Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2012/2577(RSO)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B7-0151/2012

Pateikti tekstai :

B7-0151/2012

Debatai :

Balsavimas :

PV 14/03/2012 - 9.5
CRE 14/03/2012 - 9.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2012)0078

Priimti tekstai
PDF 195kWORD 38k
Trečiadienis, 2012 m. kovo 14 d. - Strasbūras
Specialiojo kovos su organizuotu nusikalstamumu, korupcija ir pinigų plovimu komiteto įgaliojimai
P7_TA(2012)0078B7-0151/2012

2012 m. kovo 14 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Specialiojo kovos su organizuotu nusikalstamumu, korupcija ir pinigų plovimu komiteto sudarymo, įgaliojimų, narių skaičiaus ir įgaliojimų trukmės

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. vasario 16 d. Pirmininkų sueigos sprendimą pasiūlyti sudaryti Specialųjį kovos su organizuotu nusikalstamumu, korupcija ir pinigų plovimu komitetą ir apibrėžti jo įgaliojimus bei narių skaičių,

–  atsižvelgdamas į savo 2011 m. spalio 25 d. rezoliuciją dėl organizuoto nusikalstamumo Europos Sąjungoje(1), kurioje jis išreiškė ketinimą sudaryti specialųjį komitetą,

–  atsižvelgdamas į savo 2011 m. rugsėjo 15 d. rezoliuciją dėl ES pastangų kovoti su korupcija(2),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 184 straipsnį,

1.  nusprendžia įsteigti Specialųjį kovos su organizuotu nusikalstamumu, korupcija ir pinigų plovimu komitetą, kurio įgaliojimai yra tokie:

   a) analizuoti ir vertinti organizuoto nusikalstamumo, korupcijos ir pinigų plovimo mastą ir poveikį Sąjungai bei jos valstybėms narėms, siūlyti atitinkamas priemones tam, kad Sąjunga galėtų užkirsti kelią šioms grėsmėms ir su jomis kovoti, taip pat ir tarptautiniu, Europos ir nacionaliniu lygmenimis;
   b) analizuoti ir vertinti, kaip šiuo metu įgyvendinami Sąjungos teisės aktai organizuoto nusikalstamumo, korupcijos ir pinigų plovimo srityse bei susijusios politikos sritys siekiant užtikrinti, kad Sąjungos teisės aktai ir politika būtų grindžiami faktais ir remtųsi geriausiu turimu grėsmių įvertinimu, ir stebėti jų suderinamumą su pagrindinėmis teisėmis vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties 2 ir 6 straipsniais, ypač su Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje nurodytomis teisėmis, taip pat su principais, kuriais vadovaujantis vykdomi Europos Sąjungos išorės veiksmai, ypač Sutarties 21 straipsnyje nurodytais principais;
   c) nagrinėti ir tikrinti, kaip atlieka savo vaidmenį ir vykdo veiklą Sąjungos vidaus reikalų agentūros (kaip antai Europolas, COSI ir Eurojustas), spręsdamos klausimus, susijusius su organizuotu nusikalstamumu, korupcija ir pinigų plovimu bei susijusiomis saugumo politikos sritimis;
   d) spręsti klausimus, nurodytus jo 2011 m. spalio 25 d. rezoliucijoje dėl organizuoto nusikalstamumo Europos Sąjungoje(3), ypač jos 15 dalyje, taip pat jo 2011 m. rugsėjo 15 d. rezoliucijoje dėl ES pastangų kovoti su korupcija;
   e) siekiant šių tikslų užmegzti reikiamus ryšius, rengti vizitus ir klausymus su Europos Sąjungos institucijomis ir tarptautinėmis, Europos bei nacionalinėmis institucijomis, valstybių narių ir trečiųjų šalių nacionaliniais parlamentais ir vyriausybėmis, mokslo bendruomenės, įmonių ir pilietinės visuomenės atstovais, taip pat su plačiosios visuomenės veikėjais, aukų organizacijomis, kasdien su organizuotu nusikalstamumu, korupcija ir pinigų plovimu kovojančiais tarnautojais, pavyzdžiui, teisėsaugos institutų darbuotojais, teisėjais ir teismo pareigūnais, ir teisėtumo kultūrą sunkiose srityse propaguojančiais pilietinės visuomenės veikėjais;

2.  nusprendžia, kad Parlamento nuolatinių komitetų, atsakingų už klausimus, susijusius su Bendrijos teisės aktų šioje srityje priėmimą, kontrolę ir įgyvendinimą, įgaliojimai lieka nepakitę, o specialusis komitetas, glaudžiai bendradarbiaudamas su nuolatiniais komitetais, gali teikti rekomendacijas, kokių priemonių ar iniciatyvų reikėtų imtis;

3.  nusprendžia, kad specialusis komitetas turės 45 narius;

4.  nusprendžia, kad įgaliojimai specialiajam komitetui suteikiami dvylikai mėnesių nuo 2012 m. balandžio 1 d. ir šis laikotarpis gali būti pratęstas; nusprendžia, kad šis komitetas pateiks Parlamentui vidurio laikotarpio ir galutinę ataskaitas su rekomendacijomis, kokių veiksmų ar iniciatyvų reikėtų imtis.

(1) Priimti tekstai, P7_TA(2011)0459.
(2) Priimti tekstai, P7_TA(2011)0388.
(3) Šios dalies tekstas: „15. ketina per tris mėnesius nuo šios rezoliucijos priėmimo įsteigti specialią tarptautiniu lygiu veikiančių nusikalstamų organizacijų, įskaitant mafijas, paplitimo tyrimo komisiją, vienu iš jos tikslų laikant išsamią šio reiškinio ir neigiamų jo socialinių ekonominių padarinių ES masto analizę, nepamirštant valstybės lėšų, kurias naudoja nusikalstamos organizacijos ir mafijos ir į politiką bei viešojo administravimo organus infiltruoti jų atstovai ir teisėtos ekonomikos bei finansų užteršimo, ir nustatyti teisėkūros priemonių, kurios galėtų padėti kovoti su šia apčiuopiama ir pripažinta grėsme Europos Sąjungai bei jos piliečiams; todėl prašo Pirmininkų sueigos, vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 184 straipsniu, parengti atitinkamą pasiūlymą.“.

Teisinė informacija - Privatumo politika