a Bizottság a megállapodás 27. cikke (3) bekezdésének e) pontjában meghatározott elővigyázatossági intézkedést fogadhat el a 7. cikk (21a) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárásnak megfelelően. Sürgős esetben az e rendelet 7. cikke (3) bekezdését kell alkalmazni. [Mód. 23]
(2)  Ha egy tagállam intézkedés meghozatalára kéri fel a Bizottságot, annak a kérés kézhezvételétől számított legfeljebb öt munkanapon belül határozatot kell hoznia."
   3a. Az 5. cikket el kell hagyni. [Mód. 24]
   4. A szöveg a következő cikkel egészül ki:"
7. cikk
(1)  A Bizottságot a a behozatalra vonatkozó közös szabályokról szóló, 2009. február 26-i 260/2009/EK tanácsi rendelet* 4. cikkének (1) bekezdése alapján létrehozott, védintézkedésekkel foglalkozó bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottság.
(1a)  Az e bekezdésre való hivatkozás esetén a 182/2011/EU rendelet 4. cikke alkalmazandó. [Mód. 25]
(2)  Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.
(3)  Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén a az [xxxx/2011]/EU rendelet [8].182/2011/EU rendelet 8. cikkét kell alkalmazni, az [5].annak 4. cikkével összefüggésben. [Mód. 26]
(3a)   Amikor a bizottság szakvéleményét írásbeli eljárás keretében kell megkérni, az írásbeli eljárást eredmény nélkül lezárják, amennyiben a szakvélemény benyújtásához rendelkezésre álló határidőn belül a bizottság elnöke így dönt, vagy a bizottsági tagok többsége ezt kéri.[Mód. 27]
* HL L 84., 2009.3.31., 1. o."
   4a. A rendelet a következő cikkel egészül ki:"
7a. cikk
(1)   A Bizottság az Európai Parlamentnek kétévente jelentést nyújt be a megállapodás alkalmazásáról és végrehajtásáról. A jelentés tartalmazza a megállapodás végrehajtásának felülvizsgálatáért és a megállapodásban foglalt – ezen belül a kereskedelmi akadályokkal kapcsolatos – kötelezettségek betartásáért felelős különböző intézmények tevékenységeivel kapcsolatos információkat.
(2)   A jelentésnek tartalmaznia kell továbbá a Norvég Királysággal folytatott kereskedelemre vonatkozó statisztikák, illetve a kereskedelem alakulásának az összefoglalóját.
(3)   A jelentés tájékoztatást nyújt e rendelet végrehajtásáról.
(4)   Az Európai Parlament a jelentés Bizottság általi közzétételét követő egy hónapon belül meghívhatja a Bizottságot illetékes bizottságának eseti ülésére, hogy ismertessen és magyarázzon meg a megállapodás végrehajtásával kapcsolatosan felmerülő bármely kérdést.
(5)   A Bizottság az Európai Parlamentnek történő benyújtásától számított hat hónapon belül a jelentést a nyilvánosságra hozza."
  

[Mód. 28]

3a.  A Tanács 1993. december 6-i 3448/93/EK rendelete a mezőgazdasági termékek feldolgozásával előállított egyes árucikkekre alkalmazandó kereskedelmi szabályokról(5)[Mód. 29]

A 3448/93/EK rendelet tekintetében részletes szabályok elfogadása és a rendelet B. mellékletének módosítása céljából fel kell hatalmazni a Bizottságot, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el. Továbbá végrehajtási hatásköröket kell ruházni a Bizottságra, hogy a 182/2011/EU rendeletnek megfelelően elfogadja a rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket.

Ennek megfelelően a 3448/93/EK rendelet a következőképpen módosul:

[Mód. 30]

   1. A rendelet a következő, (17a) preambulumbekezdéssel egészül ki:"
Mivel az e rendelet alkalmazásához szükséges rendelkezések elfogadása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el a 6. cikk (1)–(3) bekezdésének a 6. cikk (4) bekezdése szerinti alkalmazására vonatkozó részletes szabályok elfogadása, a csökkentett mezőgazdasági alkotóelemek 7. cikk (2) bekezdés szerinti meghatározására és kezelésére vonatkozó részletes szabályok elfogadása, valamint a B. melléklet 2. táblázatának módosítása tekintetében. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkálatok során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is. A Bizottságnak a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítése és kidolgozása során egyidejűleg, időben és megfelelő módon továbbítania kell a megfelelő dokumentumokat az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz;"
  

[Mód. 31]

   2. A (18) preambulumbekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
Mivel a különböző intézkedések elfogadása egységes feltételeinek biztosítása és a Bizottság és a tagállamok közötti kommunikációra vonatkozóan egységes szabályok elfogadása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni. Ezeket a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmus szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően* kell gyakorolni.
* HL L 55, 2011.2.28., 13. o."
  

[Mód. 32]

   3. A 2. cikk (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
(4)  A Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy a 14a. és 14b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok tekintetében."
  

[Mód. 33]

   4. A 6. cikk (4) bekezdésének első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
(4)  A Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy a 14a. és 14b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a jelen cikk alkalmazására vonatkozó részletes szabályok tekintetében."
  

[Mód. 34]

   5. A 7. cikk (2) bekezdésének bevezető része helyébe a következő szöveg lép:"
(2)  Amennyiben a preferenciális megállapodás a díj mezőgazdasági alkotóelemének a csökkentését írja elő, függetlenül attól, hogy a vámkontingens keretén belül vagy sem, a Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy a 14a. és 14b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az ilyen csökkentett mezőgazdasági alkotóelemek meghatározására és kezelésére vonatkozó részletes szabályok tekintetében, feltéve hogy a megállapodás meghatározza:"
  

[Mód. 35]

   6. A 7. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
(3)  A Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy a 14a. és 14b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a díj nem mezőgazdasági alkotóelemei csökkentésének kezdeményezéséhez és kezeléséhez szükséges részletes szabályok tekintetében."
  

[Mód. 36]

  7. A 8. cikk a következőképpen módosul:

[Mód. 37]
   a) a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(3)  Az e cikkben említett visszatérítésekre vonatkozó közös végrehajtási szabályokat a 16. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."
   b) A (4) bekezdés második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
Ezeket az összegeket a 16. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell megállapítani. Ugyanezzel az eljárással összhangban kell elfogadni az e bekezdés szerint szükséges végrehajtási szabályokat, és különösen azokat az intézkedéseket, amelyekkel biztosítható, hogy a preferenciális rendszer keretében kivitelre vámkezelt árucikkeket valójában ne a nem preferenciális rendszer keretében vigyék ki, illetve fordítva."
   c) a (6) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(6)  Évi 50 000 euró az az összeghatár, amely alatt a kis exportőrök az export-visszatérítési rendszereken belül mentesíthetők az igazolások bemutatása alól. Ezt a felső határt a 16. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően lehet módosítani."
   8. A 9. cikk helyébe a következő szöveg lép:"
9. cikk
Amennyiben egy meghatározott piac közös szervezésére vonatkozó rendelet értelmében az I. mellékletben felsorolt mezőgazdasági termékek kivitele esetén lefölözéseket, díjakat vagy egyéb intézkedéseket alkalmaznak, bizonyos árucikkek esetében a 16. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás szerint döntést lehet hozni a megfelelő intézkedésekről, figyelemmel a feldolgozóipar sajátos érdekeire, amennyiben az árucikkek kivitele valószínűsíthetően gátolja a szóban forgó mezőgazdasági ágazatban a kitűzött cél elérését az érintett mezőgazdasági terméknek az árucikkben meglevő magas tartalma és az árucikk felhasználási lehetősége miatt. Sürgős esetekben a Bizottság a 16. cikk (3) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően azonnal alkalmazható ideiglenes intézkedéseket fogad el."
  

[Mód. 38]

   9. A 10a. cikk (4) bekezdésének első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
(4)   A Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy a 14a. és 14b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el részletes végrehajtási szabályok tekintetében [...]."
  

[Mód. 39]

   10. A 11. cikk (1) bekezdésének harmadik albekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
A második albekezdés alkalmazására vonatkozó részletes szabályok, amelyek lehetővé teszik az aktív feldolgozási rendszer keretében behozandó alaptermékek meghatározását, valamint a mennyiségek ellenőrzését és tervezését, nagyobb átláthatóságot biztosítanak a piaci résztvevők számára az egyes közös piaci szervezetek vonatkozó előirányzott behozatali mennyiségei előzetes közzététele révén. Ezeket - e mennyiségek kihasználásától függően - rendszeresen közzé kell tenni. A Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy a 14a. és 14b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a részletes alkalmazási szabályok tekintetében."
  

[Mód. 40]

   11. A 12. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
(2)   A Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy a 14a. és 14b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a B. melléklet 2. táblázatának módosítása tekintetében, annak érdekében, hogy azt összhangba hozzák az Unió által megkötött megállapodásokkal."
  

[Mód. 41]

   12. A 13. cikk (2) bekezdésének második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
A Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy a 14a. és 14b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendelet módosítása érdekében [...]."
  

[Mód. 42]

   13. A 14. cikk helyébe a következő szöveg lép:"
14. cikk
(1)   Azt a küszöböt vagy azokat a küszöböket, amely(ek) alatt a 6. és 7. cikk szerinti összegek nullában állapítandók meg, a 16. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell meghatározni. Sürgős esetekben a Bizottság a 16. cikk (3) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően azonnal alkalmazható ideiglenes intézkedéseket fogad el. Ugyanezzel az eljárással, e mezőgazdasági alkotóelemek alkalmazásától különleges feltételek mellett el lehet tekinteni a mesterséges kereskedelmi folyamatok megelőzése érdekében.
(2)   Azt a küszöböt, amely alatt egy adott gazdasági ügylettel összefüggésben a tagállamok eltekinthetnek az e rendelet alapján nyújtandó, illetve kivetendő összegek alkalmazásától, a 16. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell megállapítani, amennyiben ezen összegek egyenlege kisebb a küszöbértéknél. Sürgős esetekben a Bizottság a 16. cikk (3) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően azonnal alkalmazható ideiglenes intézkedéseket fogad el."
  

[Mód. 43]

   14. A rendelet a következő cikkel egészül ki:"
14a. cikk
A Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy a 14b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon a 4. cikk (1) és (2) bekezdésének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok elfogadása, a 6. cikk (1)–(3) bekezdésének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok 6. cikk (4) bekezdése szerinti elfogadása, a csökkentett mezőgazdasági alkotóelemek 7. cikk (2) bekezdés szerinti meghatározásra és kezelésére vonatkozó részletes szabályok elfogadása, valamint a B. melléklet 2. táblázatának módosítása tekintetében."
  

[Mód. 44]

   15. A szöveg a következő cikkel egészül ki:"
14b. cikk
(1)  A Bizottság az e cikkben meghatározott feltételek szerint felhatalmazást kap felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására.
(2)  A Bizottságnak a 7. cikkben említett felhatalmazása ...(6)-től kezdődően ötéves időtartamra szól. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam vége előtt jelentést készít a felhatalmazás gyakorlásáról. Amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács legkésőbb három hónappal az egyes időszakok vége előtt nem emel kifogást a meghosszabbítás ellen, a felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra.
(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja az 7. cikkben megállapított felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. Ez az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon vagy a benne megállapított időpontban hatályba lép. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.
(4)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.
(5)  A 7. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem kíván kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ezen időtartam négy hónappal meghosszabbodik."
  

[Mód. 319]

   16. A 16. cikk helyébe a következő szöveg lép:"
16. cikk
(1)  A Bizottság munkáját egy horizontális kérdésekkel foglalkozó bizottság segíti az I. mellékletben fel nem sorolt feldolgozott mezőgazdasági termékek kereskedelmét illetően (a továbbiakban: »a bizottság«).
(2)  Az e bekezdésre való hivatkozás esetén a 182/2011/EU rendelet 5. cikke alkalmazandó.
(3)  Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 8. cikkét kell alkalmazni, annak 4. cikkével összefüggésben.
(4)  Amikor a bizottság szakvéleményét írásbeli eljárás keretében kell megkérni, az írásbeli eljárást eredmény nélkül lezárják, amennyiben a szakvélemény benyújtásához rendelkezésre álló határidőn belül a bizottság elnöke így dönt, vagy a bizottság tagjainak többsége ezt kéri."
  

[Mód. 320]

   17. A 17. cikket el kell hagyni. [Mód. 46]
   18. A 18. cikk helyébe a következő szöveg lép:"
18. cikk
Azokat az intézkedéseket, amelyek – a fennálló rendszer fenntartása érdekében – e rendeletnek a mezőgazdasági termékek piacának közös szervezéséről szóló rendeletek módosításaihoz történő igazításához szükségesek, a 16. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni."
  

[Mód. 47]

   19. A 20. cikk helyébe a következő szöveg lép:"
20. cikk
A tagállamok közlik a Bizottsággal az e rendelet végrehajtásához szükséges információkat egyrészt a behozatalról, kivitelről, és adott esetben, az árucikkek előállításáról, másrészt az elfogadott adminisztratív végrehajtási intézkedésekről. Az információ közlésére vonatkozó részletes szabályokat a 16. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell megállapítani."
  

[Mód. 48]

4.  A Tanács 3286/94/EK rendelete (1994. december 22.) a nemzetközi kereskedelmi szabályok, különösen a Kereskedelmi Világszervezet égisze alatt kialakított kereskedelmi szabályok alapján a Közösséget megillető jogok gyakorlásának biztosítása érdekében a közös kereskedelmi politika területén követendő közösségi eljárások megállapításáról(7)

A 3286/94/EK rendelet tekintetében végrehajtási hatásköröket kell ruházni a Bizottságra, hogy a 182/2011/EU rendeletnek megfelelően a rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket fogadjon el.

Ennek megfelelően a 3286/94/EK rendelet a következőképpen módosul:

   -1. A rendelet a következő, (4a) preambulumbekezdéssel egészül ki:"
Mivel e rendelet egységes feltételek mellett történő végrehajtásának biztosítása érdekében a Bizottságot végrehajtási hatáskörökkel kell felruházni. Ezen hatásköröket a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmus szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek* megfelelően kell gyakorolni;
* HL L 55, 2011.2.28., 13. o."
  

[Mód. 49]

   -1a. A rendelet a következő, (4b) preambulumbekezdéssel egészül ki:"
Mivel folyamatban lévő vizsgálatok felfüggesztése esetében a tanácsadó bizottsági eljárást kell alkalmazni, tekintettel ezen intézkedések hatására, illetve a végleges intézkedések elfogadásához viszonyított sorrendiségére. Amennyiben az intézkedések késedelmes bevezetése által okozott kár nehezen helyreállítható, a Bizottság számára lehetőséget kell biztosítani, hogy azonnal alkalmazandó ideiglenes intézkedéseket hozhasson."
  

[Mód. 50]

   -1b. A (9) preambulumbekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
Mivel figyelmet kell fordítani a Szerződés 207. cikkének intézményi és eljárási rendelkezéseire; mivel ezért az Európai Parlamentet és a cikk alapján létrehozott bizottságot folyamatosan tájékoztatni kell az egyedi esetek fejleményeiről annak érdekében, hogy képes legyen tágabban értelmezett politikai szempontok szerint felmérni a kereskedelempolitikai intézkedések hatásait;"
  

[Mód. 51]

   -1c. A (10) preambulumbekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
Mivel továbbá addig, amíg egy kereskedelmet gátló akadályokból származó vita megoldásához egy harmadik országgal kötendő megállapodás tűnik a legalkalmasabb eszköznek, e célból a Szerződés 207. cikkében előírt eljárásokkal összhangban kell tárgyalásokat folytatni, különösen a cikk által létrehozott bizottsággal és az Európai Parlamenttel történő konzultáció folytatásával;"
  

[Mód. 52]

   1. Az 5. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
(3)  Amennyiben nyilvánvalóvá válik, hogy a panasz nem szolgáltat elegendő bizonyítékot ahhoz, hogy alátámassza a vizsgálat megindításának indokoltságát, a panaszost tájékoztatni kell erről."
   2. A 6. cikk (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
(4)  Amennyiben nyilvánvalóvá válik, hogy a felkérés nem szolgáltat elegendő bizonyítékot ahhoz, hogy alátámassza a vizsgálat megindításának indokoltságát, a tagállamot tájékoztatni kell erről."
  3. A 7. cikk a következőképpen módosul:

[Mód. 54]
   a) a cikk címe helyébe a következő szöveg lép: „Bizottsági eljárás”;
   b) az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(1)  a) A Bizottságot a kereskedelmi akadályokkal foglalkozó bizottság (a továbbiakban: bizottság) segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottság.
aa)  Az e bekezdésre való hivatkozás esetén a 182/2011/EU rendelet 4. cikke alkalmazandó.[Mód. 53]
b)  Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.
ba)   Amikor a bizottság szakvéleményét írásbeli eljárás keretében kell megkérni, az írásbeli eljárást eredmény nélkül lezárják, amennyiben a szakvélemény benyújtásához rendelkezésre álló határidőn belül a bizottság elnöke így dönt, vagy a bizottsági tagok többsége ezt kéri."
   c) a (2) bekezdésben az első két mondatot el kell hagyni.
   d) a (3) és (4) bekezdést el kell hagyni.
   4. A 8. cikk (1) bekezdésében a bevezető szövegrész helyébe a következő szöveg lép:"
(1)  Amennyiben a Bizottság számára nyilvánvaló, hogy elegendő bizonyíték áll rendelkezésre ahhoz, hogy alátámassza a vizsgálat megindításának indokoltságát, és az Unió érdekében szükség van a vizsgálatra, a Bizottság a következőképpen jár el:"
   5. A 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következő szöveg lép:"
a)  A Bizottság és a tagállamok, illetve ezek tisztviselői az információ szolgáltatójának külön engedélye nélkül nem fedhetik fel az e rendelet alapján kapott bizalmas információt vagy a vizsgálati eljárásban részt vevő fél által bizalmasan szolgáltatott információt."
  6. A 11. cikk a következőképpen módosul:

[Mód. 55]
[Mód. 56]
[Mód. 57]
   a) az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(1)  Amennyiben a vizsgálóbizottsági eljárás eredményeként úgy találják, hogy az Unió érdekei semmiféle intézkedés meghozatalát nem teszik szükségessé, az eljárást a Bizottság a 7. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően eljárva megszünteti. Az elnök a 7. cikk (1) bekezdés ba) pontjában említett írásbeli eljárás útján kikérheti a bizottság véleményét."
   b) a (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő szöveg lép:"
a)  Ha egy vizsgálati eljárást követően az érintett harmadik ország vagy országok megteszi(k) a megfelelőnek tekintett intézkedéseket, és ezért uniós fellépésre nincs szükség, az eljárást a Bizottság a 7. cikk (1) bekezdésének baa) pontjában említett tanácsadó bizottsági eljárásnak megfelelően eljárva felfüggesztheti."
   c) a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(3)  Amennyiben a vizsgálati eljárást követően vagy egy nemzetközi vitarendezési eljárást megelőzően, annak során vagy azt követően bármikor nyilvánvalóvá válik, hogy a kereskedelmet gátló akadályok által előidézett jogvita rendezéséhez a legmegfelelőbb eszköz egy megállapodás megkötése az érintett harmadik országgal vagy országokkal, amely megváltoztathatja az Unió és az érintett harmadik ország vagy országok anyagi jogait, a Bizottság az eljárást a 7. cikk (1) bekezdésének baa) pontjában említett tanácsadó bizottsági eljárásnak megfelelően eljárva felfüggeszti, és tárgyalásokat kell folytatni a Szerződés 207. cikkével összhangban."
   7. A 13. cikk helyébe a következő szöveg lép:"
13. cikk
Döntéshozatali eljárások
(1)  Amennyiben az Unió a 3. vagy 4. cikk szerinti panasz vagy a 6. cikk szerinti beterjesztés eredményeként hivatalos nemzetközi konzultációkat vagy vitarendezési eljárásokat folytat le, az ilyen eljárások megindításával, lefolytatásával vagy megszüntetésével kapcsolatos határozatokat a Bizottság hozza meg.
(2)  Amennyiben az Uniónak a 12. cikk (2) bekezdésével összhangban eljárva a 11. cikk (2) bekezdésének c) pontja vagy a 12. cikk alapján elfogadandó, kereskedelempolitikai intézkedésre vonatkozó határozatot kell hoznia, haladéktalanul a Szerződés 207. cikkének és szükség esetén az alkalmazandó eljárásoknak megfelelően kell jár el."
   7a. A rendelet a következő cikkel egészül ki:"
13a. cikk
Jelentés
A Bizottság az Európai Parlamentnek éves jelentést nyújt be a rendelet alkalmazásáról és végrehajtásáról. A jelentés tartalmazza a Bizottság és a kereskedelmi akadályokkal foglalkozó bizottság tevékenységeivel kapcsolatos információkat. A Bizottság az Európai Parlamentnek történő benyújtásától számított hat hónapon belül a jelentést a nyilvánosságra hozza."
  

[Mód. 58]

   8. A 14. cikket el kell hagyni.

5.  A Tanács 385/96/EK rendelete (1996. január 29.) a vízi járművekre vonatkozó káros árképzés elleni védekezésről(8)

A 385/96/EK rendelet tekintetében végrehajtási hatásköröket kell ruházni a Bizottságra, hogy a 182/2011/EU rendeletnek megfelelően a rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket fogadjon el.

Ennek megfelelően a 385/96/EK rendelet a következőképpen módosul:

   -1. A (25) preambulumbekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
* HL L 55, 2011.2.28., 13. o.
   (25) Mivel e rendelet egységes feltételek mellett történő végrehajtásának biztosítása érdekében a Bizottságot végrehajtási hatáskörökkel kell felruházni. E hatásköröket a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmus szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek* megfelelően kell gyakorolni.
"
  

[Mód. 59]

   1. Az 5. cikk (11) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
(11)  A 15. cikk (2) bekezdésének sérelme nélkül, amennyiben nyilvánvaló, hogy elegendő bizonyíték áll rendelkezésre ahhoz, hogy alátámassza az eljárás megindításának indokoltságát, a Bizottság a panasz benyújtásától számított 45 napon belül, vagy a (8) bekezdés szerinti kezdeményezés esetén legkésőbb hat hónappal az után, hogy a vízi jármű eladása ismertté vált vagy ismertté kellett volna válnia, ennek megfelelően jár el és értesítést tesz közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában. Ha a benyújtott bizonyíték nem elegendő, erről a panasztevőt a panasz Bizottsághoz való benyújtását követő 45 napon belül tájékoztatni kell."
  2. A 7. cikk a következőképpen módosul:

[Mód. 60]
   a) a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(2)  Ha nincs szükség intézkedésekre, a vizsgálatot vagy az eljárást meg kell szüntetni. A Bizottság a vizsgálatot a 10. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően megszünteti. Az elnök a 10. cikk (2a) bekezdésben említett írásbeli eljárás útján kikérheti a bizottság véleményét."
   b) a (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
Ha a végleges ténymegállapításokból kiderül, hogy a káros árképzés fennáll, és az általa okozott károk valósak, a Bizottság a 10. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően káros árképzési bírságot szab ki a hajógyárra. A káros árképzési bírság összege megegyezik a megállapított káros árképzés különbözetével. A Bizottság megteszi a szükséges intézkedéseket határozatának végrehajtása, különösen a káros árképzési bírság összegének behajtása érdekében."
   3. A 8. cikk első bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
A vizsgálat káros árképzési bírság kiszabása nélkül lezárható, ha a hajógyár végérvényesen és feltétel nélkül érvényteleníti a káros árképzésben érintett vízi jármű eladását, vagy eleget tesz a Bizottság által elfogadott azonos értékű egyéb jogorvoslati intézkedésnek."
   4. A 9. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
(1)  Ha az érintett hajógyár nem fizeti meg a 7. cikk alapján kiszabott káros árképzési bírságot, a Bizottság a be- és kirakodási jog megtagadásának formájában ellenintézkedéseket rendel el a szóban forgó hajógyár által épített vízi járművek tekintetében."
   5. A 10. cikk helyébe a következő szöveg lép:"
10. cikk
Bizottsági eljárás
(1)  A Bizottságot a vízi járművekre vonatkozó káros árképzéssel foglalkozó bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottság.
(2)  Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.
(2a)   Amikor a bizottság szakvéleményét írásbeli eljárás keretében kell megkérni, az írásbeli eljárást eredmény nélkül lezárják, amennyiben a szakvélemény benyújtásához rendelkezésre álló határidőn belül a bizottság elnöke így dönt, vagy a bizottsági tagok többsége ezt kéri."
  

[Mód. 61]

   6. A 13. cikk (5) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
(5)  A Bizottság és a tagállamok, illetve ezek tisztviselői az információ szolgáltatójának külön engedélye nélkül nem fedhetik fel az e rendelet alapján kapott olyan információt, amelynek bizalmas kezelését az információ szolgáltatója kérte. A Bizottság és a tagállamok közötti információcsere, továbbá az Unió vagy a tagállamok hatóságai által készített belső dokumentumok e rendelet kifejezett rendelkezése hiányában nem hozhatók nyilvánosságra."
   7. A 14. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
(3)  A közzétételre írásban kerül sor. A közzétételt a bizalmas információk védelmének szükségességét kellőképpen figyelembe véve, a lehető legrövidebb időn belül, alapesetben legalább egy hónappal a végleges határozat meghozatala előtt végre kell hajtani. Ha a Bizottság nincs abban a helyzetben, hogy bizonyos tényeket és szempontokat ezen időszak alatt nyilvánosságra hozzon, azokat az ezt követő lehető legrövidebb időn belül nyilvánosságra kell hozni. Az információ nyilvánosságra hozatala nem sértheti a Bizottság esetleges későbbi határozatát; ha azonban ez a határozat eltérő tényeken és szempontokon alapul, az erről szóló információt a lehető leghamarabb nyilvánosságra kell hozni."
   7a. A rendelet a következő cikkel egészül ki:"
14a. cikk
Jelentés
A Bizottság az Európai Parlamentnek éves jelentést nyújt be a rendelet alkalmazásáról és végrehajtásáról. A jelentés tartalmazza a Bizottság és a vízi járművekre vonatkozó káros árképzéssel foglalkozó bizottság tevékenységeivel kapcsolatos információkat. A Bizottság az Európai Parlamentnek történő benyújtásától számított hat hónapon belül a jelentést a nyilvánosságra hozza."
  

[Mód. 62]

6.  A Tanács 2271/96/EK rendelete (1996. november 22.) harmadik ország által elfogadott jogszabályoknak az ország területén kívüli alkalmazásának hatása és az ilyen jogszabályon alapuló vagy abból eredő intézkedések elleni védelemről(9)

A 2271/96/EK rendelet tekintetében a rendelet mellékletének módosítása céljából fel kell hatalmazni a Bizottságot, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el. Továbbá az említett rendeletnek a 182/2011/EU rendelettel összhangban való végrehajtásához szükséges intézkedések elfogadása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni.

Ennek megfelelően a 2271/96/EK rendelet a következőképpen módosul:

   -1. A 9. preambulumbekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
* HL L 55, 2011.2.28., 13. o.
   (9) Mivel biztosítani kell a személyeknek adott meghatalmazás egységes – követelményekre vagy tilalmakra, köztük külföldi bíróságok felszólítására is kiterjedő – egységes feltételeit, amelyeknek e személye részben vagy egészben meg kell, hogy feleljenek, ha ellenkező esetben súlyosan károsodnának e személyek vagy az Unió érdekei, a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni. Ezeket a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmus szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek* megfelelően kell gyakorolni.
"
  

[Mód. 63]

   -1a. A rendelet a következő, (9a) preambulumbekezdéssel egészül ki:"
   (9a) Mivel az e rendelet alkalmazásához szükséges rendelkezések elfogadása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el a rendelet mellékletében jogszabályok hozzáadása vagy törlése tekintetében. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkálatok során megfelelő konzultációkat folytasson, szakértői szinten is. A Bizottságnak a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítése és kidolgozása során egyidejűleg, időben és megfelelő módon továbbítania kell a megfelelő dokumentumokat az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz.
"
  

[Mód. 64]

   1. Az 1. cikkben a második albekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
A Bizottság a Szerződés vonatkozó rendelkezéseivel összhangban és a 7. cikk c) pontjának sérelme nélkül eljárva, a 11a., 11b. és 11c. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadhat el, hogy jogszabályokkal egészítse ki e rendelet mellékletét, illetve hogy abból jogszabályokat töröljön."
   2. A 8. cikk helyébe a következő szöveg lép:"
8. cikk
(1)  A 7. cikk b) és c) pontjának végrehajtása érdekében a Bizottságot a területen kívüli jogszabályokkal foglalkozó bizottság segíti. A végrehajtási aktusokat indokolt az ezen cikk( 2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban elfogadni.Ez a bizottság a/az [xxxx/2011]/EU E bizottságot a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottságbizottságnak kell tekinteni. [Mód. 65]
(2)  Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.
(2a)   Amikor a bizottság szakvéleményét írásbeli eljárás keretében kell megkérni, az írásbeli eljárást eredmény nélkül lezárják, amennyiben a szakvélemény benyújtásához rendelkezésre álló határidőn belül a bizottság elnöke így dönt, vagy a bizottsági tagok többsége ezt kéri."
  

[Mód. 66]

   3. A rendelet a következő cikkekkel egészül ki:"
11a. cikk
(1)  A Bizottság határozatlan időre szóló felhatalmazást kap az 1. cikkben említettcikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására a rendelet mellékletében jogszabályok hozzáadása vagy törlése tekintetében.
(2)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.
(3)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit a 11b. és a 11c. cikk határozza meg.[Mód. 67]
11b. cikk
(1)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja az 1. cikk második bekezdésében megállapított felhatalmazást.A Bizottság az e cikkben meghatározott feltételek szerint felhatalmazást kap felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására.[Mód. 68]
(2)  A Bizottságnak az 1. cikkben említett felhatalmazása ...(10)-tól/tőlkezdődően ötéves időtartamra szól. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam vége előtt jelentést készít a felhatalmazás visszavonásával kapcsolatos döntés meghozatala érdekében belső eljárást indító intézmény a végleges határozat meghozatala előtt megfelelő határidőn belül tájékoztatja a másik intézményt és a Bizottságot arról, hogy mely felhatalmazások visszavonásáról és milyen indokok alapján kíván határoznigyakorlásáról. Amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács legkésőbb három hónappal az egyes időszakok vége előtt nem emel kifogást a meghosszabbítás ellen, a felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra. [Mód. 321]
(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja az 1. cikkben megállapított felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat haladéktalanul az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét követő napon vagy a benne határozatban megjelölt későbbi napon időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét. A határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.
(3a)   A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.[Mód. 68]
(3b)   Az 1. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem kíván kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam négy hónappal meghosszabbodik."
  

[Mód. 322]

11c. cikk

(1)  Az Európai Parlament és a Tanács az értesítés napját követő két hónapos határidőn belül kifogást emelhet a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére e határidő egy hónappal meghosszabbodik.

(2)  Ha az említett határidő leteltéig sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt kifogást, a felhatalmazáson alapuló jogi aktust ki kell hirdetni az Európai Unió Hivatalos Lapjában, és az a benne megállapított napon hatályba lép.

Ha az Európai Parlament és a Tanács egyaránt arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem emel kifogást, a felhatalmazáson alapuló jogi aktust a határidő letelte előtt ki lehet hirdetni az Európai Unió Hivatalos Lapjában, és az a határidő letelte előtt hatályba léphet.

(4)  Ha az Európai Parlament vagy a Tanács kifogást emel a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen, az nem lép hatályba. A felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen kifogást emelő intézmény a kifogást megindokolja.

[Mód. 69]

7.  A Tanács 1515/2001/EK rendelete (2001. július 23.) a WTO Vitarendező Testülete által dömping- és szubvencióellenes ügyekkel kapcsolatban elfogadott jelentés után a Közösség által hozható intézkedésekről(11)

Az 1515/2001/EK rendelet tekintetében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni, hogy a 182/2011/EU rendeletnek megfelelően a rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket fogadjon el.

Ennek megfelelően az 1515/2001/EK rendelet a következőképpen módosul:

   -1. A szöveg a következő preambulumbekezdéssel egészül ki:"
(6a)  A WTO Vitarendező Testülete ajánlásainak és határozatainak való megfelelés érdekében hozott intézkedések elfogadása vagy felfüggesztése egységes feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni. Ezeket a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmus szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek* megfelelően kell gyakorolni.
* HL L 55, 2011.2.28., 13. o."
  

[Mód. 70]

   -1a. A rendelet a következő preambulumbekezdéssel egészül ki:"
(6b)  Az intézkedések meghatározott időre szóló felfüggesztése esetében a tanácsadó bizottsági eljárást kell alkalmazni, tekintettel ezen intézkedések hatására, illetve a végleges intézkedések elfogadásához viszonyított sorrendiségére. Amennyiben az intézkedések késedelmes bevezetése által okozott kár nehezen helyreállítható, a Bizottság számára lehetőséget kell biztosítani, hogy azonnal alkalmazandó ideiglenes intézkedéseket hozhasson."
  

[Mód. 71]

  1. Az 1. cikk a következőképpen módosul:

[Mód. 72]
[Mód. 73]
   a) az (1) bekezdésben a bevezető szövegrész helyébe a következő szöveg lép:"
(1)  Ha a DSB jelentést fogad el a az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló, 2009. november 30-i 1225/2009/EK tanácsi rendelet*, az 597/2009/EK rendelet, az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező támogatott behozatallal szembeni védelemről szóló, 2009. június 11-i 597/2009/EK tanácsi rendelet** vagy az ezen rendelet alapján hozott valamely uniós intézkedésről (»vitatott intézkedés«), a Bizottság a következők közül egy vagy több, általa megfelelőnek tekintett intézkedést hozhat a 3a. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően:
* HL L 343., 2009.12.22., 51. o.
** HL L 188., 2009.7.18., 93. o.»"
   aa) Az (1) bekezdés b) pontjának helyébe a következő szöveg lép:"
   b) bármely egyéb, jogalkotási aktus végrehajtására vonatkozó egyedi intézkedés elfogadása, amelyet az adott körülmények között megfelelőnek tekintenek.
"
   b) a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(3)  Ha helyénvaló, hogy felülvizsgálatot folytassanak le az (1) bekezdés szerinti intézkedés meghozatala előtt vagy azzal egy időben, ezt a felülvizsgálatot a Bizottság indítja meg."
   c) a (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(4)  Ha helyénvaló a vitatott vagy módosított intézkedés felfüggesztése, a felfüggesztést a 3a. cikk (21a) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárásnak megfelelően eljárva a Bizottság engedélyezi korlátozott időtartamra."
  2. A 2. cikk a következőképpen módosul:

[Mód. 74]
   a) az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(1)  A Bizottság az 1. cikk (1) bekezdésében említett intézkedések bármelyikét is meghozhatja annak érdekében, hogy figyelembe vegye a DSB által egy nem vitatott intézkedéssel kapcsolatban elfogadott jelentésben tett jogi értelmezéseket, ha ezt helyénvalónak tekinti."
   b) a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(3)  Ha helyénvaló, hogy felülvizsgálatot folytassanak le az (1) bekezdés szerinti intézkedés meghozatala előtt vagy azzal egy időben, ezt a felülvizsgálatot a Bizottság indítja meg."
   c) a (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(4)  Ha helyénvaló a vitatott vagy módosított intézkedés felfüggesztése, a felfüggesztést a 3a. cikk (21a) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárásnak megfelelően eljárva a Bizottság engedélyezi korlátozott időtartamra."
   3. A szöveg a következő 3a. cikkel egészül ki:"
3a. cikk
(1)  A Bizottságot az esettől függően az 1225/2009/EK rendelet 15. cikkének (1) bekezdése alapján létrehozott dömpingellenes bizottság vagy az 597/2009/EK rendelet 25. cikkének (1) bekezdése alapján létrehozott szubvencióellenes bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottság.
(1a)  Az e bekezdésre való hivatkozás esetén a 182/2011/EU rendelet 4. cikke alkalmazandó. [Mód. 75]
(2)  Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.
(2a)   Amikor a bizottság szakvéleményét írásbeli eljárás keretében kell megkérni, az írásbeli eljárást eredmény nélkül lezárják, amennyiben a szakvélemény benyújtásához rendelkezésre álló határidőn belül a bizottság elnöke így dönt, vagy a bizottsági tagok többsége ezt kéri."
  

[Mód. 76]

   3a. A rendelet a következő cikkel egészül ki:"
3b. cikk
A Bizottság az Európai Parlamentnek éves jelentést nyújt be a rendelet alkalmazásáról és végrehajtásáról. A jelentés tartalmazza a Bizottság, a dömpingellenes bizottság és a szubvencióellenes bizottság tevékenységeivel kapcsolatos információkat, eljárásokat és határozatokat. A Bizottság az Európai Parlamentnek történő benyújtásától számított hat hónapon belül a jelentést a nyilvánosságra hozza."
  

[Mód. 77]

8.  A Tanács 2248/2001/EK rendelete (2001. november 19.) egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Horvát Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodás, valamint az Európai Közösség és a Horvát Köztársaság közötti ideiglenes megállapodás alkalmazására vonatkozó egyes eljárásokról(12)

A 2248/2001/EK rendelet tekintetében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni, hogy a 182/2011/EU rendeletnek megfelelően a rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket fogadjon el.

Ennek megfelelően a 2248/2001/EK rendelet a következőképpen módosul:

   -1. A 6. preambulumbekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(6) A Kombinált Nómenklatúrát és a TARIC-kódokat módosító bizottsági végrehajtási aktusok nem okoznak lényeges változásokat."
  

[Mód. 78]

   -1a. A (10) preambulumbekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
A stabilizációs és társulási megállapodás különböző előírásainak végrehajtásával kapcsolatos részletes szabályok elfogadása egységes feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni. Ezeket a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmus szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek* megfelelően kell gyakorolni.
* HL L 55, 2011.2.28., 13. o."
  

[Mód. 79]

   -1b. A rendelet a következő preambulumbekezdéssel egészül ki:"
(10a)  Rendkívüli és kritikus körülmények esetén azonnali intézkedések elfogadása céljából a tanácsadó bizottsági eljárást kell alkalmazni, tekintettel ezen intézkedések hatására, illetve a végleges intézkedések elfogadásához viszonyított sorrendiségére. Amennyiben az intézkedések késedelmes bevezetése által okozott kár nehezen helyreállítható, a Bizottság számára lehetőséget kell biztosítani, hogy azonnal alkalmazandó ideiglenes intézkedéseket hozhasson."
  

[Mód. 80]

   -1c. A rendelet a következő preambulumbekezdéssel egészül ki:"
(10b)  A Bizottság azonnal alkalmazandó ideiglenes intézkedéseket hoz, ha azt – az ideiglenes megállapodás 25. cikke (4) bekezdésének b) pontjában és a 26. cikke (4) bekezdésében, valamint a stabilizációs és társulási megállapodás 38. cikke (4) bekezdésének b) pontjában és a З9. cikke (4) bekezdésében előírtaknak megfelelő rendkívüli és kritikus körülmények által megfelelően indokolt esetekben – a rendkívüli sürgősség azt megkívánja."
  

[Mód. 81]

   -1d. A 2. cikk helyébe a következő szöveg lép:"
2. cikk
A baby-beef-re vonatkozó engedmények
Az ideiglenes megállapodás 14. cikke (2) bekezdésének, majd pedig a stabilizációs és társulási megállapodás 27. cikke (2) bekezdésének végrehajtására vonatkozó, a »baby beef« termékek vámkontingensét érintő részletes szabályokat a Bizottságnak az e rendelet 7fa. cikke (5) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadnia."
  

[Mód. 82]

   -1e. A 3. cikket el kell hagyni.[Mód. 83]
   -1f. A 4. cikk helyébe a következő szöveg lép:"
4. cikk
A halászati termékekre vonatkozó engedmények
Az ideiglenes megállapodás 15. cikke (1) bekezdésének, majd pedig a stabilizációs és társulási megállapodás 28. cikke (1) bekezdésének végrehajtására vonatkozó, a mindkét megállapodás V.a. mellékletében felsorolt halak és halászati termékek vámkontingenseit érintő részletes szabályokat a Bizottságnak az e rendelet 7fa. cikke (5) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadnia."
  

[Mód. 84]

   -1g. Az 5. cikket el kell hagyni.[Mód. 85]
   -1h. A 7. cikk helyébe a következő szöveg lép:"
7. cikk
Technikai kiigazítások
A Kombinált Nómenklatúra és a TARIC-kód albontásainak változásait követően, vagy az Unió és Horvátország közötti új megállapodások, jegyzőkönyvek, levélváltások vagy más jogi aktusok létrejötte miatt szükséges, az e rendelet szerint elfogadott részletes végrehajtási szabályok lényegi változásokat nem eredményező módosításait vagy technikai kiigazításait a7fa. cikk (5) bekezdésében meghatározott vizsgálóbizottsági eljárásokkal összhangban kell elfogadni."
  

[Mód. 86]

   1. A 7a. cikk a következőképpen módosul:

a)  a cikk szövege a következő (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:"

(3a)  Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén a/az [xxxx/2011]/EU rendelet [5]. cikkét kell alkalmazni.

(3b)  Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén a/az [xxxx/2011]/EU rendelet [8]. cikkét kell alkalmazni, az [5]. cikkével összefüggésben.»;

   a (2) , (3) és (4) bekezdést el kell hagyni. [Mód. 87]
   b) a (6) bekezdés első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:
  

»A Bizottság a konzultációk befejezésekor, amennyiben egyéb szabályozás nem bizonyul lehetségesnek, az e rendelet 7a. cikk (3a)7fa. cikkének (5) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően határozhat úgy, hogy nem tesz intézkedéseket, vagy határozhat az ideiglenes megállapodás 25. és 26. cikkében, majd azt követően a stabilizációs és társulási megállapodás 38. és 39. cikkében előírt megfelelő intézkedések elfogadásáról. Sürgős esetben az e rendelet 7a. cikk (3b)7fa. cikkének (7)  bekezdését kell alkalmazni.

"

[Mód. 88]

   c) a (7), (8) és (9) bekezdést el kell hagyni.
   2. A 7b. cikk helyébe a következő szöveg lép:"
7b. cikk
Rendkívüli és kritikus körülmények
Amennyiben az ideiglenes megállapodás 25. cikke (4) bekezdésének b) pontja és 26. cikkének (4) bekezdése, majd azt követően a stabilizációs és társulási megállapodás 38. cikke (4) bekezdésének b) pontja és 39. cikkének (4) bekezdése értelmében rendkívüli és kritikus körülmények állnak elő, a Bizottság az ideiglenes megállapodás 25. és 26. cikkében, majd azt követően a stabilizációs és társulási megállapodás 38. és 39. cikkében előírt azonnali intézkedéseket hozhat az e rendelet 7a. cikk (3a) 7fa. cikke (4) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárásnak megfelelően. Sürgős esetben a 7a. cikk (3b) 7fa. cikk (6) bekezdését kell alkalmazni. [Mód. 89]
Ha a Bizottság egy tagállamtól kérelmet kap, azzal kapcsolatban a kézhezvételtől számított öt munkanapon belül határozatot hoz."

3.  A 7e. cikkben az (1) bekezdés második mondata helyébe a következő szöveg lép:"

Amennyiben szükséges, a Bizottság védintézkedéseket fogad el a 7a. cikk (3a)7fa. cikk (5) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően; az olyan támogatások esetében azonban, amelyekre az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező támogatott behozatallal szembeni védelemről szóló, 2009. június 11-i 597/2009/EK tanácsi rendeletet* kell alkalmazni, az említett rendeletben meghatározott eljárások keretében kell az intézkedéseket meghozni. [Mód. 90]

* HL L 188., 2009.7.18., 93. o.

"

  3a. A 7f. cikk a következőképpen módosul:
   a) a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(3)  Amíg az e cikk (2) bekezdésében említett konzultációkon nem érnek el kölcsönösen kielégítő megoldást, a Bizottság az ideiglenes megállapodás 30. cikkével, majd azt követően a stabilizációs és társulási megállapodás 43. cikkével, továbbá az e rendelet 7fa. cikke (5) bekezdésben említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban egyéb, általa szükségesnek tartott megfelelő intézkedésekről határozhat."
   b) a (4), (5) és (6) bekezdést el kell hagyni.[Mód. 91]
   3b. A rendelet a következő cikkel egészül ki:"
7fa. cikk
Bizottsági eljárás
(1)   A 2. cikk alkalmazásában a Bizottságot az 1254/1999/EK rendelet 42. cikkében meghatározott bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottság.
(2)   A 4. cikk alkalmazásában a Bizottságot a 2913/92/EGK rendelet 248a. cikkével létrehozott Vámkódexbizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottság.
(3)   A 7a., 7b., 7e. és 7f. cikkek alkalmazásában a Bizottságot a behozatalra vonatkozó közös szabályokról szóló, 1994. december 22-i 3285/94/EK tanácsi rendelet* 4. cikke alapján létrehozott tanácsadó bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottság.
(4)   Az e bekezdésre való hivatkozás esetén a 182/2011/EU rendelet 4. cikke alkalmazandó.
(5)   Az e bekezdésre való hivatkozás esetén a 182/2011/EU rendelet 5. cikke alkalmazandó.
(6)   Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 8. cikkét kell alkalmazni, annak 4. cikkével összefüggésben értelmezve.
(7)   Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 8. cikkét kell alkalmazni, annak 5. cikkével összefüggésben értelmezve.
(8)   Amikor a bizottság szakvéleményét írásbeli eljárás keretében kell megkérni, az írásbeli eljárást eredmény nélkül lezárják, amennyiben a szakvélemény benyújtásához rendelkezésre álló határidőn belül a bizottság elnöke így dönt, vagy a bizottsági tagok többsége ezt kéri. [Mód. 92]
* HL L 349., 1994.12.31., 53. o."

9.  A Tanács 153/2002/EK rendelete (2002. január 21.) az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság között létrejött stabilizációs és társulási megállapodás, valamint az Európai Közösség és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság között létrejött ideiglenes megállapodás alkalmazására vonatkozó egyes eljárásokról(13)

A 153/2002/EK rendelet tekintetében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni, hogy a 182/2011/EU rendeletnek megfelelően a rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket fogadjon el.

Ennek megfelelően a 153/2002/EK rendelet a következőképpen módosul:

   -1. A 6. preambulumbekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
A Kombinált Nómenklatúrát és a TARIC-kódokat módosító bizottsági végrehajtási aktusok nem okoznak lényeges változásokat."
  

[Mód. 93]

   -1a. A 11. preambulumbekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(11)  A stabilizációs és társulási megállapodás különböző előírásainak végrehajtásával kapcsolatos részletes szabályok elfogadása egységes feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni. Ezeket a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmus szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek* megfelelően kell gyakorolni.
* HL L 55, 2011.2.28., 13. o."
  

[Mód. 94]

   -1b. A rendelet a következő preambulumbekezdéssel egészül ki:"
(11a)  Rendkívüli és kritikus körülmények esetén azonnali intézkedések elfogadása céljából a tanácsadó bizottsági eljárást kell alkalmazni, tekintettel ezen intézkedések hatására, illetve a végleges intézkedések elfogadásához viszonyított sorrendiségére. Amennyiben az intézkedések késedelmes bevezetése által okozott kár nehezen helyreállítható, a Bizottság számára lehetőséget kell biztosítani, hogy azonnal alkalmazandó ideiglenes intézkedéseket hozhasson."
  

[Mód. 95]

   -1c. A rendelet a következő preambulumbekezdéssel egészül ki:"
(11b)  A Bizottság azonnal alkalmazandó ideiglenes intézkedéseket hoz, ha azt – az ideiglenes megállapodás 24. cikke (4) bekezdésének b) pontjában és a 25. cikke (4) bekezdésében, valamint a stabilizációs és társulási megállapodás 37. cikke (4) bekezdésének b) pontjában és a З8. cikke (4) bekezdésében előírtaknak megfelelő rendkívüli és kritikus körülmények által megfelelően indokolt esetekben – a rendkívüli sürgősség azt megkívánja."
  

[Mód. 96]

   -1d. A 2. cikk helyébe a következő szöveg lép:"
2. cikk
A baby-beef-re vonatkozó engedmények
Az ideiglenes megállapodás 14. cikke (2) bekezdésének, majd pedig a stabilizációs és társulási megállapodás 27. cikke (2) bekezdésének végrehajtására vonatkozó, a »baby beef« termékek vámkontingensét érintő részletes szabályokat a Bizottságnak az e rendelet 7fa. cikke (5) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadnia."
  

[Mód. 97]

   -1e. A 3. cikket el kell hagyni.[Mód. 98]
   -1f. A 4. cikk helyébe a következő szöveg lép:"
4. cikk
További engedmények
Amennyiben a stabilizációs és társulási megállapodás 29. cikke és az ideiglenes megállapodás 16. cikke alapján a vámkontingenseken belül további engedményeket adnak a halászati termékekre, a Bizottság e vámkontingensek végrehajtására vonatkozó részletes szabályokat fogad el az e rendelet 7fa. cikke (5) bekezdésében meghatározott vizsgálóbizottsági eljárással összhangban."
  

[Mód. 99]

   -1g. Az 5. cikket el kell hagyni.[Mód. 100]
   -1h. A 7. cikk helyébe a következő szöveg lép:"
7. cikk
Technikai kiigazítások
A Kombinált Nómenklatúra és a TARIC-kód albontásainak változásait követően, vagy az Unió és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság közötti új megállapodások, jegyzőkönyvek, levélváltások vagy más jogi aktusok létrejötte miatt szükséges, az e rendelet szerint elfogadott részletes végrehajtási szabályok lényegi változásokat nem eredményező módosításait vagy technikai kiigazításait az e rendelet 7fa. cikkének (5) bekezdésében meghatározott vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."
  

[Mód. 101]

   1. A 7a. cikk a következőképpen módosul:

a)  a cikk szövege a következő (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:"

(3a)  Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén a/az [xxxx/2011]/EU rendelet [5]. cikkét kell alkalmazni.

(3b)  Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén a/az [xxxx/2011]/EU rendelet [8]. cikkét kell alkalmazni, az [5]. cikkével összefüggésben.»;

"

   a) a (2), (3) és (4) bekezdést el kell hagyni. [Mód. 102]
   b) a (6) bekezdés első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
»A Bizottság a konzultációk befejezésekor, amennyiben egyéb szabályozás nem bizonyul lehetségesnek, az e rendelet7a. cikk (3a) 7fa. cikke (5) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően határozhat úgy, hogy nem tesz intézkedéstintézkedéseket, vagy határozhat az ideiglenes megállapodás 24. és 25. cikkében, majd azt követően a stabilizációs és társulási megállapodás 37. és 38. cikkében előírt megfelelő intézkedések elfogadásáról. Sürgős esetben az e rendelet7a. cikk (3b)7fa. cikke (7) bekezdését kell alkalmazni."
  

[Mód. 103]

   c) a (7), (8) és (9) bekezdést el kell hagyni.
   2. A 7b. cikk helyébe a következő szöveg lép:"
7b. cikk
Rendkívüli és kritikus körülmények
Amennyiben az ideiglenes megállapodás 24. cikke (4) bekezdésének b) pontja és 25. cikkének (4) bekezdése, majd azt követően a stabilizációs és társulási megállapodás 38. cikke (4) bekezdésének b) pontja és 38. cikkének (4) bekezdése értelmében rendkívüli és kritikus körülmények állnak elő, a Bizottság az ideiglenes megállapodás 24. és 25. cikkében, majd azt követően a stabilizációs és társulási megállapodás 37. és 38. cikkében előírt azonnali intézkedéseket hozhat az e rendelet7a. cikk (3a)7fa cikke (4) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárásnak megfelelően. Sürgős esetben 7a. cikk (3b) 7fa. cikk (6) bekezdését kell alkalmazni. [Mód. 104]
Ha a Bizottság egy tagállamtól kérelmet kap, azzal kapcsolatban a kézhezvételtől számított öt munkanapon belül határozatot hoz."
   3. A 7e. cikkben az (1) bekezdés második mondata helyébe a következő szöveg lép:"
Amennyiben szükséges, a Bizottság védintézkedéseket fogad el a 7a. cikk (3a)7fa. cikk (5) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően; az olyan támogatások esetében azonban, amelyekre az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező támogatott behozatallal szembeni védelemről szóló, 1997. október 6-i 2026/97/ EK 2009. június 11-i 597/2009/EK tanácsi rendeletet* kell alkalmazni, az említett rendeletben meghatározott eljárások keretében kell az intézkedéseket meghozni. [Mód. 105]
* HL L 188., 2009.7.18., 93. o."
  3a. A 7f. cikk a következőképpen módosul:
   a) a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(3)  Amíg az e cikk (2) bekezdésében említett konzultációkon nem érnek el kölcsönösen kielégítő megoldást, a Bizottság az ideiglenes megállapodás 30. cikkével, majd azt követően a stabilizációs és társulási megállapodás 43. cikkével, továbbá az e rendelet 7fa. cikke (5) bekezdésben említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban egyéb, általa szükségesnek tartott megfelelő intézkedésekről határozhat."
   b) a (4), (5) és (6) bekezdést el kell hagyni.[Mód. 106]
   3b. A rendelet a következő cikkel egészül ki:"
7fa. cikk
Bizottsági eljárás
(1)   A 2. cikk alkalmazásában a Bizottságot az 1254/1999/EK rendelet 42. cikkében meghatározott bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottság.
(2)   A 4. cikk alkalmazásában a Bizottságot a 2913/92/EGK rendelet 248a. cikkével létrehozott Vámkódexbizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottság.
(3)   A 7a., 7b., 7e. és 7f. cikkek alkalmazásában a Bizottságot a behozatalra vonatkozó közös szabályokról szóló, 1994. december 22-i 3285/94/EK tanácsi rendelet* 4. cikke alapján létrehozott tanácsadó bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottság.
(4)   Az e bekezdésre való hivatkozás esetén a 182/2011/EU rendelet 4. cikke alkalmazandó.
(5)   Az e bekezdésre való hivatkozás esetén a 182/2011/EU rendelet 5. cikke alkalmazandó.
(6)   Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 8. cikkét kell alkalmazni, annak 4. cikkével összefüggésben értelmezve.
(7)   Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 8. cikkét kell alkalmazni, annak 5. cikkével összefüggésben értelmezve.
(8)   Amikor a bizottság szakvéleményét írásbeli eljárás keretében kell megkérni, az írásbeli eljárást eredmény nélkül lezárják, amennyiben a szakvélemény benyújtásához rendelkezésre álló határidőn belül a bizottság elnöke így dönt, vagy a bizottsági tagok többsége ezt kéri.[Mód. 107]
* HL L 349., 1994.12.31., 53. o.»"

10.  A Tanács 427/2003/EK rendelete (2003. március 3.) a Kínai Népköztársaságból származó behozatalra vonatkozó, átmeneti termékspecifikus védelmi mechanizmusról, valamint az egyes harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó közös szabályokról szóló 519/94/EK rendelet módosításáról(14)

A 427/2003/EK rendelet tekintetében a 625/2009/EK rendelet I. mellékletének módosítása céljából fel kell hatalmazni a Bizottságot, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el. Továbbá végrehajtási hatásköröket kell ruházni a Bizottságra, hogy a 427/2003/EK rendeletnek a 182/2011/EU rendeletnek megfelelő végrehajtásához szükséges intézkedéseket fogadjon el. [Mód. 108]

Ennek megfelelően a 427/2003/EK rendelet a következőképpen módosul:

   -1. A rendelet a következő preambulumbekezdéssel egészül ki:"
»(21a)  Az e rendelet alkalmazásához szükséges rendelkezések elfogadása érdekében a Bizottságot a Szerződés 290. cikkének megfelelően fel kell hatalmazni jogi aktusok elfogadására az egyes harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó közös szabályokról szóló, 2009. július 7-i 625/2009/EK tanácsi rendelet* I. mellékletének módosításai tekintetében annak érdekében, hogy az abban a mellékletben található, harmadik országok listájáról az országokat törölje, amennyiben azok a WTO-hoz csatlakoznak. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkálatok során megfelelő konzultációkat folytasson, szakértői szinten is. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítése és megszövegezése során a Bizottságnak gondoskodnia kell a vonatkozó dokumentumoknak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz történő egyidejű, időben és megfelelő módon történő eljuttatásáról.
* HL L 185., 2009.7.17., 1. o."
  

[Mód. 109]

   -1a. A 22. preambulumbekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(22)  E rendelet egységes feltételek mellett történő végrehajtásának biztosítása érdekében a Bizottságot végrehajtási hatáskörökkel kell felruházni. Ezeket a hatásköröket a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően kell gyakorolni*.
* HL L 55, 2011.2.28., 13. o."
  

[Mód. 110]

   -1b. A rendelet a következő preambulumbekezdéssel egészül ki:"
(22a)  A felügyeleti és ideiglenes intézkedések elfogadása esetében indokolt a tanácsadó bizottsági eljárás alkalmazása, tekintettel ezen intézkedések hatására, illetve a végleges védintézkedések elfogadásához viszonyított sorrendiségére. Amennyiben az intézkedések késedelmes bevezetése által okozott kár nehezen helyreállítható, a Bizottság számára lehetőséget kell biztosítani, hogy azonnal alkalmazandó ideiglenes intézkedéseket hozhasson."
  

[Mód. 111]

   -1c. A 5. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
(1)  Vizsgálat valamely tagállam, bármely jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező bármely, az uniós gazdasági ágazat nevében eljáró szövetség kérésére vagy a Bizottság saját kezdeményezésére indítható, amennyiben a Bizottság számára nyilvánvaló, hogy elegendő bizonyíték áll rendelkezésre, amely vizsgálat indítását indokolja."
  

[Mód. 112]

   -1d. Az 5. cikk az alábbi bekezdéssel egészül ki:"
(2a)  A vizsgálat indítására irányuló kérelemnek bizonyítékot kell tartalmaznia arra nézve, hogy teljesülnek a védintézkedés bevezetésének az 1. cikk (1) bekezdésében meghatározott feltételei. A kérelem általánosságban a következő információkat tartalmazza: az érintett termék behozatala növekedésének abszolút és viszonylagos értelemben vett mértéke és mennyisége, a megnövekedett behozatallal elért hazai piaci részesedés, valamint az értékesítés, a termelés, a termelékenység, a kapacitáskihasználás, a nyereség és veszteség, illetve a foglalkoztatás szintjének változásai.
Vizsgálat akkor is indítható, ha egy vagy több tagállamba koncentrálódó megnövekedett behozatal tapasztalható, és ha nyilvánvaló, hogy a 2. cikk (2) bekezdésében és a 3. cikkben említett tényezők alapján elegendő bizonyíték áll rendelkezésre a vizsgálat indítása feltételeinek teljesülésére vonatkozóan."
  

[Mód. 113]

   1. Az 5. cikk (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
(4)  Amennyiben nyilvánvaló, hogy elegendő bizonyíték áll rendelkezésre ahhoz, hogy alátámassza az eljárás megindításának indokoltságát, és a (3) bekezdés szerinti konzultációk nem vezettek kölcsönösen kielégítő megoldásra, a Bizottság értesítést tesz közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában."
   1a. A rendelet a következő cikkel egészül ki:"
6a. cikk
Előzetes felügyeleti intézkedések
(1)   Amennyiben a Kínai Népköztársaságból származó termékek behozatalában olyan tendencia tapasztalható, amely a 2. és 3. cikkben említett helyzetek valamelyikének kialakulásához vezethet, az érintett termékek behozatala tekintetében előzetes felügyeleti intézkedések tehetők.
(2)   Abban az esetben, ha bizonyos érzékeny ágazatokba tartozó termékekkel kapcsolatban egy vagy több tagállamba koncentrálódva a behozatal növekedése tapasztalható, a Bizottság előzetes felügyeleti intézkedéseket vezethet be.
(3)   Az előzetes felügyeleti intézkedéseket a Bizottság fogadja el a 15. cikk (1a) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárásnak megfelelően.
(4)   Az előzetes felügyeleti intézkedések korlátozott ideig érvényesek. Eltérő rendelkezés hiányában ezek az intézkedések a bevezetésüket követő hat hónapot követő újabb hat hónapos időtartam lejártakor érvényüket veszítik."
  

[Mód. 114]

  2. A 7. cikk a következőképpen módosul:

[Mód. 115]
   a) az (1) bekezdésben a második és harmadik mondat helyébe a következő szöveg lép:"
Ezeket az ideiglenes intézkedéseket a Bizottság a 15. cikk (21a) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági említett eljárásnak megfelelően hozza meg. Sürgős esetben a 15. cikk (3) bekezdését kell alkalmazni."
   b) a (3) bekezdést el kell hagyni.
   3. A 8. cikk helyébe a következő szöveg lép:"
8. cikk
Az eljárás megszüntetése intézkedések nélkül
Ha a kétoldalú védintézkedéseket szükségtelennek ítélik, a vizsgálatot vagy eljárást a 15. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően meg kell szüntetni."
  4. A 9. cikk a következőképpen módosul:
   a) a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(2)  Amennyiben az (1) bekezdésben említett konzultációk a konzultáció kérésének kézhezvételétől számított 60 napon belül nem vezetnek kölcsönösen kielégítő megoldásra, végleges védintézkedést vagy a kereskedelem eltérítésére irányuló intézkedést kell bevezetni a 15. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően."
   b) a (3)–(6) bekezdést el kell hagyni.
   4a. A 12. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
(3)   Amíg bármilyen védintézkedés érvényben van, tagállam kérésére vagy a Bizottság kezdeményezésére a [...] bizottsággal kell konzultációt folytatni az intézkedés hatásainak vizsgálata, és annak eldöntése érdekében, hogy szükség van-e még annak alkalmazására."
  

[Mód. 117]

   5. A 12. cikk (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
(4)  Amennyiben a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a védintézkedést vissza kell vonni vagy módosítani kell, visszavonjaazt a 15. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében vonja vissza vagy módosítja azt."
  

[Mód. 118]

   6. A 14. cikk (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
(4)  Az e rendelet alapján hozott intézkedéseket a Bizottság az Unió érdekében határozatával kilenc hónapra felfüggesztheti. A felfüggesztés a 15. cikk (21a) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárásnak megfelelően további, legfeljebb egyéves időtartammal meghosszabbítható. Az intézkedések csak akkor függeszthetők fel, ha a piaci feltételek átmenetileg olyan mértékben megváltoztak, hogy valószínűtlen, hogy a felfüggesztés nyomán ismét zavar következzen be a piacon. Amennyiben a felfüggesztés indokai megszűntek, konzultációt követően az intézkedéseket bármikor vissza lehet állítani."
  

[Mód. 119]

   6a. A rendelet a következő cikkel egészül ki:"
14a. cikk
A hatáskörök átruházása
Annak érdekében, hogy a mellékletben szereplő harmadik országok listájáról törölni lehessen az országokat, amennyiben azok a WTO-hoz csatlakoznak, a Bizottság felhatalmazást kap, hogy a 625/2009/EK rendelet I. melléklete módosításairól szóló 14b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el."
  

[Mód. 120]

   6b. A szöveg a következő cikkel egészül ki:"
'14b. cikk
A felhatalmazás gyakorlása
(1)  A Bizottság az e cikkben meghatározott feltételek szerint felhatalmazást kap felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására.
(2)  A Bizottságnak a 22. cikk (3) bekezdésben említett, a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására szóló felhatalmazása ...-tól(15) kezdődően ötéves időtartamra szól. A Bizottság legkésőbb 9 hónappal az ötéves időtartam vége előtt jelentést készít a felhatalmazás gyakorlásáról. A felhatalmazás hallgatólagosan azonos időtartamra meghosszabbodik, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem emel kifogást a meghosszabbítások ellen minden egyes időtartam vége előtt legkésőbb három hónappal.
(3)  A 22. cikk (3) bekezdésében említett felhatalmazást az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. Ez az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon vagy a benne megállapított időpontban hatályba lép. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.
(4)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.
(5)  A 22. cikk (3) bekezdésének megfelelően elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus akkor lép hatályba, ha sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emel kifogást az aktus ellen a Parlamentnek és a Tanácsnak küldött értesítéstől számított két hónapon belül, vagy ha ezen időszak lejárta előtt mind az Európai Parlament, mint a Tanács értesítette a Bizottságot arról, hogy nem kíván kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ezen időtartam négy hónappal meghosszabbodik."
  

[Mód. 323]

   7. A 15. cikk helyébe a következő szöveg lép:"
15. cikk
Bizottsági eljárás
(1)  A Bizottságot a behozatalra vonatkozó közös szabályokról szóló, 2009. február 26-i 260/2009/EK tanácsi rendelet* 4. cikkének (1) bekezdése alapján létrehozott, védintézkedésekkel foglalkozó bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottság.
(1a)  Az e bekezdésre való hivatkozás esetén a 182/2011/EU rendelet 4. cikke alkalmazandó.[Mód. 122]
(2)  Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.
(3)  Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén a az [xxxx/2011]/EU182/2011/EU rendelet [8]. 8. cikkét kell alkalmazni, az [5].annak 4. cikkével összefüggésben. [Mód. 123]
(4)  A 182/2011/EU rendelet 3. cikkének (5) bekezdése értelmében, amennyiben írásbeli eljárás alkalmazására kerül sor, az írásbeli eljárást eredmény nélkül lezárják, amennyiben az elnök által megállapított határidőn belül az elnök így dönt, vagy a bizottsági tagok 182/2011/EU rendelet 5. cikkének (1) bekezdésében meghatározott többsége kéri.
* HL L 84., 2009.3.31., 1. o."
   8. A 17. cikk (5) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
(5)  A Bizottság és a tagállamok, illetve ezek tisztviselői az információ szolgáltatójának külön engedélye nélkül nem fedhetik fel az e rendelet alapján kapott olyan információt, amelynek bizalmas kezelését az információ szolgáltatója kérte. A Bizottság és a tagállamok közötti információcsere, a 12. cikk alapján folytatott vagy az 5. cikk (3) bekezdésében és a 9. cikk (1) bekezdésében meghatározott konzultációra vonatkozó információk, továbbá az Unió vagy a tagállamok hatóságai által készített belső dokumentumok e rendelet kifejezett rendelkezése hiányában nem hozhatók nyilvánosságra, illetve nem hozhatók az eljárásban részt vevő felek tudomására."
   9. A 18. cikk (4) bekezdésében a negyedik mondat helyébe a következő szöveg lép:"
Az információ nyilvánosságra hozatala nem sértheti a Bizottság esetleges későbbi határozatát; ha azonban ez a határozat eltérő tényeken és szempontokon alapul, az erről szóló információt a lehető leghamarabb nyilvánosságra kell hozni."
   10. A 19. cikk (5) és (6) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
(5)  A Bizottság megvizsgálja a megfelelő módon benyújtott információt és azt, hogy az milyen mértékben reprezentatív; a vizsgálat eredményeit, valamint a vizsgálat fő pontjairól alkotott véleményét megküldi a bizottságnak.
(6)  A (2) bekezdéssel összhangban eljáró felek kérhetik azoknak a tényeknek és szempontoknak a rendelkezésükre bocsátását, amelyeken a végleges határozatok valószínűleg alapulni fogak. Az ilyen információt a lehetséges mértékig, a Bizottság későbbi határozatainak sérelme nélkül kell rendelkezésre bocsátani."
   10a. A rendelet a következő cikkel egészül ki:"
19a. cikk
Jelentés
(1)   A Bizottság az Európai Parlamentnek éves jelentést nyújt be a rendelet alkalmazásáról és végrehajtásáról. A jelentés tartalmazza a Bizottság, a bizottság és a megállapodás végrehajtásának felülvizsgálatáért és a rendeletben foglalt – ezen belül a kereskedelmi akadályokkal kapcsolatos – kötelezettségek betartásáért felelős különböző intézmények tevékenységeivel kapcsolatos információkat.
(2)   A jelentésnek tartalmaznia kell továbbá a Kínával folytatott kereskedelemre vonatkozó statisztikák, illetve a kereskedelem alakulásának az összefoglalóját.
(3)   Az Európai Parlament a jelentés Bizottság általi közzétételét követő egy hónapon belül meghívhatja a Bizottságot illetékes bizottságának eseti ülésére, hogy ismertessen és magyarázzon meg a rendelet alkalmazásával kapcsolatosan felmerülő bármely kérdést.
(4)   A Bizottság az Európai Parlamentnek történő benyújtásától számított hat hónapon belül a jelentést a nyilvánosságra hozza."
  

[Mód. 124]

   10b. A 22. cikk (3) bekezdését el kell hagyni. [Mód. 125]

11.  A Tanács 452/2003/EK rendelete (2003. március 6.) a dömpingellenes, illetve szubvencióellenes intézkedések és védintézkedések együttes alkalmazása esetén a Közösség által hozható intézkedésekről(16)

A 452/2003/EK rendelet tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy a 182/2011/EU rendeletnek megfelelően a rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket fogadjon el.

Ennek megfelelően a 452/2003/EK rendelet a következőképpen módosul:

   -1. A rendelet a következő preambulumbekezdéssel egészül ki:"
(10a)  E rendelet egységes feltételek mellett történő végrehajtásának biztosítása érdekében a Bizottságot végrehajtási hatáskörökkel kell felruházni. Ezeket a hatásköröket a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően kell gyakorolni*.
* HL L 55, 2011.2.28., 13. o."
  

[Mód. 126]

   1. Az 1. cikk (1) bekezdésében a bevezető szövegrész helyébe a következő szöveg lép:"
  Amennyiben a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a dömpingellenes vagy szubvencióellenes intézkedések és a tarifális védintézkedések ugyanazon behozatalra történő együttes alkalmazása az Unió kereskedelmi védelmi politikája szempontjából kívánatosnál nagyobb hatást eredményezhet, a 2a. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében a következők közül egy vagy több, általa megfelelőnek tekintett, jogalkotási aktus végrehajtására vonatkozó intézkedést fogadhat el:"
  

[Mód. 127]

   2. A szöveg a következő 2a. cikkel egészül ki:"
2a. cikk
(1)  A Bizottságot az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló, 2009. november 30-i 1225/2009/EK tanácsi rendelet* 15. cikkének (1) bekezdése alapján létrehozott dömpingellenes bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottság.
(2)  Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.
(2a)   Amikor a bizottság szakvéleményét írásbeli eljárás keretében kell megkérni, az írásbeli eljárást eredmény nélkül lezárják, amennyiben a szakvélemény benyújtásához rendelkezésre álló határidőn belül a bizottság elnöke így dönt, vagy a bizottsági tagok többsége ezt kéri.[Mód. 128]
* HL L 343., 2009.12.22., 51. o.' "

12.  A Tanács 673/2005/EK rendelete (2005. április 25.) az Amerikai Egyesült Államokból származó egyes termékekre vonatkozóan kiegészítő behozatali vámok megállapításáról(17)

A 673/2005/EK rendelet tekintetében a Tanácsnak joga van a rendelet hatályon kívül helyezésére. A Tanácsnak ezt a jogát vissza kell vonni, és a rendelet hatályon kívül helyezésére a Szerződés 207. cikkét kell alkalmazni.

Ennek megfelelően a 673/2005/EK a következőképpen módosul:

A rendelet 7. cikkét el kell hagyni.

12A.  A Tanács 1236/2005/EK rendelete (27 június 2005) egyes, a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés során alkalmazható áruk kereskedelméről(18)[Mód. 129]

Az 1236/2005/EK rendelet tekintetében a rendelet mellékleteinek módosítása céljából fel kell hatalmazni a Bizottságot, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el.

Ennek megfelelően az 1236/2005/EK rendelet a következőképpen módosul:

[Mód. 130]

   1. A (25) preambulumbekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(25)  Az e rendelet alkalmazásához szükséges rendelkezések elfogadása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el e rendelet II.,III., IV. és V. mellékleteinek módosítására vonatkozóan. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkálatok során megfelelő konzultációkat folytasson, szakértői szinten is. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítése és megszövegezése során a Bizottságnak gondoskodnia kell a vonatkozó dokumentumoknak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz történő egyidejű, időben és megfelelő módon történő eljuttatásáról."
  

[Mód. 131]

   2. A 12. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
  (2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 15a. cikkel összhangban a II., III., IV. és VIII. melléklet módosítására vonatkozó, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el."
  

[Mód. 132]

   3. A 15. cikket el kell hagyni.[Mód. 133]
   4. A szöveg a következő cikkel egészül ki:"
15a. cikk
A felhatalmazás gyakorlása
(1)  A Bizottság az e cikkben meghatározott feltételek szerint felhatalmazást kap felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására.
(2)  A Bizottságnak a 15. cikkben említett, a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására szóló felhatalmazása ...-tól(19) kezdődően ötéves időtartamra szól. A Bizottság legkésőbb 9 hónappal az ötéves időtartam vége előtt jelentést készít a felhatalmazás gyakorlásáról. Amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács legkésőbb három hónappal az egyes időszakok vége előtt nem emel kifogást a meghosszabbítás ellen, a felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra.
(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 15. cikkben megállapított felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. Ez az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon vagy a benne megállapított időpontban hatályba lép. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.
(4)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.
(5)  A 15. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem kíván kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ezen időtartam négy hónappal meghosszabbodik."
  

[Mód. 324]

   5. A 16. cikket el kell hagyni.[Mód. 135]

13.  A Tanács 1616/2006/EK rendelete (2006. október 23.) az Európai Közösségek és azok tagállamai, valamint az Albán Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodás, valamint az Európai Közösség és az Albán Köztársaság közötti ideiglenes megállapodás alkalmazására vonatkozó egyes eljárásokról(20)

Az 1616/2006/EK rendelet tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy a 182/2011/EU rendeletnek megfelelően a rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket fogadjon el.

Ennek megfelelően az 1616/2006/EK rendelet a következőképpen módosul:

   -1. A (7) preambulumbekezdést el kell hagyni.[Mód. 136]
   -1a. A (8) preambulumbekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(8)   A stabilizációs és társulási megállapodás különböző előírásainak végrehajtásával kapcsolatos részletes szabályok elfogadására vonatkozó egységes feltételek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatáskört kell ruházni. Ezen hatásköret a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmus szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően kell gyakorolni*.
* HL L 55, 2011.2.28., 13. o."
  

[Mód. 137]

   -1b. A rendelet a következő preambulumbekezdéssel egészül ki:"
(8a)   Az azonnali intézkedések elfogadása esetében indokolt a tanácsadó bizottsági eljárás alkalmazása rendkívüli és kritikus körülmények, illetve bizonyos preferenciális elbánások ideiglenes felfüggesztése esetén, tekintettel ezen intézkedések hatására, illetve a végleges intézkedések elfogadásához viszonyított sorrendiségére. Amennyiben az intézkedések késedelmes bevezetése által okozott kár nehezen helyreállítható, a Bizottság számára lehetőséget kell biztosítani, hogy azonnal alkalmazandó ideiglenes intézkedéseket hozhasson."
  

[Mód. 138]

   -1c. A rendelet a következő preambulumbekezdéssel egészül ki:"
(8b)   A Bizottság azonnal alkalmazandó ideiglenes intézkedéseket hoz, ha azt – az ideiglenes megállapodás 26. cikke (4) bekezdésében, majd azt követően a stabilizációs és társulási megállapodás З9. cikke (4) bekezdésében előírtaknak megfelelő rendkívüli és kritikus körülmények által megfelelően indokolt esetekben – a rendkívüli sürgősség azt megkívánja."
  

[Mód. 139]

   -1d. A 2. cikk helyébe a következő szöveg lép:"
2. cikk
A hal- és halászati termékekre vonatkozó engedmények
Az ideiglenes megállapodás 15. cikke (1) bekezdésének, majd pedig a stabilizációs és társulási megállapodás 28. cikke (1) bekezdésének végrehajtására vonatkozó, a hal- és halászati termékek vámkontingensét érintő részletes szabályokat a Bizottságnak az e rendelet 8a. cikke (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadnia."
  

[Mód. 140]

   -1e. A 4. cikk helyébe a következő szöveg lép:"
4. cikk
Technikai kiigazítások
Az e rendelet alapján az előírásoknak a Kombinált Nómenklatúra szerinti kódokban és a TARIC albontásokban történt változtatások vagy az Unió és az Albán Köztársaság között létrejött új vagy módosított megállapodások, jegyzőkönyvek, levélváltások vagy egyéb jogi aktusok miatt szükségessé váló és lényegi változásokat nem eredményező módosításait és technikai kiigazításait e rendelet 8a. cikkének (2) bekezdésében meghatározott vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni."
  

[Mód. 141]

   -1f. Az 5. cikk helyébe a következő szöveg lép:"
5. cikk
Altalános védzáradék
[...] Ha az Uniónak az ideiglenes megállapodás 25. cikkében, majd azt követően az STM 38. cikkében előírt intézkedést kell tennie, azt az e rendelet 8a. cikke (2) bekezdésében megállapított vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni, kivéve, ha erről az ideiglenes megállapodás 25. cikke, majd azt követően az STM 38. cikke másképpen rendelkezik."
  

[Mód. 142]

   -1g. A 6. cikk helyébe a következő szöveg lép:"
6. cikk
Hiányzáradék
Ha az Uniónak az ideiglenes megállapodás 26. cikkében, majd azt követően az STM 39. cikkében előírt intézkedést kell tennie, azt az e rendelet 8a. cikke (2) bekezdésében megállapított vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni."
  

[Mód. 143]

   1. A 7. cikk harmadik, negyedik és ötödik bekezdésének a helyébe a következő szöveg lép:"
Ezeket az intézkedéseket a Bizottság a 8a. cikk (21b) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárásnak megfelelően hozza meg. Sürgős esetben a 8a. cikk (32a) bekezdését kell alkalmazni."
  

[Mód. 144]

   2. A 8. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
2.  Ezeket az intézkedéseket a Bizottság a 8a. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően hozza meg. Sürgős esetben a 8a. cikk (3) bekezdését kell alkalmazni."
   3. A szöveg a következő 8a. cikkel egészül ki:"
8a. cikk
Bizottsági eljárás
(-1)   E rendelet 2., 4. és 11. cikke alkalmazásában a Bizottságot a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK rendelet* 248a. cikke szerint létrehozott Vámkódexbizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottság. [Mód. 145]
(1)  E rendelet 5., 7. és 8. cikke alkalmazásában a Bizottságot a behozatalra vonatkozó közös szabályokról szóló, 2009. február 26-i 260/2009/EK tanácsi rendelet** 4. cikkének (1) alapján létrehozott, védintézkedésekkel foglalkozó bizottság segíti. Ez a bizottság a/az [xxxx/2011]/EU182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottság. [Mód. 146]
(1a)   E rendelet 6. cikke alkalmazásában a Bizottságot a kivitelre vonatkozó közös szabályokról szóló, 2009. október 19-i 1061/2009/EK rendelet*** alapján létrehozott bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottság. [Mód. 147]
(1b)  Az e bekezdésre való hivatkozás esetén a 182/2011/EU rendelet 4. cikke alkalmazandó. [Mód. 148]
(2)  Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.
(2a)  Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 8. cikkét kell alkalmazni, annak 4. cikkével összefüggésben értelmezve. [Mód. 149]
(3)  Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén 182/2011/EU rendelet 8. cikkét kell alkalmazni, az 5. cikkével összefüggésben.
(3a)   Amikor a bizottság szakvéleményét írásbeli eljárás keretében kell megkérni, az írásbeli eljárást eredmény nélkül lezárják, amennyiben a szakvélemény benyújtásához rendelkezésre álló határidőn belül a bizottság elnöke így dönt, vagy a bizottsági tagok többsége ezt kéri. [Mód. 150]
* HL L 302., 1992.10.19., 1. o.
** HL L 84., 2009.3.31., 1. o.
*** HL L 291., 2009.11. 7., 1.»"
   3a. A 11. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
A Bizottság a 8a. cikk (1b) bekezdésében megállapított tanácsadó bizottsági eljárással összhangban határozhat úgy, hogy az ideiglenes megállapodás 30. cikkének (4) bekezdésében, majd azt követően az STM 43. cikkének (4) bekezdésében meghatározottak szerint ideiglenesen felfüggeszti a termékekre vonatkozó kedvezményes elbánást."
  

[Mód. 151]

   3b. A 12. cikket el kell hagyni. [Mód. 152]

14.  A Tanács 1528/2007/EK rendelete (2007. december 20.) a gazdasági partnerségi megállapodásokat létrehozó vagy azok létrehozásához vezető megállapodásokban meghatározott, az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok (AKCS-államok) csoportjának egyes tagjaiból származó termékekre vonatkozó szabályozások alkalmazásáról(21)

Az 1528/2007/EK rendelet tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy a 182/2011/EU rendeletnek megfelelően a rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket fogadjon el.

Ennek megfelelően az 1528/2007/EK rendelet a következőképpen módosul:

   -1. A (17) preambulumbekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
»(17)  E rendelet egységes feltételek mellett történő végrehajtásának biztosítása érdekében a Bizottságot végrehajtási hatáskörökkel kell felruházni. Ezeket a hatásköröket a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően kell gyakorolni*.
* HL L 55, 2011.2.28., 13. o."
  

[Mód. 153]

   1. A 2. cikk a következőképpen módosul:

a)  a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"

(2)  A Bizottság a 24a., 24b. és 24c cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján módosítja az I. mellékletet az AKCS-államok csoportjába tartozó azon régiók vagy államok felvétele érdekében, amelyek lezárták tárgyalásaikat egy, az Unió és az adott régió vagy állam közötti, legalább a GATT 1994 XXIV. cikkében meghatározott követelményeknek megfelelő megállapodásról.»;

"

b)  a (3) bekezdésben a bevezető mondat helyébe a következő szöveg lép:"

»(3)  Az ilyen régió vagy állam az I. melléklet listáján marad, amíg a Bizottság a 24a., 24b. és 24c. cikknek megfelelően el nem fogadja az I. mellékletet módosító, felhatalmazáson alapuló jogi aktust, amely az adott államot vagy régiót eltávolítja a mellékletből, különösen a következő esetekben:

"

[Mód. 155]

   1a. Az 5. cikk (3) bekezdésének bevezető szövegrésze helyébe a következő szöveg lép:"
(3)   Amennyiben a Bizottság a tagállamok által szolgáltatott információ vagy saját kezdeményezése alapján úgy ítéli meg, hogy az e cikk (1) és (2) bekezdésében foglalt feltételek teljesülnek, a 21. cikk (1d) bekezdésében meghatározott tanácsadó bizottsági eljárással összhangban felfüggesztheti a vonatkozó elbánás alkalmazását, feltéve hogy előzőleg:"
  

[Mód. 156]

   1b. Az 5. cikk (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
(4)  Az e cikk értelmében történt felfüggesztés időtartamát olyan mértékben kell korlátozni, amely az Unió pénzügyi érdekei védelmében szükséges. A felfüggesztés időtartama nem haladhatja meg a hat hónapot, de megújítható. Ezen időszak végén a Bizottság a 21. cikk (1d) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárással összhangban eldönti, hogy megszünteti-e a felfüggesztést vagy meghosszabbítja-e a felfüggesztési időt."
  

[Mód. 325]

   1c. Az 5. cikk (6) bekezdésének második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
A vonatkozó elbánás alkalmazásának felfüggesztéséről szóló határozatot a 21. cikk (1d) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."
  

[Mód. 158]

   1d. A 6. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
(3)  Az e cikk (2) bekezdésében említett vámkontingensek alkalmazásának részletes szabályait a 21. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell meghatározni."
  

[Mód. 159]

   1e. A 7. cikk (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
  (4) Az e bekezdésben említett régiók szerinti elosztásra és a vámkontingensek alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat a 21. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásokkal összhangban kell elfogadni."
  

[Mód. 160]

   1f. A 9. cikk (5) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
(5)  A Bizottság az (1) bekezdésben meghatározott mennyiségek továbbosztásának és az e cikk (1), (3) és (4) bekezdésben említett rendszer irányításának részletes szabályait, valamint a felfüggesztő határozatokat a 21. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban fogadja el."
  

[Mód. 161]

   1g. A 10. cikk (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
(4)   A Bizottság e rendszer irányításának részletes szabályait, valamint a felfüggesztő határozatokat a 21. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban fogadja el."
  

[Mód. 162]

  2. A 14. cikk a következőképpen módosul:
   a) a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(3)  Amennyiben nyilvánvaló, hogy elegendő bizonyíték áll rendelkezésre ahhoz, hogy alátámassza az eljárás megindításának indokoltságát, a Bizottság értesítést tesz közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában. Az eljárás megindítására a tagállamtól kapott tájékoztatás kézhezvételét követő egy hónapon belül kerül sor."
   b) a (4) bekezdés első mondatának helyébe a következő szöveg lép:"
(4)  Ha a Bizottság arra a következtetésre jut, hogy a 12. cikkben ismertetett körülmények fennállnak, haladéktalanul értesíti az I. mellékletben felsorolt régiót vagy államokat vizsgálatindítási szándékáról."
  3. A 16. cikk a következőképpen módosul:

[Mód. 163]
   a) az (1) bekezdésben a második és harmadik mondat helyébe a következő szöveg lép:"
Az ideiglenes intézkedéseket a 21. cikk (21d) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági bekezdésében említett eljárásnak megfelelően kell elfogadni. Sürgős esetben a 21. cikk (3) bekezdését kell alkalmazni.»"
   b) a (2) bekezdésben a második mondatot el kell hagyni;
   c) a (4) bekezdést el kell hagyni.
   4. A 17. cikk helyébe a következő szöveg lép:"
17. cikk
A vizsgálat megszüntetése és az intézkedés nélküli eljárás
Ha a kétoldalú védintézkedéseket szükségtelennek ítélik, a vizsgálatot és eljárást a 21. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően meg kell szüntetni."
  5. A 18. cikk a következőképpen módosul:
   a) a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(2)  Amennyiben az (1) bekezdésben említett konzultációk az ügynek az érintett régió vagy állam elé terjesztését követő 30 napon belül nem vezetnek kölcsönösen kielégítő megoldásra, a Bizottság a 21. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően, a konzultációs időszak végét követő 20 munkanapon belül határoz a végleges kétoldalú védintézkedések meghozataláról."
   b) a (3) és (4) bekezdést el kell hagyni.
   6. A 20. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
(2)  A felügyelet elrendeléséről szóló határozatot a Bizottság a 21. cikk (21d) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági bekezdésében említett eljárásnak megfelelően hozza meg."
  

[Mód. 164]

   7. A 21. cikk helyébe a következő szöveg lép:"
21. cikk
Bizottsági eljárás
(1)  E fejezet E rendelet 5., 16., 17., 18. és 20. cikke alkalmazásában a Bizottságot a behozatalra vonatkozó közös szabályokról szóló, 2009. február 26-i 260/2009/EK tanácsi rendelet* 4. cikkének (1) bekezdése alapján létrehozott, védintézkedésekkel foglalkozó bizottság segíti. Ez a bizottság a az [xxxx/2011]/EU 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottság. [Mód. 165]
(1a)  A 4. cikk alkalmazásában, a Bizottságot a 2913/92/EGK rendelettel létrehozott Vámkódexbizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottság.[Mód. 166]
(1b)   A 6. cikk alkalmazásában a Bizottság munkáját a rizs piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1785/2003/EK tanácsi rendelet** alapján létrehozott bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottság.[Mód. 167]
(1c)   A 7. és 9. cikk alkalmazásában a Bizottságot a 318/2006/EK rendelet alapján létrehozott bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottság. [Mód. 168]
(1d)  Az e bekezdésre való hivatkozás esetén a 182/2011/EU rendelet 4. cikke alkalmazandó. [Mód. 169]
(2)  Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.
(3)  Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén a az [xxxx/2011]/EU 182/2011/EU rendelet [8]. 8. cikkét kell alkalmazni, az [5].annak 4. cikkével összefüggésben. [Mód. 170]
(4)  A 1701 vámtarifaszám alá tartozó termékek esetében az e cikk (1) bekezdésében említett bizottságot a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló 1234/2007/EK rendelet (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) módosításáról szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet*** 195. cikke alapján létrehozott bizottság segíti.
(4a)   Amikor a bizottság szakvéleményét írásbeli eljárás keretében kell megkérni, az írásbeli eljárást eredmény nélkül lezárják, amennyiben a szakvélemény benyújtásához rendelkezésre álló határidőn belül a bizottság elnöke így dönt, vagy a bizottsági tagok többsége ezt kéri.[Mód. 171]
* HL L 84., 2009.3.31., 1. o.
** HL L 270, 2003.10.21., 96. o.
*** HL L 299., 2007.11.16., 1. o."
   7a. A 24. cikket el kell hagyni. [Mód. 172]
   8. A szöveg a következő 24a., 24b. és 24c. cikkel egészül ki:"
24a. cikk
A felhatalmazás gyakorlása
(1)  A Bizottság határozatlan időre szóló felhatalmazást kap a 2. cikk (2) és (3) bekezdésében említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására.
(2)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.
(3)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit a 24b. és a 24c. cikk határozza meg.
24b. cikk
A felhatalmazás visszavonása
(1)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 2. cikk (2) és (3) bekezdésében említett felhatalmazást.
(2)  A felhatalmazás visszavonásával kapcsolatos döntés meghozatala érdekében belső eljárást indító intézmény a végleges határozat meghozatala előtt megfelelő határidőn belül tájékoztatja a másik intézményt és a Bizottságot arról, hogy mely felhatalmazások visszavonásáról és milyen indokok alapján kíván határozni.
(3)  A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat haladéktalanul vagy a benne megjelölt későbbi napon lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét. A határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.
24c. cikk
Kifogás a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen
(1)  Az Európai Parlament és a Tanács az értesítés napját követő két hónapos határidőn belül kifogást emelhet a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez a határidő egy hónappal meghosszabbodik.
(2)  Ha az említett határidő leteltéig sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt kifogást, a felhatalmazáson alapuló jogi aktust ki kell hirdetni az Európai Unió Hivatalos Lapjában, és az a benne megállapított napon hatályba lép.
Ha az Európai Parlament és a Tanács egyaránt arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem emel kifogást, a felhatalmazáson alapuló jogi aktust a határidő letelte előtt ki lehet hirdetni az Európai Unió Hivatalos Lapjában, és az a határidő letelte előtt hatályba léphet.
(3)  Ha az Európai Parlament vagy a Tanács kifogást emel a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen, az nem lép hatályba. A felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen kifogást emelő intézmény a kifogást megindokolja."
  

[Mód. 173]

   8a. A rendelet a következő cikkel egészül ki:"
24d. cikk
Az információk bizalmas kezelése
(1)   Az e rendelet alapján kapott információk csak a megjelölt célra használhatók fel.
(2)   Az e rendelet alapján kapott bizalmas jellegű vagy bizalmas alapon adott információk nem hozhatók nyilvánosságra az információk szolgáltatójának kifejezett engedélye nélkül.
(3)   Minden bizalmas kezelés iránti kérelemben meg kell jelölni azokat az okokat, amiért az információ bizalmasnak minősül. Amennyiben azonban a bizalmas kezelés iránti kérelem megalapozatlannak tűnik, és az információ szolgáltatója nem kívánja nyilvánosságra hozni azt, vagy engedélyezni annak általánosított vagy összegzett formájú közzétételét, akkor az adott információ figyelmen kívül hagyható.
(4)   Az információ mindenképpen bizalmasnak minősül, ha annak közzététele az információ szolgáltatójára vagy forrására valószínűleg jelentős kedvezőtlen hatást gyakorolna.
(5)   Az (1)–(4) bekezdés nem zárja ki azt, hogy az uniós hatóságok általános információkra és különösen olyan okokra hivatkozzanak, amelyeken az e rendelet szerint hozott határozatok alapulnak. Az említett hatóságoknak azonban figyelembe kell venniük az érintett természetes és jogi személyek ahhoz fűződő jogos érdekeit, hogy üzleti titkaik ne kerüljenek nyilvánosságra."
  

[Mód. 174]

   8b. A rendelet a következő cikkel egészül ki:"
24e. cikk
Jelentés
(1)   A Bizottság az Európai Parlamentnek éves jelentést nyújt be a rendelet alkalmazásáról és végrehajtásáról. A jelentés tartalmazza a Bizottság, az e rendeletben említett bizottságok és a megállapodás végrehajtásának felülvizsgálatáért és a megállapodásban foglalt – ezen belül a kereskedelmi akadályokkal kapcsolatos – kötelezettségek betartásáért felelős különböző intézmények tevékenységeivel kapcsolatos információkat.
(2)   A jelentésnek tartalmaznia kell továbbá az AKCS-országokkal folytatott kereskedelemre vonatkozó statisztikák, illetve a kereskedelem alakulásának az összefoglalóját.
(3)   A jelentés tájékoztatást nyújt e rendelet végrehajtásáról.
(4)  Az Európai Parlament a jelentés Bizottság általi közzétételét követő egy hónapon belül meghívhatja a Bizottságot illetékes bizottságának eseti ülésére, hogy ismertessen és magyarázzon meg a rendelet alkalmazásával kapcsolatosan felmerülő bármely kérdést.
(5)   A Bizottság az Európai Parlamentnek történő benyújtásától számított hat hónapon belül a jelentést a nyilvánosságra hozza."
  

[Mód. 175]

15.  A Tanács 140/2008/EK rendelete (2007. november 19.) az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Montenegrói Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodás és az egyrészről az Európai Közösség, másrészről a Montenegrói Köztársaság közötti ideiglenes megállapodás alkalmazására vonatkozó egyes eljárásokról(22)

A 140/2008/EK rendelet tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy a 182/2011/EU rendeletnek megfelelően a rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket fogadjon el.

Ennek megfelelően a 140/2008/EK rendelet a következőképpen módosul:

   -1. A (7) preambulumbekezdést el kell hagyni.[Mód. 176]
   -1a. A (8) preambulumbekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(8)  A stabilizációs és társulási megállapodás különböző előírásainak végrehajtásával kapcsolatos részletes szabályok elfogadására vonatkozó egységes feltételek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatáskört kell ruházni. Ezen hatásköret a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmus szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően kell gyakorolni*.
* HL L 55, 2011.2.28., 13. o."
  

[Mód. 177]

   -1b. A rendelet a következő preambulumbekezdéssel egészül ki:"
(8a)   A felügyeleti és ideiglenes intézkedések elfogadása, illetve bizonyos preferenciális elbánások ideiglenes felfüggesztése esetében indokolt a tanácsadó bizottsági eljárás alkalmazása, tekintettel ezen intézkedések hatására, illetve a végleges védintézkedések elfogadásához viszonyított sorrendiségére. Amennyiben az intézkedések késedelmes bevezetése által okozott kár nehezen helyreállítható, a Bizottság számára lehetőséget kell biztosítani, hogy azonnal alkalmazandó ideiglenes intézkedéseket hozhasson."
  

[Mód. 178]

   -1c. A rendelet a következő preambulumbekezdéssel egészül ki:"
(8b)   A Bizottság azonnal alkalmazandó ideiglenes intézkedéseket hoz, ha azt – az ideiglenes megállapodás 26. cikke (5) bekezdésében és 27. cikke (4) bekezdésében, majd azt követően a stabilizációs és társulási megállapodás 41. cikke (5) bekezde b)pontjában és 42. cikke (4) bekezdésében előírtaknak megfelelő rendkívüli és kritikus körülmények által megfelelően indokolt esetekben – a rendkívüli sürgősség azt megkívánja."
  

[Mód. 179]

   -1d. A 2. cikk helyébe a következő szöveg lép:"
2. cikk
A hal- és halászati termékekre vonatkozó engedmények
Az ideiglenes megállapodás 14. cikkének, majd pedig a stabilizációs és társulási megállapodás 29. cikkének végrehajtására vonatkozó, a hal- és halászati termékek vámkontingensét érintő részletes szabályokat a Bizottságnak az e rendelet 8a. cikke (2) bekezdésében meghatározott vizsglóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadnia."
  

[Mód. 180]

   -1e. A 4. cikk helyébe a következő szöveg lép:"
4. cikk
Technikai kiigazítások
Az e rendelet alapján az előírásoknak a Kombinált Nómenklatúra szerinti kódokban és a TARIC albontásokban történt változtatások vagy az Unió és a Montenegrói Köztársaság között létrejött új vagy módosított megállapodások, jegyzőkönyvek, levélváltások vagy egyéb jogi aktusok miatt szükségessé váló és lényegi változásokat nem eredményező módosításait és technikai kiigazításait az e rendelet 8a. cikke (2) bekezdésében meghatározott vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni."
  

[Mód. 181]

   -1f. A 5. cikk helyébe a következő szöveg lép:"
5. cikk
Altalános védzáradék
Ha az Uniónak az ideiglenes megállapodás 26. cikkében, majd azt követően az STM 41. cikkében előírt intézkedést kell tennie, azt e rendelet 8a. cikkének (2) bekezdésében megállapított vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni, kivéve, ha erről az ideiglenes megállapodás 26. cikke, majd azt követően az STM 41. cikke másképpen rendelkezik."
  

[Mód. 182]

   -1g. A 6. cikk helyébe a következő szöveg lép:"
6. cikk
Hiányzáradék
Ha az Uniónak az ideiglenes megállapodás 27. cikkében, majd azt követően az STM 42. cikkében előírt intézkedést kell tennie, azt e rendelet 8a. cikkének (2) bekezdésében megállapított vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni."
  

[Mód. 183]

   1. A 7. cikk harmadik, negyedik és ötödik bekezdésének a helyébe a következő szöveg lép:"
Ezeket az intézkedéseket a Bizottság a 8a. cikk (21a) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárásnak megfelelően hozza meg. Sürgős esetben a 8a. cikk (32a) bekezdését kell alkalmazni."
  

[Mód. 184]

   2. A 8. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
(2).  Ezeket az intézkedéseket a Bizottság a 8a. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően hozza meg. Sürgős esetben a 8a. cikk (3) bekezdését kell alkalmazni."
   3. A szöveg a következő 8a. cikkel egészül ki:"
8a. cikk
A bizottság
(-1)   E rendelet 2., 4. és 11. cikke alkalmazásában a Bizottságot a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK rendelet* 248a. cikke szerint létrehozott Vámkódexbizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottság. [Mód. 185]
(-1a)   A 6. cikk alkalmazásában a Bizottságot a a kivitelre vonatkozó közös szabályokról szóló, 2009. október 19-i 1061/2009/EK rendelet** alapján létrehozott bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottság. [Mód. 186]
(1)  Az 5., 7. és 8. cikk alkalmazásában a Bizottságot a behozatalra vonatkozó közös szabályokról szóló, 2009. február 26-i 260/2009/EK tanácsi rendelet*** (23) 4. cikkének (1) bekezdése alapján létrehozott, védintézkedésekkel foglalkozó bizottság segíti. Ez a bizottság a az [xxxx/2011]/EU182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottság. [Mód. 187]
(1a)  Az e bekezdésre való hivatkozás esetén a 182/2011/EU rendelet 4. cikke alkalmazandó.[Mód. 188]
(2)  Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.
(2a)   Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 8. cikkét kell alkalmazni, annak 4. cikkével összefüggésben értelmezve.[Mód. 189]
(3)  Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén 182/2011/EU rendelet 8. cikkét kell alkalmazni, az 5. cikkével összefüggésben.
(3a)   Amikor a bizottság szakvéleményét írásbeli eljárás keretében kell megkérni, az írásbeli eljárást eredmény nélkül lezárják, amennyiben a szakvélemény benyújtásához rendelkezésre álló határidőn belül a bizottság elnöke így dönt, vagy a bizottsági tagok többsége ezt kéri.
[Mód. 190]
* HL L 302., 1992.10.19., 1. o.
** HL L 291.,2009.11. 7., 1. o.
*** HL L 84.., 2009.3.31., 1. o.»"
   3a. A 11. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
A Bizottság a 8a. cikk (1a) bekezdésében megállapított tanácsadó bizottsági eljárással összhangban határozhat úgy, hogy az ideiglenes megállapodás 31. cikkének (4) bekezdésében, majd azt követően az STM 46. cikkének (4) bekezdésében meghatározottak szerint ideiglenesen felfüggeszti a termékekre vonatkozó kedvezményes elbánást."
  

[Mód. 191]

   3b. A 12. cikket el kell hagyni. [Mód. 192]

16.  A Tanács 55/2008/EK rendelete (2008. január 21.) a Moldovai Köztársaságnak szánt autonóm kereskedelmi kedvezmények bevezetéséről, valamint a 980/2005/EK rendelet és a 2005/924/EK bizottsági határozat módosításáról(24)

Az 55/2008/EK rendelet tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy a 182/2011/EU rendeletnek megfelelően a rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket fogadjon el.

Ennek megfelelően az 55/2008/EK rendelet a következőképpen módosul:

   -1. A (11) preambulumbekezdést el kell hagyni.[Mód. 193]
   -1a. A (12) preambulumbekezdést el kell hagyni.[Mód. 194]
   -1b. A (13) preambulumbekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(13)  Ezen rendelet végrehajtása egységes feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni. E e hatásköröket a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben foglaltaknak megfelelően kell gyakorolni*.
* HL L 55, 2011.2.28., 13. o."
  

[Mód. 195]

   -1c. A rendelet a következő preambulumbekezdéssel egészül ki:"
(13a)  A felügyeleti és ideiglenes intézkedések elfogadása, illetve bizonyos preferenciális elbánások ideiglenes felfüggesztése esetében indokolt a tanácsadó bizottsági eljárás alkalmazása, tekintettel ezen intézkedések hatására, illetve a végleges védintézkedések elfogadásához viszonyított sorrendiségére. Amennyiben az intézkedések késedelmes bevezetése által okozott kár nehezen helyreállítható, a Bizottság számára lehetőséget kell biztosítani, hogy azonnal alkalmazandó ideiglenes intézkedéseket hozhasson."
  

[Mód. 196]

   -1d. A 3. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
(3)  E rendelet más rendelkezéseitől és különösen a 10. cikktől függetlenül, a Bizottság végrehajtási aktusok révén megfelelő intézkedéseket hozhat, ha a mezőgazdasági termékek behozatala komoly zavart okoz az Unió piacain és azok szabályozási mechanizmusaiban. Ezeket a végrehajtási aktusokat a 11a. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni."
  

[Mód. 197]

   -1e. A 4. cikk helyébe a következő szöveg lép:"
4. cikk
A tejtermékekre vonatkozó vámkontingensek alkalmazása
A 0401–0406 vámtarifa alá tartozó vámkontingensek alkalmazásának részletes szabályait a Bizottság végrehajtási aktusok révén állapítja meg. Ezeket a végrehajtási aktusokat a 11a. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni."
  

[Mód. 198]

   -1f. A 7. cikk bevezető szövegrésze helyébe a következő szöveg lép:"
A Bizottság a 11a. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően a 4. cikkben említetteken kívül elfogadja a rendelet alkalmazásához szükséges rendelkezéseket, elsősorban:"
  

[Mód. 199]

   -1g. A 8. cikket el kell hagyni.[Mód. 200]
  1. A 10. cikk a következőképpen módosul:

[Mód. 201]
[Mód. 326]
   a) az (1) bekezdés bevezető szövegrésze helyébe a következő szöveg lép:"
(1)  Amennyiben a Bizottság úgy ítéli meg, hogy elegendő bizonyíték áll rendelkezésre Moldova vonatkozásában csalásra, szabálytalanságokra, a termékek származási szabályainak és a kapcsolódó eljárásoknak a szisztematikus megsértésére vagy betartásuk biztosításának elmulasztására, a 2. cikk (1) bekezdésében említett igazgatási együttműködés rendszeres elmulasztására, vagy a 2. cikk (1) bekezdésében meghatározott egyéb feltételek teljesítésének elmulasztására, a 11a. cikk (2) bekezdésében11a. cikk 1b) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárásnak megfelelően intézkedéseket hozhat az e rendeletben előírt preferenciális előírások legfeljebb hat hónapra történő teljes, illetve részleges felfüggesztésére, ha előzőleg:"
   b) a (2) bekezdést el kell hagyni.
   ba) A (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(3)  A felfüggesztés időtartamának lejártakor határozatával a Bizottság vagy megszünteti, vagy a 11a. cikk (1b) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárással összhangban meghosszabbítja az ideiglenes felfüggesztést."
   2. A 11. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:"
(1)  Amennyiben egy Moldovából származó terméket olyan feltételek mellett importálnak, amelyek súlyos nehézségeket okoznak a hasonló vagy azzal közvetlenül versenyző termékeket előállító uniós termelőnek, vagy ilyen nehézségek bekövetkezésével fenyegetnek, a Bizottság a 11a. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően bármikor újra bevezetheti a Közös Vámtarifában rögzített rendes vámtételeket erre a termékre."
   2a. A 11. cikk (5) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
(5)  A vizsgálatot az e cikk (2) bekezdésében említett értesítés közzétételétől számított 6 hónapon belül be kell fejezni. A Bizottság kivételes körülmények fennállása esetén meghosszabbíthatja ezt a határidőt a 11a. cikk (1b) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárásnak megfelelően."
  

[Mód. 327]

   2b. A 11. cikk (6) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
(6)  A Bizottság 3 hónapon belül határozatot hoz, a 11a. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban. Ez a határozat a kihirdetésétől számított egy hónapon belül lép hatályba."
  

[Mód. 204]

   2c. A 11. cikk (7) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
(7)  Amikor az azonnali cselekvést igénylő kivételes körülmények lehetetlenné teszik a vizsgálatot, a Bizottság [...] – a 11a. cikk (2a) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően – minden olyan megelőző intézkedést megtehet, amely feltétlenül szükséges."
  

[Mód. 205]

   3. A szöveg a következő 11a. cikkel egészül ki:"
11a. cikk
Bizottsági eljárás
(1)  A 11. cikk E E rendelet 3. cikke (3) bekezdése, a 11. és a 12. cikk alkalmazásában a Bizottságot a behozatalra vonatkozó közös szabályokról szóló, 2009. február 26-i 260/2009/EK tanácsi rendelet* 4. cikkének (1) bekezdése alapján létrehozott, védintézkedésekkel foglalkozó bizottság segíti. Ez a bizottság a/az [xxxx/2011]/EUa 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottság. [Mód. 206]
(1a)   E rendelet 4. cikke alkalmazásában a Bizottságot a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet** (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) 195. cikke alapján létrehozott bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottság. [Mód. 207]
(1b)  Az e bekezdésre való hivatkozás esetén a 182/2011/EU rendelet 4. cikke alkalmazandó. [Mód. 208]
(2)  Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.
(2a)  Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 8. cikkét kell alkalmazni, annak 4. cikkével összefüggésben értelmezve.[Mód. 209]
(2b)   Amikor a bizottság szakvéleményét írásbeli eljárás keretében kell megkérni, az írásbeli eljárást eredmény nélkül lezárják, amennyiben a szakvélemény benyújtásához rendelkezésre álló határidőn belül a bizottság elnöke így dönt, vagy a bizottsági tagok többsége ezt kéri. [Mód. 210]
* HL L 84., 2009.3.31., 1. o.
** HL L 299., 2007.11.16., 1. o.»"
   3a. A 12. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
(2)  Ha Moldova nem felel meg a származási szabályoknak, vagy elmulasztja a 2. cikkben előírt igazgatási együttműködés teljesítését a fent említett 17., 18., 19. és 21. Árucsoportok vonatkozásában, vagy ha az ezen Árucsoportok alá tartozó, az e rendelet alapján preferenciális előírásokban részesülő termékek behozatalának mértéke jelentősen meghaladja Moldova átlagos exportszintjét, megfelelő intézkedéseket kell tenni a 11a. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban."
  

[Mód. 211]

17.  A Tanács 594/2008/EK rendelete (2008. június 16.) az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Bosznia és Hercegovina közötti stabilizációs és társulási megállapodás, valamint az Európai Közösség és Bosznia és Hercegovina közötti, a kereskedelemről és a kereskedelemmel kapcsolatos ügyekről szóló, ideiglenes megállapodás alkalmazására vonatkozó egyes eljárásokról(25)

Az 594/2008/EK rendelet tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy a 182/2011/EU rendeletnek megfelelően a rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket fogadjon el.

Ennek megfelelően az 594/2008/EK rendelet a következőképpen módosul:

   -1. A 7. preambulumbekezdést el kell hagyni.[Mód. 212]
   -1a. A 8. preambulumbekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(8)  A stabilizációs és társulási megállapodás különböző előírásainak végrehajtásával kapcsolatos részletes szabályok elfogadására vonatkozó egységes feltételek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatáskört kell ruházni. Ezen hatásköret a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmus szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően kell gyakorolni* .
* HL L 55, 2011.2.28., 13. o."
  

[Mód. 213]

   -1b. A rendelet a következő preambulumbekezdéssel egészül ki:"
(8a)  A felügyeleti és ideiglenes intézkedések elfogadása, illetve bizonyos preferenciális elbánások ideiglenes felfüggesztése esetében indokolt a tanácsadó bizottsági eljárás alkalmazása, tekintettel ezen intézkedések hatására, illetve a végleges védintézkedések elfogadásához viszonyított sorrendiségére. Amennyiben az intézkedések késedelmes bevezetése által okozott kár nehezen helyreállítható, a Bizottság számára lehetőséget kell biztosítani, hogy azonnal alkalmazandó ideiglenes intézkedéseket hozhasson."
  

[Mód. 214]

   -1c. A rendelet a következő preambulumbekezdéssel egészül ki:"
(8b)  A Bizottságnak azonnal alkalmazandó ideiglenes intézkedéseket kell meghoznia, ha azt – az ideiglenes megállapodás 24. cikke (5) bekezdésének b) pontjában és 25. cikke (4) bekezdésében, majd azt követően az STM 39. cikke (5) bekezdésének b) pontjában és 40. cikke (4) bekezdésében előírtaknak megfelelő rendkívüli és kritikus körülmények által megfelelően indokolt esetekben – a rendkívüli sürgősség azt megkívánja."
  

[Mód. 215]

   -1d. A 2. cikk helyébe a következő szöveg lép:"
2. cikk
A hal- és halászati termékekre vonatkozó engedmények
Az ideiglenes megállapodás 13. cikkének, majd pedig az STM 28. cikkének végrehajtására vonatkozó, a hal- és halászati termékek vámkontingensét érintő részletes szabályokat a Bizottságnak az e rendelet 8a. cikke (2) bekezdésében meghatározott vizsglóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadnia."
  

[Mód. 216]

   -1e. A 4. cikk helyébe a következő szöveg lép:"
4. cikk
Technikai kiigazítások
Az e rendelet alapján az előírásoknak a Kombinált Nómenklatúra szerinti kódokban és a TARIC-albontásokban történt változtatások vagy az Unió, illetve Bosznia és Hercegovina között létrejött új vagy módosított megállapodások, jegyzőkönyvek, levélváltások vagy egyéb jogi aktusok miatt szükségessé váló és lényegi változásokat nem eredményező módosításait és technikai kiigazításait az e rendelet 8a. cikke (2) bekezdésében meghatározott vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni."
  

[Mód. 217]

   -1f. A 5. cikk helyébe a következő szöveg lép:"
5. cikk
Altalános védzáradék
Ha az Uniónak meg kell tenni az ideiglenes megállapodás 24. cikkében, majd azt követően az STM 39. cikkében előírt intézkedést, azt az e rendelet 8a. cikkének (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni, kivéve ha erről az ideiglenes megállapodás 24. cikke, majd azt követően az STM 39. cikke másképpen rendelkezik."
  

[Mód. 218]

   -1g. A 6. cikk helyébe a következő szöveg lép:"
6. cikk
Hiányzáradék
Ha az Uniónak meg kell tennie az ideiglenes megállapodás 25. cikkében, majd azt követően az STM 40. cikkében előírt intézkedést, azt az e rendelet 8a. cikkének (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni."
  

[Mód. 219]

   1. A 7. cikk harmadik, negyedik és ötödik bekezdésének a helyébe a következő szöveg lép:"
Ezeket az intézkedéseket a Bizottság a 8a. cikk (21a) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárásnak megfelelően fogadja el. Sürgős esetben a 8a. cikk (32a) bekezdését kell alkalmazni."
  

[Mód. 220]

   2. A 8. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
(2)  Ezeket az intézkedéseket a Bizottság a 8a. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően fogadja el. Sürgős esetben a 8a. cikk (3) bekezdését kell alkalmazni."
   3. A szöveg a következő 8a. cikkel egészül ki:"
8a. cikk
Bizottsági eljárás
(-1)   E rendelet 2., 4. és 11. cikke alkalmazásában a Bizottságot a 2913/92/EGK tanácsi rendelet 248a. cikke szerint létrehozott Vámkódexbizottság segíti. Ez a bizottság a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 182/2011/EU rendelet* értelmében vett bizottság.[Mód. 221]
(-1a)   A 6. cikk alkalmazásában a Bizottságot a 1061/2009/EK tanácsi rendelet alapján létrehozott bizottság segíti. Ez a bizottság a kivitel közös szabályainak meghatározásáról szóló, 2009. október 19-i 182/2011/EU rendelet** értelmében vett bizottság.[Mód. 222]
(1)  E rendelet 5., 7. és 8. cikke alkalmazásában a Bizottságot a behozatal közös szabályainak megállapításáról szóló, 2009. február 26-i 260/2009/EK tanácsi rendelet*** 4. cikkének (1) bekezdése alapján létrehozott, védintézkedésekkel foglalkozó bizottság segíti. Ez a bizottság a/az [xxxx/2011]/EU182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottság. [Mód. 223]
(1a)  Az e bekezdésre való hivatkozás esetén a 182/2011/EU rendelet 4. cikke alkalmazandó. [Mód. 224]
(2)  Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.
(2a)   Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 8. cikkét kell alkalmazni, annak 4. cikkével összefüggésben értelmezve. [Mód. 225]
(3)  Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén a 182/2011/EU rendelet [8]. cikkét kell alkalmazni, az [5]. cikkével összefüggésben.
(3a)   Amikor a bizottság szakvéleményét írásbeli eljárás keretében kell megkérni, az írásbeli eljárást eredmény nélkül lezárják, amennyiben a szakvélemény benyújtásához rendelkezésre álló határidőn belül a bizottság elnöke így dönt, vagy a bizottsági tagok többsége ezt kéri.[Mód. 226]
* HL L 302., 1992.10.19., 1. o.
**HL L 291., 2009.11.7., 1. o.
*** HL L 84., 2009.3.31., 1. o."
   3a. A 11. cikk harmadik bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
A Bizottság a 8a. cikk (1a) bekezdésében megállapított tanácsadó bizottsági eljárással összhangban határozhat úgy, hogy az ideiglenes megállapodás 29. cikkének (4) bekezdésében, majd azt követően az STM 44. cikkének (4) bekezdésében meghatározottak szerint ideiglenesen felfüggeszti a termékekre vonatkozó kedvezményes elbánást."
  

[Mód. 227]

   3b. A 12. cikket el kell hagyni. [Mód. 228]

18.  A Tanács 732/2008/EK rendelete (2008. július 22.) az általános tarifális preferenciák rendszerének 2009. január 1-jétől történő alkalmazásáról, illetve az 552/97/EK és az 1933/2006/EK rendelet, valamint az 1100/2006/EK és a 964/2007/EK bizottsági rendelet módosításáról(26)

A 732/2008/EK rendelet tekintetébenAz 732/2008/EK rendelet tekintetében a rendelet I. mellékletének módosítása céljából fel kell hatalmazni a Bizottságot, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el. Továbbá a Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy a 182/2011/EU rendeletnek megfelelően a rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket fogadjon el. [Mód. 229]

Ennek megfelelően a 732/2008/EK rendelet a következőképpen módosul:

   -1. A rendelet a következő preambulumbekezdéssel egészül ki:"
(24a)  Az e rendelet alkalmazásához szükséges rendelkezések elfogadása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el arra vonatkozóan, hogy a kérelmező országra alkalmazzák-e a fenntartható fejlődésre és a jó kormányzásra vonatkozó különleges ösztönző előírást, és módosítsák-e ennek megfelelően e rendelet I. mellékletét, illetve a 1701 vámtarifaszám alá tartozó termékeket érintő közös vámtarifa szerinti vámtételek csökkentésére vonatkozó rendelkezések végrehajtására irányuló részletes szabályok elfogadásáról, az 1006 és 1701 vámtarifaszám alá tartozó termékeket érintő közös vámtarifa szerinti vámtételek felfüggesztéséről, egy ország megállapodásból – az I. melléklet módosításával – történő kivonásáról és egy átmeneti időszak bevezetéséről, az e rendeletben megállapított preferenciális rendelkezések felfüggesztéséről, a preferenciális kedvezmények ideiglenes visszavonásáról valamely kedvezményezett országból származó valamennyi termék vagy egy részük tekintetében, valamint e rendelet I. mellékletéhez módosítások elfogadásáról. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munka során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is. A Bizottságnak a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítése és kidolgozása során egyidejűleg, időben és megfelelő módon továbbítania kell a megfelelő dokumentumokat az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz."
  

[Mód. 230]

   -1a. A 25. preambulumbekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(25)  Az ideiglenes és végleges védintézkedések elfogadásához, az előzetes felügyeleti intézkedések foganatosításához, valamint az intézkedés nélküli vizsgálatok lezárásához szükséges egységes feltételek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni. E hatásköröket a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmus szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel* összhangban kell gyakorolni.
* HL L 55, 2011.2.28., 13. o."
  

[Mód. 231]

   -1b. A rendelet a következő preambulumbekezdéssel egészül ki:"
(25a)  A tanácsadó bizottsági eljárást kell alkalmazni azonnal alkalmazandó ideiglenes intézkedésekkel együtt a vizsgálatok megindításához és meghosszabításához, az érintett kedvezményezett ország helyzetének hat hónapon át történő nyomon követésére és értékelésére irányuló határozat meghozatalához – amennyiben úgy ítéli meg, hogy indokolt a preferenciák ideiglenes visszavonása –, valamint ideiglenes intézkedések elfogadásához, tekintettel ezen intézkedések hatására, illetve a végleges védintézkedések elfogadásához viszonyított sorrendiségére. Amennyiben az intézkedések késedelmes bevezetése által okozott kár nehezen helyreállítható, a Bizottság számára lehetőséget kell biztosítani, hogy azonnal alkalmazandó ideiglenes intézkedéseket hozhasson."
  

[Mód. 232]

  -1c. Az 10. cikk a következőképpen módosul:

[Mód. 233]
   a) a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(2)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 27a. cikknek megfelelően, hogy – miután megvizsgálta a kérelmet – határozzon arról, hogy a kérelmező országra alkalmazzák-e a fenntartható fejlődésre és a jó kormányzásra vonatkozó különleges ösztönző előírást, és módosítsák-e ennek megfelelően az I. mellékletet.
Amennyiben egy intézkedés késedelme nehezen helyrehozható kárt okozna, és ezért a rendkívüli sürgősség megkívánja azt, az ezen bekezdés alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra a 27b. cikkben előírt eljárást kell alkalmazni."
   b) a (5) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(5)  A Bizottság a kérelem ügyében a 27. cikk (5) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárással összhangban tartja fenn a kapcsolatot a kérelmező országgal."
  -1d. Az 11. cikk a következőképpen módosul:

[Mód. 234]
   a) a (7) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(7)  A Bizottság felhatalmazást kap az e cikk (4), (5) és (6) bekezdésében említett rendelkezések végrehajtására irányadó részletes szabályok megállapítása érdekében a 27a. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadásához.
Amennyiben egy intézkedés késedelme nehezen helyrehozható kárt okozna, és ezért a rendkívüli sürgősség megkívánja azt, az ezen bekezdés alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra a 27b. cikkben előírt eljárást kell alkalmazni."
   b) a (8) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(8)   Amennyiben az ENSZ egy adott országot levesz a legkevésbé fejlett országok listájáról, úgy az adott ország az ezen előírásra jogosult országok listájáról is lekerül. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 27a. cikknek megfelelően az I. melléklet módosításával egy országnak az előírás alól történő kivonása és egy legalább hároméves átmeneti időszak meghatározása céljából."

[Mód. 236]
  1. A 16. cikk a következőképpen módosul:

[Mód. 235]
   a) a (3) bekezdésben a bevezető mondat helyébe a következő szöveg lép:"
(3)  Amennyiben a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a rendelkezésre álló bizonyíték elegendő lenne az e cikk (1) és (2) bekezdésében említett okok miatti ideiglenes visszavonás indokoltságának alátámasztásához, felhatalmazást kap arra, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 27. cikk (6) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően felfüggesztheti27a. cikknek az e rendeletben meghatározott kedvezményes előírások alkalmazását aalkalmazásának felfüggesztése érdekében valamely kedvezményezett országból származó valamennyi termék vagy egyes termékek tekintetében, ha előzőleg:"
   b) a (4) bekezdést el kell hagyni.
   2. A 17. cikk helyébe a következő szöveg lép:"
17. cikk
(1)  Amennyiben a Bizottság vagy valamely tagállam olyan információt kap, amely indokolhatja az ideiglenes visszavonást, és amennyiben a Bizottság vagy valamely tagállam úgy ítéli meg, hogy elegendő indok áll rendelkezésre vizsgálat lefolytatásához, úgy tájékoztatja a 27. cikkben említett bizottságot.
(2)  A Bizottság a 27. cikk (5) bekezdésében említett tanácsadóbizottsági eljárásnak megfelelően és egy hónapon belül határozhat a vizsgálat megindításáról."
   2a. A 18. cikk (6) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
(6)  A vizsgálatot egy éven belül be kell fejezni. A Bizottság a 27. cikk (5) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárással összhangban meghosszabbíthatja ezt az időtartamot."
  3. A 19. cikk a következőképpen módosul:

[Mód. 237]
[Mód. 238]
   -a) a (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(1)  A Bizottság a megállapításairól jelentést nyújt be a 27. cikk (1) bekezdésében említett bizottságnak, valamint az Európai Parlamentnek."
   -aa) a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(2)  Amennyiben a Bizottság úgy találja, hogy a megállapítások nem indokolják az ideiglenes visszavonást, a 27. cikk (5) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárással összhangban határoz a vizsgálat megszüntetéséről. Ebben az esetben a Bizottság értesítést tesz közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában, amelyben bejelenti a vizsgálat lezárását, és ismerteti főbb következtetéseit."

a)  a (3) bekezdés második mondata helyébe a következő szöveg lép:"

(3)  Amennyiben a Bizottság úgy találja, hogy a megállapítások a 15. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett ok miatt indokolják az ideiglenes visszavonást, úgy – a 27. cikk (5) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárásnak megfelelően – határoz arról, hogy hat hónapon keresztül nyomon követi és értékeli a helyzetet az érintett kedvezményezett országban. A Bizottság értesíti az érintett kedvezményezett országot erről a határozatáról, és értesítést tesz közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában, amelyben bejelenti, hogy ideiglenesen vissza kívánja vonni a kedvezményes előírásokat a valamely kedvezményezett országból származó valamennyi termék vagy egyes termékek tekintetében, kivéve, ha a határidő vége előtt az érintett kedvezményezett ország kötelezettséget vállal arra, hogy meghozza a III. melléklet A részében említett egyezményeknek ésszerű időn belül való megfeleléshez szükséges intézkedéseket.

"

[Mód. 239]

   b) a (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(4)  Amennyiben a Bizottság úgy találjafelhatalmazást kap arra, hogy a 27a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az ideiglenes visszavonásra van szükség, a 27. cikk (6) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően határoz.vonatkozó határozat meghozatala céljából. Az e cikk (3) bekezdésében említett esetben a Bizottság a szóban forgó bekezdésben említett időszak végén jár el."
  

[Mód. 240]

   c) az (5) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(5)  Ha a Bizottság határozatotfelhatalmazáson alapuló jogi aktust fogad el az ideiglenes visszavonásról, az a meghozatala után hat hónappal lép hatályba, kivéve, ha ennek letelte előtt a felhatalmazáson alapuló jogi aktust visszavonták vagy a Bizottság úgya visszavonásról határoz amiatt, hogy már nem állnak fenn az ezt indokoló okok."
  

[Mód. 241]

  4. A 20. cikk a következőképpen módosul:

[Mód. 328]
A 21. cikk helyébe a következő szöveg lép:
   a) az (5) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(5)  A vizsgálatot az e cikk (2) bekezdésében említett értesítés közzétételétől számított hat hónapon belül be kell fejezni. A Bizottság kivételes körülmények fennállása esetén meghosszabbíthatja ezt a határidőt a 27. cikk (5) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárásnak megfelelően."
   b) a (6) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(6)  A Bizottság egy hónapon belül határozatot hoz, a 27. cikk (6) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban. Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésétől számított egy hónapon belül lép hatályba."
   c) a (7) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(7)  Amikor az azonnali cselekvést igénylő kivételes körülmények lehetetlenné teszik a vizsgálatot, a Bizottság – a 27. cikk (7) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően – minden olyan megelőzőátmeneti intézkedést megtehet, amely feltétlenül szükséges.
Amennyiben valamely tagállam a Bizottság azonnali beavatkozását kéri, és az (1) bekezdésben foglalt feltételek teljesülnek, a Bizottság köteles a kérés kézhezvételétől számított öt munkanapon belül határozatot hozni.
Az ideiglenes intézkedések legfeljebb 200 napig alkalmazhatók.
Amennyiben az ideiglenes intézkedés az e cikkben foglalt feltételek nem teljesülése miatt hatályát veszti, az ideiglenes intézkedések következtében beszedett vámot automatikusan vissza kell téríteni.[Mód. 243]"
   21. cikk"
Amennyiben a Szerződés I. mellékletében szereplő termékek behozatala súlyos zavart okoz vagy ilyen zavar bekövetkezésével fenyeget az uniós piacokon – különösen egy vagy több legkülső régió tekintetében – vagy e piacok szabályozó mechanizmusaiban, a Bizottság – saját kezdeményezésére vagy valamely tagállam kérésére – a 27. cikk (65) bekezdésében foglalt említett tanácsadó bizottsági eljárásnak megfelelően az érintett közös piacszervezésért felelős irányítóbizottsággal folytatott konzultációt követően felfüggesztheti a kedvezményes előírások alkalmazását az adott termékek tekintetében.
[Mód. 329]"
  

A 22. cikk (2) bekezdését el kell hagynibekezdése helyébe a következő szöveg lép:

   (2) Az előzetes felügyeleti intézkedéseket a Bizottság fogadja el a 27. cikk (5) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárásnak megfelelően."
     [Mód. 244]
"
  

A rendelet a következő cikkel egészül ki:

   22a. cikk"
Ha a végleges tényállás azt mutatja, hogy a 20. cikkben meghatározott feltételek nem teljesülnek, a Bizottság határozatot fogad el a vizsgálat befejezéséről és a 27. cikk (6) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás megindításáról.
(2)   A Bizottság – kellő figyelemmel a 27c. cikk értelmében vett bizalmas információk védelmére – jelentést nyújt be a Parlament számára, rögzítve az összes vonatkozó tény és jogszabály alapján hozott megállapításait és megindokolt következtetéseit. A Bizottság az Európai Parlamentnek történő benyújtásától számított hat hónapon belül a jelentést a nyilvánosságra hozza.
  [Mód. 245]"
  

6b. a 25. cikk bevezető szövege helyébe a következő szöveg lép:

     A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 27a. cikknek megfelelően a mellékletek következők miatt szükségessé váló módosításainak elfogadása céljából:"
[Mód. 246]"
  

A 27. cikk a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül kihelyébe a következő szöveg lép:

   27. cikk"
A Bizottságot az Általános Preferenciális Rendszer Bizottsága segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottság.
(5)  Az e bekezdésre való hivatkozás esetén a 182/2011/EU rendelet 4. cikke alkalmazandó.
»(6)  Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén a/az [xxxx/2011]/EU a 182/2011/EU rendelet [5]. 5. cikkét kell alkalmazni.
(7)  Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén a/az [xxxx/2011]/EUa 182/2011/EU rendelet [8]. 8. cikkét kell alkalmazni, az [5].annak 4. cikkével összefüggésben.
(7a)   Amikor a bizottság szakvéleményét írásbeli eljárás keretében kell megkérni, az írásbeli eljárást eredmény nélkül lezárják, amennyiben a szakvélemény benyújtásához rendelkezésre álló határidőn belül a bizottság elnöke így dönt, vagy a bizottsági tagok többsége ezt kéri.
  [Mód. 247]"
  

A szöveg a következő cikkel egészül ki:

   27a. cikk"
A Bizottság az e cikkben meghatározott feltételek szerint felhatalmazást kap felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására.
(2)  A 10. cikk (2) bekezdésben, a 11. cikk (7) és (8) bekezdésében, a 16. cikk (3) bekezdésében, a 19. cikk (4) és (5) bekezdésében és a 25. cikkben említett, a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására szóló felhatalmazás Bizottságra való átruházása ötéves időtartamra szól ...tól(27). A Bizottság legkésőbb 9 hónappal az ötéves időtartam vége előtt jelentést készít a felhatalmazás gyakorlásáról. A felhatalmazás hallgatólagosan azonos időtartamra meghosszabbodik, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem emel kifogást a meghosszabbítások ellen minden egyes időtartam vége előtt legkésőbb három hónappal.
(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 10. cikk (2) bekezdésben, a 11. cikk (7) és (8) bekezdésében, a 16. cikk (3) bekezdésében, a 19. cikk (4) és (5) bekezdésében és a 25. cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. Ez az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon vagy a benne megállapított időpontban hatályba lép. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.
(4)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.
(5)  A 10. cikk (2) bekezdése, a 11. cikk (7) és (8) bekezdése, a 16. cikk (3) bekezdése, a 19. cikk (4) és (5) bekezdése és a 25. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem kíván kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ezen időtartam négy hónappal meghosszabbodik.
  [Mód. 330]"
  

A rendelet a következő cikkel egészül ki:

   27b. cikk"
Sürgősségi eljárás Az e cikk alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktusok haladéktalanul hatályba lépnek és alkalmazandók, amennyiben nem emelnek ellenük kifogást a (2) bekezdésnek megfelelően. Az Európai Parlament és a Tanács felhatalmazáson alapuló jogi aktusról való értesítése tartalmazza a sürgősségi eljárás alkalmazásának indokait.
(2)   Az Európai Parlament vagy a Tanács a 27a. cikk (5) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően kifogást emelhet a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen. Ilyen esetben az Európai Parlament vagy a Tanács által küldött, a kifogásról szóló határozatra vonatkozó értesítést követően a Bizottság haladéktalanul visszavonja a jogi aktust.
  [Mód. 249]"
  

A rendelet a következő cikkel egészül ki:

   27c. cikk "
Az e rendelet alapján kapott információk csak a megjelölt célra használhatók fel.
(2)  Az e rendelet alapján kapott bizalmas jellegű vagy bizalmas alapon adott információk nem hozhatók nyilvánosságra az információk szolgáltatójának kifejezett engedélye nélkül.
(3)   Minden bizalmas kezelés iránti kérelemben meg kell jelölni azokat az okokat, amiért az információ bizalmasnak minősül. Amennyiben azonban a bizalmas kezelés iránti kérelem megalapozatlannak tűnik, és az információ szolgáltatója nem kívánja nyilvánosságra hozni azt, vagy engedélyezni annak általánosított vagy összegzett formájú közzétételét, akkor az adott információ figyelmen kívül hagyható.
(4)   Az információ mindenképpen bizalmasnak minősül, ha annak közzététele az információ szolgáltatójára vagy forrására valószínűleg jelentős kedvezőtlen hatást gyakorolna.
(5)   Az (1)–(4) bekezdés nem zárja ki azt, hogy az uniós hatóságok általános információkra és különösen olyan okokra hivatkozzanak, amelyeken az e rendelet szerint hozott határozatok alapulnak. Az említett hatóságoknak azonban figyelembe kell venniük az érintett természetes és jogi személyek ahhoz fűződő jogos érdekeit, hogy üzleti titkaik ne kerüljenek nyilvánosságra.
  [Mód. 250]"
  

A rendelet a következő cikkel egészül ki:

   27d. cikk"
A Bizottság az Európai Parlamentnek éves jelentést nyújt be a rendelet alkalmazásáról és végrehajtásáról. A jelentés kiterjed az 1. cikk (2) bekezdésében szereplő összes kedvezményes előírásra, tartalmazza a megállapodás végrehajtásának felülvizsgálatáért és a rendeletben foglalt – ezen belül a kereskedelmi akadályokkal kapcsolatos – kötelezettségek betartásáért felelős különböző intézmények tevékenységeivel kapcsolatos információkat, valamint a kedvezményezett országokkal és területekkel folytatott kereskedelemre vonatkozó statisztikák, illetve a kereskedelem alakulásának az összefoglalóját.
(2)   A jelentés alapján az Általános Preferenciális Rendszer Bizottsága és az Európai Parlament megvizsgálja a rendszer hatásait. Az Európai Parlament meghívhatja a Bizottságot illetékes bizottságának eseti ülésére, hogy ismertessen és magyarázzon meg a megállapodás végrehajtásával kapcsolatosan felmerülő bármely kérdést.
(3)   A Bizottság az Általános Preferenciális Rendszer Bizottságának és az Európai Parlamentnek történő benyújtásától számított hat hónapon belül a jelentést a nyilvánosságra hozza.
  [Mód. 251]"
  

A Tanács 597/2009/EK rendelete (2009. június 11.) az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező támogatott behozatallal szembeni védelemről(28)

  Az 597/2009/EK rendelet tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy a 182/2011/EU rendeletnek megfelelően a rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket fogadjon el.

Ennek megfelelően az 597/2009/EK rendelet a következőképpen módosul:

A (16) preambulumbekezdés helyébe a következő szöveg lép:

   (16) Rendelkezni kell arról, hogy az egyes eseteket a szokásos esetekben a vizsgálat kezdeményezésétől számított 11 hónapon belül, és minden esetben legfeljebb 12 hónapon belül lezárják, tekintet nélkül arra, hogy az adott esettel kapcsolatosan alkalmaztak-e végleges intézkedéseket vagy sem. Csak abban az esetben, ha a tagállamok azt jelzik a Bizottságnak, hogy a döntéshozatali folyamat során komoly vitára számítanak, és a végrehajtási aktus tervezetét a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmus szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU rendelet* 6. cikkének megfelelően a fellebbviteli bizottság elé kell terjeszteni, a Bizottság úgy is határozhat, hogy e határidőt legfeljebb 13 hónapig terjedő időszakra meghosszabbítja."
  * HL L 55, 2011.2.28., 13. o.
[Mód. 252]"
   -1a. A 26. preambulumbekezdést el kell hagyni. [Mód. 253]
   -1b. A rendelet a következő preambulumbekezdéssel egészül ki:"
(26a)  Az ideiglenes és végleges védintézkedések elfogadásához, valamint az intézkedés nélküli vizsgálatok lezárásához szükséges egységes feltételek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni. E hatásköröket a 182/2011/EU rendelettel összhangban kell a gyakorolni."
  

[Mód. 254]

   -1c. A rendelet a következő preambulumbekezdéssel egészül ki:"
»(26b)  Ideiglenes intézkedések elfogadása és vizsgálatok lezárása esetében indokolt a tanácsadó bizottsági eljárás alkalmazása, tekintettel ezen intézkedések hatására, illetve a végleges intézkedések elfogadásához viszonyított sorrendiségére. Amennyiben az intézkedések késedelmes bevezetése által okozott kár nehezen helyreállítható, a Bizottság számára lehetőséget kell biztosítani, hogy azonnal alkalmazandó ideiglenes intézkedéseket hozhasson."
  

[Mód. 255]

   -1d. Az 10. cikk (1) bekezdésének második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
A panaszt a Bizottsághoz vagy valamely tagállamhoz lehet benyújtani, amely azt továbbítja a Bizottságnak. A Bizottság a hozzá beérkező valamennyi panasz másolatát megküldi a tagállamoknak. A panaszt a Bizottság részére ajánlott küldeményként való kézbesítését, vagy a Bizottság által kiadott átvételi elismervény kiadását követő első munkanapon kell benyújtottnak tekinteni. Az eljárás megindítása előtt a Bizottság tájékoztatja a tagállamokat, és lehetőséget ad számukra véleményük kifejtésére."
  

[Mód. 256]

   1. A 10. cikk (11) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
(11)  Amennyiben nyilvánvaló, hogy elegendő bizonyíték áll rendelkezésre ahhoz, hogy alátámassza az eljárás megindításának indokoltságát, a Bizottság a panasz benyújtásától számított 45 napon belül ennek megfelelően jár el és értesítést tesz közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában. Ha a benyújtott bizonyíték nem elegendő, erről a panasztevőt tájékoztatni kell a panasz Bizottsághoz való benyújtását követő 45 napon belül."
   2. A 11. cikk (9) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
(9)  A 10. cikk (11) bekezdése szerinti eljárások keretében végrehajtandó vizsgálatot minden lehetséges esetben a vizsgálat megindításától számított egy éven11 hónapon belül le kell folytatni, és le kell zárni. A vizsgálatot azonban, a kötelezettségvállalásokról szóló 13. cikk alapján tett ténymegállapításoknak vagy a végleges intézkedésekről szóló 15. cikk alapján tett ténymegállapításoknak megfelelően, az eljárás megindításától számított 13 12 hónapon belül be kell fejezni. Rendkívüli esetekben, a vizsgálat összetettségére tekintettel a Bizottság a vizsgálat megindításától számított 8 hónapon belül úgy határozhat, hogy e határidőt legfeljebb 18 hónapig terjedő időtartamra meghosszabbítja."
  

[Mód. 257]

   2a. Az 11. cikk az alábbi bekezdéssel egészül ki:"
(9a)  A vizsgálat megindításától számított legfeljebb 32 héten belül a Bizottság konzultál a tagállamokkal a vizsgálat alapvető eredményei tekintetében. A tagállamok e konzultáció során jelzik a Bizottságnak, hogy a végleges intézkedésekről szóló 14. és 15. cikknek megfelelő döntéshozatali folyamat során komoly vitára számítanak-e, amely előreláthatóan a 182/2011/EU rendelet 6. cikkének megfelelő fellebbviteli eljárás alkalmazásához vezetne. Amennyiben igen, a Bizottság a vizsgálat megindításától számított nyolc hónapon belül úgy határozhat, hogy az e cikk (9) bekezdésére vonatkozó határidőt legfeljebb 13 hónapig terjedő időtartamra meghosszabbítja. A Bizottság a szóban forgó határozatot nyilvánosan közzéteszi."
  

[Mód. 258]

  3. A 12. cikk a következőképpen módosul:

[Mód. 259]
   a) az (1) bekezdés második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
Az ideiglenes vámot legkorábban az eljárás kezdeményezésétől számított 60 nappal és legkésőbb az eljárás kezdeményezésétől számított 98 hónappal lehet kivetni. Rendkívüli esetekben, a vizsgálat összetettségére tekintettelAmennyiben a tagállamok e konzultáció során a 11. cikk (9a) bekezdésének megfelelően azt jelzik a Bizottságnak, hogy a végleges intézkedésre vonatkozó, az e rendelet 14. és 15. cikkének megfelelő döntéshozatali folyamat során komoly vitára számítanak, amely előreláthatóan a 182/2011/EU rendelet 6. cikkének megfelelő fellebbviteli eljárás alkalmazásához vezetne, a Bizottság a vizsgálat kezdeményezésétől számított 8 hónapon belül úgy határozhat, hogy e határidőt legfeljebb 129 hónapig terjedő időszakra meghosszabbítja."
   b) a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(3)  A Bizottság az ideiglenes intézkedéseket a 25. cikk (3) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően fogadja el."
   c) az (5) bekezdést el kell hagyni.
  4. A 13. cikk a következőképpen módosul:

[Mód. 260]
   a) az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(1)  A támogatás és a kár fennállásának előzetes megállapítása esetén a Bizottság megfelelő önkéntes kötelezettségvállalásokat fogadhat el, amelyek keretében:
   a) a származási és/vagy exportáló ország vállalja a támogatás felszámolását vagy korlátozását, vagy a támogatás hatásaival kapcsolatosan egyéb intézkedések meghozatalát; vagy
   b) az exportőr, mindaddig, amíg az érintett területre irányuló kivitel kiegyenlíthető támogatást élvez, vállalja árai felülvizsgálását vagy az ilyen kivitel megszüntetését, hogy a Bizottság meggyőződhessen arról, hogy ezáltal a támogatások káros hatása megszűnik.

Ilyen esetben, ameddig a kötelezettségvállalás fennáll, a Bizottság által a 12. cikk (3) bekezdésének megfelelően kivetett ideiglenes vám és a 15. cikk (1) bekezdésének megfelelően kivetett végleges vám nem alkalmazandó a kötelezettségvállalás elfogadásáról szóló bizottsági határozatban és annak módosításaiban említett vállalkozások által előállított érintett termék behozatalára.
Az ilyen kötelezettségvállaláson alapuló árnövekedés nem haladhatja meg a kiegyenlíthető támogatás összegének ellentételezéséhez szükséges mértéket, illetve alacsonyabbnak kell lennie a kiegyenlíthető támogatás összegénél, ha így is elegendő az uniós gazdasági ágazatot ért kár elhárításához."
   b) az (5) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(5)  A kötelezettségvállalás elfogadása esetén a vizsgálatot meg kell szüntetni. A Bizottság a vizsgálatot a 25. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően megszünteti. Az elnök a 15. cikk (5) bekezdésében említett írásbeli eljárás útján kikérheti a bizottság véleményét"
   c) a (9) bekezdés első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
(9)  Ha a kötelezettségvállalást valamelyik fél megszegi vagy visszavonja, vagy a Bizottság visszavonja a kötelezettségvállalás elfogadását, a kötelezettségvállalás elfogadását szükség szerint bizottsági határozattal vagy bizottsági rendelettel vissza kell vonni, és a Bizottság által a 12. cikkel összhangban kivetett ideiglenes vámot vagy a 15. cikk (1) bekezdésével összhangban kivetett végleges vámot kell alkalmazni, amennyiben az érintett exportőr, illetve a származási és/vagy exportáló ország lehetőséget kapott észrevételei megtételére, kivéve, ha maga az exportőr vagy az említett ország vonta vissza a kötelezettségvállalást."
   d) a (10) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
10.  Amennyiben indokoltan feltételezhető, hogy egy kötelezettségvállalást megszegtek, illetve amennyiben egy kötelezettségvállalás megszegése vagy visszavonása esetén a kötelezettségvállaláshoz vezető vizsgálat még nem zárult le, a rendelkezésre álló legjobb információk alapján a 12. cikknek megfelelően ideiglenes vám vethető ki."
   5. A 14. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
(2)  Ha nincs szükség védintézkedésekre, a vizsgálatot vagy az eljárást meg kell szüntetni. A Bizottság a vizsgálatot a 25. cikk (21a) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárásnak megfelelően megszünteti. Az elnök a 25. cikk (4b) bekezdésében említett írásbeli eljárás útján kikérheti a bizottság véleményét."
  

[Mód. 261]

  6. A 15. cikk (1) bekezdése a következőképpen módosul:
   a) az első albekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(1)  Ha a végleges ténymegállapításokból kiderül a kiegyenlíthető támogatások és az azok által okozott kár megléte, és az uniós érdek a 31. cikk szerinti beavatkozást tesz szükségessé, a Bizottság a 25. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően eljárva végleges kiegyenlítő vámot vet ki. Ha ideiglenes vámok vannak hatályban, a Bizottság ezt az eljárást ezek lejárta előtt legkésőbb egy hónappal kezdeményezi."
   b) a második és harmadik albekezdést el kell hagyni.
   7. A 16. cikk (2) bekezdésének első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
(2)  Amennyiben ideiglenes vámot vetettek ki, és a végleges ténymegállapításokból kiderül a kiegyenlíthető támogatások, valamint a kár megléte, a Bizottság – függetlenül attól, hogy szükség van-e végleges kiegyenlítő vám kivetésére – határoz arról, hogy az ideiglenes vám összegének mekkora hányadát kell véglegesként beszedni."
   8. A 20. cikkben a második bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
Az ilyen felülvizsgálatot azt követően kell megindítani, hogy az uniós termelők lehetőséget kaptak észrevételeik megtételére."
   9. A 21. cikk (4) bekezdésének első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
(4)  A Bizottság határoz arról, hogy a kérelemnek helyt ad-e, illetve ha igen, milyen mértékben; bármikor határozhat továbbá időközi felülvizsgálat megindításáról, ami után az ilyen felülvizsgálatokra vonatkozó rendelkezések szerint lefolytatott felülvizsgálat során feltárt információk és megállapítások szolgálnak alapul annak eldöntéséhez, hogy a visszatérítés indokolt-e, illetve ha igen, milyen mértékben."
  10. A 22. cikk a következőképpen módosul:

[Mód. 262]
[Mód. 263]
   a) az (1) bekezdés második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
A 18. és a 19. cikk alapján lefolytatott felülvizsgálatot rövid idő alatt kell lefolytatni, és rendszerint a felülvizsgálat megindításától számított 1211 hónapon belül le kell zárni. A 18. és a 19. cikk szerinti felülvizsgálatot a vizsgálat megindításától számított 1514 hónapon belül le kell zárni. Rendkívüli esetekben, A vizsgálat megindításától számított legfeljebb 32 héten belül a Bizottság a 11. cikknek megfelelően konzultál a tagállamokkal a vizsgálat alapvető eredményei tekintetében. A tagállamok e konzultáció során jelzik a Bizottságnak, hogy a vizsgálat összetettségére tekintettelvégleges intézkedésre vonatkozó, a 14. és 15. cikknek megfelelő döntéshozatali folyamat során komoly vitára számítanak-e, amely előreláthatóan a 182/2011/EU rendelet 6. cikkének megfelelő fellebbviteli eljárás alkalmazásához vezetne, a Bizottság a vizsgálat megindításátólkezdeményezésétől számított 98 hónapon belül úgy határozhat, hogy e határidőt legfeljebb 1815 hónapig terjedő időtartamra meghosszabbítja. A Bizottság a szóban forgó határozatot nyilvánosan közzéteszi."
   b) az (1) bekezdés ötödik albekezdését el kell hagyni,
   c) a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(2)  A 18., 19. és 20. cikk szerinti felülvizsgálatot a Bizottság indítja meg. Az eljárás megindítása előtt a Bizottság tájékoztatja a tagállamokat, és lehetőséget ad számukra véleményük kifejtésére."
  11. A 23. cikk a következőképpen módosul:
   a) a (4) bekezdés első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
E cikk alapján a Bizottság kezdeményezésére, vagy a tagállam vagy bármely érdekelt fél kérelmére vizsgálatot kell indítani, ha a kérelem elegendő bizonyítékot tartalmaz az (1), (2) és (3) bekezdésben megállapított tényezőkre vonatkozóan. A vizsgálat megindítására bizottsági rendelet útján kerül sor, amelyben a vámhatóságot is utasítani lehet arra, hogy a 24. cikk (5) bekezdésének megfelelően tegye kötelezővé a behozatal nyilvántartásba vételét vagy kérjen biztosítékot."
   b) a (4) bekezdés harmadik albekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
Ha a végleges ténymegállapítások az intézkedések kiterjesztését indokolják, erről a Bizottság intézkedik a 25. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően."
   c) a (6) bekezdés negyedik albekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
A mentességet a Bizottság határozata alapján adják meg, és az a határozatban megállapított ideig és feltételek szerint hatályos."
  12. A 24. cikk a következőképpen módosul:
   a) a (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(4)  Az e rendelet alapján hozott intézkedéseket a Bizottság az Unió érdekében határozatával kilenc hónapra felfüggesztheti. A felfüggesztést a Bizottság a 25. cikk (21a) bekezdésében említett tanácsadóbizottsági eljárásnak megfelelően eljárva további, legfeljebb egyéves időtartammal meghosszabbíthatja. [Mód. 264]
Az intézkedések csak akkor függeszthetők fel, ha a piaci feltételek átmenetileg olyan mértékben megváltoztak, hogy valószínűtlen, hogy a felfüggesztés nyomán ismét kár következzen be, és ha az uniós gazdasági ágazat lehetőséget kapott észrevételei megtételére és ezeket az észrevételeket figyelembe is vették. Amennyiben a felfüggesztés indokai megszűntek, az intézkedéseket bármikor vissza lehet állítani."
   (b) az (5) bekezdés első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
A Bizottság utasíthatja a vámhatóságokat, hogy tegyék meg a megfelelő lépéseket a behozatal nyilvántartásba vétele érdekében, hogy ezt követően a nyilvántartásba vétel időpontjától intézkedéseket lehessen alkalmazni az érintett behozatalra."
   13. A 25. cikk helyébe a következő szöveg lép:"
25. cikk
Bizottsági eljárás
(1)  A Bizottságot a szubvencióellenes bizottság (a továbbiakban: bizottság) segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottság.
(1a)   Az e bekezdésre való hivatkozás esetén a 182/2011/EU rendelet 4. cikke alkalmazandó. A tanácsadó bizottság az ügy előterjesztését követő egy hónapon belül véleményt alkot. Módosításokra legkésőbb a bizottsági ülés előtt három nappal lehet javaslatot tenni. [Mód. 265]
(2)  Az e bekezdésre történő való hivatkozás esetén a/az [xxxx/2011]/EU a 182/2011/EU rendelet [5]. cikkét kell alkalmazni5. cikke alkalmazandó. A vizsgálóbizottság az ügy előterjesztését követő egy hónapon belül véleményt alkot. Módosításokra legkésőbb a bizottsági ülés előtt három nappal lehet javaslatot tenni. [Mód. 266]
(3)  Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén a/az [xxxx/2011]/EUhivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet [8]. 8. cikkét kell alkalmazni, az [5].annak 4. cikkével összefüggésben. [Mód. 267]
(4)  A 182/2011/EU rendelet 3. cikkének (5) bekezdése értelmében, amennyiben írásbeli eljárás alkalmazására kerül sor, az írásbeli eljárást eredmény nélkül lezárják, amennyiben az elnök által megállapított határidőn belül az elnök így dönt, vagy a bizottsági tagok a 182/2011/EU rendelet 5. cikkének (1) bekezdésében meghatározott többsége kéri.
(4a)  Amennyiben valamely végrehatjásiaktus-tervezet a 182/2011/EU rendelet 6. cikkének megfelelően a fellebbviteli bizottság elé terjesztik, az a benyújtástól számított egy hónapon belül véleményt ad ki. Módosításokra legkésőbb a bizottsági ülés előtt három nappal lehet javaslatot tenni.[Mód. 268]
(4b)   Amikor a bizottság szakvéleményét írásbeli eljárás keretében kell megkérni, az írásbeli eljárást eredmény nélkül lezárják, amennyiben a szakvélemény benyújtásához rendelkezésre álló határidőn belül a bizottság elnöke így dönt, vagy a bizottsági tagok többsége ezt kéri."
  

[Mód. 269]

   14. A 29. cikk (5) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
(5)  A Bizottság és a tagállamok, illetve ezek tisztviselői az információ szolgáltatójának külön engedélye nélkül nem fedhetik fel az e rendelet alapján kapott olyan információt, amelynek bizalmas kezelését az információ szolgáltatója kérte. A Bizottság és a tagállamok közötti információcsere, továbbá az Unió vagy a tagállamok hatóságai által készített belső dokumentumok e rendelet kifejezett erre vonatkozó rendelkezése hiányában nem hozhatók nyilvánosságra."
  15. A 30. cikk a következőképpen módosul:
   a) a (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(4)  A végleges nyilvánosságra hozatalt írásban kell teljesíteni. Ennek – a bizalmas információk védelmének megfelelő figyelembevételével – a lehető legrövidebb időn belül, rendszerint legkésőbb a 14. vagy a 15. cikkben rögzített eljárás megindítása előtt egy hónappal meg kell történnie. Ha a Bizottság nincs olyan helyzetben, hogy bizonyos tényeket vagy szempontokat ebben az időszakban nyilvánosságra hozzon, azokat egy későbbi időpontban a lehető leghamarabb nyilvánosságra kell hozni.
Az információ nyilvánosságra hozatala nem sértheti a Bizottság esetleges későbbi határozatát; ha azonban ez a határozat eltérő tényeken és szempontokon alapul, az erről szóló információt a lehető leghamarabb nyilvánosságra kell hozni."
   b) az (5) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(5)  A végleges nyilvánosságra hozatalt követően tett észrevételeket csak abban az esetben kell figyelembe venni, ha azok a Bizottsághoz a Bizottság által minden esetre külön megállapított határidőn, de legalább 10 napon belül beérkeznek, megfelelően figyelembe véve az ügy sürgősségét. Ennél rövidebb határidő is megállapítható, ha a végleges nyilvánosságra hozatal már megtörtént."
  16. A 31. cikk a következőképpen módosul:
   a) a (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(4)  A (2) bekezdéssel összhangban intézkedő felek jogosultak bármilyen ideiglenes vám alkalmazása vonatkozásában észrevételeket tenni. Ezeket az észrevételeket csak akkor lehet figyelembe venni, ha az intézkedések alkalmazásától számított 15 napon belül beérkeznek. Az észrevételeket vagy azok megfelelő összefoglalását a többi fél rendelkezésére kell bocsátani, akik jogosultak ezen észrevételekre válaszolni."
   b) az (5) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(5)  A Bizottság megvizsgálja a megfelelő módon benyújtott információt és azt, hogy az milyen mértékben reprezentatív; a vizsgálat eredményeit, valamint a fő pontjairól alkotott véleményét megküldi a bizottságnak."
   c) a (6) bekezdésben a második mondat helyébe a következő szöveg lép:"
Az ilyen információt a lehetséges mértékig, a Bizottság későbbi határozatainak sérelme nélkül rendelkezésre kell bocsátani."
   16a. A rendelet a következő cikkel egészül ki:"
33a. cikk
Jelentés
(1)   A Bizottság az Európai Parlamentnek éves jelentést nyújt be a rendelet alkalmazásáról és végrehajtásáról. A jelentés tartalmazza az ideiglenes és végleges intézkedések alkalmazásával, előzetes felügyeleti intézkedések bevezetésével, a vizsgálatok intézkedések nélküli lezárásával, a felülvizsgálatokkal és az ellenőrző látogatásokkal, valamint a rendelet végrehajtásának felülvizsgálatáért és a rendeletben foglalt kötelezettségek betartásáért felelős különböző intézmények tevékenységeivel kapcsolatos információkat.
(2)   Az Európai Parlament a jelentés Bizottság általi közzétételét követő egy hónapon belül meghívhatja a Bizottságot illetékes bizottságának eseti ülésére, hogy ismertessen és megmagyarázzon a rendelet végrehajtásával kapcsolatosan felmerülő bármely kérdést.
(3)   A Bizottság az Európai Parlamentnek történő benyújtásától számított hat hónapon belül a jelentést a nyilvánosságra hozza."
  

[Mód. 270]

20.  A Tanács 260/2009/EK rendelete (2009. február 26.) a behozatalra vonatkozó közös szabályokról(29)

A 260/2009/EK rendelet tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy a 182/2011/EU rendeletnek megfelelően a rendelet végrehajtásához szükséges intézkedések fogadjon el.

Ennek megfelelően a 260/2009/EK rendelet a következőképpen módosul:

   -1. A 11. preambulumbekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
Az ideiglenes és végleges védintézkedések elfogadásához, az előzetes felügyeleti intézkedések foganatosításához, valamint az intézkedés nélküli vizsgálatok lezárásához szükséges egységes feltételek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni. E hatásköröket a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmus szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel* összhangban kell gyakorolni.
* HL L 55, 2011.2.28., 13. o."
  

[Mód. 271]

   -1a. A rendelet a következő preambulumbekezdéssel egészül ki:"
(11a)  A felügyeleti és ideiglenes intézkedések elfogadása esetében indokolt a tanácsadó bizottsági eljárás alkalmazása, tekintettel ezen intézkedések hatására, illetve a végleges védintézkedések elfogadásához viszonyított sorrendiségére. Amennyiben az intézkedések késedelmes bevezetése által okozott kár nehezen helyreállítható, a Bizottság számára lehetőséget kell biztosítani, hogy azonnal alkalmazandó ideiglenes intézkedéseket hozhasson."
  

[Mód. 272]

   1. A 3. cikket el kell hagyni.
   2. A 4. cikk helyébe a következő szöveg lép:"
4. cikk
(1)  A Bizottság munkáját a védintézkedésekkel foglalkozó bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottság.
(1a)  Az e bekezdésre való hivatkozás esetén a 182/2011/EU rendelet 4. cikke alkalmazandó. [Mód. 273]
(2)  Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.
(3)  Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén a/az [xxxx/2011]/EU hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet [8]. 8. cikkét kell alkalmazni, az [5]. annak 4. cikkével összefüggésben. [Mód. 274]
(3a)   Amikor a bizottság szakvéleményét írásbeli eljárás keretében kell megkérni, az írásbeli eljárást eredmény nélkül lezárják, amennyiben a szakvélemény benyújtásához rendelkezésre álló határidőn belül a bizottság elnöke így dönt, vagy a bizottsági tagok többsége ezt kéri. [Mód. 275]
(4)  A 182/2011/EU rendelet 3. cikkének (5) bekezdése értelmében, amennyiben írásbeli eljárás alkalmazására kerül sor, az írásbeli eljárást eredmény nélkül lezárják, amennyiben az elnök által megállapított határidőn belül az elnök így dönt, vagy a bizottsági tagok a 182/2011/EU rendelet 5. cikkének (1) bekezdésében meghatározott többsége kéri."
  3. A 6. cikk a következőképpen módosul:
   a) az (1) bekezdés első mondata helyébe a következő szöveg lép:"
Amennyiben a Bizottság számára nyilvánvaló, hogy elegendő bizonyíték áll rendelkezésre ahhoz, hogy alátámassza a vizsgálat megindításának indokoltságát, a Bizottság a tagállamtól kapott tájékoztatás kézhezvételét követő egy hónapon belül megindítja a vizsgálatot, és értesítést tesz közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában."
   b) a (2) bekezdés első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
A Bizottság minden általa szükségesnek tartott információt beszerez, és amennyiben indokoltnak tartja, lépéseket tesz ezen információk ellenőrzésére az importőröknél, kereskedőknél, ügynököknél, termelőknél, kereskedelmi szövetségeknél és szervezeteknél."
   c) a (7) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(7)  Amennyiben a Bizottság úgy ítéli meg, hogy nem áll rendelkezésre elegendő bizonyíték ahhoz, hogy alátámassza a vizsgálat indokoltságát, a tagállamoktól kapott tájékoztatás kézhezvételét követő egy hónapon belül tájékoztatja a tagállamokat erről a határozatáról."
   4. A 7. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
(2)  Amennyiben a Bizottság a vizsgálat megindításától számított kilenc hónapon belül úgy ítéli meg, hogy nincs szükség uniós felügyeleti vagy védintézkedésekre, a vizsgálatot egy hónapon belül meg kell szüntetni."
   5. A 9. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
(2)  A Bizottság és a tagállamok, illetve ezek tisztviselői az információ szolgáltatójának külön engedélye nélkül nem fedhetik fel az e rendelet alapján kapott bizalmas információt vagy a bizalmasan szolgáltatott információt."
   6. A 11. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
(2)  A felügyelet elrendeléséről szóló határozatot a Bizottság a 16. 4. cikk (61a) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárásnak megfelelően végrehajtási aktusok révén hozza meg."
  

[Mód. 276]

   7. A 13. cikk helyébe a következő szöveg lép:"
13. cikk
Amennyiben valamely termék behozatala nem került előzetes uniós felügyelet alá, a Bizottság a 18. cikknek megfelelően az Unió egy vagy több térségébe irányuló behozatalra korlátozódó felügyeletet vezethet be."
   8. A 16. cikk (6) és (7) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
(6)  Amennyiben valamelyik tagállam a Bizottság beavatkozását kérte, a Bizottság a 4. cikk (23) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően eljárva határozatot hoz a kérelem kézhezvételétől számított legfeljebb öt munkanapon belül. Sürgős esetben a 4. cikk (3) bekezdését kell alkalmazni."
  

[Mód. 277]

   9. A 17. cikk helyébe a következő szöveg lép:"
17. cikk
Amennyiben az Unió érdekei úgy kívánják, a Bizottság a 4. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak és a III. fejezetben meghatározottaknak megfelelően eljárva megfelelő intézkedéseket hozhat annak megakadályozására, hogy egy termék olyan megnövekedett mennyiségben, illetve olyan feltételek vagy kikötések mellett kerüljön az Unióba behozatalra, ami a hasonló vagy közvetlenül versenyző termékek uniós termelőinek komoly kárt okoz, vagy ilyen károkozással fenyeget.
A 16. cikk (2)–(5) bekezdését alkalmazni kell."
   10. A 21. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
(2)  Amennyiben a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a 11., 13., 16., 17. vagy 18. cikkben említett felügyeleti vagy védintézkedést vissza kell vonni vagy módosítani kell, a 4. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően eljárva visszavonja vagy módosítja azt."
   11. A 23. cikk helyébe a következő szöveg lép:"
23. cikk
Amennyiben az Unió érdekei úgy kívánják, a Bizottság a 4. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően eljárva jogalkotási aktusokat végrehajtó megfelelő intézkedéseket fogadhat el, melyek lényeges változtatásokat nem tartalmaznak, az Unió vagy az összes tagállam – különösen alapanyag-kereskedelemmel kapcsolatos – jogainak és kötelezettségeinek nemzetközi szinten történő gyakorlása és teljesítése lehetővé tétele érdekében."
  

[Mód. 278]

   11a. A rendelet a következő cikkel egészül ki:"
23a. cikk
(1)   A Bizottság az Európai Parlamentnek éves jelentést nyújt be a rendelet alkalmazásáról és végrehajtásáról. A jelentés tartalmazza az ideiglenes és végleges intézkedések alkalmazásával, az előzetes felügyeleti intézkedésekkel, a regionális felügyeleti és védintézkedésekkel, a vizsgálatok intézkedések nélküli lezárásával, valamint a rendelet végrehajtásának felülvizsgálatáért és a rendeletben foglalt kötelezettségek betartásáért felelős különböző intézmények tevékenységeivel kapcsolatos információkat.
(2)   Az Európai Parlament a jelentés Bizottság általi közzétételét követő egy hónapon belül meghívhatja a Bizottságot illetékes bizottságának eseti ülésére, hogy ismertessen és megmagyarázzon a rendelet végrehajtásával kapcsolatosan felmerülő bármely kérdést.
(3)   A Bizottság az Európai Parlamentnek történő benyújtásától számított hat hónapon belül a jelentést a nyilvánosságra hozza."
  

[Mód. 279]

21.  A Tanács 625/2009/EK rendelete (2009. július 7.) az egyes harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó közös szabályokról(30)

A 625/2009/EK rendelet tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy a 182/2011/EU rendeletnek megfelelően a rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket fogadjon el.

Ennek megfelelően a 625/2009/EK rendelet a következőképpen módosul:

   -1. A 10. preambulumbekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(10)  Az ideiglenes és végleges védintézkedések elfogadásához, az előzetes felügyeleti intézkedések foganatosításához, valamint az intézkedés nélküli vizsgálatok lezárásához szükséges egységes feltételek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni. E hatásköröket a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmus szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel* összhangban kell gyakorolni.
* HL L 55, 2011.2.28., 13. o."
  

[Mód. 280]

   -1a. A rendelet a következő preambulumbekezdéssel egészül ki:"
(10a)  A felügyeleti és ideiglenes intézkedések elfogadása esetében indokolt a tanácsadó bizottsági eljárás alkalmazása, tekintettel ezen intézkedések hatására, illetve a végleges védintézkedések elfogadásához viszonyított sorrendiségére. Amennyiben az intézkedések késedelmes bevezetése által okozott kár nehezen helyreállítható, a Bizottság számára lehetőséget kell biztosítani, hogy azonnal alkalmazandó ideiglenes intézkedéseket hozhasson."
  

[Mód. 281]

   1. A 3. cikket el kell hagyni.
   2. A 4. cikk helyébe a következő szöveg lép:"
4. cikk
(1)  A Bizottságot a behozatalra vonatkozó közös szabályokról szóló, 2009. február 26-i 260/2009/EK tanácsi rendelet* 4. cikkének (1) bekezdése alapján létrehozott, védintézkedésekkel foglalkozó bizottság (a továbbiakban: bizottság) segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottság.
(1a)  Az e bekezdésre való hivatkozás esetén a 182/2011/EU rendelet 4. cikke alkalmazandó. [Mód. 282]
(2)  Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.
(3)  Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén a/az [xxxx/2011]/EUhivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet [8]. 8. cikkét kell alkalmazni, az [5].annak 4. cikkével összefüggésben. [Mód. 283]
(3a)   Amikor a bizottság szakvéleményét írásbeli eljárás keretében kell megkérni, az írásbeli eljárást eredmény nélkül lezárják, amennyiben a szakvélemény benyújtásához rendelkezésre álló határidőn belül a bizottság elnöke így dönt, vagy a bizottsági tagok többsége ezt kéri.[Mód. 284]
(4)  A 182/2011/EU rendelet 3. cikkének (5) bekezdése értelmében, amennyiben írásbeli eljárás alkalmazására kerül sor, az írásbeli eljárást eredmény nélkül lezárják, amennyiben az elnök által megállapított határidőn belül az elnök így dönt, vagy a bizottsági tagok a 182/2011/EU rendelet 5. cikkének (1) bekezdésében meghatározott többsége kéri.
* HL L 84., 2009.3.31., 1. o."
  3. Az 5. cikk a következőképpen módosul:
   a) az (1) bekezdés első mondata helyébe a következő szöveg lép:"
Amennyiben a Bizottság számára nyilvánvaló, hogy elegendő bizonyíték áll rendelkezésre ahhoz, hogy alátámassza a vizsgálat indokoltságát, a Bizottság a tagállamtól kapott tájékoztatás kézhezvételét követő egy hónapon belül megindítja a vizsgálatot, és értesítést tesz közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában."
   b) a (2) bekezdés első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
A Bizottság minden általa szükségesnek tartott információt beszerez, és amennyiben indokoltnak tartja, lépéseket tesz ezen információk ellenőrzésére az importőröknél, kereskedőknél, ügynököknél, termelőknél, kereskedelmi szövetségeknél és szervezeteknél."
   c) a (6) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(6)  Amennyiben a Bizottság úgy ítéli meg, hogy nem áll rendelkezésre elegendő bizonyíték ahhoz, hogy alátámassza a vizsgálat indokoltságát, a tagállamoktól kapott tájékoztatás kézhezvételét követő egy hónapon belül tájékoztatja a tagállamokat erről a határozatáról."
   4. A 6. cikkben a (2) bekezdés első mondata helyébe a következő szöveg lép:"
Amennyiben a Bizottság a vizsgálat megindításától számított kilenc hónapon belül úgy ítéli meg, hogy nincs szükség uniós felügyeleti vagy védintézkedésekre, a vizsgálatot meg kell szüntetni."
   5. A 7. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
(2)  A Bizottság és a tagállamok, illetve ezek tisztviselői az információ szolgáltatójának külön engedélye nélkül nem fedhetik fel az e rendelet alapján kapott bizalmas információt vagy a bizalmasan szolgáltatott információt."
   5a. Az 9. cikk az alábbi bekezdéssel egészül ki:"
(1a)  Az (1) bekezdés határozatait a Bizottság végrehajtási aktusok útján, a 4. cikk (1a) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárásnak megfelelően hozza meg."
  

[Mód. 285]

   5b. Az 11. cikkben a második francia bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
   ezen okmányok kibocsátását bizonyos feltétektől teheti függővé, és kivételes eszközként visszavonási záradék beiktatásától.
"
  

[Mód. 286]

   6. A 12. cikk helyébe a következő szöveg lép:"
12. cikk
Amennyiben valamely termék behozatala nem került előzetes uniós felügyelet alá, a Bizottság a 17. cikknek megfelelően az Unió egy vagy több térségébe irányuló behozatalra korlátozódó felügyeletet vezethet be végrehajtási aktusok formájában, a 4. cikk (1a) bekezdésében hivatkozott eljárásnak megfelelően."
  

[Mód. 287]

  7. A 15. cikk a következőképpen módosul:

[Mód. 288]
   a) a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
  Az elfogadott intézkedésekről haladéktalanul értesíteni kell a tagállamokat, és ezek az intézkedések azonnal hatályba lépnek."
   b) a (4), (5) és (6) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(4)  Amennyiben valamelyik tagállam a Bizottság beavatkozását kérte, a Bizottság a 4. cikk (23) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően eljárva határozatot hoz a kérelem kézhezvételétől számított legfeljebb öt munkanapon belül. Sürgős esetben a 4. cikk (3) bekezdését kell alkalmazni."
   8. A 16. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
(1)  A Bizottság, különösen a 15. cikk (1) bekezdésében említett helyzetben megfelelő intézkedéseketvédintézkedéseket fogadhat el a 4. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően."
  

[Mód. 289]

   8a. A 18. cikk (1) bekezdésének bevezető része helyébe a következő szöveg lép:"
(1)  Amíg a IV. és V. fejezettel összhangban alkalmazott valamely felügyeleti vagy védintézkedés hatályban van, akár a Bizottság saját kezdeményezésére, akár valamelyik tagállam kérésére a 4. cikk (1) bekezdése szerinti konzultációkat kell lefolytatni a bizottságban. E konzultációk célja:"
  

[Mód. 290]

   9. A 18. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
(2)  Amennyiben a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a IV. vagy V. fejezetben említett felügyeleti vagy védintézkedést vissza kell vonni vagy módosítani kell, visszavonja vagy módosítja azt."
   9a. A rendelet a következő cikkel egészül ki:"
19a. cikk
Jelentés
(1)   A Bizottság az Európai Parlamentnek éves jelentést nyújt be a rendelet alkalmazásáról és végrehajtásáról. A jelentés tartalmazza az ideiglenes és végleges intézkedések alkalmazásával, az előzetes felügyeleti intézkedésekkel, a regionális felügyeleti és védintézkedésekkel, valamint a rendelet végrehajtásának felülvizsgálatáért és a rendeletben foglalt kötelezettségek betartásáért felelős különböző intézmények tevékenységeivel kapcsolatos információkat.
(2)   Az Európai Parlament a jelentés Bizottság általi közzétételét követő egy hónapon belül meghívhatja a Bizottságot illetékes bizottságának eseti ülésére, hogy ismertessen és megmagyarázzon az e rendelet végrehajtásával kapcsolatosan felmerülő bármely kérdést.
(3)   A Bizottság az Európai Parlamentnek történő benyújtásától számított hat hónapon belül a jelentést a nyilvánosságra hozza."
  

[Mód. 291]

22.  A Tanács 1061/2009/EK rendelete (2009. október 19.) a kivitelre vonatkozó közös szabályokról(31)

Az 1061/2009/EK rendelet tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy a 182/2011/EU rendeletnek megfelelően a rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket fogadjon el.

Ennek megfelelően az 1061/2009/EK rendelet a következőképpen módosul:

   -1. A rendelet a következő preambulumbekezdéssel egészül ki:"
(11a)  Az alapvető termékek hiánya által előidézett kritikus helyzet megelőzéséhez vagy az ilyen helyzet megoldásához, valamint valamely termék kivitelének exportengedély bemutatásához való kötéséhez szükséges védintézkedések elfogadásához szükséges egységes feltételek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni., E hatásköröket a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmus szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel* összhangban kell gyakorolni.
* HL L 55, 2011.2.28., 13. o."
  

[Mód. 292]

   1. A 3. cikket el kell hagyni.
   2. A 4. cikk helyébe a következő szöveg lép:"
4. cikk
(1)  A Bizottságot a kivitelre vonatkozó közös szabályokkal foglalkozó bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottság.
(2)  Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.
(3)  Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén a 182/2011/EU rendelet 8. cikkét kell alkalmazni, az 5. cikkével összefüggésben.
(3a)   Amikor a bizottság szakvéleményét írásbeli eljárás keretében kell megkérni, az írásbeli eljárást eredmény nélkül lezárják, amennyiben a szakvélemény benyújtásához rendelkezésre álló határidőn belül a bizottság elnöke így dönt, vagy a bizottsági tagok többsége ezt kéri."
  

[Mód. 293]

  3. A 6. cikk a következőképpen módosul:

[Mód. 294]
   a) az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(1)  Alapvető termékek hiánya által előidézett kritikus helyzet kialakulásának elkerülése vagy egy ilyen helyzet orvoslása érdekében, amennyiben az Unió érdekei azonnali beavatkozást tesznek szükségessé, a Bizottság valamely tagállam felkérésére vagy saját kezdeményezésére, a termékek jellegének és az érintett tranzakciók egyéb jellemzőinek figyelembevételével egy termék kivitelét exportengedély bemutatásához kötheti, amelyet a Bizottság által a 4. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően meghatározott rendelkezéseknek és kereteknek megfelelően adnak meg. Sürgős esetben a 4. cikk (3) bekezdését kell alkalmazni."
   aa) a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(2)  Az Európai Parlament, a Tanács és a tagállamok értesítést kapnak a megtett intézkedésekről. Az ilyen intézkedések azonnal hatályba lépnek."
   b) a (4) bekezdésben a második mondatot el kell hagyni;
   c) az (5) és (6) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

(5)  Amennyiben a Bizottság az e cikk (1) bekezdésének megfelelően járt el, legkésőbb az általa elfogadott intézkedés hatálybalépésétől számított tizenkettedik munkanapon határoz a 7. cikk szerinti megfelelő intézkedések elfogadásáról. Ha az intézkedés hatálybalépését követő hat hét elteltével nem fogadnak el intézkedéseket, az érintett intézkedést visszavontnak kell tekinteni.

   4. A 7. cikk (1) bekezdésében a bevezető szöveg helyébe a következő szöveg lép:"
Ha az Unió érdeke megkívánja, a Bizottság a 4. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően eljárva elfogadhatja a megfelelő intézkedéseket."
   5. A 8. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
(2)  Amennyiben a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a 6. vagy 7. cikkben meghatározott intézkedést vissza kell vonni vagy módosítani kell, a 4. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően jár el."
   5a. A 9. cikk első bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
Az I. mellékletben felsorolt termékek tekintetében mindaddig, amíg az Európai Parlament, a Tanács az Unió, vagy valamennyi tagállamának nemzetközi kötelezettségvállalásai értelmében megfelelő intézkedéseket nem fogad el, a tagállamok jogosultak arra, hogy az Unió által e területen elfogadott szabályok sérelme nélkül válsághelyzet esetére harmadik országokkal szemben fennálló és a jelen rendelet hatálybalépése előtti nemzetközi kötelezettségvállalásokban meghatározott elosztási rendszert vezessenek be."
  

[Mód. 295]

   5b. A rendelet a következő cikkel egészül ki:"
9a. cikk
(1)   A Bizottság az Európai Parlamentnek éves jelentést nyújt be a rendelet alkalmazásáról és végrehajtásáról. A jelentés tartalmazza a védintézkedések alkalmazásával, valamint a rendelet végrehajtásának felülvizsgálatáért és a rendeletben foglalt kötelezettségek betartásáért felelős különböző intézmények tevékenységeivel kapcsolatos információkat.
(2)   Az Európai Parlament a jelentés Bizottság általi közzétételét követő egy hónapon belül meghívhatja a Bizottságot illetékes bizottságának eseti ülésére, hogy ismertessen és megmagyarázzon az e rendelet végrehajtásával kapcsolatosan felmerülő bármely kérdést.
(3)   A Bizottság az Európai Parlamentnek történő benyújtásától számított hat hónapon belül a jelentést a nyilvánosságra hozza."
  

[Mód. 296]

23.  A Tanács 1215/2009/EK rendelete (2009. november 30.) az Európai Unió stabilizációs és társulási folyamatában részt vevő vagy ahhoz kapcsolódó országokra és területekre vonatkozóan kivételes kereskedelmi intézkedések bevezetéséről(32)

Az 1215/2009/EK rendelet tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmus szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, [2011. xx. yy]-i [xxxx/2011]/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek(33) megfelelően a rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket fogadjon el.

Ennek megfelelően az 1215/2009/EK rendelet a következőképpen módosul:

   1. A 2. cikk a következőképpen módosul:

a)  a (2) bekezdés második albekezdését el kell hagyni;

b)  a cikk a következő (3) bekezdéssel egészül ki:"

(3)  Az (1) vagy (2) bekezdésre vonatkozó megfelelés hiányában az e rendelet alapján az országnak biztosított kedvezményeket a 8a. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően teljesen vagy részben fel lehet függeszteni.

"

   2. A szöveg a következő 8a. cikkel egészül ki:"
8a. cikk
A bizottság
(1)  A 2. és 10. cikk alkalmazásában a Bizottságot a Nyugat-Balkánnal foglalkozó végrehajtási bizottság segíti. Ez a bizottság a/az [xxxx/2011]/EU rendelet értelmében vett bizottság.
(2)  Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén a/az [xxxx/2011]/EU rendelet [5]. cikkét kell alkalmazni."
   3. A 10. cikk a következőképpen módosul:

a)  az (1) bekezdés a következőképpen módosul:

(1)  az a) pont helyébe a következő szöveg lép:"

   'a) értesítette a Nyugat-Balkánnal foglalkozó végrehajtási bizottságot;
"

(2)  a szöveg a következő második albekezdéssel egészül ki:"

Az első albekezdésben említett intézkedéseket a 8a. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

"

b)  a (2) bekezdést el kell hagyni;

c)  a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép: "

'A felfüggesztés időtartamának lejártakor a Bizottság határoz az ideiglenes felfüggesztés megszüntetéséről vagy a felfüggesztés (1) bekezdés szerinti meghosszabbításáról.»

"

[Mód. 297]

24.  A Tanács 1225/2009/EK rendelete (30 november 2009) az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről(34)

Az 1225/2009/EK rendelet tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy a 182/2011/EU rendeletnek megfelelően a rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket fogadjon el.

Ennek megfelelően az 1225/2009/EK rendelet a következőképpen módosul:

   -1. A 15. preambulumbekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(15)  Rendelkezni kell arról, hogy az egyes esetek lezárulása a szokásos esetekben a vizsgálat kezdeményezésétől számított 12 hónapon belül, és minden esetben legfeljebb 14 hónapon belül be kell, hogy következzen, tekintet nélkül arra, hogy az adott esettel kapcsolatosan alkalmaztak-e végleges intézkedéseket vagy sem. Csak abban az esetben, ha a tagállamok azt jelzik a Bizottságnak, hogy a döntéshozatali folyamat során komoly vitára számítanak, és a végrehajtási aktus tervezetét a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU rendelet* 6. cikkének megfelelően a fellebbviteli bizottság elé kell terjeszteni, a Bizottság úgy is határozhat, hogy e határidőt legfeljebb 15 hónapig terjedő időszakra meghosszabbítja. A vizsgálatokat és az eljárásokat meg kell szüntetni, ha a dömping csekély mértékű vagy a kár elhanyagolható, és indokolt meghatározni e fogalmakat. Az intézkedések foganatosítása esetén szükséges rendelkezni a vizsgálatok megszüntetéséről, és szükséges előírni, hogy a vámnak kisebbnek kell lennie, mint a dömpingkülönbözet összegének, ha a kárt ez a kisebb összeg is megszünteti, továbbá meg kell adni a vámösszeg kiszámításának mintavétel esetén alkalmazandó módszerét.
* HL L 55., 2011.2.28., 13. o."
  

[Mód. 298]

   -1a. A 27. preambulumbekezdést el kell hagyni. [Mód. 299]
   -1b. A 28. preambulumbekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(28)  Az ideiglenes és végleges vámok elfogadásával és a vizsgálat intézkedés nélküli lezárásával kapcsolatos egységes feltételek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kel ruházni. E hatásköröket a 182/2011/EU rendelettel összhangban kell gyakorolni."
  

[Mód. 300]

   -1c. A rendelet a következő preambulumbekezdéssel egészül ki:"
(28a)  Az intézkedések felfüggesztésének meghosszabbítása, a vizsgálat lezárása és ideiglenes intézkedések elfogadása esetében indokolt a tanácsadó bizottsági eljárás alkalmazása, tekintettel ezen intézkedések hatására, illetve a végleges intézkedések elfogadásához viszonyított sorrendiségére. Amennyiben az intézkedések késedelmes bevezetése által okozott kár nehezen helyreállítható, a Bizottság számára lehetőséget kell biztosítani, hogy azonnal alkalmazandó ideiglenes intézkedéseket hozhasson."
  

[Mód. 301]

   1. A 2. cikk (7) bekezdésének utolsó albekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
A vizsgálat megindításától számított hat hónaponhárom hónapos szokásos időszakon belül, miután az Unió gazdasági ágazata legalább egy hónapos időtartamban lehetőséget kapott észrevételei megtételére, a Bizottság megállapítja, hogy a gyártó megfelel-e a fent említett kritériumoknak. Ez a döntés az egész vizsgálat folyamán hatályban marad."
  

[Mód. 302]

   1a. Az 5. cikk (1) bekezdésének második. albekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
A panaszt a Bizottsághoz vagy valamely tagállamhoz lehet benyújtani, amely azt továbbítja a Bizottságnak. A Bizottság a hozzá beérkező valamennyi panasz másolatát megküldi a tagállamoknak. A panaszt a Bizottság részére ajánlott küldeményként való kézbesítését, vagy a Bizottság által kiadott átvételi elismervény kiadását követő első munkanapon kell benyújtottnak tekinteni. Az eljárás megindítása előtt a Bizottság tájékoztatja a tagállamokat, és lehetőséget ad számukra véleményük kifejtésére."
  

[Mód. 303]

   2. Az 5. cikk (9) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
(9)  Amennyiben nyilvánvaló, hogy elegendő bizonyíték áll rendelkezésre ahhoz, hogy alátámassza az eljárás megindításának indokoltságát, a Bizottság a panasz benyújtásától számított 45 napon belül ennek megfelelően jár el és értesítést tesz közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában. Ha a benyújtott bizonyíték nem elegendő, erről a panasztevőt tájékoztatni kell a panasz Bizottsághoz való benyújtását követő 45 napon belül."
   3. A 6. cikk (9) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
(9)  Az 5. cikk (9) bekezdésének értelmében megindított eljárások esetében a vizsgálatot lehetőség szerint egy éven belül be kell fejezni. A vizsgálatot azonban, a kötelezettségvállalásokról szóló 8. cikk alapján tett ténymegállapításoknak vagy a végleges intézkedésekről szóló 9. cikk alapján tett ténymegállapításoknak megfelelően, az eljárás megindításától számított 15 14 hónapon belül be kell fejezni. Rendkívüli esetekben, a vizsgálat összetettségére tekintettel a Bizottság a vizsgálat megindításától számított 9 hónapon belül úgy határozhat, hogy e határidőt legfeljebb 18 hónapig terjedő időtartamra meghosszabbítja."
  

[Mód. 304]

   3a. Az 6. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:"
(9a)   A vizsgálat megindításától számított legfeljebb 32 héten belül a Bizottság konzultál a tagállamokkal a vizsgálat alapvető eredményei tekintetében. A tagállamok e konzultáció során jelzik a Bizottságnak, hogy a végleges intézkedésekről szóló 9. cikknek megfelelő döntéshozatali folyamat során komoly vitára számítanak-e, amely előreláthatóan a 182/2011/EU rendelet 6. cikkének megfelelő fellebbviteli eljárás alkalmazásához vezetne. Amennyiben igen, a Bizottság a vizsgálat megindításától számított nyolc hónapon belül úgy határozhat, hogy az e rendelet 6. cikke (9) bekezdésében említett határidőt legfeljebb 15 hónapig terjedő időtartamra meghosszabbítja. A Bizottság a szóban forgó határozatot nyilvánosan közzéteszi."
  

[Mód. 305]

  4. A 7. cikk a következőképpen módosul:

[Mód. 306]
   a) Az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(1)  Átmeneti vámokat lehet kivetni, ha az 5. cikknek megfelelően eljárás indult, erről értesítést adtak ki, és az 5. cikk (10) bekezdésének megfelelően az érdekelt felek megfelelő lehetőséget kaptak az információik benyújtására és az észrevételeik megtételére, továbbá amennyiben a dömping és az ebből következően az Unió gazdasági ágazatának okozott kár ténye időleges megállapítást nyert, és ha az Unió érdekei beavatkozást kívánnak meg a kár megelőzése céljából. Az átmeneti vámokat legkorábban az eljárás megindításától számított legalább 60 nappal és legkésőbb az eljárás megindításától számított 98 hónappal lehet kivetni. Rendkívüli esetekben, a vizsgálat összetettségére tekintettelAmennyiben a tagállamok e konzultáció során a 6. cikk (10) bekezdésének megfelelően azt jelzik a Bizottságnak, hogy a végleges intézkedésre vonatkozó, a 9. cikknek megfelelő döntéshozatali folyamat során komoly vitára számítanak, amely előreláthatóan a 182/2011/EU rendelet 6. cikkének megfelelő fellebbviteli eljárás alkalmazásához vezetne, a Bizottság a vizsgálat kezdeményezésétől számított 8 hónapon belül úgy határozhat, hogy e határidőt legfeljebb 129 hónapig terjedő időszakra meghosszabbítja."
   b) A (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(4)  Az átmeneti intézkedéseket a Bizottság a 15. cikk (3) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően teszi meg."
   c) A (6) bekezdést el kell hagyni.
  5. A 8. cikk a következőképpen módosul:

[Mód. 307]
   a) Az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(1)  Abban az esetben, ha sor került a dömping és a kár előzetes megállapítására, a Bizottság, amennyiben meggyőződik arról, hogy ezzel a dömping káros hatása megszűnik, elfogadhatja az exportőr megfelelő önkéntes kötelezettségvállalását árai felülvizsgálására vagy a dömpingáron történő kivitel leállítására. Ilyen esetben, ameddig a kötelezettségvállalás fennáll, a Bizottság által a 7. cikk (1) bekezdésével összhangban kivetett átmeneti vám vagy a 9. cikk (4) bekezdésével összhangban kivetett végleges vám nem alkalmazandó a kötelezettségvállalás elfogadásáról szóló bizottsági határozatban és annak módosításaiban említett vállalkozások által előállított érintett termék behozatalára. Az ilyen kötelezettségvállaláson alapuló árnövekedés nem haladhatja meg a dömpingkülönbözet megszüntetéséhez szükséges mértéket, illetve alacsonyabbnak kell lennie a dömpingkülönbözetnél, ha így is elegendő az uniós gazdasági ágazatot ért kár elhárításához."
   b) az (5) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(5)  A kötelezettségvállalás elfogadása esetén a vizsgálatot meg kell szüntetni. A Bizottság a vizsgálatot a 15. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően megszünteti. Az elnök a 15. cikk (4) bekezdésében említett írásbeli eljárás útján kikérheti a bizottság véleményét."
   c) a (9) bekezdés első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
(9)  Ha a kötelezettségvállalást valamelyik fél megszegi vagy visszavonja, vagy a Bizottság visszavonja a kötelezettségvállalás elfogadását, a kötelezettségvállalás elfogadását szükség szerint bizottsági határozattal vagy bizottsági rendelettel vissza kell vonni, és automatikusan a Bizottság által a 7. cikkel összhangban kivetett átmeneti vámot vagy a 9. cikk (4) bekezdésével összhangban kivetett végleges vámot kell alkalmazni, amennyiben az érintett exportőr lehetőséget kapott észrevételei megtételére, kivéve, ha maga az exportőr vonta vissza a kötelezettségvállalást."
   d) a (10) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(10)  Amennyiben indokoltan feltételezhető, hogy egy kötelezettségvállalást megszegtek, illetve egy kötelezettségvállalás megszegése vagy visszavonása esetén amennyiben a kötelezettségvállaláshoz vezető vizsgálat még nem zárult le, a rendelkezésre álló legjobb információk alapján a 7. cikknek megfelelően ideiglenes vám vethető ki."
  6. A 9. cikk a következőképpen módosul:

[Mód. 308]
   a) a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(2)  »Ha nincs szükség védintézkedésekre, a vizsgálatot vagy az eljárást meg kell szüntetni. A Bizottság a vizsgálatot a 15. cikk (21a) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárásnak megfelelően megszünteti. Az elnök a 15. cikk (4) bekezdésében említett írásbeli eljárás útján kikérheti a bizottság véleményét.«"
   b) a (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
»(4)  Ha a végleges ténymegállapításokból kiderül a dömping és az az által okozott kár megléte, és az uniós érdek a 21. cikk szerinti beavatkozást tesz szükségessé, a Bizottság a 15. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően eljárva végleges dömpingellenes vámot vet ki. Ha átmeneti vámok vannak hatályban, a Bizottság ezt az eljárást ezek lejárta előtt legkésőbb egy hónappal kezdeményezi. A dömpingellenes vám összege nem haladhatja meg a megállapított dömpingkülönbözetet, illetve alacsonyabbnak kell lennie a különbözetnél, ha az alacsonyabb összegű vám is elegendő az uniós gazdasági ágazatot ért kár elhárításához."
   7. A 10. cikk (2) bekezdésének első mondata helyébe a következő szöveg lép:"
(2)  Amennyiben átmeneti vámot vetettek ki, és a végleges ténymegállapításokból kiderül a dömping és a kár megléte, a Bizottság, függetlenül attól, hogy szükség van-e végleges dömpingellenes vám kivetésére, határoz arról, hogy az átmeneti vám összegének mekkora hányadát kell véglegesként beszedni."
  8. A 11. cikk a következőképpen módosul:

[Mód. 309]
[Mód. 310]
   a) a (4) bekezdésben a harmadik albekezdés első mondata helyébe a következő szöveg lép:"
Az új exportőrre vonatkozó felülvizsgálatot az után kell megindítani és gyorsított eljárásban lefolytatni, hogy az uniós termelők lehetőséget kaptak észrevételeik megtételére."
   b) az (5) bekezdés első és második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
E rendeletnek az eljárásra és a vizsgálatok lefolytatására vonatkozó rendelkezéseit – a határidőkkel kapcsolatos rendelkezések kivételével – minden, a (2), (3) és (4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően lefolytatott felülvizsgálatra alkalmazni kell. A (2) és (3) bekezdés alapján lefolytatott felülvizsgálatot késedelem nélkül kell lefolytatni, és rendszerint a felülvizsgálat megindításától számított 12 hónapon belül le kell zárni. A (2) és (3) bekezdés szerinti felülvizsgálatot a vizsgálat megindításától számított 1514 hónapon belül le kell zárni. Rendkívüli esetekben, a vizsgálat összetettségére tekintettelmegindításától számított legfeljebb 32 héten belül a Bizottság a 6. cikknek megfelelően konzultál a tagállamokkal a vizsgálat alapvető eredményei tekintetében. A tagállamok e konzultáció során jelzik a Bizottságnak, hogy az e rendelet végleges intézkedésekről szóló 9. cikkének megfelelő döntéshozatali folyamat során komoly vitára számítanak-e, amely előreláthatóan a 182/2011/EU rendelet 6. cikkének megfelelő fellebbviteli eljárás alkalmazásához vezetne. Amennyiben igen, a Bizottság a vizsgálat megindításától számított 9nyolc hónapon belül úgy határozhat, hogy e határidőt legfeljebb 1815 hónapig terjedő időtartamra meghosszabbítja. A Bizottság a szóban forgó határozatot nyilvánosan közzéteszi. A (4) bekezdés szerinti felülvizsgálatot a vizsgálat megindításától számított kilenc hónapon belül minden esetben le kell zárni. Amennyiben a (2) bekezdés szerinti felülvizsgálatot úgy indítják meg, hogy ugyanazon eljárásban már folyamatban van egy, a (3) bekezdés szerinti felülvizsgálat, a (3) bekezdés szerinti felülvizsgálatot a (2) bekezdés szerinti felülvizsgálat lezárásával egy időben kell lezárni."
   c) a (6) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(6)  Az e cikk szerinti felülvizsgálatot a Bizottság indítja meg. Az eljárás megindítása előtt a Bizottság tájékoztatja a tagállamokat, és lehetőséget ad számukra véleményük kifejtésére. Ha a felülvizsgálat indokolja, az intézkedéseket a (2) bekezdés szerint hatályon kívül kell helyezni vagy fenn kell tartani, vagy a (3) és (4) bekezdés szerint hatályon kívül kell helyezni, fenn kell tartani vagy módosítania kell. Ha az intézkedéseket csak egyes exportőrök és nem az ország egésze vonatkozásában helyezik hatályon kívül, az eljárás az ilyen exportőrökkel szemben nem szűnik meg, azok az e cikk szerint az érintett országgal kapcsolatban folytatott bármely későbbi felülvizsgálat során automatikusan újra vizsgálat alá vonhatók."
   d) a (8) bekezdés negyedik albekezdésének első mondata helyébe a következő szöveg lép:"
A Bizottság határoz arról, hogy a kérelemnek helyt ad-e, illetve ha igen, milyen mértékben; bármikor határozhat továbbá időközi felülvizsgálat megindításáról, ami után az ilyen felülvizsgálatokra vonatkozó rendelkezések szerint lefolytatott felülvizsgálat során feltárt információk és megállapítások szolgálnak alapul annak eldöntéséhez, hogy a visszatérítés indokolt-e, illetve ha igen, milyen mértékben."
  9. A 12. cikk a következőképpen módosul:

[Mód. 311]
   a) az (1) bekezdés első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
Ha az uniós gazdasági ágazat vagy bármely más érdekelt fél – rendszerint az intézkedések hatálybalépésétől számított két éven belül – elegendő információt nyújt be arról, hogy az eredeti vizsgálati időszak után és az intézkedések bevezetését megelőzően vagy azt követően az exportárak csökkentek, vagy az Unióban az importált termék viszonteladói ára vagy az azt követő eladási ára egyáltalán nem vagy nem kielégítő mértékben változott, a vizsgálatot újra meg lehet indítani annak megvizsgálása érdekében, hogy az intézkedés hatással volt-e a fent említett árakra."
   b) a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(3)  Ha az e cikk szerinti újbóli vizsgálat a dömping növekedését állapítja meg, a Bizottság a 15. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően eljárva és az exportárakra vonatkozó új megállapításoknak megfelelően módosíthatja a hatályban levő intézkedéseket. Az e cikk alapján kivetett dömpingellenes vám összege nem haladhatja meg az eredetileg kivetett vám összegének kétszeresét."
   c) a (4) bekezdésben az első és a második albekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
Az e cikk szerinti újbóli vizsgálatok mindegyikére alkalmazni kell az 5. és 6. cikk vonatkozó rendelkezéseit, azzal a kivétellel, hogy az ilyen újbóli vizsgálatot késedelem nélkül kell lefolytatni és rendszerint az újbóli vizsgálat megindításától számított kilenc hónaponhat hónapon belül le kell zárni. Az ilyen újbóli vizsgálatot az újbóli vizsgálat megindításától számított egy éventíz hónapon belül minden esetben le kell zárni."
  10. A 13. cikk a következőképpen módosul:
   a) a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(3)  E cikk alapján a Bizottság kezdeményezésére vagy a tagállam, illetve bármely érdekelt fél kérelmére vizsgálatot kell indítani, ha elegendő bizonyíték áll rendelkezésre az (1) bekezdésben meghatározott tényezőkre vonatkozóan. A vizsgálat megindítására bizottsági rendelet útján kerül sor, amelyben a vámhatóságot is utasítani lehet arra, hogy a 14. cikk (5) bekezdésének megfelelően tegye kötelezővé a behozatal nyilvántartásba vételét vagy kérjen biztosítékot. A vizsgálatot, amelyet kilenc hónapon belül le kell zárni, a Bizottság folytatja le; a Bizottságot ebben a vámhatóságok segíthetik. »Ha a végleges ténymegállapítások az intézkedések kiterjesztését indokolják, erről a Bizottság intézkedik a 15. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően. Az intézkedések kiterjesztése attól az időponttól kezdődően hatályos, amikor a 14. cikk (5) bekezdésének megfelelően a nyilvántartásba vételt kötelezővé tették, vagy amikor biztosítékot kértek. E rendeletnek a vizsgálatok megindítására és lebonyolítására vonatkozó megfelelő eljárási rendelkezéseit e cikknek megfelelően kell alkalmazni.«;"
   b) a (4) bekezdés második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
»A mentességet a Bizottság határozata alapján adják meg, és az a határozatban megállapított ideig és feltételek szerint hatályos."
  11. A 14. cikk a következőképpen módosul:

[Mód. 312]
   a) a (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(4)  Az e rendelet alapján hozott intézkedéseket a Bizottság az Unió érdekében határozatával kilenc hónapra felfüggesztheti. A felfüggesztést a Bizottság a 15. cikk (21a) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárásnak megfelelően eljárva további, legfeljebb egyéves időtartammal meghosszabbíthatja. Az intézkedések csak akkor függeszthetők fel, ha a piaci feltételek átmenetileg olyan mértékben megváltoztak, hogy valószínűtlen, hogy a felfüggesztés nyomán ismét kár következzen be, és ha az uniós gazdasági ágazat lehetőséget kapott észrevételei megtételére és ezeket az észrevételeket figyelembe is vették. Amennyiben a felfüggesztés indokai megszűntek, az intézkedéseket bármikor vissza lehet állítani."
   b) az (5) bekezdés első mondata helyébe a következő szöveg lép:"
(5)  A Bizottság utasíthatja a vámhatóságokat, hogy tegyék meg a megfelelő lépéseket a behozatal nyilvántartásba vétele érdekében, hogy ezt követően a nyilvántartásba vétel időpontjától intézkedéseket lehessen alkalmazni az érintett behozatalra."
   12. A 15. cikk helyébe a következő szöveg lép:"
15. cikk
Bizottsági eljárás
(1)  A Bizottságot a dömpingellenes bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottság.
(1a)  Az e bekezdésre való hivatkozás esetén a 182/2011/EU rendelet 4. cikke alkalmazandó. A tanácsadó bizottság az ügy előterjesztését követő egy hónapon belül véleményt alkot. Módosításokra legkésőbb a bizottsági ülés előtt három nappal lehet javaslatot tenni.[Mód. 313]
(2)  Az e bekezdésre történő való hivatkozás esetén a/az [xxxx/2011]/EU a 182/2011/EU rendelet [5]. cikkét kell alkalmazni5. cikke alkalmazandó. A vizsgálóbizottság az ügy előterjesztését követő egy hónapon belül véleményt alkot. Módosításokra legkésőbb a bizottsági ülés előtt három nappal lehet javaslatot tenni.[Mód. 314]
(3)  Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén a/az [xxxx/2011]/EUhivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet [8]. 8. cikkét kell alkalmazni, az [5].annak 4. cikkével összefüggésben. [Mód. 315]
(4)  A 182/2011/EU rendelet 3. cikkének (5) bekezdése értelmében, amennyiben írásbeli eljárás alkalmazására kerül sor, az írásbeli eljárást eredmény nélkül lezárják, amennyiben az elnök által megállapított határidőn belül az elnök így dönt, vagy a bizottsági tagok 182/2011/EU rendelet 5. cikkének (1) bekezdésében meghatározott többsége kéri.
(4a)  Amennyiben valamely végrehatjásiaktus-tervezet a 182/2011/EU rendelet 6. cikkének megfelelően a fellebbviteli bizottság elé terjesztik, az a benyújtástól számított egy hónapon belül véleményt ad ki. Módosításokra legkésőbb a bizottsági ülés előtt három nappal lehet javaslatot tenni.[Mód. 316]
(4b)  Amikor a bizottság szakvéleményét írásbeli eljárás keretében kell megkérni, az írásbeli eljárást eredmény nélkül lezárják, amennyiben a szakvélemény benyújtásához rendelkezésre álló határidőn belül a bizottság elnöke így dönt, vagy a bizottsági tagok többsége ezt kéri."
  

[Mód. 317]

   13. A 19. cikk (5) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
(5)  A Bizottság és a tagállamok, illetve ezek tisztviselői az információ szolgáltatójának külön engedélye nélkül nem fedhetik fel az e rendelet alapján kapott olyan információt, amelynek bizalmas kezelését az információ szolgáltatója kérte. A Bizottság és a tagállamok közötti információcsere, továbbá az Unió vagy a tagállamok hatóságai által készített belső dokumentumok e rendelet kifejezett erre vonatkozó rendelkezése hiányában nem hozhatók nyilvánosságra."
  14. A 20. cikk a következőképpen módosul:
   a) a (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(4)  A végső nyilvánosságra hozatalt írásban kell megtenni. Ennek – a bizalmas információk védelmének megfelelő figyelembevételével – a lehető legrövidebb időn belül, rendszerint legkésőbb a 9. cikkben rögzített eljárás megindítása előtt egy hónappal meg kell történnie. Ha a Bizottság nincs abban a helyzetben, hogy bizonyos tényeket és szempontokat ezen időszak alatt nyilvánosságra hozzon, azokat az ezt követő lehető legrövidebb időn belül nyilvánosságra kell hozni. Az információ nyilvánosságra hozatala nem sértheti a Bizottság esetleges későbbi határozatát; ha azonban ez a határozat eltérő tényeken és szempontokon alapul, az erről szóló információt a lehető leghamarabb nyilvánosságra kell hozni."
   b) az (5) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(5)  A végső nyilvánosságra hozatalt követően benyújtott előterjesztéseket csak akkor lehet figyelembe venni, ha azokat a Bizottság által az adott ügyben meghatározott határidőn belül nyújtják be, amely határidő, az ügy sürgősségének megfelelő figyelembevétele mellett, 10 napnál nem lehet kevesebb. Ennél rövidebb határidő is megállapítható, ha a végleges nyilvánosságra hozatal már megtörtént."
  15. A 21. cikk a következőképpen módosul:
   a) a (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(4)  »Azok a felek, akik a (2) bekezdéssel összhangban járnak el, az átmeneti vámok alkalmazásával kapcsolatban észrevételeket tehetnek. Ezeket az észrevételeket csak akkor lehet figyelembe venni, ha az ilyen intézkedések hatálybalépésétől számított 15 napon belül megérkeznek. Az észrevételeket vagy azok megfelelő összefoglalását a többi fél rendelkezésére kell bocsátani, akik jogosultak ezen észrevételekre válaszolni.«;"
   b) az (5) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
»(5)  A Bizottság megvizsgálja a megfelelő módon benyújtott információt és azt, hogy az milyen mértékben reprezentatív; e vizsgálat eredményeit, valamint a vizsgálat fő pontjairól alkotott véleményét megküldi a bizottságnak."
   c) a (6) bekezdés második mondata helyébe a következő szöveg lép:"
Az ilyen információt a lehetséges mértékig, a Bizottság későbbi határozatainak sérelme nélkül rendelkezésre kell bocsátani."
   15a. A rendelet a következő cikkel egészül ki:"
22a. cikk
Jelentés
(1)   A Bizottság – kellő figyelemmel a 19. cikk értelmében vett bizalmas információk védelmére – az Európai Parlamentnek éves jelentést nyújt be a rendelet alkalmazásáról és végrehajtásáról. A jelentés tartalmazza az ideiglenes és végleges intézkedések alkalmazásával, a vizsgálatok intézkedések nélküli lezárásával, az újbóli vizsgálatokkal, a felülvizsgálatokkal és az ellenőrző látogatásokkal, valamint a rendelet végrehajtásának felülvizsgálatáért és a rendeletben foglalt kötelezettségek betartásáért felelős különböző intézmények tevékenységeivel kapcsolatos információkat.
(2)   Az Európai Parlament a jelentés Bizottság általi közzétételét követő egy hónapon belül meghívhatja a Bizottságot illetékes bizottságának eseti ülésére, hogy ismertessen és megmagyarázzon az e rendelet végrehajtásával kapcsolatosan felmerülő bármely kérdést.
(3)   A Bizottság az Európai Parlamentnek történő benyújtásától számított hat hónapon belül a jelentést a nyilvánosságra hozza."
  

[Mód. 318]

(1) HL L 55., 2011.2.28., 13. o.
(2) HL L 300., 1972.12.31., 284. o.
(3) HL L 301., 1972.12.31., 162. o.
(4) HL L 171., 1973.6.26., 103. o.
(5) HL L 318., 1993.12.20., 18. o.
(6)+E rendelet hatályba lépésének időpontja.
(7) HL L 349., 1994.12.31., 71. o.
(8) HL L 56., 1996.3.6., 21. o.
(9) HL L 309., 1996.11.29., 1. o.
(10)+ E rendelet hatálybalépésének időpontja.
(11) HL L 201., 2001.7.26., 10. o.
(12) HL L 304., 2001.11.21., 1. o.
(13) HL L 25., 2002.1.29., 16. o.
(14) HL L 65., 2003.3.8., 1. o.
(15)+E rendelet hatálybalépésének időpontja.
(16) HL L 69., 2003.3.13., 8. o.
(17) HL L 110., 2005.4.30., 1. o.
(18) HL L 200., 2005.7.30., 1. o.
(19)+E rendelet hatálybalépésének időpontja.
(20) HL L 300., 2006.10.31., 1. o.
(21) HL L 348., 2007.12.31., 1. o.
(22) HL L 43., 2008.2.19., 1. o.
(23) HL L 84.., 2009.3.31., 1. o.
(24) HL L 20., 2008.1.24., 1. o.
(25) HL L 169., 2008.6.30., 1. o.
(26) HL L 211., 2008.8.6., 1. o.
(27)+ E rendelet hatálybalépésének időpontja.
(28) HL L 188., 2009.7.18., 93. o.
(29) HL L 84., 2009.3.31., 1. o.
(30) HL L 185., 2009.7.17., 1. o.
(31) HL L 291., 2009.11.7., 1. o.
(32) HL L 328., 2009.12.15., 1. o.
(33) HL L…
(34) HL L 343., 2009.12.22., 51. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat