Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2012/2573(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B7-0177/2012

Texte depuse :

B7-0177/2012

Dezbateri :

Voturi :

PV 15/03/2012 - 11.3
CRE 15/03/2012 - 11.3
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0088

Texte adoptate
PDF 204kWORD 49k
Joi, 15 martie 2012 - Strasbourg
Rezultatul alegerilor prezidențiale din Rusia
P7_TA(2012)0088B7-0177/2012

Rezoluţia Parlamentului European din 15 martie 2012 referitoare la rezultatul alegerilor prezidențiale din Rusia (2012/2573(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere Acordul de parteneriat și cooperare dintre Uniunea Europeană și Federația Rusă, care a intrat în vigoare în 1997 și a fost prelungit până când va fi înlocuit de un nou acord,

–  având în vedere negocierile în curs pentru un nou acord care să prevadă un cadru nou și cuprinzător pentru relațiile dintre UE și Rusia, precum și „Parteneriatul pentru modernizare” inițiat în 2010,

–  având în vedere rapoartele și rezoluțiile sale anterioare referitoare la Rusia, în special rezoluțiile sale din 16 februarie 2012(1) referitoare la viitoarele alegeri prezidențiale din Rusia, din 14 decembrie 2011(2) referitoare la alegerile pentru Duma de Stat, în special criticile pe care le-a adresat cu privire la desfășurarea alegerilor pentru Duma de Stat, precum și rezoluția sa din 7 iulie 2011(3) referitoare la pregătirea alegerilor din decembrie 2011 pentru Duma de Stat din Rusia;

–  având în vedere declarația comună privind constatările și concluziile preliminare din 5 martie 2012 a OSCE/ODIHR, a Adunării Parlamentare a OSCE și a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei ,

–  având în vedere declarația din 4 martie 2012 a Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate referitoare la alegerile prezidențiale din Rusia din 4 martie 2012 și alocuțiunile sale din 14 decembrie 2011, pronunțate la Strasbourg pe marginea summitului UE-Rusia și din 1 februarie 2012 de la Bruxelles, având drept subiect situația politică din Rusia;

–  având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură,

A.  întrucât UE, fiind un partener strategic al Rusiei și având frontiere directe cu aceasta, a urmărit cu un interes deosebit procesul electoral și dezbaterile publice, precum și protestele pe scară largă care au loc în prezent în Rusia față de alegerile pentru Duma de Stat din decembrie 2011 și de cele prezidențiale, desfășurate la 4 martie 2012;

B.  întrucât persistă îngrijorări serioase legate de evoluția situației din Federația Rusă în ceea ce privește respectarea și protecția drepturilor omului, precum și respectarea principiilor democratice și a normelor și procedurilor electorale convenite de comun acord; întrucât Federația Rusă este membru cu drepturi depline al Consiliului Europei și al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa și s-a angajat, în consecință, să respecte principiile democrației și drepturilor omului;

C.  întrucât Curtea Europeană a Drepturilor Omului a condamnat la 12 aprilie 2011 complexitatea excesivă a procedurilor de înregistrare a partidelor politice din Rusia, care nu respectă standardele electorale stabilite de Consiliul Europei și de OSCE; întrucât limitele impuse cu privire la înregistrarea partidelor politice și a candidaților îngrădesc competiția și pluralismul politic din Rusia;

D.  întrucât, în ciuda inițiativelor recente limitate de a îmbunătăți legile electorale, normele generale rămân excesiv de complicate și, în unele cazuri, vagi, ceea ce conduce la o aplicare inconsecventă a bazei juridice;

E.  întrucât autoritățile ruse au încercat să discrediteze ONG-urile implicate în observarea alegerilor, și în special Golos, care a fost evacuată din sediul său central din Moscova și a fost supusă unei campanii mass-media al cărei obiectiv a fost acela de a-i știrbi reputația și ale cărei birouri regionale au făcut obiectul unor anchete din partea autorităților fiscale; întrucât asupra mass-media independente a fost, de asemenea, exercitată o puternică presiune;

F.  întrucât, în declarația lor comună privind rezultatele și constatările preliminare din 5 martie 2012, OSCE/ODIHR, Adunarea Parlamentară a OSCE și Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei au indicat că procesul electoral nu a fost liber și corect, deoarece a fost „grav distorsionat în favoarea unuia dintre candidați”, ca urmare a denunțării în timpul procesului de înregistrare a candidaților aflați într-o posibilă competiție, a modului inegal și părtinitor în care mass-media a prezentat procesul electoral și a utilizării resurselor statului în favoarea unuia dintre candidați;

G.  întrucât, de la alegerile pentru Duma de Stat din 4 decembrie 2011, populația rusă și-a exprimat, printr-o serie de demonstrații de masă, dorința de a trăi într-o societate mai democratică și de a vedea realizată o reformă cuprinzătoare a sistemului electoral, în acestea remarcându-se așa--numiții „demonstranți cu panglică albă”,

1.  ia act de rezultatele alegerilor prezidențiale din perspectiva concluziilor preliminare ale OSCE/ODIHR, precum și ale organizațiilor de observare de la nivel național, cum ar fi Golos, Grazhdanin Nabludatel, Liga Alegătorilor și reprezentanți ai partidelor politice;

2.  subliniază necesitatea asumării unui angajament critic față de Rusia, sprijinind pe deplin programul de modernizare, care include dialogul pe marginea reformelor economice, dar și politice, ce urmăresc introducerea și punerea în aplicare a unor reforme care să abordeze deficiențele existente;

3.  își exprimă dezacordul profund față de carențele și iregularitățile constatate în pregătirea și desfășurarea acestor alegeri, precum și faptul că opțiunile aflate la dispoziția alegătorilor au fost limitate; subliniază că serviciile ruse de televiziune și radio nu au prezentat în mod echilibrat toți candidații pe durata campaniei electorale, fapt care contravine cerințelor legale; salută puternicul angajament civic în campanie și solicită ca toate iregularitățile să facă obiectul unor analize complete și transparente, precum și introducerea, consolidarea şi aplicarea unor norme democratice pentru viitoarele alegeri; deplânge arestarea a zeci de protestatari în întreaga Rusie pe durata demonstrațiilor;

4.  îi adresează Președintelui Medvedev invitația de a-și concretiza promisiunile și de a garanta adoptarea reformelor necesare ale sistemului politic și speră ca noul președinte rus să fie pregătit să continue aceste reforme, inclusiv în ceea ce privește simplificarea reglementărilor privind înregistrarea partidelor politice, atât de necesară; solicită asumarea unui angajament serios și în direcția soluționării problemelor legate de libertatea mass-mediei, de întrunire și de exprimare; reafirmă disponibilitatea UE de a coopera cu Rusia, inclusiv în cadrul oferit de Parteneriatul pentru modernizare, pentru a crește gradul de respectare a drepturilor omului și a drepturilor fundamentale (o problemă fundamentală în acest sens este eliberarea deținuților politici), precum și eficacitatea unui sistem independent al statului de drept în Rusia;

5.  încurajează autoritățile ruse și partidele politice reprezentate în Duma de Stat să stabilească un dialog constructiv cu manifestanții în favoarea democrației și cu opoziția, în scopul unei reforme de anvergură, al transparenței și al democrației; solicită președintelui ales, Vladimir Putin, să adopte un ton mai moderat atunci când critică protestatarii și să angajeze un dialog sincer cu aceștia pe marginea viitorului țării;

6.  încurajează diferitele grupuri ale opoziției democratice din Rusia să se unească mai strâns în jurul unui program pozitiv de reforme politice, oferind, astfel, cetățenilor din Rusia o alternativă credibilă;

7.  salută decizia Președintelui Medvedev de a ordona Procurorului General analizarea legalității pentru 32 de cazuri de infracțiuni penale, inclusiv închiderea lui Mihail Hodorkovski; solicită președintelui ales, Vladimir Putin, să ordone o revizuire similară în cazul lui Serghei Magnițki;

8.  ia act de faptul că, inițial, Duma de Stat a aprobat proiectele de legi prezidențiale destinate să aducă ample modificări sistemului politic, inclusiv o simplificare a normelor privind înregistrarea partidelor politice și accesul acestora la alegeri; îndeamnă Duma de Stat să țină seama, la adoptarea legilor necesare, de amendamentele depuse în comun de către partidele neînregistrate; speră ca toate părțile să profite de această ocazie, înainte de învestirea președintelui ales, pentru a lua o decizie cu privire la un pachet global de reforme, care să cuprindă și schimbări aduse legii electorale; își exprimă în mod energic dorința ca toate propunerile de reforme aflate în dezbatere în cadrul grupului de lucru Medvedev să fie încununate de succes și puse pe deplin în aplicare; este convins de faptul că o nouă lege electorală și înregistrarea partidelor politice de opoziție ar trebui să ofere bazele unor alegeri libere și corecte pentru Duma de Stat;

9.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, guvernului și parlamentului Federației Ruse, Consiliului Europei și Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa.

(1) Texte adoptate, P7_TA(2012)0054.
(2) Texte adoptate, P7_TA(2011)0575.
(3) Texte adoptate, P7_TA(2011)0335.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate