Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2012/2573(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B7-0177/2012

Iesniegtie teksti :

B7-0177/2012

Debates :

Balsojumi :

PV 15/03/2012 - 11.3
CRE 15/03/2012 - 11.3
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2012)0088

Pieņemtie teksti
PDF 202kWORD 46k
Ceturtdiena, 2012. gada 15. marts - Strasbūra
Krievijas prezidenta vēlēšanu rezultāti
P7_TA(2012)0088B7-0177/2012

Eiropas Parlamenta 2012. gada 15. marta rezolūcija par Krievijas prezidenta vēlēšanu rezultātiem (2012/2573(RSP))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības un Krievijas Federācijas Partnerības un sadarbības nolīgumu, kurš stājās spēkā 1997. gadā un ir pagarināts līdz brīdim, kad to aizstās jauns nolīgums,

–  ņemot vērā notiekošās sarunas par jaunu nolīgumu, kurš paredzētu jaunu visaptverošu satvaru ES un Krievijas attiecībām, kā arī 2010. gadā sākto Partnerību modernizācijai,

–  ņemot vērā iepriekšējos ziņojumus un rezolūcijas par Krieviju, īpaši 2012. gada 16. februāra rezolūciju par gaidāmajām prezidenta vēlēšanām Krievijā(1), 2011. gada 14. decembra rezolūciju par Valsts domes vēlēšanām(2), īpaši tajā pausto kritiku par Valsts domes vēlēšanu organizēšanu, un 2011. gada 7. jūlija gatavošanos 2011. gada decembrī gaidāmajām Krievijas Valsts domes vēlēšanām(3),

–  ņemot vērā EDSO Demokrātisku iestāžu un cilvēktiesību biroja, EDSO Parlamentārās asamblejas un Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas 2012. gada 5. marta kopīgo paziņojumu par sākotnējiem konstatējumiem un secinājumiem,

–  ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos 2012. gada 4. marta paziņojumu par 2012. gada 4. martā notikušajām Krievijas prezidenta vēlēšanām, viņas 2011. gada 14. decembra runu ES un Krievijas augstākā līmeņa sanāksmē Strasbūrā un 2012. gada 1. februāra runu Briselē par politisko situāciju Krievijā,

–  ņemot vērā Reglamenta 110. panta 2. punktu,

A.  tā kā ES kā Krievijas stratēģiskā partnere un kaimiņiene ar īpašu interesi sekoja līdzi vēlēšanu norisei, publiskajām debatēm un plašajām protesta akcijām, kas tika rīkotas saistībā ar Valsts domes vēlēšanām 2011. gada decembrī un prezidenta vēlēšanām 2012. gada 4. martā;

B.  tā kā joprojām nopietnas bažas rada Krievijas Federācijā vērojamās tendences attiecībā uz cilvēktiesību ievērošanu un aizsardzību, kā arī vispārpieņemtu demokrātisku principu, vēlēšanu normu un prakses ievērošanu; tā kā Krievijas Federācija ir pilntiesīga Eiropas Padomes un Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas dalībvalsts un līdz ar to ir apņēmusies īstenot demokrātijas principus un ievērot cilvēktiesības;

C.  tā kā 2011. gada 12. aprīlī Eiropas Cilvēktiesību tiesa pieņēma nelabvēlīgu spriedumu par politisko partiju apgrūtinošo reģistrācijas procedūru Krievijā, kura neatbilst Eiropas Padomes un EDSO noteiktajiem vēlēšanu standartiem; tā kā, ierobežojot politisko partiju un kandidātu reģistrāciju, Krievijā tiek ierobežota politiskā konkurence un plurālisms;

D.  tā kā, neraugoties uz dažām nesenajām ierosmēm uzlabot vēlēšanu likumus, vispārējie noteikumi vēl arvien ir pārāk sarežģīti un dažos gadījumos neskaidri un tas izraisa juridiskā pamata nekonsekventu piemērošanu;

E.  tā kā Krievijas varas iestādes ir mēģinājušas diskreditēt NVO, kuras bija iesaistījušās vēlēšanu novērošanā, un jo īpaši “Golos”, kuru izlika no galvenajiem birojiem Maskavā un pakļāva plašsaziņas līdzekļu kampaņai, kas bija vērsta uz tās reputācijas graušanu, un kuras reģionālajos birojos tika uzsāktas izmeklēšanas saistībā ar nodokļiem; tā kā tika izdarīts ievērojams spiediens arī uz neatkarīgajiem plašsaziņas līdzekļiem;

F.  tā kā EDSO Demokrātisku iestāžu un cilvēktiesību biroja, EDSO Parlamentārās asamblejas un Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas 2012. gada 5. marta kopīgajā paziņojumā par sākotnējiem konstatējumiem un secinājumiem ir teikts, ka vēlēšanu process nav bijis brīvs un godīgs, jo tas bijis organizēts tā, lai viens kandidāts gūtu ievērojamas priekšrocības, proti, ir bijuši denunciācijas gadījumi kandidātu reģistrācijas procesā attiecībā uz iespējamajiem konkurējošajiem kandidātiem, nevienlīdzīgs un neobjektīvs atspoguļojums plašsaziņas līdzekļos un valsts līdzekļi izmantoti viena kandidāta atbalstīšanai;

G.  tā kā vairākās demonstrācijās kopš 2011. gada 4. decembra Valsts domes vēlēšanām Krievijas iedzīvotāji ir pauduši vēlmi pēc lielākas demokrātijas un vēlēšanu sistēmas visaptverošas reformas, turklāt īpaši aktīvi bijuši tā sauktie “baltās lentes” protestētāji,

1.  norāda uz prezidenta vēlēšanu rezultātiem saistībā ar EDSO Demokrātisku iestāžu un cilvēktiesību biroja sākotnējiem secinājumiem, kā arī uz vietējo novērošanas organizāciju, piemēram, “Golos”, “Graždaņin nabļudateļ”, “Balsotāju līgas” un politisko partiju pārstāvju, konstatējumiem;

2.  uzsver, pilnībā atbalstot modernizācijas programmu, kurā ir iekļauts arī dialogs par ekonomikas un politiskajām reformām, lai izveidotu un īstenotu reformas pastāvošo trūkumu novēršanai, ka attiecībām ar Krieviju ir jāpieiet kritiski;

3.  pauž asu kritiku par trūkumiem un pārkāpumiem šo vēlēšanu sagatavošanā un norisē un par to, ka vēlētājiem bija ierobežota izvēle; uzsver, ka Krievijas raidorganizācijas pirmsvēlēšanu kampaņas laikā nenodrošināja līdzsvarotu atspoguļojumu visiem kandidātiem un ka tas ir pretrunā ar juridiskajām prasībām; atzinīgi vērtē sabiedrības aktīvo iesaistīšanos kampaņās un aicina veikt visaptverošu un pārredzamu visu atklāto pārkāpumu analīzi un ieviest, pastiprināt un īstenot demokrātiskos noteikumus nākamajām vēlēšanām; nosoda desmitiem protestētāju aizturēšanu Krievijā demonstrāciju laikā;

4.  aicina prezidentu D. Medvedjevu pāriet no vārdiem pie darbiem un nodrošināt, ka tiek īstenotas nepieciešamās politiskās sistēmas reformas, sagaida, ka jaunais Krievijas prezidents būs gatavs šīs reformas turpināt, tostarp veikt tik ļoti nepieciešamo politisko partiju reģistrācijas noteikumu vienkāršošanu; aicina nopietni apņemties risināt arī problēmas plašsaziņas līdzekļu brīvības, pulcēšanās un vārda brīvības jomā; atkārtoti apliecina ES gatavību sadarboties ar Krieviju, cita starpā piedaloties Partnerībā modernizācijai, lai uzlabotu cilvēktiesību un pamattiesību ievērošanu, šajā sakarībā par būtisku jautājumu uzskatot politieslodzīto atbrīvošanu, un neatkarīgas tiesiskuma sistēmas efektivitāti Krievijā;

5.  mudina Krievijas iestādes un politiskās partijas, kas ir pārstāvētas Valsts domē, iesaistīties konstruktīvā dialogā ar protestētājiem, kuri iestājas par demokrātiju, un opozīciju, lai varētu īstenot visaptverošu reformu un nodrošināt pārredzamību un demokrātiju; aicina jaunievēlēto prezidentu Vladimiru Putinu atteikties no naidīgiem izteikumiem, kas vērsti pret protestētājiem, un iesaistīties patiesā dialogā ar viņiem, lai apspriestu valsts nākotni;

6.  mudina dažādās demokrātiskās opozīcijas grupas Krievijā ciešāk saliedēties ap pozitīvu politisko reformu programmu, tādējādi piedāvājot Krievijas pilsoņiem dzīvotspējīgu alternatīvu;

7.  atzinīgi vērtē prezidenta Dmitrija Medvedjeva lēmumu, ar ko uzdod ģenerālprokuroram izmeklēt 32 krimināllietu likumību, tostarp Mihaila Hodorkovska ieslodzījumu; aicina jaunievēlēto prezidentu Vladimiru Putinu pieņemt līdzīgu lēmumu par Sergeja Magņitska lietas pārskatīšanu;

8.  norāda, ka Valsts domes sākotnēji apstiprinātie prezidenta vēlēšanu likumprojekti paredzēja visaptverošas izmaiņas politiskajā sistēmā, tostarp politisko partiju reģistrācijas noteikumu vienkāršošanu, dodot tām lielākas iespējas piedalīties vēlēšanās; mudina Valsts domi, ņemt vērā nereģistrēto partiju kopīgi iesniegtos grozījumus, kad tā pieņems nepieciešamos tiesību aktus; sagaida, ka visas puses pirms jaunievēlētā prezidenta inaugurācijas izmantos iespēju pieņemt lēmumu par visaptverošu reformu paketi, tostarp vēlēšanu likuma grozījumiem; pauž lielas cerības, ka D. Medvedjeva vadītās darba grupas reformu priekšlikumi tiks sekmīgi un pilnībā īstenoti; pauž pārliecību, ka jauns vēlēšanu likums un opozīcijas politisko partiju reģistrācija kalpotu par pamatu brīvām un taisnīgām Valsts domes vēlēšanām;

9.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, Krievijas Federācijas valdībai un parlamentam, Eiropas Padomei un Eiropas Drošības un sadarbības organizācijai.

(1) Pieņemtie teksti, P7_TA(2012)0054.
(2) Pieņemtie teksti P7_TA(2011)0575.
(3) Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0335.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika