Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2011/2957(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B7-0126/2012

Előterjesztett szövegek :

B7-0126/2012

Viták :

PV 13/03/2012 - 15
CRE 13/03/2012 - 15

Szavazatok :

PV 14/03/2012 - 9.7
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2012)0080

Elfogadott szövegek
PDF 127kWORD 53k
2012. március 14., Szerda - Strasbourg
Gyermekmunka a kakaóágazatban
P7_TA(2012)0080B7-0126/2012

Az Európai Parlament 2012. március 14-i állásfoglalása a kakaóágazatban alkalmazott gyermekmunkáról (2011/2957(RSP))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés 3., 6. és 21. cikkére,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 206. és 207. cikkére,

–  tekintettel a Nemzetközi Munkaügyi Szervezetnek (ILO) a gyermekmunka legrosszabb formáinak betiltásáról és a felszámolására irányuló azonnali lépésekről szóló 182. számú egyezményére, a foglalkoztatás alsó korhatáráról szóló 138. egyezményére, valamint a gyermekek jogairól szóló ENSZ-egyezményre,

–  tekintettel a kakaóról szóló, 2010-ben megkötött nemzetközi megállapodásra, különösen annak 42. és 43. cikkére,

–  tekintettel a gyermekkereskedelemről, valamint a gyermekek fejlődő országokban tapasztalható kizsákmányolásáról szóló korábbi állásfoglalásaira,

–  tekintettel a nemzetközi kereskedelmi megállapodásokban az emberi jogokról, valamint a szociális és környezetvédelmi normákról szóló(1), valamint a nemzetközi kereskedelmi megállapodásokban a vállalati társadalmi felelősségvállalásról szóló(2) 2010. november 25-i állásfoglalásaira,

–  tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel az ILO becslései szerint világszerte több mint 215 millió gyermek vesz részt gyermekmunkában, olyan tevékenységeket végezve, amelyeknek véget kellene vetni; mivel e gyermekek közül 152 millió 15 év alatti, 115 millió pedig veszélyes tevékenységet végez;

B.  mivel ezen állásfoglalás alkalmazásában a gyermekmunka a foglalkoztatás alsó korhatáráról szóló 138. ILO-egyezményben, valamint a gyermekmunka legrosszabb formáinak betiltásáról és a felszámolására irányuló azonnali lépésekről szóló 182. számú ILO-egyezményben meghatározott gyermekmunkának felel meg;

C.  mivel a Parlamentnek hozzájárulását kell adnia a 2010. évi nemzetközi kakaómegállapodás megkötéséhez; mivel az érintettek komoly aggodalmuknak adtak hangot a kakaóbab termesztése és szüretelése során alkalmazott gyermekmunkával kapcsolatban;

D.  mivel a világ kakaótermelésének 70%-a Nyugat-Afrikából származik, és ez az ágazat ebben a régióban körülbelül 7,5 millió főt foglalkoztat, majdnem kizárólag kis családi gazdaságok keretében, melyek száma Nyugat-Afrikában 1,5 és 2 millió között lehet; mivel a kakaótermesztés a szüretelés öt hónapig tartó időszakában nagy munkaigényű ágazat, és a termelőkre nagy nyomás nehezedik a nemzeti és a nemzetközi piaci szereplők részéről, hogy a munkaerőköltségeket alacsonyan tartsák; mivel a csúcsidőszakokban valamennyi családtag, így a gyermekek is részt vesznek a munkában; mivel a gyermekmunka elfogadhatatlan kockázatokkal jár;

E.  mivel az ILO szerint nem minden, gyermekek által végzett munkát kell olyan gyermekmunkának tekinteni, amelyet meg kell szüntetni, és világosan meg kell különböztetni ezt a két formát; mivel a gyermekek vagy kamaszok részvétele az olyan munkavégzésben, amely nincs káros hatással egészségükre és személyes fejlődésükre, és amely nem akadályozza iskoláztatásukat, általában pozitív tevékenységnek tekinthető, kivéve, ha a feladat veszélyes, vagy távol tartja a gyermeket az iskolától;

F.  mivel a Ghánában és Elefántcsontparton végzett felmérések arra engednek következtetni, hogy a kakaóültetvényeken dolgozó gyermekek több különböző veszélynek vannak kitéve; mivel ezenkívül előfordulhat, hogy egyes gyermekeket az ország más régióiból vagy szomszédos országokból hurcoltak oda; mivel további kutatásokra van szükség a régióban előforduló gyermekmunka és a gyermekkereskedelem elterjedtségének megállapítására, ugyanis ellenőrzött adatok nem állnak rendelkezésre;

G.  mivel elfogadhatatlan, hogy a kakaótermesztésben és -szüretelésben a gyermekmunka legrosszabb formáit alkalmazzák;

H.  mivel az elmúlt években jelentős előrelépés történt a gyermekmunkának a nyugat-afrikai kakaóültetvényeken alkalmazott legrosszabb formái elleni küzdelemre irányuló programok és kezdeményezések terén, ugyanakkor az ágazat hatalmas méretei miatt még sok a tennivaló; mivel a régióban – és elsősorban Elefántcsontparton – a kiújult konfliktushelyzetek miatt ismét romlott a gyermekek helyzete;

I.  mivel a szegénység, a jövedelemszerzés alternatíváinak hiánya, a fiatalok iskolán kívüli lehetőségeinek szűkössége vagy teljes hiánya, a merev közösségi struktúrák és uralkodó viselkedésformák, a gyermekjogok megfelelő védelmének hiánya, a nemtől függetlenül valamennyi gyermek számára kötelező közoktatás megszervezésének hiánya, valamint a korrupció és a rossz kormányzás mind olyan társadalmi-gazdasági és politikai tényező, amely a világ egyes részein hozzájárulhat a gyermekek rendszeres kizsákmányolásához;

J.  mivel valamennyi érintett ország kormányának kiemelt felelőssége a gyermekek jogairól szóló ENSZ-egyezmény, a foglalkoztatás alsó korhatáráról szóló 138. ILO-egyezmény, valamint a gyermekmunka legrosszabb formáinak betiltásáról és a felszámolására irányuló azonnali lépésekről szóló 182. számú ILO-egyezmény teljes körű végrehajtása;

K.  mivel a vállalati társadalmi felelősségvállalásra vonatkozó (2011–2014-es) uniós stratégia, az ENSZ Globális Megállapodása, különösen annak a gyermekmunka eltörléséről szóló 5. cikke, valamint a Harkin–Engel jegyzőkönyv hasznos keretet biztosít a vállalati társadalmi felelősségvállalás számára a kakaóágazaton belül;

1.  sürgeti azokat az államokat, amelyek még nem ratifikálták a gyermekek jogairól szóló ENSZ-egyezményt és a 138. és a 182. számú ILO-egyezményeket azok mihamarabbi ratifikálására; továbbá úgy véli, hogy az országoknak minden olyan politikát végre kell hajtaniuk, amely növeli a tudatosságot a gyermekek munkaerőpiacon történő kizsákmányolásával és azzal kapcsolatban, hogy be kell tartani a hatályos nemzeti és nemzetközi szabályokat;

2.  határozottan elítéli a gyermekmunka alkalmazását a kakaóültetvényeken;

3.  felszólítja a kakaótermesztésben, valamint a kakaóbab és az abból származó termékek feldolgozásában érintett valamennyi felet, nevezetesen a kormányokat, a globális ágazatot, a kakaótermelőket, a munkavállalói szervezeteket, a nem kormányzati szervezeteket és a fogyasztókat, hogy tegyenek eleget kötelezettségeiknek a gyermekmunka és a gyermekkereskedelem valamennyi formája elleni harcban, hogy osszák meg szakértelmüket, és működjenek együtt a gyermekmunkamentes, fenntartható kakaóellátási lánc kialakítása érdekében;

4.  úgy véli, hogy jelentős változást csak egy holisztikus és összehangolt megközelítés hozhat, amely a gyermekmunka alapvető okait kívánja kezelni, és amelyet a kormányok, az ipar, a kereskedők, a termelők és a civil társadalom, hosszú távon alkalmaznak;

5.  felszólítja az Európai Bizottságot, hogy biztosítsa a szakpolitikai következetességet valamennyi kezdeményezésében, nevezetesen azokban, amelyek a kereskedelemmel, a fejlesztéssel (különösen a gyermekek oktatáshoz való hozzáférésével), az emberi jogokkal, a közbeszerzéssel és a vállalati társadalmi felelősségvállalással kapcsolatosak, továbbá ösztönözze a bevált gyakorlatok megosztását azon különböző gazdasági ágazatok között, amelyekben a gyermekmunka előfordul;

6.  sürgeti az Európai Bizottságot annak biztosítására, hogy valamennyi kereskedelmi megállapodás tartalmazzon a szegénység csökkentésével, valamint a tisztességes munkahelyek és a biztonságos munkafeltételek előmozdításával kapcsolatos, hatékony rendelkezéseket, továbbá jogilag kötelező érvényű záradékokat a nemzetközi megállapodásokban szereplő emberi jogokkal, valamint társadalmi és környezetvédelmi normákkal és azok végrehajtásával kapcsolatban, és szabja meg a szerződésszegés esetén alkalmazandó intézkedéseket is;

7.  emlékeztet arra, hogy az EU Általános Preferenciarendszere (GSP), amely az Unió legfőbb, az alapvető munkaügyi előírások előmozdítására szolgáló kereskedelempolitikai eszköze, jelenleg felülvizsgálat alatt áll, és hogy a rendszer keretében a kedvezményezett országoknak biztosított kereskedelmi preferenciákat meghatározott körülmények között vissza lehet vonni, nevezetesen az egyes alapvető ILO-egyezményekben (például a 138. és 182. számú egyezményben) lefektetett elvek súlyos és rendszeres megsértése esetén;

8.  emlékeztet arra, hogy a Parlament 2011. december 15-én úgy határozott, hogy az üzbegisztáni gyapotmezőkön alkalmazott gyermekkényszermunkával kapcsolatos aggályok miatt nem adja meg belelegyezését az Unió és Üzbegisztán közötti partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt textiljegyzőkönyvhöz, és azt javasolta, hogy az Unió vizsgálja meg az Üzbegisztánnak nyújtott GSP-kedvezmények átmeneti visszavonásának lehetőségét, amennyiben az ILO felügyeleti szervei úgy találják, hogy Üzbegisztán valóban súlyosan és rendszeresen megszegi kötelezettségeit(3);

9.  üdvözli a gyermekmunka felszámolására, a kakaóültetvényeken dolgozó gyermekek és felnőttek életkörülményeinek javítására, valamint a felelősségteljes kakaótermesztés biztosítására irányuló, a kormányokat, az ágazatot, a termelőket és a civil társadalmat is magában foglaló, több érintett együttműködésével megvalósuló kezdeményezéseket, például az OECD, a „Száhel és Nyugat-Afrika Klub” titkársága, valamint a Nemzetközi Kakaóügyi Kezdeményezés által nemrégiben indított regionális kezdeményezést, melynek célja a gyermekmunka nyugat-afrikai kakaóültetvényeken alkalmazott legrosszabb formái elleni küzdelemmel kapcsolatos bevált gyakorlatok előmozdítása; rámutat arra, hogy a valódi előrelépés biztosításához e kezdeményezéseket megfelelő módon nyomon kell követni; arra bátorítja a kormányokat, hogy fokozzák a kakaóágazatban működő „fair trade” hálózatoknak és a vidéki szövetkezeteknek nyújtott támogatást, valamint tegyék számukra lehetővé, hogy termékeiket közvetlenül a nemzeti és nemzetközi piacokra juttassák, és így kikerüljék a közvetítőket, továbbá méltányos árakat kapjanak; felszólítja a Bizottságot, hogy támogassa az erre irányuló intézkedéseket;

10.  támogatja a kakaótermesztésre, valamint a kakaóbab és az abból származó termékek feldolgozására irányuló jegyzőkönyv (az úgynevezett „Harkin–Engel jegyzőkönyv”) célkitűzéseit, melyek megfelelnek a gyermekmunka legrosszabb formáinak betiltásáról és a felszámolására irányuló azonnali lépésekről szóló 182. számú ILO-egyezménynek, és felszólít annak teljes körű végrehajtására;

11.  emlékeztet arra, hogy a CEN (az Európai Szabványügyi Bizottság) a közelmúltban úgy határozott, hogy új projektbizottságot hoz létre, hogy két részből álló európai szabványt dolgozzon ki a nyomon követhető és fenntartható kakaótermelés vonatkozásában; felhívja a Bizottságot, hogy vizsgálja meg a gyermekkényszermunka alkalmazásával előállított termékek hatékony nyomon követését elősegítő mechanizmus lehetőségét, és erről adott esetben nyújtson be jogalkotási javaslatot; felszólítja a nemzetközi kakaómegállapodás részes feleit, hogy a kakaóellátási lánc nyomon követhetőségének lehetővé tétele érdekében támogassák az ellátási lánc fejlesztését és a gazdálkodók jobb szervezését;

12.  felszólítja a kakaóról szóló nemzetközi megállapodás részes feleit, hogy vizsgálják meg annak lehetőségét, hogy a kakaóellátási lánc nyomon követhetőségét akkreditált harmadik fél vizsgálja;

13.  felszólítja a Bizottságot, az ILO-IPEC-et (a gyermekmunka felszámolására irányuló nemzetközi program) és a többi partnert, hogy folytassák a gazdálkodó közösségekben felmerülő összetett gazdasági, társadalmi és kulturális kérdések alaposabb megértése érdekében tett erőfeszítéseiket;

14.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, az UNICEF-nek, az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlés társelnökeinek, az Afrikai Uniónak és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezetnek.

(1) Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0434.
(2) Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0446.
(3) Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0586.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat