Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2012/2577(RSO)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B7-0151/2012

Předložené texty :

B7-0151/2012

Rozpravy :

Hlasování :

PV 14/03/2012 - 9.5
CRE 14/03/2012 - 9.5
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0078

Přijaté texty
PDF 203kWORD 38k
Středa, 14. března 2012 - Štrasburk
Mandát zvláštního výboru pro organizovaný zločin, korupci a praní peněz
P7_TA(2012)0078B7-0151/2012

Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 14. března 2012 o zřízení zvláštního výboru pro organizovanou trestnou činnost, korupci a praní peněz, o jeho pravomocích, početním složení a funkčním období

Evropský parlament,

–  s ohledem na rozhodnutí Konference předsedů ze dne 16. února 2012 navrhnout, aby byl zřízen zvláštní výbor pro organizovanou trestnou činnost, korupci a praní peněz, a stanovit jeho pravomoci a početní složení,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 25. října 2011 o organizované trestné činnosti v Evropské unii(1), v němž vyjádřil svůj záměr zřídit zvláštní výbor,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 15. září 2011 o úsilí EU v boji proti korupci(2),

–  s ohledem na článek 184 jednacího řádu,

1.  rozhodl zřídit zvláštní výbor pro organizovanou trestnou činnost, korupci a praní peněz, který bude mít následující úkoly:

   a) analyzovat a vyhodnocovat rozsah organizované trestné činnosti, korupce a praní peněz a jejich dopad na Unii a její členské státy a navrhovat vhodná opatření, která by Unii umožnila těmto hrozbám předcházet a čelit na mezinárodní, evropské i vnitrostátní úrovni;
   b) analyzovat a vyhodnocovat stávající provádění právních předpisů Unie v oblasti organizované trestné činnosti, korupce a praní peněz a související politiky, aby se zajistilo, že právní předpisy a politiky Unie budou založeny na důkazech a podloženy nejlepšími dostupnými hodnoceními rizik, a sledovat jejich slučitelnost se základními právy v souladu s články 2 a 6 Smlouvy o Evropské unii, zejména s právy stanovenými v Listině základních práv Evropské unie, a se zásadami, na nichž je založena vnější činnost Unie, zejména se zásadami stanovenými v článku 21 Smlouvy;
   c) prověřovat a zkoumat plnění úlohy a provádění činností agentur Unie zaměřených na vnitřní záležitosti (jako je Europol, COSI a Eurojust), které se zabývají oblastmi spojenými s organizovanou trestnou činností, korupcí a praním peněz, a související bezpečnostní politiky;
   d) zaměřovat se na otázky uvedené v usnesení ze dne 25. října 2011 o organizované trestné činnosti v Evropské unii a zejména v bodu 15 tohoto usnesení(3) i v usnesení ze dne 15. září 2011 o úsilí EU v boji proti korupci;
   e) za tímto účelem navázat nezbytné kontakty, pořádat návštěvy a slyšení v orgánech a institucích Evropské unie a mezinárodních, evropských a vnitrostátních institucích, vnitrostátních parlamentech a vládách členských států a třetích zemí i se zástupci vědeckých institucí, podnikatelské a občanské společnosti a s aktéry na místní úrovni, organizacemi obětí, úředníky zapojenými do každodenního boje proti organizovanému zločinu, korupci a praní peněz, jako jsou orgány činné v trestním řízení, soudci a státní zástupci a aktéři občanské společnosti, kteří prosazují kulturu zákonnosti ve složitých oblastech;

2.  rozhodl, vzhledem k tomu, že pravomoci stálých výborů Parlamentu odpovědných za přijímání, sledování a provádění právních předpisů Unie v této oblasti zůstávají beze změny, že zvláštní výbor může, v úzké spolupráci se stálými výbory, vydávat doporučení týkající se opatření nebo iniciativ, jež je třeba přijmout;

3.  rozhodl, že zvláštní výbor má 45 členů;

4.  rozhodl, že délka funkčního období zvláštního výboru je dvanáct měsíců počínaje 1. dubnem 2012 a že může být prodloužena; rozhodl, že tento výbor předloží Parlamentu zprávu v polovině období a závěrečnou zprávu obsahující doporučení ohledně potřebných opatření a iniciativ.

(1) Přijaté texty, P7_TA(2011)0459.
(2) Přijaté texty, P7_TA(2011)0388.
(3) Znění tohoto bodu je následující: „15. má v úmyslu zřídit do tří měsíců od přijetí tohoto usnesení zvláštní výbor zabývající se šířením zločineckých organizací, které působí na mezinárodní úrovni, a to včetně mafií, jehož cílem bude mimo jiné zjistit rozsah tohoto jevu a jeho negativní sociální a hospodářský dopad v rámci EU a zaměřit se také na otázku zpronevěřování veřejných financí zločineckými organizacemi a mafiemi a na jejich pronikání do veřejného sektoru i do legální ekonomiky a finančního systému; dalším cílem bude stanovit soubor legislativních opatření, jimiž by bylo možno čelit této hmatatelné a rozpoznané hrozbě pro Evropskou unii a její občany; proto žádá Konferenci předsedů, aby předložila návrh ve smyslu článku 184 jednacího řádu.“

Právní upozornění - Ochrana soukromí