Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2012/2577(RSO)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B7-0151/2012

Iesniegtie teksti :

B7-0151/2012

Debates :

Balsojumi :

PV 14/03/2012 - 9.5
CRE 14/03/2012 - 9.5
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2012)0078

Pieņemtie teksti
PDF 262kWORD 38k
Trešdiena, 2012. gada 14. marts - Strasbūra
Īpašās komitejas organizētās noziedzības, korupcijas un naudas atmazgāšanas jautājumos pilnvaras
P7_TA(2012)0078B7-0151/2012

Eiropas Parlamenta 2012. gada 14. marta lēmums par īpašas komitejas izveidošanu organizētās noziedzības, korupcijas un naudas atmazgāšanas jautājumos, tās pilnvarām, skaitlisko sastāvu un pilnvaru laiku

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komiteju priekšsēdētāju konferences 2012. gada 16. februāra lēmumu ierosināt izveidot īpašu komiteju organizētās noziedzības, korupcijas un naudas atmazgāšanas jautājumos, kā arī noteikt tās pilnvaras un skaitlisko sastāvu,

–  ņemot vērā 2011. gada 25. oktobra rezolūciju par organizēto noziedzību Eiropas Savienībā(1), ar kuru Parlaments paudis nodomu izveidot īpašu komiteju,

–  ņemot vērā 2011. gada 15. septembra rezolūciju par ES centieniem korupcijas apkarošanā(2),

–  ņemot vērā Reglamenta 184. pantu,

1.  nolemj izveidot īpašu komiteju organizētās noziedzības, korupcijas un naudas atmazgāšanas jautājumos, kurai ir šādas pilnvaras:

   a) analizēt un novērtēt organizētās noziedzības, korupcijas un naudas atmazgāšanas izplatību un to, kā tas ietekmē Savienību un tās dalībvalstis, kā arī ierosināt attiecīgus pasākumus, lai Savienība spētu novērst šos draudus un cīnīties pret tiem gan starptautiskā, gan Eiropas un valstu mērogā;
   b) analizēt un novērtēt to, kā pašreiz tiek īstenoti Savienības tiesību akti, kuri attiecas uz organizēto noziedzību, korupciju un naudas atmazgāšanu, un ar šiem jautājumiem saistītās politiskās nostādnes, lai nodrošinātu, ka Savienības tiesību akti un politiskās nostādnes balstās uz faktiem un ka to pamatā ir vislabākie pieejamie draudu novērtējumi, kā arī uzraudzīt to saderību ar pamattiesībām saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 2. un 6. pantu, jo īpaši tiesībām, kas noteiktas Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, kā arī principiem, uz kuriem balstās Savienības ārējā darbība, jo īpaši tiem, kas izklāstīti Līguma 21. pantā;
   c) izskatīt un rūpīgi pārbaudīt to Savienības iekšlietu aģentūru (piemēram, Eiropols, COSI, Eurojust) lomas un darbību īstenošanu, kuru darbs ir saistīts ar organizētās noziedzības, korupcijas un naudas atmazgāšanas jautājumiem, kā arī ar šiem jautājumiem saistītajām politiskajām nostādnēm attiecībā uz drošību;
   d) risināt jautājumus, kas minēti 2011. gada 25. oktobra rezolūcijā par organizēto noziedzību Eiropas Savienībā un jo īpaši tās 15. punktā(3), kā arī 2011. gada 15. septembra rezolūcijā par ES centieniem korupcijas apkarošanā;
   e) šiem nolūkiem veidot nepieciešamos kontaktus un rīkot uzklausīšanas ar Eiropas Savienības iestādēm un starptautiskām, Eiropas un valstu iestādēm, dalībvalstu un trešo valstu parlamentiem un valdībām, zinātnieku un uzņēmēju aprindu un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, kā arī ar pamatorganizāciju pārstāvjiem, cietušo organizācijām, ierēdņiem, kuru ikdienas darbs ir organizētās noziedzības, korupcijas un naudas atmazgāšanas apkarošana, piemēram, tiesībsargājošo iestāžu darbiniekiem un tiesnešiem, kā arī pilsoniskās sabiedrības locekļiem, kuri veicina likumības kultūru sarežģītās jomās, kā arī apmeklēt šīs iestādes un tikties ar šiem cilvēkiem;

2.  nolemj ‐ ņemot vērā to, ka Parlamenta to pastāvīgo komiteju pilnvaras, kuru kompetencē ir jautājumi attiecībā uz tādu Savienības tiesību aktu pieņemšanu, uzraudzību un īstenošanu, kas saistīti ar šo jomu, paliek nemainīgas, īpašā komiteja var sniegt ieteikumus attiecībā uz veicamajiem pasākumiem un iniciatīvām, cieši sadarbojoties ar pastāvīgajām komitejām;

3.  nolemj, ka īpašajā komitejā ir 45 deputāti;

4.  nolemj, ka īpašās komitejas pilnvaru laiks ir 12 mēneši, sākot no 2012. gada 1. aprīļa, un to ir iespējams pagarināt; nolemj, ka īpašā komiteja iesniedz Parlamentam termiņa vidusposma ziņojumu un nobeiguma ziņojumu, kurā ir ieteikumi par veicamajiem pasākumiem un iniciatīvām.

(1) Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0459.
(2) Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0388.
(3) Minētais punkts formulēts šādi: “15. pauž nodomu triju mēnešu laikā pēc šīs rezolūcijas apstiprināšanas izveidot īpašu komiteju darbam pret tādu noziedzīgo organizāciju, tostarp mafijas, izplatību, kas darbojas pārrobežu līmenī, un vienu no komitejas mērķiem izvirzīt izpēti par šīs parādības izplatības apjomu un tās negatīvo ietekmi sociālajā un ekonomikas jomā Eiropas Savienībā, tostarp par problēmu saistībā ar valsts līdzekļu novirzīšanu, ko veic noziedzīgās organizācijas un mafija, un viņu iekļūšanu valsts sektorā, kā arī par legālās ekonomikas un finanšu sistēmas iedragāšanu, turklāt par mērķi izvirzīt tiesību aktu kopuma izveidi, lai mazinātu šos reālos un apstiprinātos draudus Eiropas Savienībai un tās pilsoņiem; tāpēc aicina Priekšsēdētāju konferenci iesniegt priekšlikumu saskaņā ar Reglamenta 184. pantu;”.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika