Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/2573(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0177/2012

Predkladané texty :

B7-0177/2012

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 15/03/2012 - 11.3
CRE 15/03/2012 - 11.3
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0088

Prijaté texty
PDF 125kWORD 47k
Štvrtok, 15. marca 2012 - Štrasburg
Výsledok prezidentských volieb v Rusku
P7_TA(2012)0088B7-0177/2012

Uznesenie Európskeho parlamentu z 15. marca 2012 o výsledku prezidentských volieb v Rusku (2012/2573(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Dohodu o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a Ruskou federáciou, ktorá nadobudla platnosť v roku 1997, pričom jej platnosť bola predĺžená dovtedy, kým ju nenahradí nová dohoda,

–  so zreteľom na prebiehajúce rokovania o novej dohode, ktorou sa stanoví nový komplexný rámec pre vzťahy medzi EÚ a Ruskom, a na partnerstvo pre modernizáciu, ktoré sa začalo v roku 2010,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce správy a uznesenia o Rusku, najmä na uznesenia zo 16. februára 2012(1) o nadchádzajúcich prezidentských voľbách v Rusku, zo 14. decembra 2011(2) o výsledkoch volieb do Štátnej dumy, a predovšetkým na kritiku týkajúcu sa ich organizácie, a zo 7. júla 2011(3) o prípravách na decembrové voľby 2011 do ruskej Štátnej dumy,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie predbežných zistení a záverov OBSE/ODIHR, PZ OBSE a PZ Rady Európy z 5. marca 2012,

–  so zreteľom na vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Catherine Ashtonovej zo 4. marca 2012 o prezidentských voľbách v Rusku 4. marca 2012 a na jej prejavy zo 14. decembra 2011 v Štrasburgu o samite EÚ–Rusko a z 1. februára 2012 v Bruseli o politickej situácii v Rusku,

–  so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže EÚ, ktorá je strategickým partnerom a priamym susedom Ruska, sledovala s osobitným záujmom volebný proces a verejnú diskusiu, ako aj rozsiahle a dlhotrvajúce protesty v Rusku, ktoré sa týkali volieb do Štátnej dumy v decembri 2011 a prezidentských volieb, ktoré sa konali 4. marca 2012;

B.  keďže pretrvávajú vážne obavy z vývoja v Ruskej federácii, pokiaľ ide o dodržiavanie a ochranu ľudských práv a dodržiavanie spoločne dohodnutých zásad demokracie, volebných pravidiel a postupov; keďže Ruská federácia je plnoprávnym členom Rady Európy a Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), a preto je povinná obhajovať zásady demokracie a dodržiavanie ľudských práv;

C.  keďže Európsky súd pre ľudské práva sa 12. apríla 2011 v rozsudku vyslovil proti zdĺhavým registračným postupom pre politické strany v Rusku, ktoré nie sú v súlade s volebnými zásadami stanovenými Radou Európy a OBSE; keďže obmedzujúca registrácia politických strán a kandidátov bráni politickej súťaži a pluralizmu v Rusku;

D.  keďže napriek nedávnym obmedzeným iniciatívam za zlepšenie volebných zákonov sú všeobecné pravidlá naďalej príliš zložité a v niektorých prípadoch vedú k nekonzistentnému uplatňovaniu právneho základu;

E.  keďže ruské orgány sa pokúsili zdiskreditovať mimovládne organizácie, ktoré sa zúčastnili pozorovania volieb, a najmä organizáciu Golos, ktorá bola vykázaná zo svojho ústredia v Moskve a proti ktorej bola vedená mediálna kampaň zameraná na poškodenie jej dobrého mena a ktorej regionálne kancelárie boli podrobené daňovým vyšetrovaniam; keďže aj nezávislé média sa ocitli pod závažným tlakom;

F.  keďže v spoločnom vyhlásení predbežných zistení a záverov OBSE/ODIHR, PZ OBSE a PZ Rady Európy z 5. marca 2012 sa uvádza, že volebný proces nebol slobodný ani spravodlivý, pretože bol „výrazne ovplyvnený v prospech jedného kandidáta“ ako dôsledok kritiky potenciálnych konkurenčných kandidátov počas registračného procesu, nevyváženého a zaujatého informovania médií a využívania štátnych zdrojov v prospech jedného kandidáta;

G.  keďže ruskí občania, najmä demonštranti označení bielou stužkou, vyjadrili počas viacerých masových demonštrácií, ktoré sa uskutočnili po voľbách do Dumy 4. decembra 2011, vôľu po väčšej demokracii a komplexnej reforme volebného systému;

1.  berie na vedomie výsledky prezidentských volieb so zreteľom na predbežné zistenia OBSE/ODIHR a zistenia domácich pozorovateľských organizácií, ako sú Golos, Graždanin Nabludatel, Liga voličov a tiež zistenia zástupcov politických strán;

2.  zdôrazňuje, že voči Rusku je nevyhnutné vystupovať kriticky, pričom zároveň v plnej miere podporuje program modernizácie, ktorého súčasťou je dialóg o hospodárskych i politických reformách, s cieľom dosiahnuť zavedenie a vykonanie reforiem zameraných na existujúce nedostatky;

3.  dôrazne kritizuje nedostatky a nezrovnalosti počas prípravy a organizácie týchto volieb, ako aj skutočnosť, že voliči mali obmedzený výber; zdôrazňuje, že ruské vysielacie médiá nezabezpečili počas volebnej kampane vyvážené informovanie o všetkých kandidátoch, čo je v rozpore so zákonnými požiadavkami; víta skutočnosť, že do kampane sa výrazným spôsobom zapojila občianska spoločnosť, a vyzýva na vykonanie komplexných a transparentných analýz všetkých nezrovnalostí a zavedenie, posilnenie a uplatnenie demokratických pravidiel do budúcich volieb; odsudzuje zadržanie desiatok protestujúcich počas demonštrácií po celom Rusku;

4.  vyzýva prezidenta Medvedeva, aby splnil to, čo sľúbil, a zabezpečil prijatie nevyhnutných reforiem politického systému a očakáva, že nový ruský prezident bude pripravený v týchto reformách pokračovať a že ich súčasťou bude aj veľmi potrebné zjednodušenie pravidiel registrácie politických strán; žiada prijať zásadný záväzok a zamerať sa aj na riešenie problémov slobody médií a slobody zhromažďovania a prejavu; opakuje, že EÚ je pripravená spolupracovať s Ruskom aj v rámci partnerstva pre modernizáciu s cieľom zlepšovať dodržiavanie ľudských a základných práv, s čím súvisí kľúčová otázka, ktorou je prepustenie politických väzňov a zvyšovať účinnosť nezávislého systému právneho štátu v Rusku;

5.  nabáda orgány Ruska a politické strany zastúpené v Štátnej dume, aby nadviazali zmysluplný dialóg s demonštrantmi za demokraciu a s opozíciou v záujme komplexnej reformy, transparentnosti a demokracie; vyzýva nastupujúceho prezidenta Vladimíra Putina, aby zmiernil svoju rétoriku zameranú proti demonštrantom a nadviazal s nimi úprimný dialóg o budúcnosti krajiny;

6.  pobáda jednotlivé ruské demokratické opozičné skupiny, aby sa pevnejšie zjednotili na pozitívnom programe politických reforiem, a ponúkli tak ruským občanom dôveryhodnú alternatívu;

7.  víta rozhodnutie prezidenta Dmitrija Medvedeva nariadiť generálnemu prokurátorovi, aby preskúmal zákonnosť 32 trestných prípadov vrátane uväznenia Michaila Chodorovského; vyzýva nastupujúceho prezidenta Vladimíra Putina, aby nariadil podobné preskúmanie prípadu Sergeja Magnitského;

8.  berie na vedomie počiatočný súhlas Štátnej dumy s návrhom prezidentských zákonov zameraných na uskutočnenie komplexných zmien politického systému vrátane zjednodušenia pravidiel týkajúcich sa registrácie politických strán a ich prístupu k voľbám; naliehavo vyzýva Štátnu dumu, aby pri prijímaní nevyhnutných zákonov vzala do úvahy pozmeňujúce a doplňujúce návrhy predložené neregistrovanými stranami; očakáva, že všetky strany využijú príležitosť pred inauguráciou nového prezidenta a dohodnú sa na komplexnom reformnom balíčku, ktorého súčasťou bude zmena volebného zákona; vyjadruje silné želanie, aby všetky reformné návrhy, o ktorých sa diskutuje v Medvedevovej pracovnej skupine, dospeli k úspešnému výsledku a boli v plnej miere realizované, je presvedčený, že nový volebný zákon a registrácia opozičných politických strán by mali poskytovať základ pre slobodné a spravodlivé voľby do Štátnej dumy;

9.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, vláde a parlamentu Ruskej federácie, Rade Európy a Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe.

(1) Prijaté texty, P7_TA(2012)0054.
(2) Prijaté texty, P7_TA(2011)0575.
(3) Prijaté texty, P7_TA(2011)0335.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia