Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/2573(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0177/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0177/2012

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 15/03/2012 - 11.3
CRE 15/03/2012 - 11.3
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0088

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 282kWORD 51k
Πέμπτη 15 Μαρτίου 2012 - Στρασβούργο
Αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών στην Ρωσία
P7_TA(2012)0088B7-0177/2012

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Μαρτίου 2012 σχετικά με το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών στη Ρωσία (2012/2573(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσικής Ομοσπονδίας, η οποία ετέθη σε ισχύ το 1997 και επεκτάθηκε εν αναμονή της αντικατάστασής της από νέα συμφωνία,

–  έχοντας υπόψη τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις για τη σύναψη νέας συμφωνίας που θα προβλέπει νέο συνολικό πλαίσιο για τις σχέσεις ΕΕ- Ρωσίας, καθώς και την «εταιρική σχέση για τον εκσυγχρονισμό» που μονογραφήθηκε το 2010,

–  έχοντας υπόψη τις προηγούμενες εκθέσεις και τα ψηφίσματά του για τη Ρωσία, και ειδικότερα τα ψηφίσματά του της 16ης Φεβρουαρίου 2012(1) για τις επικείμενες προεδρικές εκλογές στη Ρωσία, της 14ης Δεκεμβρίου 2011(2) για τις εκλογές της Κρατικής Δούμας, και ιδίως την κριτική που ασκήθηκε στη διενέργεια των εκλογών για την Κρατική Δούμα, καθώς και της 7ης Ιουλίου 2011(3) για τις προετοιμασίες ενόψει των εκλογών της Ρωσικής Κρατικής Δούμας τον Δεκέμβριο του 2011,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση του Γραφείου των Δημοκρατικών Θεσμών και των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΑΣΕ, της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του OΑΣΕ και της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα προκαταρκτικά ευρήματα και συμπεράσματα της 5ης Μαρτίου 2012,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Υπάτης Εκπροσώπου της Ένωσης για τις Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στις 4 Μαρτίου 2012 σχετικά με τις προεδρικές εκλογές στη Ρωσία που διενεργήθηκαν στις 4 Μαρτίου 2012 και τις ομιλίες που εξεφώνησε στις 14 Δεκεμβρίου 2011 στο Στρασβούργο στη Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ-Ρωσίας και την 1η Φεβρουαρίου 2012 στις Βρυξέλλες σχετικά με την πολιτική κατάσταση στη Ρωσία,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ, ως στρατηγικός εταίρος και άμεσος γείτονας της Ρωσίας, παρακολούθησε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την εκλογική διαδικασία και τη δημόσια συζήτηση, καθώς επίσης και τις ευρείες συνεχιζόμενες διαμαρτυρίες στη Ρωσία όσον αφορά τις εκλογές του Δεκεμβρίου του 2011 για την ανάδειξη της Κρατικής Δούμας και τις προεδρικές εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στις 4 Μαρτίου 2012·

B.  λαμβάνοντας υπόψη τις σοβαρές ανησυχίες που εξακολουθούν να υπάρχουν όσον αφορά τις εξελίξεις στη Ρωσική Ομοσπονδία σχετικά με τον σεβασμό και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς και τον σεβασμό των κοινώς αποδεκτών δημοκρατικών αρχών, εκλογικών κανόνων και διαδικασιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσική Ομοσπονδία είναι πλήρες μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Οργάνωσης για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη και, ως εκ τούτου, δεσμεύεται με τις αρχές της δημοκρατίας και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 12 Απριλίου 2011 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδίκασε τις βραδυκίνητες διαδικασίες καταχώρισης των πολιτικών κομμάτων στη Ρωσία, οι οποίες δεν συμμορφώνονται στα εκλογικά πρότυπα που έχει θέσει το Συμβούλιο της Ευρώπης και ο ΟΑΣΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο περιορισμός της καταχώρισης των πολιτικών κομμάτων και των υποψηφίων περιορίζει τον πολιτικό ανταγωνισμό και τον πλουραλισμό στη Ρωσία·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις πρόσφατες περιορισμένες πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της εκλογικής νομοθεσίας, οι γενικοί κανόνες εξακολουθούν να παραμένουν υπερβολικά πολύπλοκοι και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ασαφείς, με αποτέλεσμα να υπάρχει αλλοπρόσαλλη εφαρμογή της νομικής βάσης·

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ρωσικές αρχές επιχείρησαν να απαξιώσουν ΜΚΟ που συμμετέχουν στην παρατήρηση εκλογών, και ιδίως την Golos, στην οποία έγινε έξωση από τα κεντρικά γραφεία της στη Μόσχα και η οποία αποτέλεσε στόχο εκστρατείας των μέσων ενημέρωσης που απέβλεπε στο να τρωθεί η υπόληψή της, ενώ τα περιφερειακά γραφεία της υπέστησαν έρευνες από τις φορολογικές αρχές· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης δέχτηκαν σοβαρές πιέσεις·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή δήλωση ΓΔΘΑΔ/ΟΑΣΕ, Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΟΑΣΕ και Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα προκαταρκτικά ευρήματα και τα συμπεράσματα της 5ης Μαρτίου 2012, ανέφεραν ότι η εκλογική διαδικασία δεν υπήρξε ούτε ελεύθερη ούτε δίκαιη, καθώς ήταν «εξαιρετικά ετεροβαρής υπέρ ενός υποψηφίου» με παρεμπόδιση της καταχώρισης δυνητικά αντίπαλων υποψηφίων, άνιση και μεροληπτική κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης και αξιοποίηση των κρατικών πόρων υπέρ ενός υποψηφίου·

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, με σειρά διαδηλώσεων από τις εκλογές της Δούμας στις 4 Δεκεμβρίου 2011, ο ρωσικός λαός διατύπωσε τη βούλησή του για περισσότερη δημοκρατία και γενική μεταρρύθμιση του εκλογικού συστήματος, ιδίως οι αποκαλούμενοι διαδηλωτές με τις «λευκές κορδέλες'·

1.  λαμβάνει γνώση των αποτελεσμάτων των προεδρικών εκλογών με βάση τα προκαταρκτικά συμπεράσματα του ΓΔΘΑΔ/ΟΑΣΕ καθώς και των εγχώριων οργανώσεων παρατήρησης, όπως οι Golos, Grazhdanin Nabludatel, Ένωση Ψηφοφόρων, και οι εκπρόσωποι πολιτικών κομμάτων·

2.  επισημαίνει, στηρίζοντας πλήρως την εκσυγχρονιστική ατζέντα που καλύπτει τον διάλογο τόσο για οικονομικές όσο και πολιτικές μεταρρυθμίσεις με σκοπό την προώθηση και την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων για την αντιμετώπιση των υφιστάμενων ελλείψεων, την αναγκαιότητα κριτικής συνεργασίας με τη Ρωσία·

3.  επικρίνει έντονα τις ελλείψεις και τις παρατυπίες που σημειώθηκαν στην προετοιμασία και τη διενέργεια των εκλογών και το γεγονός ότι οι επιλογές των ψηφοφόρων ήταν περιορισμένες· τονίζει ότι τα ρωσικά ραδιοτηλεοπτικά μέσα δεν πρόσφεραν ισορροπημένη κάλυψη όλων των υποψηφίων κατά την προεκλογική εκστρατεία, πράγμα που αντιβαίνει στις νομικές απαιτήσεις· χαιρετίζει τη σημαντική πολιτική δέσμευση που αναλήφθηκε στην εκστρατεία και ζητεί να υπάρξει συνολική και διαφανής ανάλυση όλων των παρατυπιών καθώς και την εισαγωγή, την ενίσχυση και την εφαρμογή των δημοκρατικών κανόνων για τις προσεχείς εκλογές· εκφράζει τη θλίψη του για την κράτηση δεκάδων διαδηλωτών σε ολόκληρη τη Ρωσία κατά τις διαδηλώσεις·

4.  καλεί τον πρόεδρο Medvedev να αντιπαραβάλει τα έργα με τους λόγους και να εγγυηθεί την έγκριση των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων του πολιτικού συστήματος ενώ αναμένει ότι ο νέος Ρώσος Πρόεδρος θα είναι έτοιμος να προωθήσει το έργο αυτό, όπου συμπεριλαμβάνεται και η από μακρόν απαιτούμενη απλούστευση των κανόνων που διέπουν την καταχώριση των πολιτικών κομμάτων· ζητεί να αναληφθεί σοβαρή δέσμευση για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης και της ελευθερίας του συνέρχεσθαι και της έκφρασης· επαναλαμβάνει την ετοιμότητα της ΕΕ, ακόμη και εντός του πλαισίου που προβλέπεται από την εταιρική σχέση για τον εκσυγχρονισμό, για τη βελτίωση του σεβασμού των ανθρωπίνων και θεμελιωδών δικαιωμάτων, βασικό ζήτημα σε σχέση με το οποίο είναι η απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων, και την αποτελεσματικότητα ενός ανεξάρτητου συστήματος του κράτους δικαίου στη Ρωσία·

5.  παροτρύνει τις ρωσικές αρχές και τα πολιτικά κόμματα που εκπροσωπούνται στην Κρατική Δούμα να ξεκινήσουν έναν ουσιαστικό διάλογο με τους φιλοδημοκρατικούς διαδηλωτές και την αντιπολίτευση, προς όφελος της συνολικής μεταρρύθμισης, της διαφάνειας και της δημοκρατίας· καλεί τον εκλεγέντα Πρόεδρο Vladimir Putin να χαμηλώσει την ένταση της ρητορικής του κατά των διαδηλωτών και να ξεκινήσει ειλικρινή διάλογο με αυτούς σχετικά με το μέλλον της χώρας·

6.  ενθαρρύνει τις διάφορες ομάδες της ρωσικής δημοκρατικής αντιπολίτευσης να συσπειρωθούν στενότερα γύρω από ένα θετικό πρόγραμμα πολιτικών μεταρρυθμίσεων, προσφέροντας έτσι στους Ρώσους πολίτες μια αξιόπιστη εναλλακτική λύση·

7.  χαιρετίζει την απόφαση του Προέδρου Dmitry Medvedev, με την οποία δίνεται εντολή στο Γενικό Εισαγγελέα να μελετήσει τη νομιμότητα 32 ποινικών υποθέσεων, μεταξύ των οποίων η φυλάκιση του Mikhail Khodorkovsky· καλεί τον εκλεγέντα Πρόεδρο Vladimir Putin να διατάξει παρόμοια επανεξέταση της υπόθεσης Sergey Magnitsky·

8.  λαμβάνει υπό σημείωση την από πλευράς Δούμας αρχική έγκριση των σχεδίων προεδρικών νόμων που αποσκοπούν σε συνολικές αλλαγές του πολιτικού συστήματος, όπου περιλαμβάνεται και η απλούστευση των κανόνων που αφορούν την καταχώριση των πολιτικών κομμάτων και την πρόσβασή τους στις εκλογές· καλεί την Κρατική Δούμα, κατά την έγκριση των αναγκαίων νόμων, να λάβει υπόψη τις τροπολογίες που έχουν υποβάλει από κοινού τα μη καταχωρισμένα κόμματα· αναμένει ότι όλες οι πλευρές θα αξιοποιήσουν την ευκαιρία πριν από την εγκατάσταση του εκλεγέντα Προέδρου, να αποφασίσουν επί μιας συνολικής μεταρρυθμιστικής δέσμης που θα περιλαμβάνει αλλαγές στον εκλογικό νόμο· εκφράζει την έντονη επιθυμία να υπάρξει επιτυχής κατάληξη και πλήρης εφαρμογή όλων των μεταρρυθμιστικών προτάσεων που συζητούνται επί του παρόντος στην ομάδα εργασίας του Προέδρου Medvedev· είναι πεπεισμένο ότι ένας νέος εκλογικός νόμος και η καταχώρηση πολιτικών κομμάτων της αντιπολίτευσης αναμένεται να προσφέρουν τη βάση για μελλοντικές ελεύθερες και δίκαιες εκλογές για την Κρατική Δούμα·

9.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, την Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Ρωσικής Ομοσπονδίας, το Συμβούλιο της Ευρώπης και την Οργάνωση για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0054
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0575.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0335.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου