Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2012/2573(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B7-0177/2012

Előterjesztett szövegek :

B7-0177/2012

Viták :

Szavazatok :

PV 15/03/2012 - 11.3
CRE 15/03/2012 - 11.3
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2012)0088

Elfogadott szövegek
PDF 283kWORD 46k
2012. március 15., Csütörtök - Strasbourg
Az oroszországi elnökválasztás eredménye
P7_TA(2012)0088B7-0177/2012

Az Európai Parlament 2012. március 15-i állásfoglalása az oroszországi elnökválasztás eredményéről (2012/2573(RSP))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió és az Oroszországi Föderáció között megkötött partnerségi és együttműködési megállapodásra, amely 1997-ben lépett életbe, és amelyet az azt felváltó új megállapodás hatályba lépéséig meghosszabbítottak,

–  tekintettel arra, hogy jelenleg tárgyalások folynak az EU–Oroszország kapcsolatoknak új, átfogó keretet biztosító új megállapodásról, valamint tekintettel a 2010-ben kezdeményezett modernizációs partnerségre,

–  tekintettel az Oroszországról szóló korábbi jelentéseire és állásfoglalásaira, különösen a közelgő oroszországi elnökválasztásról szóló 2012. február 16-i(1), és az Állami Duma-választások eredményéről szóló 2011. december 14-i(2) állásfoglalására, és különösen a Duma-választások lefolytatását illető kritikai megjegyzéseire, továbbá az Orosz Állami Duma 2011. decemberi választására való felkészülésről szóló 2011. július 7-i állásfoglalására(3),

–  tekintettel az EBESZ/Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatala (ODHIR), az EBESZ Parlamenti Közgyűlése és az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése 2012. március 5-i előzetes megállapításairól és következtetéseiről szóló közös nyilatkozatra,

–  tekintettel a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének a 2012. március 4-i oroszországi elnökválasztásról szóló 2012. március 4-i nyilatkozatára, valamint a 2011. december 14-én, Strasbourgban megrendezett EU–Oroszország csúcstalálkozón elhangzott beszédére, továbbá az oroszországi politikai helyzetről szóló, Brüsszelben elhangzott, 2012. február 1-jei beszédére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel Oroszország stratégiai partnereként és közvetlen szomszédjaként az EU különös figyelemmel kísérte a választási folyamatot, a nyilvános vitát és a 2011. decemberi Állami Duma-választásokkal és a 2012. március 4-i elnökválasztással kapcsolatos széles körű, folyamatos oroszországi tiltakozásokat;

B.  mivel továbbra is komoly aggodalom kíséri az Oroszországi Föderációban végbemenő, az emberi jogok tiszteletben tartásával és védelmével, valamint a közmegegyezésen alapuló demokratikus elvek, választási szabályok és eljárások tiszteletben tartásával kapcsolatos fejleményeket; mivel az Oroszországi Föderáció az Európa Tanács és az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet teljes jogú tagja, és ezért elkötelezte magát a demokrácia alapelvei és az emberi jogok tiszteletben tartása mellett;

C.  mivel 2011. április 12-én az Emberi Jogok Európai Bírósága ítéletben utasította el a politikai pártok oroszországi bejegyzésének nehézkes eljárásait, amelyek nem felelnek meg az Európa Tanács és az EBESZ választási normáinak; mivel a politikai pártok és jelöltek bejegyzésének korlátozása akadályozza a politikai versenyt és a pluralizmust Oroszországban;

D.  mivel a választási törvények javítására irányuló, közelmúltbeli korlátozott kezdeményezések ellenére az általános szabályok továbbra is túlságosan bonyolultak és egyes esetekben homályosak, ami a jogalap következetlen alkalmazását eredményezi;

E.   mivel az orosz hatóságok megpróbálták hitelétől megfosztani a választások megfigyelésében részt vevő nem kormányzati szervezeteket, és különösen a Golosz szövetséget, amelyet kilakoltattak moszkvai központi irodahelyiségeiből és médiakampányt indítottak ellene, melynek célja a szövetség hírnevének megtépázása volt, továbbá regionális irodáit adóhatósági ellenőrzéseknek vetették alá; mivel a független média is komoly nyomás alá került;

F.  mivel az EBESZ/a Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatala (ODHIR), az EBESZ Parlamenti Közgyűlése és az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése 2012. március 5-i előzetes megállapításairól és következtetéseiről szóló közös nyilatkozata szerint a választási folyamat nem volt sem szabad, sem tisztességes, mivel „határozottan egy jelöltnek kedvezett”, mivel az esetleges versenytárs jelölteket a nyilvántartásba vételi eljárás során feljelentették, a tömegtájékoztatásban megjelenő tájékoztatás egyenlőtlen és elfogult volt és az állami forrásokat egy adott jelölt javára használták fel;

G.  mivel a 2011. december 4-i Duma-választások óta az orosz nép számos tömegdemonstráció – különösen a fehér szalagos demonstráció – keretében nyilvánította ki a nagyobb mértékű demokrácia és a választási rendszer átfogó reformja iránti vágyát;

1.  az EBESZ/ODIHR és az olyan hazai megfigyelő szervezetek, mint a Golosz, a Grazhdanin Nabludatel, a Szavazók Ligája és a politikai pártok képviselői előzetes következtetései fényében tudomásul veszi az elnökválasztás eredményét;

2.  a modernizációs menetrendet – amely a fennálló hiányosságok orvoslását célzó reformok bevezetése és végrehajtása céljából a gazdasági és a politikai reformokra is kiterjedő párbeszédet is magában foglal – teljes mértékben támogatva hangsúlyozza Oroszország közelítésének kritikus fontosságát;

3.  erőteljesen bírálja az e választások előkészítése és levezetése során tapasztalt hiányosságokat és szabálytalanságokat és a tényt, hogy a választók választási lehetősége korlátozott volt; kiemeli, hogy a választási kampány alatt az orosz média nem nyújtott kiegyensúlyozott tájékoztatást valamennyi jelöltről, ami ellentétes a jogszabályi előírásokkal; üdvözli a civil szervezetek kampánybeli részvételét és valamennyi szabálytalanság átfogó és átlátható elemzésére és a későbbi választásokra tekintettel demokratikus szabályok bevezetésére, szigorítására és végrehajtására szólít fel; sajnálatát fejezi ki a több tucat tiltakozó demonstrációk alatti, Oroszország-szerte történő fogvatartása miatt;

4.  felkéri Medvegyev elnököt, hogy állja a szavát és garantálja a politikai rendszer szükséges reformjainak elfogadását, és elvárja, hogy az új orosz elnök készen áll majd a reformok továbbvitelére, ideértve a politikai pártok bejegyzésére vonatkozó szabályok oly szükséges egyszerűsítését is; komoly elkötelezettségre szólít fel a tömegtájékoztatás szabadságával, a gyülekezési szabadsággal és a véleménynyilvánítás szabadságával kapcsolatos problémák megoldása érdekében; megismétli, hogy az EU készen áll arra, hogy – többek között a modernizációs partnerség által biztosított keretek közt is – együttműködjön Oroszországgal az emberi és az alapvető jogok tiszteletben tartásának – melynek kapcsán kulcselem a politikai foglyok szabadon bocsátása –, valamint a független jogállamiság hatékonyságának Oroszországban történő javítása érdekében;

5.  arra ösztönzi az orosz hatóságokat és az Állami Dumában képviselt politikai pártokat, hogy kezdjenek érdemi párbeszédet a demokrácia mellett tüntetőkkel és az ellenzékkel az átfogó reform, az átláthatóság és a demokrácia érdekében; felszólítja az újonnan megválasztott Vlagyimir Putyin elnököt, hogy fogja vissza a tiltakozók elleni felszólalásai élét és kezdjen velük őszinte párbeszédet az ország jövőjéről;

6.   arra bátorítja az orosz demokratikus ellenzék különböző csoportjait, hogy a politikai reformok pozitív programja mögé felsorakozva vonják szorosabbra kapcsolataikat, így kínálva az orosz polgároknak hiteles alternatívát;

7.   üdvözli Dmitrij Medvegyev elnök azon döntését, hogy elrendeli a főügyésznél 32 büntetőügy felülvizsgálatát, ideértve Mihail Hodorovszkij bebörtönzését is; felszólítja az újonnan megválasztott Vlagyimir Putyin elnököt, hogy rendeljen el hasonló felülvizsgálatot Szergej Magnyickij ügyében;

8.  megállapítja, hogy az Állami Duma első körben jóváhagyta a politikai rendszer átfogó módosítását célzó elnöki jogszabálytervezetet, amely magában foglalja a politikai pártok bejegyzésére és választásokon való részvételére vonatkozó szabályok egyszerűsítését; sürgeti az Állami Dumát, hogy a szükséges jogszabályok elfogadásakor vegye figyelembe a nem bejegyzett pártok által közösen benyújtott módosításokat is; valamennyi féltől elvárja, hogy az újonnan megválasztott elnök beiktatása előtt megragadja a lehetőséget, és határoz egy átfogó reformcsomagról, amely kiterjed a választási rendszer módosítására is; határozottan reméli, hogy a Medvegyev-munkacsoportban megvitatás alatt álló valamennyi reformjavaslat sikerrel jár és maradéktalanul végrehajtásra kerül; meggyőződése, hogy egy új választási törvény és az ellenzéki politikai pártok bejegyzése biztosítaná a szabad és tisztességes Állami Duma-választások alapját;

9.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, az Oroszországi Föderáció kormányának és parlamentjének, az Európa Tanácsnak, valamint az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezetnek.

(1) Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0054.
(2) Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0575.
(3) Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0335.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat