Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2012/2573(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B7-0177/2012

Předložené texty :

B7-0177/2012

Rozpravy :

Hlasování :

PV 15/03/2012 - 11.3
CRE 15/03/2012 - 11.3
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0088

Přijaté texty
PDF 212kWORD 45k
Čtvrtek, 15. března 2012 - Štrasburk
Výsledek prezidentských voleb v Rusku
P7_TA(2012)0088B7-0177/2012

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. března 2012 o výsledku prezidentských voleb v Rusku (2012/2573(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na dohodu o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a Ruskou federací, která vstoupila v platnost roku 1997 a jejíž platnost byla prodloužena do doby, než bude nahrazena dohodou novou,

–  s ohledem na probíhající jednání o nové dohodě, která by zajistila nový souhrnný rámec pro vztahy EU s Ruskem, i na „Partnerství pro modernizaci“ zahájené v roce 2010,

–  s ohledem na své předchozí zprávy a usnesení o Rusku, zejména na svá usnesení ze dne 16. února 2012(1) o nadcházejících prezidentských volbách v Rusku, ze dne 14. prosince 2011(2) o volbách do Státní dumy, a především v něm obsaženou kritiku organizace voleb do Dumy, a ze dne 7. července 2011(3) o přípravách na volby do ruské Státní dumy v prosinci 2011,

–  s ohledem na společná předběžná zjištění a závěry Úřadu pro demokratické instituce a lidská práva OBSE (OBSE/ODIHR), Parlamentního shromáždění OBSE (OBSE PA) a Parlamentního shromáždění rady Evropy (PACE) ze dne 5. března 2012,

–  s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 4. března 2012 o prezidentských volbách v Rusku, které se konaly dne 4. března 2012, a na její projevy ze dne 14. prosince 2011 o summitu EU–Rusko, který přednesla ve Štrasburku, a ze dne 1. února 2012 o politické situaci v Rusku, který přednesla v Bruselu,

–  s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu

A.  vzhledem k tomu, že EU jako strategický partner Ruska a jeho přímý soused sledovala se zvláštním zájmem volební proces, veřejnou debatu a rozsáhlé pokračující protesty v Rusku v souvislosti s volbami do Státní dumy, které proběhly v prosinci minulého roku, a s prezidentskými volbami, jež se konaly dne 4. března 2012;

B.  vzhledem k tomu, že stále panují vážné obavy ohledně vývoje v Ruské federaci, pokud jde o dodržování a ochranu lidských práv a dodržování obecně přijímaných demokratických zásad, volebních pravidel a postupů; vzhledem k tomu, že Ruská federace je řádným členem Rady Evropy a Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, a že se tudíž zavázala respektovat zásady demokracie a dodržovat lidská práva;

C.  vzhledem k tomu, že dne 12. dubna 2011 Evropský soud pro lidská práva rozhodl, že zdlouhavé postupy pro registraci politických stran v Rusku, které odporují volebním standardům stanoveným Radou Evropy a OBSE, mají být odstraněny; vzhledem k tomu, že omezování registrace politických stran a kandidátů narušuje politickou soutěž a pluralismus v Rusku;

D.  vzhledem k tomu, že před nedávnem sice byly vyvinuty omezené snahy o zlepšení volebních zákonů, přesto však zůstávají obecná pravidla příliš složitá a v některých případech nejasná, což vede k nedůslednému uplatňování právního základu;

E.   vzhledem k tomu, že ruské orgány se pokusily zdiskreditovat nevládní organizace zapojené do sledování voleb, zejména sdružení Golos, které bylo donuceno opustit svou hlavní kancelář v Moskvě a vystaveno mediální kampani, jejímž cílem bylo pošpinit pověst tohoto sdružení, přičemž regionální pobočky tohoto sdružení byly předmětem vyšetřování daňových orgánů; vzhledem k tomu, že velkému nátlaku byly vystaveny také nezávislé sdělovací prostředky;

F.  vzhledem k tomu, že podle předběžných společných zjištění a závěrů OBSE/ODIHR, OSCE PA a PACE ze dne 5. března 2012 nebyl ani svobodný ani spravedlivý, neboť byl volební proces „silně ovlivněn ve prospěch jednoho kandidáta“ v důsledku veřejného hanění během procesu registrace potencionálně konkurenčních kandidátů, nerovného a neobjektivního zpravodajství ze strany sdělovacích prostředků a využívání státních prostředků ve prospěch jednoho kandidáta;

G.  vzhledem k tomu, že od konání voleb do Dumy dne 4. prosince 2011 vyjadřovali ruští občané, zejména tzv. demonstranti s bílou stužkou, na řadě demonstrací svou touhu po větší míře demokracie a důkladné reformě volebního systému;

1.  bere na vědomí výsledky prezidentských voleb s ohledem na předběžné závěry OBSE/ODIHR a místních organizací zabývajících se sledováním průběhu voleb, např. Golos, Graždanin nabludatěl, the Voters´League, a také zástupců politických stran;

2.  při plné podpoře agendy pro modernizaci, jež zahrnuje dialog o ekonomických i politických reformách s cílem zavést a provádět reformy, jež odstraní současné nedostatky, zdůrazňuje, že je třeba k Rusku zajmout přístup kritické angažovanosti;

3.  důrazně kritizuje nedostatky a nesrovnalosti v přípravě a organizaci těchto voleb a skutečnost, že voliči měli omezený výběr kandidátů; zdůrazňuje, že během volební kampaně nepřinášely ruské sdělovací prostředky objektivní zpravodajství o všech kandidátech, což je v rozporu se zákonnými požadavky; vítá významné zapojení občanské společnosti do kampaně a požaduje, aby byly provedeny komplexní a transparentní analýzy všech nesrovnalostí a byla zavedena, posílena a prováděna demokratická pravidla pro volby, které se budou konat v budoucnosti, odsuzuje zatčení mnoha protestujících na území celého Ruska během demonstrací;

4.  vyzývá prezidenta Medveděva, aby svá slova přeměnil v činy a zaručil přijetí nutných reforem politického systému, a očekává, že nový ruský prezident bude připraven v těchto reformách pokračovat, včetně velmi potřebného zjednodušení pravidel, jimiž se řídí registrace politických stran; vyzývá k tomu, aby byla projevena řádná snaha také o řešení problematiky svobody sdělovacích prostředků a svobody shromažďování a projevu; opakuje, že EU je ochotna spolupracovat s Ruskem, a to i v rámci partnerství pro modernizaci, aby zlepšila dodržování lidských a základních práv , s čímž souvisí klíčová otázka, jíž je propuštění politických vězňů a účinnost nezávislého právního státu v Rusku;

5.  vyzývá ruské orgány a politické strany zastoupené ve Státní dumě, aby se v zájmu souhrnné reformy, transparentnosti a demokracie zapojily do smysluplného dialogu s prodemokratickými demonstranty a opozicí; vyzývá nově zvoleného prezidenta Vladimíra Putina, aby zmírnil svou rétoriku namířenou proti demonstrantům a aby s nimi vstoupil do upřímného dialogu o budoucnosti země;

6.   vybízí různé ruské demokratické opoziční skupiny, aby se intenzivněji sjednotily v rámci pozitivního programu politických reforem a nabídly tak ruským občanům důvěryhodnou alternativu;

7.   vítá rozhodnutí prezidenta Dmitrije Medveděva pověřit státního zástupce prošetřením zákonnosti 32 trestních případů, včetně uvěznění Michaila Chodorkovského; vyzývá nově zvoleného prezidenta Vladimíra Putina, aby podobné přezkoumání požadoval také u případu Sergeje Magnitského;

8.  bere na vědomí, že Státní duma začala schvalovat návrhy prezidentských zákonů, jejichž cílem jsou komplexní změny politického systému, včetně zjednodušení pravidel, jimiž se řídí registrace politických stran a jejich přístup k volbám; naléhavě vyzývá Státní dumu, aby při přijímání potřebných zákonů zohlednila pozměňovací návrhy společně předložené neregistrovanými stranami; očekává, že před uvedením nového prezidenta do úřadu využijí všechny strany příležitosti k přijetí rozhodnutí ohledně souhrnného balíčku reforem včetně změn volebního zákona; s velkou nadějí očekává, že se stane svědkem dosažení úspěšného výsledku a plného provádění všech reformních návrhů, které jsou předmětem diskuze v rámci pracovní skupiny prezidenta Medveděva, je přesvědčen, že nové volební právo a registrace opozičních politických stran by měly poskytovat základ pro svobodné a spravedlivé volby do Státní dumy;

9.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států, vládě a parlamentu Ruské federace, Radě Evropy a Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě.

(1) Přijaté texty, P7_TA(2012)0054.
(2) Přijaté texty, P7_TA(2011)0575.
(3) Přijaté texty, P7_TA(2011)0335.

Právní upozornění - Ochrana soukromí