Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2011/2888(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B7-0129/2012

Predložena besedila :

B7-0129/2012

Razprave :

PV 14/03/2012 - 7
CRE 14/03/2012 - 7

Glasovanja :

PV 14/03/2012 - 9.12
CRE 14/03/2012 - 9.12
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2012)0085

Sprejeta besedila
PDF 309kWORD 97k
Sreda, 14. marec 2012 - Strasbourg
Poročilo o širitvi za Bosno in Hercegovino
P7_TA(2012)0085B7-0129/2012

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 14. marca 2012 o poročilu o napredku Bosne in Hercegovine za leto 2011 (2011/2888(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Bosno in Hercegovino na drugi strani, ki je bil podpisan dne 16. junija 2008 in ki so ga ratificirale vse države članice EU ter Bosna in Hercegovina,

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta 2008/211/ES z dne 18. februarja 2008 o načelih, prednostnih nalogah in pogojih evropskega partnerstva z Bosno in Hercegovino in o razveljavitvi Sklepa 2006/55/ES(1),

–  upoštevanju Sklepa Sveta 2011/426/SZVP z dne 18. julija 2011 o imenovanju posebnega predstavnika Evropske unije za Bosno in Hercegovino(2),

–  ob upoštevanju sklepov Sveta o Bosni in Hercegovini z 21. marca 2011, 10. oktobra 2011 in 5. decembra 2011,

–  ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o strategiji širitve in glavnih izzivih v letih 2011–2012 (COM(2011)0666) in poročila o napredku Bosne in Hercegovine za leto 2011, ki je bilo sprejeto dne 12. oktobra 2011 (SEC(2011)1206),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 17. junija 2010 o razmerah v Bosni in Hercegovini(3),

–  ob upoštevanju skupne izjave s 13. medparlamentarnega srečanja Evropskega parlamenta in parlamentarne skupščine Bosne in Hercegovine 19. in 20. decembra 2011 v Bruslju,

–  ob upoštevanju člena 110(2) Poslovnika,

A.  ker je Evropska unija še naprej odločno zavezana suvereni in enotni Bosni in Hercegovini; ker je eden od temeljnih političnih ciljev Evropske unije pospešiti napredek države v smeri članstva v Evropski uniji in s tem pripomoči h kakovostnejšemu življenju v dobro vseh državljanov; ker so za tak napredek potrebne delujoče institucije na vseh ravneh in zavezanost političnih voditeljev države;

B.  ker prihodnost Bosne in Hercegovine leži v Evropski uniji in ker je obet članstva v EU eden najbolj združevalnih dejavnikov med prebivalci te države;

C.  ker je za uspeh postopka pristopa k Evropski uniji v prvi vrsti odgovorna ta možna država kandidatka, priprave pa bi morali izvajati predvsem tisti, ki so jih izvolili državljani in so njim odgovorni, in to v skladu s skupno vizijo reševanja perečih političnih, gospodarskih in socialnih težav; ker ima Bosna in Hercegovina možnosti za članstvo v EU zgolj kot enotna država, ogrožanje državnih institucij pa bi vse državljane prikrajšalo za možnost pridobitve koristi, ki jih prinaša vključevanje v Evropsko unijo;

D.  ker so se politični voditelji po petnajstmesečnem zastoju uspeli načeloma dogovoriti o novi vladi države, ki je bila tudi že imenovana;

E.  ker je politični in institucionalni zastoj preprečil, da bi država nadaljevala z zelo potrebnimi reformami, ki naj bi jo približale Evropski uniji, zlasti na ključnih področjih krepitve države, upravljanja, izvajanja načela pravne države in približevanja evropskim standardom; ker je dejstvo, da država ni imela vlade, vplivalo tudi na zmožnost sprejetja usklajenih gospodarskih in fiskalnih politik;

F.  ker je ustavna reforma še vedno temeljna reforma, ki bo omogočila preoblikovanje Bosne in Hercegovine v učinkovito in v celoti delujočo državo;

G.  ker država, kjer upravljanje poteka na različnih ravneh, potrebuje odločno usklajevanje med različnimi akterji, potrebno pa je tudi iskreno sodelovanje za izboljšanje sposobnosti enotnega nastopanja; ker kljub vsemu noben mehanizem usklajevanja ne more nadomestiti nujno potrebne politične volje; ker lahko usklajevanje prinese oprijemljive rezultate v korist vseh državljanov, kot je pokazala liberalizacija vizumskega režima, v številnih primerih pa potrebnega usklajevanja ni;

H.  ker so politični cilji posebnega predstavnika in vodje delegacije EU, čigar vloga je okrepljena, da nudi nasvete Evropske unije, olajša politični proces ter zagotavlja doslednost in usklajenost ukrepov Unije;

I.  ker kompleksna struktura pravosodnega sistema brez vrhovnega sodišča na državni ravni, neusklajenost štirih notranjih jurisdikcij, politično vmešavanje v pravosodni sistem in izpodbijanje pristojnosti pravosodnih agencij na državni ravni motijo delovanje pravosodja in ovirajo prizadevanja za reformo;

J.  ker je bila policijska misija EU, ki je bila vzpostavljena leta 2003, podaljšana do 30. junija 2012, z namenom prenosa prihodnjih dejavnosti na financiranje s strani instrumentov Skupnosti in uvedbe strateške svetovalne funkcije na področju pregona in kazenskega prava v uradu posebnega predstavnika EU,

K.  ker Bosna in Hercegovina zagotavlja pomoč pri potekajočih sodnih postopkih in pritožbah v primerih vojnih zločinov ter sodeluje v zadevah, ki so bile preusmerjene z Mednarodnega sodišča za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije;

L.  ker korupcija še naprej resno otežuje družbeno-gospodarski in politični razvoj države;

M.  ker je trgovina z ljudmi resen zločin in huda kršitev človekovih pravic; ker je Bosna in Hercegovina država porekla, prehodna država in cilj trgovine z ljudmi, zlasti z ženskami in dekleti;

N.  ker pomanjkanje zaposlitvenih možnosti, zlasti za mlade, zavira napredek države in prispeva k nezadovoljstvu v družbi;

O.  ker je sodelovanje z drugimi državami v regiji pogoj za trajen mir in spravo v Bosni in Hercegovini ter na Zahodnem Balkanu;

Splošne ugotovitve

1.  pozdravlja oblikovanje nove vlade po sporazumu med voditelji političnih strank o vrsti pomembnih vprašanj; poziva k celovitemu izvajanju tega sporazuma z reševanjem odprtih vprašanj, vključno s sprejetjem državnega proračuna za leto 2012 in imenovanjem direktorjev državnih agencij; poziva politično elito, naj nadaljuje s pozitivnim razvojem, ki lahko da nov zagon procesu vključevanja v EU, in se ponovno vključi v konstruktiven dialog tudi pri drugih pomembnih reformah;

2.  je zaskrbljen zaradi omejenega napredka, ki ga je Bosna in Hercegovina dosegla kot možna država kandidatka za članstvo Evropske unije na poti k stabilizaciji in družbeno-gospodarskemu razvoju; vendar meni, da je možno napredovati v smeri vključevanja v Evropsko unijo v korist državljanov Bosne in Hercegovine, če bodo med vodilnimi načeli prihodnjih ukrepov odločnost, politična odgovornost, kultura sklepanja kompromisov in skupna vizija prihodnosti države; spodbuja oblasti v Bosni in Hercegovini, naj sprejmejo nadaljnje konkretne korake, ki bi državo ponovno odločno usmerili k približevanju EU;

3.  spominja vse politične akterje v Bosni in Hercegovini, da morajo reforme na poti vključevanja v EU koristiti prebivalcem Bosne in Hercegovine ter da so odgovorni državljanom za doseganje kompromisov, za učinkovito usklajevanje in za dogovor o reformah ter njihovo izvajanje; opozarja, da so delujoča država, vlada in uprava tudi pogoj za odobritev prošnje za članstvo v Evropski uniji; poziva vse politične akterje, naj opravijo potrebne ustavne spremembe in nadaljujejo z drugimi ključnimi reformami, osredotočijo pa se naj tudi na ustvarjanje pogojev za uveljavitev stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma; poudarja, da sta pogoja za uspeh katere koli finančne pomoči Evropske unije lokalna zavezanost in politična volja; poziva državne oblasti, naj vzpostavijo potrebno strukturo za decentralizirano upravljanje instrumenta za predpristopno pomoč (IPA); poudarja, da je treba okrepiti usklajevalne mehanizme za načrtovanje prihodnje finančne pomoči EU, in sicer v okviru instrumenta IPA;

4.  je trdno prepričan, da entiteti ne bosta oslabljeni zaradi krepitve centralne države, pač pa to pomeni ustvarjanje pogojev za učinkovito osrednjo upravo, ki bo sposobna pripraviti celotno državo za pristop k Evropski uniji, v tesnem sodelovanju med različnimi ravnmi upravljanja; zato poudarja, da je treba okrepiti upravne zmogljivosti na vseh ravneh upravljanja, kjer se obravnavajo z EU povezane zadeve, ter usklajevanje med pristojnimi organi za načrtovanje finančne pomoči EU in na vseh področjih, ki so pomembna za prenos zakonodaje Evropske unije;

5.  obsoja rabo hujskajočega govora in dejanj, ki slabijo proces medetnične sprave in delovanje državnih struktur;

Okrepljena navzočnost Evropske unije

6.  pozdravlja skupno strategijo Evropske unije do Bosne in Hercegovine, ki vključuje krepitev njene navzočnosti prek okrepljene vloge predstavnika EU, ki bo imel dvojni mandat posebnega predstavnika EU in vodje delegacije; pozdravlja podporo, ki jo posebni predstavnik EU/vodja delegacije nudi Bosni in Hercegovini pri vprašanjih, povezanih z Evropsko unijo, in pri lajšanju lokalnih prizadevanj v procesu vključevanja v Evropsko unijo; popolnoma podpira posebnega predstavnika/vodjo delegacije pri njegovih prizadevanjih, da bi organom Bosne in Hercegovine pomagal vnesti program vključevanja v EU v jedro političnega procesa z zagotavljanjem doslednosti, usklajenosti in sovisnosti dejavnosti EU; spodbuja vse politične akterje, naj s tem v zvezi delujejo v tesnem partnerstvu s posebnim predstavnikom EU; opozarja, da je treba povečati prisotnost EU z jasnimi in celovitimi strategijami za reševanje različnih težav in hkrati s trdno in usklajeno podporo posebnega predstavnika EU/vodje delegacije s strani vseh držav članic EU; s tem v zvezi ugotavlja, da mora EU nameniti zadostna sredstva, vključno z osebjem, ki bodo omogočila prisotnost v celotni državi, tako da bo lahko posebni predstavnik EU/vodja delegacije izpolnil potrebne cilje;

7.  poziva mednarodno skupnost, naj preuči, ali je treba ukiniti urad visokega predstavnika za Bosno in Hercegovino, ter najde rešitve za izvajanje Agende 5+2 Sveta za uresničevanje miru, ki bi služilo kot podlaga za to ukinitev, saj bi zagotovilo večjo lokalno zavezanost in odgovornost za lastne zadeve Bosne in Hercegovine, ob upoštevanju, da ti koraki ne bi smeli negativno vplivati na stabilnost države, na hitrost sprejemanja potrebnih reform in na njihove končne rezultate; opozarja, da morajo oblasti Bosne in Hercegovine s tem v zvezi rešiti odprta vprašanja o državni in obrambni lastnini;

8.  z zadovoljstvom se seznani z znatnim prispevkom policijske misije EU in vojaške operacije EU v Bosni in Hercegovini k stabilnosti in varnosti v državi ter meni, da sta pomembni prvini okrepljene skupne strategije Evropske unije za Bosno in Hercegovino; poudarja dosežke policijske misije EU kot prispevek k boju organov pregona in pravosodja Bosne in Hercegovine proti organiziranemu kriminalu in korupciji; je seznanjen s sporazumom o zaključku policijske misije EU do konca junija 2012; opozarja, da je potreben urejen prehod dela policijske misije EU na projekte pomoči, ki jih financira IPA, ter na strateško svetovalno funkcijo na področju pregona in kazenskega prava v uradu posebnega predstavnika EU; pozdravlja izvršno vojaško vlogo vojaške operacije Evropske unije v Bosni in Hercegovini pri prizadevanjih za ohranjevanje varnosti v državi pod obnovljenim mandatom OZN; poudarja, da je treba še naprej nadgrajevati veščine in profesionalizem varnostnih sil Bosne in Hercegovine, da bi okrepili lokalno zavezanost in zmogljivosti;

Politična merila

9.  ponovno poudarja svoje stališče, da bi morala država imeti zadostna zakonodajna, proračunska, izvršna in sodna pooblastila, da bi lahko izpolnila merila za pristop k Evropski uniji;

10.  pozdravlja pobudo foruma za parlamentarno usklajevanje, ki obravnava zakonodajne zadeve, povezane z vključevanjem v Evropsko unijo na različnih ravneh upravljanja, ki naj bi pripomogla k temu, da bi evropska agenda postala nacionalna agenda; čeprav še ni bilo mogoče doseči sporazuma o dejanskih ustavnih spremembah, meni, da je delo začasnega skupnega odbora pomemben korak naprej, saj so politiki Bosne in Hercegovine prvič vzpostavili institucionaliziran način razprave o ustavnih spremembah brez prisotnosti mednarodne skupnosti, s sodelovanjem civilne družbe ter na odprt in javnosti pregleden način;

11.  je zaskrbljen, ker je socialni dialog še vedno šibak, posvetovanje s socialnimi partnerji pa neredno; poziva vlade Bosne in Hercegovine na ravni entitet in države, naj povečajo upravne zmogljivosti za sodelovanje z NVO in omogočijo nadaljnjo podporo razvoju civilne družbe z večjo zavzetostjo pri vzpostavljanju socialnega dialoga z ustreznimi partnerji; poudarja, da je treba razjasniti pravila za priznanje in registracijo socialnih partnerjev in sprejeti državni zakon o reprezentativnosti socialnih partnerjev;

12.  ugotavlja, da je ustavna reforma še vedno temeljna reforma za preoblikovanje Bosne in Hercegovine v učinkovito in v celoti delujočo državo; poziva parlamentarni odbor, naj s tem v zvezi pripravi konkretne predloge;

13.  ponovno poziva k sklenitvi sporazuma in celovitem izpolnjevanju sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi Sejdić-Finci ter člena 2 stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma, ki zahteva spoštovanje demokratičnih načel in človekovih pravic; opozarja, da obstaja poleg zadeve Sejdić-Finci tudi splošna potreba po spremembi ustave, ki bo omogočila bolj pluralistično, demokratično in učinkovito upravljanje in državno strukturo;

14.  poziva vse pristojne oblasti, naj olajšajo revizijo ustrezne zakonodaje in zagotovijo vzpostavitev neodvisnega, nepristranskega in učinkovitega pravosodnega sistema, v skladu s standardi Evropske unije in mednarodnimi standardi, da se okrepi pravna država v dobro vseh državljanov; pozdravlja napredek, ki je bil dosežen preko strukturiranega dialoga o pravosodju, pri ustvarjanju ravnotežja med pravosodnimi pristojnostmi na ravni države in entitet; vendar poziva vlado, naj učinkovito izvaja strategijo za reformo pravosodnega sektorja in prepreči poskuse, da bi oslabili državne pravosodne institucije, kot je Visoki sodni in tožilski svet;

15.  ponovno poziva k morebitni ustanovitvi vrhovnega sodišča ter k doslednemu obravnavanju drugih strateških in strukturnih vprašanj, povezanih z usklajevanjem štirih različnih pravnih sistemov v Bosni in Hercegovini, v razpravi v okviru strukturiranega dialoga o pravosodju; meni, da je treba o teh strateških vprašanjih razpravljati s polno odgovornostjo v kontekstu procesa ustavne reforme, kot je zapisano tudi v strategiji za reformo sektorja pravosodja;

16.  pozdravlja napredek pri pripravah na odpravo mednarodnega nadzora okrožja Brčko;

17.  pozdravlja sprejetje zakona o popisu prebivalstva v obeh domovih parlamentarne skupščine Bosne in Hercegovine po političnem sporazumu med strankarskimi voditelji; poziva oblasti Bosne in Hercegovine, naj nujno izpeljejo potrebne tehnične priprave, saj to ni samo jasen pogoj za možen pristop k Evropski uniji, temveč je tudi bistveno za družbeno-gospodarski razvoj države;

18.  s tem v zvezi ponovno opozarja, da je treba začeti izvajati Prilogo VII k daytonskemu mirovnemu sporazumu, da bi zagotovili trajno vračanje ter pravične, celovite in trajne rešitve za notranje razseljene osebe, begunce in druge osebe, ki jih je prizadel konflikt;

19.  poziva oblasti Bosne in Hercegovine, naj učinkovito preiščejo in kaznujejo primere korupcije ter povečajo število obsojenih storilcev; pozdravlja težnje po uvedbi akcijskega načrta za boj proti korupciji v državni upravi; poudarja potrebo po večji javni ozaveščenosti o protikorupcijski zakonodaji in praksi ter potrebo po uvedbi sistema, ki bo državljanom omogočil prijavo primerov korupcije; poziva vlado, naj, po potrebi tudi s pomočjo EU, za policijo, tožilce, sodnike in druge ustrezne organe razvije in uvede posebna usposabljanja, ki bodo povečala njihovo ozaveščenost in znanje o protikorupcijski zakonodaji in praksi;

20.  pozdravlja imenovanje direktorjev agencije za preprečevanje korupcije in usklajevanje boja proti korupciji in hkrati poudarja, da je njuno potrebno zagotoviti potrebne finančne in človeške vire, da bo lahko agencija začela polno delovati; podpira vsa prizadevanja za čimprejšnji podpis operativnega sporazuma z Europolom;

21.  je zaskrbljen zaradi neznatnega napredka na področju pranja denarja; poziva parlament, naj sprejme ustrezne zakonodajne spremembe, ki bodo med drugim izboljšale poročanje o sumljivih bančnih transakcijah, povečale stopnjo zasega sredstev, pridobljenih s kriminalnimi dejavnostmi, ter povečale učinkovitost ustreznih oblasti; poziva h krepitvi oddelka za finančni nadzor s povečanjem njegovih preiskovalnih zmogljivosti; poudarja, kako pomembna je vzpostavitev struktur za upravljanje z zaseženimi sredstvi in za njihovo vzdrževanje;

22.  ugotavlja, da se zaradi liberalizacije vizumskega režima na schengenskem območju in v Bolgariji ter Romuniji ni povečalo število prošenj državljanov Bosne in Hercegovine za azil; izraža pohvalo oblastem, ki so na dvostranski in večstranski ravni vzpostavile mehanizme za primere, kjer se je v posameznih državah članicah pojavilo začasno povečanje prošenj za azil;

23.  poziva oblasti Bosne in Hercegovine, naj dejavno ščitijo in spodbujajo spoštovanje pravic vseh skupin in posameznikov, ki jih je treba zaščititi pred neposredno ali posredno diskriminacijo in nasiljem; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je izvajanje zakona proti diskriminaciji še vedno slabo ter da so pravne določbe nezadostne; poziva vlado in parlament Bosne in Hercegovine, naj pravni in institucionalni okvir države uskladita s standardi EU ter mednarodnimi standardi o pravicah lezbijk, gejev, biseksualcev in transseksualcev; poziva oblasti Bosne in Hercegovine, naj okrepijo civilno družbo in jo dejavno vključijo v načrtovanje in izvajanje ukrepov na področju človekovih pravic;

24.  je seznanjen z napredkom pri izvajanju romske strategije in akcijskih načrtov glede izboljšanja bivalnih razmer in zaposlenosti; poziva k nadaljnjih prizadevanjem na teh področjih, saj so Romi še vedno izpostavljeni diskriminaciji in živijo v težkih razmerah;

25.  poudarja, da se je treba v sodelovanju z mednarodno skupnostjo učinkovito boriti proti trgovini z ljudmi, preganjati storilce, nuditi zaščito in odškodnino žrtvam ter povečati ozaveščenost, da ne bi oblasti in družba še dodatno kaznovale žrtev; poziva k večjem sodelovanju in partnerstvu med pristojnimi oblastmi z različnih političnih področij in NVO iz države in regije; poziva, da je treba s pripravo posebnega usposabljanja povečati ozaveščenost o trgovini z ljudmi med policijskimi silami Bosne in Hercegovine; spodbuja Evropsko unijo, naj zagotavlja stalno podporo v boju proti trgovini z ljudmi, ter poziva k tesnemu sodelovanju pri tem vprašanju med generalnima direktoratoma za širitev in za notranje zadeve ter koordinatorjem EU za boj proti trgovini z ljudmi;

26.  priznava, da so pravne določbe, ki zagotavljajo pravice žensk in enakost med spoloma sicer v veljavi, vendar je zaskrbljen, ker je bilo na tem področju doseženega le malo napredka; poziva vlado Bosne in Hercegovine, naj si prizadeva za večjo vključenost žensk v političnem prostoru in na trgu dela; poleg tega spodbuja vlado, naj bolj podpira dejavnosti in pobude za boj proti diskriminatornim običajem, tradicijam in stereotipom, ki ogrožajo temeljne pravice žensk;

27.  poziva oblasti Bosne in Hercegovine, naj se v tesnem sodelovanju z mednarodno skupnostjo borijo proti ekstremizmu, verskemu sovraštvu in nasilju; poziva k ozaveščenosti, preiskavah in odstranitvi ekstremističnih groženj vseh vrst v celotni regiji Zahodnega Balkana;

28.  poziva organe Bosne in Hercegovine, naj okrepijo neodvisne in raznolike medije, v katere se ne bo vmešavala politika, ter jim omogočijo, da svobodno poročajo iz vseh delov države; obžaluje neprestani politični pritisk na medije v državi ter grožnje novinarjem; prav tako jih spodbuja, naj obravnavajo vprašanje velike politične in etnične razdrobitve ter polarizacije medijev;

Obravnavanje vojnih zločinov

29.  izraža pohvalo oblastem Bosne in Hercegovine na državni ravni in ravni entitet za hiter in ustrezen odziv na zahteve Mednarodnega sodišča za zločine v nekdanji Jugoslaviji;

30.  spodbuja vse pristojne organe, naj okrepijo zmogljivosti tožilskih uradov in sodišč po vsej državi za obravnavo vojnih zločinov, zmanjša zaostanke pri obravnavi zadev v zvezi z vojnimi zločini, obravnava vprašanje uporabe različnih kazenskih zakonikov, ki povzroča neenake obsodbe, ter pospeši napredek pri programu za zaščito prič in izvajanju nacionalne strategije za obravnavo vojnih zločinov; poudarja, da je treba z uporabo objektivnih in preglednih meril zagotoviti postopek, s katerim državno pravosodje posreduje zadeve v zvezi z vojnimi zločini drugim pristojnim instancam; obsoja politično motivirane napade na sodbe sodišča Bosne in Hercegovine v zadevah v zvezi z vojnimi zločini; poziva organe Bosne in Hercegovine, naj pospešijo kazenski pregon v primerih zločinov spolnega nasilja, storjenih med vojno, ter ustrezno zagotovijo pravico in odškodnino za žrtve;

31.  pozdravlja pripravo strategije, namenjene žrtvam vojnih zločinov spolnega nasilja, da bi žrtvam neposredno zagotovili ustrezno odškodnino, finančno, socialno in psihološko podporo ter tudi najboljše dosegljive podporne storitve za duševno in telesno zdravje; poziva oblasti Bosne in Hercegovine, naj razvijejo programe za zaščito prič in za to dodelijo zadostna sredstva; glede tega poudarja, da je treba izboljšati usklajevanje med različnimi pravosodnimi organi in pospešiti postopke pregona v primerih spolnih vojnih zločinov, storjenih med vojno; poziva Komisijo in druge mednarodne donatorje, naj ta prizadevanja oblasti Bosne in Hercegovine podprejo s finančnimi sredstvi in strokovnim znanjem, namenjenimi žrtvam vojnih zločinov spolnega nasilja; ugotavlja, da je ministrstvo BIH za človekove pravice in begunce, ki ga podpira Sklad ZN za demografsko dejavnost, dobil nalogo, da razvije omenjeno strategijo z oblikovanjem strokovne delovne skupine; ugotavlja, da je bila Republika Srbska pozvana, naj imenuje predstavnike iz svojih pristojnih ministrstev, ki bi sodelovali v tej skupini, ampak do zdaj tega še ni storila; poziva oblasti Republike Srbske, naj dejavno sodelujejo pri teh bistvenih prizadevanjih za sprejetje in izvajanje strategije;

32.  je zaskrbljen, ker Bosna in Hercegovina še vedno nima objekta za pridržanje na državni ravni, kamor bi lahko namestili zapornike, obsojene zaradi hudih kaznivih dejanj, tudi vojnih zločinov; pozdravlja prijetje Radovana Stankovića, ki je pobegnil iz zapora v Foči, potem ko ga je državno sodišče Bosne in Hercegovine spoznalo za krivega in obsodilo na 20-letno zaporno kazen zaradi zločinov proti človečnosti, tudi posilstva, zasužnjevanja in mučenja;

33.  poziva organe Bosne in Hercegovine, naj spodbujajo in izpeljejo vrnitev beguncev in oseb, razseljenih znotraj države, da bo omogočeno njihovo trajno vključevanje v družbo, ter da sprejmejo ustrezno strategijo; odločno spodbuja lokalne organe, naj zagotovijo infrastrukturo za uspešno vrnitev; spodbuja organe Bosne in Hercegovine, naj z reševanjem ključnih izzivov, kot so zagotavljanje zdravstvene oskrbe, zaposlovanja in socialnih storitev, nadaljujejo s prizadevanji za izvajanje sarajevske deklaracije za begunce;

34.  v tem pogledu opozarja na pomen celovitega izvajanja strategije za boj proti minam; poudarja, da mora, kot poudarja Komisija, bodoči zakon o ukrepih proti minam ustrezno obravnavati odgovornost za zbiranje sredstev, upravne zmogljivosti ter usklajevanje ukrepov za razminiranje;

35.  je seznanjen s sodbo ustavnega sodišča Bosne in Hercegovine, da zakon o državljanstvu krši ustavo; ponavlja poziv ustavnega sodišča parlamentarni skupščini, naj v šestih mesecih spremeni zakon; poziva k nujnemu izvajanju sodbe ustavnega sodišča;

Izobraževanje

36.  ugotavlja, da je bilo doseženo nekaj napredka pri izboljševanju splošnega izobraževalnega okvira, vendar poziva novo vlado, naj med drugim izboljša usklajevanje med 13 ministrstvi za izobraževanje in oddelkom za izobraževanje okrožja Brčko, zmanjša razdrobljenost izobraževalnega sistema in naredi šole bolj vključujoče;

37.  glede na pomembno vlogo, ki jo ima izobraževanje pri ustvarjanju strpne večetnične družbe, spodbuja vse vlade v Bosni in Hercegovini, naj z razvojem skupnih izobraževalnih programov in integriranih razredov po vsej državi spodbujajo vključujoč, nediskriminatoren izobraževalni sistem in odpravijo ločevanje različnih etničnih skupin (dve šoli pod eno streho); poziva Komisijo, naj preuči, ali bi lahko usmerjena podpora EU pripomogla k odpravi ločenega izobraževalnega sistema;

38.  poziva novo vlado ter pristojne organe na ravni entitet, kantonov in okrožja Brčko, naj pospešijo pripravo akcijskega načrta o izobraževalnih potrebah Romov in zagotovijo zadostna finančna sredstva za njegovo izvajanje; poziva organe Bosne in Hercegovine, naj najdejo načine za registracijo rojstva vseh romskih otrok, da se bodo lahko vpisali v šolo;

39.  poudarja, da je treba izboljšati splošno kakovost izobraževanja za izpolnjevanje potreb trga dela; poziva organe Bosne in Hercegovine, naj odpravijo pomanjkljivosti poklicnega izobraževanja, da bi privabili neposredne tuje naložbe, ter da zagotovijo, tudi zaradi gospodarske nujnosti, začetek akreditacije izobraževalnih ustanov in polno delovanje agencij, ki se ukvarjajo s priznavanjem diplom in spričeval;

40.  poziva novo vlado, naj začne s potrebnimi ukrepi, da bodo lahko ustrezne zainteresirane strani iz Bosne in Hercegovine končno sodelovale v programih Evropske unije za mobilnost na področju izobraževanja, kar jim je na voljo od leta 2007;

41.  poziva oblasti, naj osvetlijo pravni okvir za kulturne institucije, kot so narodni muzej, narodna knjižnica in zgodovinski muzej, ter poskrbijo za njihovo ohranitev;

Gospodarska in družbena vprašanja

42.  je seznanjen s poslabšanjem življenjskega standarda zaradi naraščajoče brezposelnosti, zlasti med mladimi od 18 do 24 leta starosti; je trdno prepričan, da sta gospodarska blaginja in možnosti zaposlovanja, zlasti za mlade, ključni za nadaljnji razvoj države; poziva novo vlado, naj pospeši gospodarsko rast, ki jo ovirajo okorna struktura upravljanja, prevelika in predraga vladna birokracija ter dolgotrajne težave, ki jih povzročata organizirani kriminal in korupcija;

43.  spodbuja državne in poslovne voditelje, naj nadaljujejo vsa prizadevanja za povrnitev zaupanja vlagateljev in oblikovanje podjetjem prijaznega okolja, saj je Bosni in Hercegovini v razvrstitvi glede na naložbeno ozračje pripadlo zadnje mesto v regiji;

44.  pozdravlja izvajanje zakona o malih podjetjih ter prizadevanja sveta ministrov in entitet, da zagotovijo ukrepe finančne podpore za mala in srednja podjetja; ravno tako poudarja, da je treba nemudoma vzpostaviti državni register za pripravo poslovne statistike ter enoten registracijski sistem malih in srednjih podjetij za celotno državo, kar bo spodbudilo širjenje malih podjetij;

45.  poziva novo vlado in vladi entitet, naj usklajeno obravnavajo posledice gospodarske krize, ohranijo trdno fiskalno politiko ter sprejmejo državni proračun za leto 2012 in splošni okvir za fiskalno politiko za obdobje med leti 2012–2014; meni, da je treba pospešiti gospodarsko prestrukturiranje, zlasti v Federaciji Bosne in Hercegovine; poziva vlado, naj zagotovi ustrezen proračun za prihodnje občinske volitve v letu 2012;

46.  poziva novo vlado, naj svoja prizadevanja osredotoči na reforme, potrebne za pristop Bosne in Hercegovine k Svetovni trgovinski organizaciji, s čimer bi spodbudili še pozitivnejše poslovno okolje in tuje naložbe;

47.  ponovno poziva vse sodelujoče akterje, naj si prizadevajo za dokončanje enotnega gospodarskega območja, ki bo zajemalo vso državo, s krepitvijo usklajevanja gospodarske politike med vladama entitet, z odstranjevanjem preprek za uvedbo ustreznega zakonodajnega okvira in z ustvarjanjem konkurenčnosti po vsej državi;

48.  pozdravlja sprejetje zakona o državni pomoči v obeh domovih parlamentarne skupščine Bosne in Hercegovine; opozarja, da je ta zakon ena od zahtev, da lahko začne veljati stabilizacijsko-pridružitveni sporazum; poziva oblasti, naj sprejmejo izvedbene predpise k temu zakonu v skladu s pravnim redom Unije;

49.  poziva novo vlado, naj razvije učinkovit in vzdržen sistem socialne zaščite ter da bolj ciljno opredeli socialne prejemke; poziva oblasti Bosne in Hercegovine, naj se odločneje zavzamejo za politike zaposlovanja, socialne kohezije in enakopravnosti spolov; meni, da je nujno treba izboljšati usklajevanje med izobraževalnim sektorjem in sektorjem trga dela, da bi bolje zadovoljili potrebe trga dela;

50.  poziva vlade države in entitet, naj odstranijo prepreke, ki prispevajo k nizki mobilnosti delovne sile v državi s tem, da uskladijo določbe različnih delovnih zakonodaj ter pokojninske sisteme in sisteme socialne varnosti med entitetama, pa tudi med kantoni, s tem pa spodbudijo večjo mobilnost in prenosljivost prispevkov po vsej državi;

51.  poudarja, da je Bosna in Hercegovina ratificirala najpomembnejše konvencije Mednarodne organizacije dela o pravicah delavcev in revidirano Evropsko socialno listino; opozarja, da so pravice delavcev in sindikatov še vedno omejene, ter poziva vlado Bosne in Hercegovine, naj te pravice dodatno okrepi in si prizadeva za uskladitev pravnega okvira na tem področju po vsej državi;

52.  poziva Komisijo, naj predlaga podroben časovni načrt, s katerim bi okrepili mobilnost in dostop študentov, vajencev in delavcev do trga dela in izobraževalnih storitev v evropskem gospodarskem prostoru, tudi do programov za krožno migracijo zaradi dela;

Območno sodelovanje

53.  izraža pohvalo Bosni in Hercegovini za njeno proaktivno vlogo pri izvajanju sarajevske deklaracije ter pri sprejetju skupne izjave zunanjih ministrov Bosne in Hercegovine, Srbije, Hrvaške in Črne gore, katere cilj je končati preseljevanje in zagotoviti trajne rešitve za ranljive skupine beguncev in notranje razseljenih oseb;

54.  pozdravlja prizadevanja za rešitev odprtih vprašanj med Bosno in Hercegovino, Srbijo in Hrvaško ter ga veseli, da so se ta v zadnjih nekaj mesecih okrepila; spodbuja vse strani, tudi oblasti Bosne in Hercegovine, naj namenijo posebno pozornost dvostranskemu in regionalnemu sodelovanju na področju pravosodja in varnosti;

55.  ugotavlja, da sta Bosna in Hercegovina in Srbija vzpostavili dobre sosedske odnose, vendar Bosno in Hercegovino vseeno poziva, naj ne odlaša s podpisom protokola o izmenjavi dokazov v zadevah v zvezi z vojnimi zločini ter vzpostavi tesnejše sodelovanje na tem občutljivem področju; vseeno pozdravlja dvostranski sporazum med Bosno in Hercegovino in Srbijo o sodelovanju pri izmenjavi podatkov v boju proti organiziranemu kriminalu, tihotapljenju in trgovanju z drogami in človeškimi organi, nezakonitemu priseljevanju in terorizmu;

56.  poziva vlado Bosne in Hercegovine, naj stori vse v njeni moči za rešitev mejnih sporov z njenimi sosedami prek dvostranskih sporazumov ali z drugimi sredstvi; poudarja, da morata dvostranska vprašanja rešiti vpleteni strani z odločenostjo, v dobrem sosedskem duhu in ob upoštevanju splošnih interesov EU;

57.  meni, da bo imel pristop Hrvaške k Evropski uniji dvostranske posledice in oblasti Bosne in Hercegovine poziva, naj storijo vse za usklajevanje ustrezne zakonodaje Bosne in Hercegovine na vseh ustreznih vladnih ravneh z zakonodajo Evropske unije na veterinarskem in fitosanitarnem področju ter na področju varnosti hrane in izboljša ali izgradi potrebno infrastrukturo na številnih mejnih prehodih s Hrvaško, da se omogoči boljši mejni nadzor, kakor ga zahteva Evropska unija;

58.  je zaskrbljen zaradi dejstva, da je Bosna in Hercegovina edina država v regiji, ki državljanom Kosova ne dovoli vstopa v državo; zato poziva oblasti Bosne in Hercegovine, naj sprejmejo potne listine državljanov Kosova, potrebne za vstop v državo, kot so to storile Srbija in druge države;

o
o   o

59.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, Svetu, Komisiji ter vladam in parlamentom Bosne in Hercegovine in njenih entitet.

(1) UL L 80, 19.3.2008, str. 18.
(2) UL L 188, 19.7.2011, str. 30.
(3) UL C 236 E, 12.8.2011, str. 113.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov