Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2012/2577(RSO)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B7-0151/2012

Texte depuse :

B7-0151/2012

Dezbateri :

Voturi :

PV 14/03/2012 - 9.5
CRE 14/03/2012 - 9.5
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0078

Texte adoptate
PDF 263kWORD 39k
Miercuri, 14 martie 2012 - Strasbourg
Mandatul comisiei speciale pentru probleme de criminalitate organizată, corupție și spălare de bani
P7_TA(2012)0078B7-0151/2012

Decizia Parlamentului European din 14 martie 2012 privind constituirea și stabilirea atribuțiilor, componenței numerice și a duratei mandatului Comisiei speciale privind crima organizată, corupția și spălarea de bani

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia Conferinței președinților din 16 februarie 2012 de a propune înființarea unei Comisii speciale pentru probleme de crimă organizată, corupție și spălare de bani, și de a stabili atribuțiile și componența numerică a acesteia,

–  având în vedere rezoluția sa din 25 octombrie 2011 privind crima organizată în Uniunea Europeană(1), în care își exprimă intenția de a înființa o comisie specială,

–  având în vedere rezoluția sa din 15 septembrie 2011 referitoare la eforturile UE de combatere a corupției(2),

–  având în vedere articolul 184 din Regulamentul său de procedură,

1.  decide să înființeze o Comisie specială pentru probleme de crimă organizată, corupție și spălare de bani, cu următoarele atribuții:

   (a) analizarea și evaluarea amplorii criminalității organizate, a corupției și a spălării de bani, precum și a impactului acestora asupra Uniunii și a statelor sale membre, și propunerea unor măsuri adecvate pentru ca Uniunea să poată anticipa și contracara aceste amenințări, la nivel internațional, european și național;
   (b) analizarea și evaluarea implementării curente a legislației Uniunii în materie de crimă organizată, corupție și spălare de bani, precum și a politicilor conexe, pentru a se asigura că dreptul și politicile Uniunii sunt se bazează pe date confirmate și pe evaluări optime ale amenințărilor, precum și monitorizarea compatibilității acestora cu drepturile fundamentale, în conformitate cu articolele 2 și 6 din Tratatul privind Uniunea Europeană, în special cu cele stabilite în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, și cu principiile fundamentale ale acțiunii externe a Uniunii, în special cu cele prevăzute la articolul 21 din tratat;
   (c) să examineze și să controleze realizarea rolului și a activităților agențiilor Uniunii din domeniul afacerilor interne (cum ar fi Europol, COSI și Eurojust) care se ocupă de chestiuni legate de crima organizată, corupție și spălarea de bani, precum și de politicile de securitate conexe;
   (d) să se ocupe de problemele ridicate în Rezoluția sa din 25 octombrie 2011 privind criminalitatea organizată în Uniunea Europeană, în special la punctul 15(3), precum și în Rezoluția sa din 15 septembrie 2011 referitoare la eforturile UE de a combate corupția;
   (e) să stabilească, pentru aceste scopuri, contactele necesare, să efectueze vizite și să organizeze audieri cu instituțiile Uniunii Europene, cu instituțiile internaționale, europene și naționale, cu parlamentele și guvernele naționale ale statelor membre și ale țărilor terțe, cu reprezentanții comunității științifice, ai comunității de afaceri și ai societății civile, precum și cu actorii de bază, organizațiile pentru victime, funcționarii implicați cotidian în lupta împotriva crimei organizate, corupției și spălării de bani, precum cei din agențiile de aplicare a legii, judecătorii și magistrații, și cu actorii societății civile care promovează cultura legalității în zonele dificile;

2.  decide că această comisie specială poate emite recomandări cu privire la măsurile și inițiativele de întreprins, în strânsă colaborare cu comisiile permanente ale Parlamentului, având în vedere că atribuțiile acestora din urmă privind chestiunile legate de adoptarea, monitorizarea și punerea în aplicare a legislației Uniunii din aceste domenii rămân neschimbate;

3.  decide că comisia specială va avea 45 de membri;

4.  decide ca durata mandatului comisiei speciale să fie de 12 luni, începând cu 1 aprilie 2012, cu posibilitate de prelungire; decide că această comisie va prezenta Parlamentului un raport interimar și un raport la sfârșitul mandatului, care să conțină recomandări cu privire la acțiunile sau inițiativele de întreprins.

(1) Texte adoptate, P7_TA(2011)0459.
(2) Texte adoptate, P7_TA(2011)0388.
(3) La punctul respectiv se menționează următoarele: „15. îşi exprimă intenţia de a înfiinţa, în termen de trei luni de la adoptarea prezentei rezoluţii, o comisie specială care să se ocupe de problema răspândirii organizaţiilor criminale inclusiv de tip mafiot acţionând la nivel transnaţional, unul dintre obiectivele acesteia fiind să examineze amploarea fenomenului şi efectele sale socio-economice negative la nivelul UE, incluzând problema deturnării fondurilor publice de către organizaţiile criminale de tip mafiot, infiltrarea acestora în sectorul public şi contaminarea economiei legale şi a sistemului financiar, în vreme ce un alt obiectiv ar fi identificarea unei game de măsuri legislative pe baza cărora să poată fi contracarată această ameninţare, concretă şi bine-cunoscută, la adresa UE şi a cetăţenilor săi; prin urmare, solicită Conferinţei preşedinţilor să înainteze o propunere în temeiul articolului 184 din Regulamentul de procedură”.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate