Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2012/2553(RSP)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċikli relatati mad-dokumenti :

Testi mressqa :

RC-B7-0135/2012

Dibattiti :

Votazzjonijiet :

PV 15/03/2012 - 11.4
CRE 15/03/2012 - 11.4
Spjegazzjoni tal-votazzjoni
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P7_TA(2012)0089

Testi adottati
PDF 233kWORD 68k
Il-Ħamis, 15 ta' Marzu 2012 - Strasburgu
Kazakistan
P7_TA(2012)0089RC-B7-0135/2012

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-15 ta' Marzu 2012 dwar il-Kazakistan (2012/2553(RSP))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra d-dispożizzjonijiet ġenerali dwar l-azzjoni esterna tal-Unjoni stipulati fl-Artikolu 21 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, u l-proċedura għall-konklużjoni ta' ftehimiet internazzjonali stipulata fl-Artikolu 218 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Istrateġija tal-UE għall-Ażja Ċentrali,

–  wara li kkunsidra l-Ftehim ta' Sħubija u Kooperazzjoni bejn il-KE u l-Kazakistan li daħal fis-seħħ fl-1999, u b'mod partikolari l-Artikolu 2 tiegħu (Taqsima dwar il-Prinċipji Ġenerali),

–  wara li kkunsidra l-Istrateġija tal-UE għal Sħubija Ġdida mal-Ażja Ċentrali, adottata mill-Kunsill Ewropew fil-21-22 ta' Ġunju 2007, u r-rapporti ta' progress tagħha tal-24 ta' Ġunju 2008 u t-28 ta' Ġunju 2010,

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni tal-Kunsill tal-24 ta' Mejju 2011 dwar il-Kazakistan,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjonijiet tal-UE dwar il-Kazakistan fil-Kunsill Permanenti tal-OSKE tat-3 ta' Novembru, tat-22 ta' Diċembru 2011, u tad-19 ta' Jannar, is-26 ta' Jannar u d-9 ta' Frar 2012, kif ukoll id-dikjarazzjonijiet tal-Rappreżentant Għoli/Viċi President tal-UE Catherine Ashton tas-17 ta' Diċembru 2011 dwar dak li seħħ fid-distrett ta' Zhanaozen u tas-17 ta' Jannar 2012 dwar l-elezzjonijiet parlamentari tal-15 ta' Jannar 2012 fil-Kazakistan,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tar-riżultati u l-konklużjonijiet preliminari tal-missjoni ta' osservazzjoni tal-elezzjonijiet parlamentari tal-15 ta' Jannar 2012, immexxija mill-Uffiċċju għall-Istituzzjonijiet Demokratiċi u d-Drittijiet tal-Bniedem tal-OSKE,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tar-Rappreżentant tal-OSKE dwar il-Libertà tal-Midja tal-25 ta' Jannar 2012 dwar is-sitwazzjoni tal-midja fil-Kazakistan,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tad-Direttur tal-Uffiċċju għall-Istituzzjonijiet Demokratiċi u d-Drittijiet tal-Bniedem tal-OSKE tal-1 ta' Frar 2012 dwar it-trażżin tal-oppożizzjoni fil-Kazakistan,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta' Diċembru 2011 dwar l-Istrateġija tal-UE għall-Asja Ċentrali(1),

–  wara li kkunsidra l-paragrafu 23 tar-riżoluzzjoni tiegħu tas-16 ta' Frar 2012 dwar il-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-Nazzjonijiet Uniti(2),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 110(4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi kemm l-UE kif ukoll il-Kazakhstan jistgħu jgawdu benefiċċji importanti jekk jikkooperaw aktar mill-qrib, u l-Parlament jappoġġa dan l-objettiv filwaqt li jenfasizza li l-kooperazzjoni ekonomika trid tmur id f'id mal-kooperazzjoni politika u trid tkun ibbażata fuq ir-rieda politika li jiġu implimenti u mħaddna valuri komuni, meta jitqies ir-rwol ċentrali tal-Kazakhstan fl-iżvilupp soċjoekonomiku tal-Ażja Ċentrali u l-istabbiltà u s-sigurtà tar-reġjun;

B.  billi n-negozjati dwar ftehim imsaħħaħ bejn l-UE u l-Kazakistan, li għandu jieħu post il-Ftehim ta' Sħubija u Kooperazzjoni li qiegħed fis-seħħ attwalment, tnedew f'Ġunju 2011;

C.  billi fis-17 ta' Frar 2012 il-President tal-Kazakistan iffirma bosta liġijiet bl-għan li titjieb il-bażi legali għar-relazzjonijiet tax-xogħol, id-drittijiet tal-ħaddiema u d-djalogu soċjali u sabiex tissaħħaħ l-indipendenza tal-ġudikatura;

D.  billi fis-16 ta' Diċembru 2011 għadd kbir ta' nies inqatlu u ħafna oħra kienu feruti fil-ġlied fil-belt ta' Zhanaozen fil-Punent tal-Kazakhstan, fejn aktar minn 3000 ruħ inġabru paċifikament fil-pjazza ewlenija b'appoġġ għat-talbiet tal-ħaddiema tas-settur taż-żejt li ilhom fuq strajk minn Mejju għal salarji ogħla u kundizzjonijiet aħjar u d-dritt li jagħżlu r-rappreżentanti tal-junjin tagħhom;

E.  billi l-awtoritajiet irrapportaw li 17-il persuna mietu wara li, skont rapporti indipendenti u xhieda, il-pulizija ta' kontra l-irvellijiet attakkaw lid-dimostranti, fetħu n-nar fuq iċ-ċivili inklużi persuni mhux armati li kienu qed jistrajkjaw, flimkien mal-qraba tagħhom; billi wara l-ġlied l-awtoritajiet tal-Kazakistan iddikjaraw stat ta' emerġenza, u pprojbixxew l-aċċess tal-ġurnalisti u tal-osservaturi indipendenti għal Zhanaozen; billi l-istat ta' emerġenza finalment ġie mitmum fil-31 ta' Jannar 2012, iżda xi xhieda qalu li l-għadd ta' persuni maqtula aktarx li hu ħafna ikbar; billi l-awtoritajiet reġjonali wiegħdu li jagħtu appoġġ finanzjarju lill-familji tal-vittmi li mietu f'dawn l-avvenimenti;

F.  billi l-istampa ta' dak li fil-fatt ġara f'Zhanaozen fis-16 ta' Diċembru 2011 għadha mhix ċara; billi l-linji ta' komunikazzjoni inizjalment inqatgħu mill-awtoritajiet u l-aċċess għall-belt imbagħad baqa' kkontrollat taħt stat ta' emerġenza li dam għaddej sal-31 ta' Jannar 2012; billi l-intimidazzjoni u l-attakki vjolenti kontra l-midja indipendenti, flimkien ma' klima ta' biża' fost iċ-ċittadini, qed ikomplu jxekklu l-iżvilupp ta' aktar ċarezza; billi b'reazzjoni għall-avvenimenti f'Zhanazoen f'Diċembru 2011, l-awtoritajiet tal-Kazakistan żiedu ċ-ċensura tal-internet fil-pajjiż u attwalment qegħdin iwettqu spezzjoni deep packet tat-traffiku kollu tal-internet;

G.  billi madwar 43 persuna ġew arrestati sa minn Diċembru 2012 u qed jiffaċċaw akkużi li jinvolvu sentenzi ta' sa sitt snin priġunerija, fosthom mexxejja prominenti u attivisti mill-istrajk tal-ħaddiema taż-żejt, inkludi Talat Saktaganov, Roza Tuletaeva u Natalya Azhigalieva; billi numru ta' żgħażagħ akkużati b'attivitajiet Iżlamisti ġew arrestati fil-belt ta' Uralsk fit-3 ta' Frar 2012 fuq suspett li qed jorganizzaw diżordni tal-massa f'Zhanaozen;

H.  billi l-President tal-Kazakistan sejjaħ għal investigazzjoni sħiħa tal-avvenimenti, billi waqqaf kummissjoni tal-gvern immexxija mill-Ewwel Viċi Prim Ministru u stieden esperti internazzjonali, fosthom min-NU, biex jipparteċipaw fil-proċess ta' investigazzjoni; billi bosta uffiċjali tal-pulizija qegħdin jiġu investigati minħabba użu mhux xieraq ta' armi tan-nar, għalkemm s'issa l-ebda wieħed minnhom ma ġie akkużat;

I.  billi hemm diversi rapporti li d-detenuti ġew ittorturati u maltrattati; billi investigazzjoni kredibbli, segwita minn azzjoni legali xierqa, hija meħtieġa wkoll b'rabta ma' dan;

J.  billi l-elezzjonijiet ġenerali li saru fis-15 ta' Jannar 2012 kienu meqjusa mill-OSKE li ma kinux konformi mal-istandards tagħha, minħabba ħafna irregolaritajiet fil-votazzjoni kif ukoll l-użu ta' riżorsi u slogans tal-istat biex isaħħu l-popolarità tal-partit fil-gvern, li ma pprovdiex il-kundizzjonijiet meħtieġa għat-twettiq ta' elezzjonijiet genwinament pluralistiċi, għalkemm hu meqjus li din id-darba l-elezzjonijiet kienu amministrati sew fil-livell tekniku;

K.  billi fis-6 ta' Jannar 2012 il-President tal-Kazakistan iffirma l-Liġi dwar is-Sigurtà Nazzjonali, li ssaħħaħ l-awtorità tas-servizzi tas-sigurtà u tafferma li persuni meqjusa li qed jagħmlu ħsara lir-reputazzjoni tal-pajjiz fuq livell dinji jistgħu jitqiesu “distruttivi” u se jkollhom jiffaċċaw il-konsegwenzi;

L.  billi f'dawn l-aħħar ftit xhur is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Kazakistan iddeterjorat, kif rifless fid-dikjarazzjonijiet tal-UE fil-Kunsill Permanenti tal-OSKE u f'dikjarazzjonijiet reċenti tar-Rappreżentant tal-OSKE dwar il-Libertà tal-Midja u tad-Direttur tal-Uffiċċju għall-Istituzzjonijiet Demokratiċi u d-Drittijiet tal-Bniedem tal-OSKE;

M.  billi f'Settembru 2011 l-awtoritajiet adottaw liġi dwar ir-reliġjon li tobbliga lill-gruppi reliġjużi kollha li jerġgħu jirreġistraw, u tinkludi dispożizzjonijiet li jistgħu jipprojbixxu ċittadini tal-Kazakistan milli jipprattikaw il-fidi tagħhom liberament; billi, barra minn dan, liġijiet adottati riċentement dwar il-midja tal-massa u s-sigurtà nazzjonali kollha jinkludu dispożizzjonijiet li jsaħħu l-elementi mhux liberali tas-sistema politika tal-Kazakistan u jikkontradixxu ambizzjonijiet dikjarati ta' demokratizzazzjoni;

N.  billi fit-8 ta' Awwissu 2011, il-Qorti tal-Belt ta' Aktau sabet lil Natalia Sokolova, l-avukat tal-ħaddiema tas-settur taż-żejt, ħatja li “inċitat id-diskordanza soċjali” u li “ħadet sehem attiv f'laqgħat illegali” u ngħatat sentenza ta' sitt snin ħabs;

O.  billi fl-istennija li ttejjeb l-immaġni tagħha ta' pajjiż rispettabbli f'livell internazzjonali, il-Kazakistan ħa r-rwol ta' Chair tal-OSKE fl-2010, u impenja ruħu għal sensiela ta' riformi demokratiċi u li jirrispetta l-prinċipji bażiċi ta' dik l-organizzazzjoni;

P.  billi tul dawn l-aħħar xahrejn, il-partiti tal-oppożizzjoni u l-organizzazzjonijiet Alga, Azat u l-Moviment Soċjalista tal-Kazakistan, midja indipendenti inklużi l-ġurnali Vzglyad, Golos Republik u Respublika u l-istazzjon televiżiv bis-satellita STAN TV, u trejdjunjins indipendenti inkluża l-junjin Zhanartu u organizzazzjonijiet oħra tas-soċjetà ċivili kienu fil-mira ta' repressjoni intensifikata, filwaqt li ġew detenuti, inter alia, il-mexxej tal-partit Alga Vladimir Kozlov u l-editur kap tal-ġurnal Vzgyad, Igor Vinyavski; billi fit-28 ta' Jannar 2012 madwar 1000 persuna f'Almaty ħadu sehem fi protesta mhux awtorizzata kontra r-repressjoni, u talbu lill-awtoritajiet biex itemmu l-persekuzzjoni politika;

Q.  billi l-partiti tal-oppożizzjoni ddikjaraw pjanijiet għal protesta fl-24 ta' Marzu 2012 f'Almaty sabiex jikkommemoraw il-100 jum mill-massakru ta' Zhanaozen;

R.  billi l-fatt li s-Sur Kozlov ġie arrestat u nżamm incommunicado ftit wara li rritorna mil-laqgħat tiegħu mal-Parlament Ewropew u mas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna jagħti lill-UE raġuni addizzjonali ta' tħassib, u jenfasizza l-importanza tas-salvagwardja tal-ħila tal-istituzzjonijiet tagħna li jmexxu djalogi ma' firxa wiesgħa ta' atturi fil-pajjiżi sħab tal-UE mingħajr ma dan ikollu konsegwenzi negattivi għall-interlokuturi tagħna;

1.  Jenfasizza l-importanza tar-relazzjonijiet bejn l-UE u l-Kazakistan u t-tisħiħ tal-kooperazzjoni politika u ekonomika, li tinkludi oqsma strateġiċi bħalma huma d-demokrazija, id-drittijiet tal-bniedem, l-ambjent, l-enerġija, il-kummerċ u t-trasport kif ukoll il-ġlieda kontra t-terroriżmu, il-kriminalità organizzata u t-traffikar tad-drogi; jenfasizza li s-sena li għaddiet kienet ikkaratterizzata minn kooperazzjoni ikbar, laqgħat ta' livell għoli frekwenti u l-bidu tan-negozjati għal Ftehim ta' Sħubija u Kooperazzjoni ġdid;

2.  Jesprimi t-tħassib kbir tiegħu kif ukoll il-kondoljanzi tiegħu fir-rigward tal-avvenimenti li seħħew fis-16 ta' Diċembru 2011 fid-distrett ta' Zhanaozen tal-Kazakistan, fejn 17-il persuna tilfu ħajjithom u 110 oħra ndarbu;

3.  Jikkundanna bil-qawwa t-trażżin vjolenti min-naħa tal-forzi tal-pulizija ta' dimostranti f'Zhanaozen, u jitlob li ssir investigazzjoni internazzjonali indipendenti u kredibbli tal-ġrajjiet, b'komponent internazzjonali;

4.  Jistqarr l-intenzjoni tiegħu li jibqa' jmexxi djalogi mal-atturi tas-soċjetà ċivili, bħala parti mir-relazzjonijiet tiegħu mal-Kazakistan, u skont il-prattiki tar-relazzjonijiet tiegħu ma' pajjiżi terzi oħra; jistenna rispett lejn dawn id-djalogi, u jenfasizza li mhux insensittiv għall-benessri tal-interlokuturi tiegħu;

5.  Jemmen li l-ġestjoni ħażina tat-tilwima tal-ħaddiema fis-settur taż-żejt fil-Punent tal-Kazakistan kienet il-kawża ewlenija tal-iskuntentizza popolari dejjem tikber qabel l-avvenimenti ta' nofs Diċembru 2011; jinsab konvint li r-rikonoxximent, kemm bil-kliem kif ukoll bil-fatti, tad-dritt tal-ħaddiema li jorganizzaw djalogu b'rispett reċiproku bejn ir-rappreżentanti tat-trejdjunjins, min iħaddem u l-awtoritajiet, l-impjegar mill-ġdid ta' ħaddiema li ngħataw is-sensja jew impjiegi ġodda għalihom, l-appoġġ għall-familji li qed ibatu ħafna minħabba l-konsegwenzi tal-avvenimenti reċenti u l-bini tal-fiduċja fl-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi huma fundamentali biex jinkisbu l-paċi soċjali u stabbiltà sostenibbli;

6.  Jistieden lis-SEAE jsegwi mill-qrib il-proċess ta' dawk akkużati li organizzaw id-dimostrazzjonijiet, u jirrapporta lura lill-Parlament;

7.  Jilqa' l-ħelsien riċenti tad-difensur tad-drittijiet tal-bniedem Evgeny Zhovtis, direttur tal-Bureau Internazzjonali għad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Istat tad-Dritt tal-Kazakistan u tal-ġurnalist ta' “Vremya” Tokhniyaz Kuchukov, li ngħataw amnestija b'deċiżjoni tal-qorti fit-2 ta' Frar 2012 wara li kienu ġew ikkundannati għal erba' snin f'kamp tax-xogħol f'Settembru 2009;

8.  Jiddispjaċih li jeżistu ftit wisq eċċezzjonijiet għax-xejra negattiva fl-iżviluppi relatati mad-drittijiet tal-bniedem fil-Kazakistan li ilha għaddejja tul ta' żmien konsiderevoli u dan l-aħħar ġiet rinfurzata, u jistieden lill-awtoritajiet tal-Kazakistan jipprovdu assigurazzjonijiet dwar is-sikurezza tal-familji ta' attivisti arrestati;

9.  Iħeġġeġ lill-awtoritajiet tal-Kazakistan biex jagħmlu kull sforz biex itejbu s-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem f'pajjiżhom; jissottolinja li progress fin-negozjati tal-Ftehim ta' Sħubija u Kooperazzjoni ġdid u mtejjeb bejn l-UE u l-Kazakistan għandu jiddependi mill-progress tar-riformi politiċi; iħeġġeġ lill-Kazakistan iżomm l-impenn mistqarr tiegħu favur riformi ulterjuri, sabiex tinbena soċjetà miftuħa u demokratika li tkun tinkludi oppożizzjoni u soċjetà ċivili indipendenti, fir-rispett tad-drittijiet fundamentali u l-istat tad-dritt;

10.  Itenni li aċċess mingħajr restrizzjonijiet għall-informazzjoni u l-komunikazzjoni u aċċess inċensurat għall-internet (libertajiet diġitali) huma drittijiet universali u huma indispensabbli għad-drittijiet tal-bniedem bħall-espressjoni ħielsa u l-aċċess għall-informazzjoni, kif ukoll biex jiġu żgurati t-trasparenza u r-responsabilità fil-ħajja pubblika;

11.  Jilqa' t-tibdil legali ta' dawn l-aħħar xhur bl-għan li jkabbru l-firmxa ta' partiti li jistgħu jippreżentaw kandidati parlamentari; jinnota li sa mill-aħħar elezzjonijiet leġiżlattivi, tliet partiti ġew rappreżentati fil-parlament il-ġdid; jiddispjaċih għall-fatt li għadd ta' partiti tal-oppożizzjoni mhux qed jitħallew jirreġistraw, u jħeġġeġ lill-awtoritajiet tal-Kazakistan iwettqu r-riformi ulterjuri meħtieġa biex ikunu żgurati elezzjonijiet ġenwinament pluralistiċi u sabiex ikunu appoġġati l-funzjonament tal-midja indipendenti u l-attivitajiet tal-NGOs;

12.  Jistieden lill-awtoritajiet tal-Kazakistan jindirizzaw is-sejbiet tal-ODHIR tal-OSKE bħala kwistjoni ta' prijorità ħalli l-oppożizzjoni tal-pajjiż tkun tista' tieħu l-irwol li jistħoqqilha f'soċjetà demokratika, u jieħdu l-passi kollha neċessarji biex jikkonformaw mal-istandards internazzjonali tal-elezzjonijiet; jistieden lill-SEAE jappoġġa l-Kazakistan fl-indirizzar ta' dawn il-kwistjonijiet;

13.  Jieħu nota tal-pjan direzzjonali għall-adeżjoni tal-Kazakistan fid-WTO, li se tgħin sabiex jinħolqu kundizzjonijiet ekwi għall-komunitajiet kummerċjali fuq iż-żewġ naħat, u se tiffaċilita u tilliberalizza l-kummerċ, u tibgħat messaġġ ta' kooperazzjoni u ftuħ; jenfasizza li bl-adeżjoni, il-kazakistan għandu l-obbligu li jikkonforma mar-regoli kollha tad-WTO, fosthom li jelimina miżuri protezzjonisti;

14.  Jesprimi r-rabja tiegħu dwar il-fatt li mexxejja tal-oppożizzjoni u ġurnalisti ilhom miżmuma l-ħabs sa minn Jannar 2012, u jistieden lill-awtoritajiet tal-Kazakistan iwaqqfu t-trażżin tal-oppożizzjoni u tal-midja indipendenti fil-pajjiż, u jeħilsu lill-persuni kollha li ntbagħtu l-ħabs għal raġunijiet politiċi, inkluż il-mexxej tal-partit Alga, Vladimir Kozlov u l-editur kap tal-gazzetta Vzglyad, Igor Vinyavskiy, kif ukoll il-persuni kollha msemmija f'dikjarazzjonijiet reċenti tal-UE fil-Kunsill Permanenti tal-OSKE li għadhom detenuti; jitlob li s-Sur Kozlov jingħata aċċess għall-familja immedjata tiegħu, inkluża martu, u għal valutazzjoni indipendenti tal-kundizzjoni medika tiegħu; jilqa' b'sodisfazzjon il-ħelsien ta' Natalya Sokolova, avukat tat-trejdjunjins tal-kumpanija taż-żejt Karazhanbasmunai, li kienet ingħatat sentenza ta' sitt snin ħabs, u li issa tnaqqset għal sentenza proviżorja ta' tliet snin; jiddispjaċih, madankollu, li skont is-sentenza tal-Qorti Suprema, is-Sra Sokolova xorta waħda għadha pprojbita li tipparteċipa f'attivitajiet trejdjunjonistiċi waqt il-perjodu ta' libertà proviżorja.

15.  Iħeġġeġ lill-awtoritajiet tal-Kazakistan itejbu fis ir-rispett għal-libertajiet tal-għaqda, tal-assoċjazzjoni, tal-espressjoni u tar-reliġjon, skont ir-rakkomandazzjonijiet tar-rappreżentanti u tal-korpi tal-OSKE, filwaqt li jagħtu attenzjoni partikolari lill-impenji internazzjonali meħuda mill-Kazakistan, kif ukoll lill-wegħdiet li saru qabel ma ttieħdet id-deċiżjoni biex il-Kazakistan jingħata l-Presidenza tal-OSKE fl-2010; jiġbed l-attenzjoni għall-Pjan ta' Azzjoni Nazzjonali dwar id-Drittijiet tal-Bniedem imħejji sew li ġie adottat fl-2009, u jħeġġeġ lill-awtoritajiet tal-Kazakistan jimplimentawh bis-sħiħ;

16.  Jinsab konvint li l-awtoritajiet u s-soċjetà tal-Kazakistan jibbenefikaw bil-kbir jekk tittieħed azzjoni bħal din, anke f'termini ta' stabbiltà u sigurtà u ritorn l-iżvilupp stabbli ta' qabel fil-pożizzjoni internazzjonali tal-pajjiż;

17.  Jenfasizza l-parteċipazzjoni sa minn Jannar 2012 tar-rappreżentanti uffiċjali tal-Kazakistan waqt laqgħat miftuħa u kostruttivi ma' Membri Parlamentari Ewropej fil-Parlament Ewropew, bil-parteċipazzjoni tas-soċjetà ċivili u ta' NGOs, fejn urew li huma disposti għal investigazzjonijiet dwar l-avvenimenti ma' komponent internazzjonali, u wegħdu informazzjoni dwar l-arresti tax-xhur li għaddew; jistenna li dawn id-dikjarazzjonijiet se jiġu segwiti b'azzjonijiet konkreti;

18.  Jenfasizza l-importanza ta' djalogi dwar id-drittijiet tal-bniedem bejn l-UE u l-awtoritajiet tal-Kazakistan fejn il-kwistjonijiet kollha jistgħu jiġu indirizzati b'mod miftuħ; jitlob li jissaħħu dawn id-djalogi sabiex isiru iktar effettivi u orjentati lejn il-kisba tar-riżultati u sabiex jiġi permess l-involviment ta' atturi tas-soċjetà ċivili;

19.  Jistieden lill-UE, u b'mod partikolari lir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni Ewropea għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, tissorvelja l-iżviluppi mill-qrib, tqajjem il-kwistjonijiet kollha li joħolqu tħassib mal-awtoritajiet tal-Kazakistan, toffri assistenza u tirrapporta regolarment lill-Parlament;

20.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lir-Rappreżentant Għoli/Viċi President u lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-gvernijiet u l-parlamenti tal-Istati Membri, lill-Gvern u l-Parlament tar-Repubblika tal-Kazakistan u lill-Organizzazzjoni għas-Sigurta? u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa.

(1) Testi adottati, P7_TA(2011)0588.
(2) Testi adottati, P7_TA(2012)0058.

Avviż legali - Politika tal-privatezza