Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/2573(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B7-0177/2012

Внесени текстове :

B7-0177/2012

Разисквания :

Гласувания :

PV 15/03/2012 - 11.3
CRE 15/03/2012 - 11.3
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0088

Приети текстове
PDF 274kWORD 49k
Четвъртък, 15 март 2012 г. - Страсбург
Резултат от президентските избори в Русия
P7_TA(2012)0088B7-0177/2012

Резолюция на Европейския парламент от 15 март 2012 г. относно резултата от изборите за президент в Русия (2012/2573(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и Руската федерация, което влезе в сила през 1997 г. и чийто срок на действие беше удължен в очакване на замяната му с ново споразумение,

–  като взе предвид текущите преговори за ново споразумение, което да осигури нова всеобхватна рамка за отношенията между ЕС и Русия, както и преговорите за партньорство за модернизация, започнали през 2010 г.,

–  като взе предвид предишните си доклади и резолюции относно Русия, по-специално резолюцията си от 16 февруари 2012 г. относно предстоящите президентски избори в Русия(1), резолюцията си от 14 декември 2011 г. относно изборите за Дума(2), по-специално критичното си отношение спрямо произвеждането на изборите за Дума, и резолюцията си от 7 юли 2011 г. относно подготовката на изборите за Държавна дума в Русия през декември 2011 г.(3),

–  като взе предвид съвместното изявление на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) / Бюрото за демократични институции и права на човека (БДИПЧ), Парламентарната асамблея на ОССЕ и Парламентарната асамблея на Съвета на Европа относно предварителните констатации и заключения от 5 март 2012 г.,

–  като взе предвид изявлението на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност от 4 март 2012 г. относно изборите за президент в Русия, произведени на 4 март 2012 г., и нейните речи от 14 декември 2011 г. в Страсбург относно срещата на високо равнище ЕС-Русия и от 1 февруари 2012 г. в Брюксел относно политическата ситуация в Русия,

–  като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че ЕС в качеството си на стратегически партньор на Русия, намиращ се в непосредствено съседство с нея, проследи с особен интерес процеса на изборите, както и обществените дебати и широко разпространените и продължаващи протести в Русия, свързани с изборите за Държавната дума от декември 2011 г. и изборите за президент, произведени на 4 март 2012 г.;

Б.  като има предвид, че все още има силни опасения по отношение на събитията в Руската федерация във връзка със зачитането и защитата на правата на човека и спазването на всеобщо договорените демократични принципи, правила и процедури; като има предвид, че Руската федерация е пълноправен член на Съвета на Европа и на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и че следователно тя се е ангажирала с принципите на демокрацията и зачитането на правата на човека;

В.  като има предвид, че на 12 април 2011 г. Европейският съд по правата на човека произнесе решение срещу тромавите процедури за регистриране на политически партии в Русия, които не са в съответствие със стандартите за произвеждане на избори, установени от Съвета на Европа и ОССЕ; като има предвид, че ограничаването на регистрирането на политическите партии и кандидати възпрепятства политическата конкуренция и плурализма в Русия;

Г.  като има предвид, че въпреки неотдавнашните ограничени инициативи за подобряване на законите за произвеждането на избори общите разпоредби продължават да бъдат прекалено сложни и в някои случаи неясни, което води до непоследователно прилагане на правните принципи;

Д.  Като има предвид, че руските органи на управление се опитаха да злепоставят неправителствени организации, участващи в наблюдението на изборите, по-специално „Голос“, която беше изгонена от седалището си в Москва и беше подложена на медийна кампания, предназначена да навреди на репутацията й, а регионалните й офиси бяха подложени на данъчни разследвания; като има предвид, че независимите средства за масово осведомяване също бяха обект на силен натиск;

Е.  като има предвид, че в съвместното изявление на ОССЕ/БДИПЧ, Парламентарната асамблея на ОССЕ и Парламентарната асамблея на Съвета на Европа относно предварителните констатации и заключения от 5 март 2012 г. се посочва, че изборите не са били свободни нито честни, тъй като са се характеризирали със „силен дисбаланс в полза на един кандидат“, проявяващ се в отправяне на критики срещу потенциални конкуренти сред кандидатите при тяхната регистрация, неравномерно и пристрастно отразяване в средствата за масово осведомяване и използване на държавни средства в полза на един кандидат;

Ж.  като има предвид, че чрез редица демонстрации след изборите за Дума от 4 декември 2011 г. руските граждани и по-специално демонстрантите с „бели панделки“ изразиха волята си за повече демокрация и за всеобхватна реформа на избирателната система;

1.  Приема за сведение резултатите от изборите за президент в светлината на предварителните заключения на ОССЕ/БДИПЧ, както и на националните организации, наблюдаващи изборите, напр. „Голос“, „Гражданин наблюдатель“ и „Лига избирателей“, и на представителите на политическите партии;

2.  Подчертава необходимостта от критична ангажираност по отношение на Русия, като изразява пълната си подкрепа за програмата за модернизация, която обхваща диалога относно икономическите и политическите реформи с оглед на въвеждането и прилагането на реформи за преодоляване на съществуващите недостатъци;

3.  Остро критикува недостатъците и нередностите при подготовката и произвеждането на тези избори и факта, че изборът на избирателите е бил ограничен; подчертава, че руските радио и телевизия не осигуриха балансирано отразяване на всички кандидати по време на изборната кампания, което е в разрез с правните изисквания; приветства високата степен на гражданска ангажираност по време на кампанията и призовава за цялостен и прозрачен анализ на всички нередности и за въвеждането, засилването и прилагането на демократични правила за произвеждането на избори в бъдеще; осъжда задържането по време на демонстрациите на десетки протестиращи из цяла Русия;

4.  Приканва президента, г-н Медведев, да оправдае думите си с действия и да гарантира приемането на необходимите реформи на политическата система и се надява, че новият руски президент ще бъде готов да ги доразвие, включително чрез така необходимото опростяване на разпоредбите относно регистрирането на политическите партии; призовава за сериозен ангажимент за намирането на решения също и на проблемите, свързани със свободата на средствата за масово осведомяване и свободата на събранията и на изразяване на мнение; отново изразява готовността на ЕС да работи в сътрудничество с Русия, в това число в рамката, предвидена от партньорството за модернизация, с цел да се подобри спазването на правата на човека и основните права, като в това отношение въпросът за освобождаването на политическите затворници е от ключово значение, както и ефективността на системата за независимо прилагане на принципите на правовата държава в Русия;

5.  Насърчава руските органи на управление и политическите партии, представени в Държавната дума, да участват в съдържателен диалог с протестиращите в защита на демокрацията и с опозицията в името на всеобхватната реформа, прозрачността и демокрацията; призовава новоизбрания президент, Владимир Путин, да смекчи тона на изказванията си срещу протестиращите и да участва в искрен диалог с тях относно бъдещето на страната;

6.  Насърчава различните групи на руската демократична опозиция да се обединят по-тясно въз основа на положителна програма за политически реформи, като по този начин предложат на руските граждани надеждна алтернатива;

7.  Приветства решението на президента Дмитрий Медведев, с което нарежда на Главния прокурор да разследва законността на 32 криминални дела, включително задържането на Михаил Ходорковски; призовава новоизбрания президент Владимир Путин да нареди подобно преразглеждане на случая Сергей Магнитски;

8.  Отбелязва първоначалното одобряване от Държавната дума на проектозаконите, внесени от президента, насочени към всеобхватни промени на политическата система, включително опростяване на разпоредбите относно регистрацията на политическите партии и техния достъп до изборите; настоятелно призовава Държавната дума при приемането на необходимите закони да вземе предвид измененията, внесени съвместно от нерегистрираните партии; надява се, че всички страни ще се възползват от възможността преди встъпването в длъжност на новоизбрания президент да вземат решение за приемането на пакет от всеобхватни реформи, включително за промени в закона за произвеждането на избори; изразява силното си желание за успешен резултат и пълно прилагане на всички предложения за реформи, които се обсъждат в рамките на работната група на г-н Медведев; изразява увереност, че приемането на нов закон за произвеждането на избори и регистрирането на опозиционните политически партии следва да послужи за основа за провеждането на свободни и честни избори за Държавната дума;

9.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на държавите членки, правителството и парламента на Руската федерация, Съвета на Европа и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа.

(1) Приети текстове, P7_TA(2012)0054.
(2) Приети текстове, P7_TA(2011)0575.
(3) Приети текстове, P7_TA(2011)0335.

Правна информация - Политика за поверителност