Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2012/2554(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :

Predložena besedila :

RC-B7-0152/2012

Razprave :

Glasovanja :

PV 15/03/2012 - 11.2
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2012)0087

Sprejeta besedila
PDF 117kWORD 48k
Četrtek, 15. marec 2012 - Strasbourg
Diskriminatorne internetne strani in reakcije vlad
P7_TA(2012)0087RC-B7-0152/2012

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 15. marca 2012 o diskriminatornih internetnih straneh in reakcijah vlad (2012/2554(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju členov 2, 3, 4 in 6 Pogodbe o Evropski uniji (PEU), členov 2, 3, 4, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 26, 45, 49, 56, 67, 83 in 258 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), Listine Evropske unije o temeljnih pravicah in Evropske konvencije o človekovih pravicah,

–  ob upoštevanju Okvirnega sklepa Sveta 2008/913/PNZ z dne 28. novembra 2008 o boju proti nekaterim oblikam in izrazom rasizma in ksenofobije s kazenskopravnimi sredstvi(1),

–  ob upoštevanju Direktive 2004/38/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o pravici državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic(2),

–  ob upoštevanju Direktive Sveta 2000/43/ES z dne 29. junija 2000 o izvajanju načela enakega obravnavanja oseb ne glede na raso ali narodnost(3),

–  ob upoštevanju izjave podpredsednice Komisije Viviane Reding z dne 11. februarja 2012 o spletni strani stranke PVV(4),

–  ob upoštevanju člena 110(4) Poslovnika,

A.  ker je na začetku februarja 2012 nizozemska Stranka za svobodo (Partij voor de Vrijheid – PVV) odprla spletno prijavno točko „Meldpunt Midden en Oost Europeanen“, na kateri je pozvala ljudi, naj poročajo o težavah zaradi „množičnega priseljevanja delavcev iz srednje ali vzhodne Evrope“, predvsem Poljakov, Romunov in Bolgarov; ker obiskovalce spletnega mesta sprašujejo predvsem, ali so naleteli na kakršne koli težave v smislu asocialnega vedenja in ali so izgubili zaposlitev zaradi državljana katere od navedenih držav;

B.  ker je prosto gibanje državljanov v Evropski uniji določeno v členu 21 PDEU, prosto gibanje delavcev v Evropski uniji pa v členu 45 PDEU;

C.  ker je pravica do varstva pred diskriminacijo na podlagi državljanstva določena v členu 18 PDEU, pravica do varstva pred diskriminacijo na podlagi rase ali narodnosti pa v členu 10 PDEU;

D.  ker je pravica do svobode misli določena v členu 10, pravica do svobodnega izražanja pa v členu 11 Listine o temeljnih pravicah;

E.  ker Evropska unija temelji na vrednotah demokracije in pravne države, kot je določeno v členu 2 PEU, ter na nedvoumnem spoštovanju temeljnih pravic in svoboščin, kot je določeno v Listini Evropske unije o temeljnih pravicah in Evropski konvenciji o človekovih pravicah;

F.  ker morajo države članice vsem državljanom EU zagotoviti, da niso diskriminirani ali stigmatizirani, kadar bivajo in delajo v Evropi;

G.  ker prijavna točka stranke PVV odkrito spodbuja diskriminacijo delavcev iz srednje- in vzhodnoevropskih držav Evropske unije ter ustvarja razkol med skupnostmi v nizozemski družbi;

H.  ker spletno mesto stranke PVV ogroža prosto gibanje oseb in pravico do nediskriminacije, ki temeljita na direktivi 2004/38/ES in ustreznih členih pogodb;

I.  ker je nizozemska vlada s stranko PVV podpisala sporazum o parlamentarni podpori, zaradi česar lahko računa na večino v nizozemskem parlamentu;

J.  ker nizozemska vlada doslej še ni uradno obsodila prijavne točke stranke PVV;

K.  ker je postavitev te prijavne točke sprožila ostro razpravo na Nizozemskem in so številne politične stranke, mediji, voditelji malih in srednjih podjetij ter drugih družb, voditelji iz civilne družbe in posamezni državljani obsodili pobudo stranke PVV; ker so bile sprožene številne protipobude, kot na primer spletno mesto, na katerem je mogoče poročati o pozitivnih izkušnjah s Poljaki;

L.  ker so veleposlaniki desetih držav srednje in vzhodne Evrope na Nizozemskem odločno nasprotovali temu spletnemu mestu in pri tem navedli, da „spodbuja negativno dojemanje določene skupine državljanov EU v nizozemski družbi“;

M.  ker po navedbah v najnovejših študijah, ki jih je izvedla Univerza Erasmus iz Rotterdama(5), delavci migranti iz srednje in vzhodne Evrope občutno prispevajo k nizozemskemu gospodarstvu in trgu dela;

N.  ker je predanost nizozemske vladne politike evropskemu povezovanju v zadnjih letih močno upadla, kar dokazuje stališče sedanje nizozemske vlade do vprašanj, kot sta širitev schengenskega območja in prosto gibanje delavcev;

O.  ker obstaja resnično tveganje, da se podobne prijavne točke odprejo tudi v drugih državah članicah;

1.  odločno obsoja spletno mesto stranke PVV, saj je v nasprotju s temeljnimi evropskimi vrednotami človekovega dostojanstva, svobode, enakosti, pravne države in spoštovanja človekovih pravic ter utegne uničiti temelje Unije, torej pluralizem, nediskriminacijo, strpnost, pravičnost, solidarnost in svobodo gibanja;

2.  meni, da je prijavna točka stranke PVV zlonamerna pobuda, katere cilj je ustvariti razkol v družbi ter pridobiti politično korist na račun delavcev iz srednje in vzhodne Evrope;

3.  odločno poziva predsednika vlade Marka Rutteja, naj v imenu nizozemske vlade obsodi to obžalovanja vredno pobudo in se od nje oddalji; nadalje poudarja, da je obveznost vseh vlad Evropske unije zagotavljati pravici do prostega gibanja in nediskriminacije, ter zato poziva Evropski svet, naj uradno obsodi prijavno točko stranke PVV, saj ogroža ti pravici in sramoti evropske vrednote in načela;

4.  poziva nizozemsko vlado, naj si ne zatiska oči pred politiko Stranke za svobodo, ki je v nasprotju s temeljnimi vrednotami EU;

5.  poziva nizozemske oblasti, naj raziščejo, ali je zaradi te pobude prišlo do spodbujanja sovraštva in diskriminacije;

6.  poudarja, da so delavci iz držav, ki so k EU pristopile leta 2004 in leta 2007, pozitivno vplivali na gospodarstva držav članic in niso povzročili resnih motenj na njihovih trgih dela, temveč so občutno prispevali k trajni gospodarski rasti v EU;

7.  poziva nizozemsko vlado, naj hitro odgovori na pisma Komisije glede načrtovane zakonodaje, ki utegne kršiti Direktivo 2004/38/ES o pravici državljanov EU in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic, ter naj se odzove na pozive, ki jih je v svojih resolucijah izrazil Evropski parlament;

8.  poziva Komisijo in Svet, naj si po najboljših močeh prizadevata za ustavitev širjenja ksenofobne drže, kakršna je tista, ki se izraža na tem spletnem mestu, ter naj zagotovita učinkovito izvajanje okvirnega sklepa o boju proti rasizmu in ksenofobiji v vseh državah članicah;

9.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, Svetu Evrope ter vladam in parlamentom držav članic.

(1) UL L 328, 6.12.2008, str. 55.
(2) UL L 158, 30.4.2004, str. 77.
(3) UL L 180, 19.7.2000, str. 22.
(4) http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/multimedia/news/2012/02/20120211_en.htm
(5) Arbeidsmigranten uit Polen, Roemenie en Bulgarije in Den Haag. Sociale leefsituatie, arbeidpositie en toekomstperspectief, Prof. Godfried Engbersen, Afdeling Sociologie Universiteit Rotterdam.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov