Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2012/2577(RSO)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B7-0151/2012

Predložena besedila :

B7-0151/2012

Razprave :

Glasovanja :

PV 14/03/2012 - 9.5
CRE 14/03/2012 - 9.5
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2012)0078

Sprejeta besedila
PDF 261kWORD 37k
Sreda, 14. marec 2012 - Strasbourg
Mandat posebnega odbora za organizirani kriminal, korupcijo in pranje denarja
P7_TA(2012)0078B7-0151/2012

Sklep Evropskega parlamenta z dne 14. marca 2012 o ustanovitvi posebnega odbora za organiziran kriminal, korupcijo in pranje denarja, njegovih pristojnostih, številčni sestavi in mandatu

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa konference predsednikov z dne 16. februarja 2012 glede predloga o ustanovitvi posebnega odbora za organiziran kriminal, korupcijo in pranje denarja ter opredelitvi njegovih pristojnostih, številčni sestavi in mandatu,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 25. oktobra 2011 o organiziranem kriminalu v Evropski uniji(1), v kateri je izrazil svojo namero o ustanovitvi posebnega odbora,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. septembra 2011 o prizadevanjih EU za boj proti korupciji(2),

–  ob upoštevanju člena 184 Poslovnika,

1.  je sklenil ustanoviti poseben odbor za organiziran kriminal, korupcijo in pranje denarja z naslednjimi nalogami:

   (a) analizirati in oceniti razširjenost organiziranega kriminala, korupcije in pranja denarja ter njihovega vpliva na Unijo in njene države članice ter predlagati primerne ukrepe, da bo Unija lahko preprečila te grožnje in jim kljubovala tako na mednarodni, evropski kot nacionalni ravni;
   (b) analizirati in oceniti sedanje izvajanje zakonodaje Unije o organiziranem kriminalu, korupciji in pranju denarja ter povezanih politik, da bi zagotovil, da zakoni in politike Unije temeljijo na dokazih in da so podprti z najboljšimi ocenami groženj, prav tako je treba spremljati njihovo skladnost s temeljnimi pravicami v skladu s členoma 2 in 6 Pogodbe o Evropski uniji, zlasti s pravicami iz Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, ter s temeljnimi načeli zunanjega delovanja Unije, predvsem s tistimi iz člena 21 Pogodbe;
   (c) preučiti in temeljito pregledati izvajanje vlog in dejavnosti agencij Unije za notranje zadeve (kot so Europol, odbor COSI in Eurojust), ki delujejo na področjih, povezanih z organiziranim kriminalom, korupcijo in pranjem denarja ter drugimi varnostnimi politikami;
   (d) obravnavati vprašanja iz resolucije z dne 25. oktobra 2011 o organiziranem kriminalu v Evropski uniji, ter predvsem njenega odstavka 15(3), in resolucije z dne 15. septembra 2011 o prizadevanjih EU za boj proti korupciji;
   (e) v ta namen vzpostaviti potrebne kontakte, organizirati obiske in predstavitve v institucijah Evropske unije ter v mednarodnih, evropskih in nacionalnih institucijah, nacionalnih parlamentih in vladah držav članic in tretjih držav, pri predstavnikih znanstvene skupnosti, poslovnih in civilnih družb ter pri osnovnih akterjih, organizacijah žrtev, uradnikih, vključenih v vsakodnevni boj proti organiziranemu kriminalu, korupciji in pranju denarja, kot so organi pregona, sodniki in akterji civilne družbe, ki spodbujajo kulturo legalnosti na težavnih področjih;

2.  glede na to, da ostajajo pristojnosti stalnih odborov Parlamenta, odgovornih za vprašanja glede sprejetja, spremljanja in izvajanja zakonodaje Unije, ki se nanaša na to področje, nespremenjene, sklene, da lahko posebni odbor izdaja priporočila glede prihodnjih ukrepov in pobud v tesnem sodelovanju s stalnimi odbori;

3.  sklene, da bo imel začasni odbor 45 članov;

4.  sklene, da bo mandat posebnega odbora 12 mesecev, ki se začne 1. aprila 2012, z možnostjo podaljšanja; sklene, da mora posebni odbor Parlamentu predložiti vmesno in končno poročilo o priporočilih glede tega, katere ukrepe in pobude bi bilo treba sprejeti.

(1) Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0459.
(2) Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0388.
(3) Odstavek se glasi: „15. namerava v treh mesecih po sprejetju te resolucije ustanoviti poseben odbor za obravnavo razširjenosti kriminalnih združb, ki delujejo preko meja, vključno z mafijami; med cilji tega odbora bo preiskovanje razširjenosti tega pojava ter njegove negativne družbene in gospodarske posledice po celotni EU, vključno z vprašanji nezakonitega prisvajanja javnih sredstev s strani kriminalnih združb in mafij ter njihovega prikritega vdiranja v javni sektor ter kontaminiranja zakonitega gospodarstva in finančnega sistema; poleg tega bo cilj odbora opredelitev niza zakonodajnih ukrepov za zoperstavljanje tej konkretni in prepoznani grožnji za EU in njene državljane; zato poziva konferenco predsednikov, naj v skladu s členom 184 Poslovnika oblikuje predlog“.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov