Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/2553(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0135/2012

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 15/03/2012 - 11.4
CRE 15/03/2012 - 11.4
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0089

Prijaté texty
PDF 145kWORD 66k
Štvrtok, 15. marca 2012 - Štrasburg
Kazachstan
P7_TA(2012)0089RC-B7-0135/2012

Uznesenie Európskeho parlamentu z 15. marca 2012 o Kazachstane (2012/2553(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na všeobecné ustanovenia o vonkajšej činnosti Únie stanovené v článku 21 ZEÚ a na postup uzatvárania medzinárodných dohôd stanovený v článku 218 ZFEÚ,

–  so zreteľom na stratégiu EÚ pre Strednú Áziu,

–  so zreteľom na Dohodu o partnerstve a spolupráci medzi ES a Kazachstanom, ktorá nadobudla platnosť v roku 1999, a najmä na jej článok 2 (oddiel Všeobecné zásady),

–  so zreteľom na stratégiu EÚ pre nové partnerstvo so Strednou Áziou, ktorú prijala Európska rada 21. – 22. júna 2007, a na správy o pokroku z 24. júna 2008 a z 28. júna 2010,

–  so zreteľom na vyhlásenie Rady o Kazachstane z 24. mája 2011,

–  so zreteľom na vyhlásenia EÚ o Kazachstane z 3. novembra a 22. decembra 2011 a 19. januára, 26. januára a 9. februára 2012 v Stálej rade OBSE a na vyhlásenia vysokej predstaviteľky EÚ/podpredsedníčky Komisie Catherine Ashtonovej zo 17. decembra 2011 o udalostiach v meste Žanaozen a zo 17. januára 2012 o parlamentných voľbách v Kazachstane, ktoré sa konali 15. januára 2012,

–  so zreteľom na vyhlásenie o predbežných zisteniach a záveroch misie pod vedením OBSE/ODIHR, ktorá pozorovala parlamentné voľby 15. januára 2012,

–  so zreteľom na vyhlásenie zástupcu OBSE pre slobodu médií z 25. januára 2012 o situácii v oblasti médií v Kazachstane,

–  so zreteľom na vyhlásenie riaditeľa Úradu OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské práva z 1. februára 2012 o tvrdom zásahu proti kazašskej opozícii,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 15. decembra 2011 o stratégii EÚ pre Strednú Áziu(1),

–  so zreteľom na odsek 23 svojho uznesenia zo 16. februára 2012 o Rade OSN pre ľudské práva(2),

–  so zreteľom na článok 110 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže EÚ i Kazachstan by mohli získať značné výhody z hlbšej spolupráce a Parlament tento cieľ podporuje, pričom zdôrazňuje, že hospodárska spolupráca musí byť sprevádzaná politickou spoluprácou a musí byť založená na politickej vôli uplatňovať a dodržiavať spoločné hodnoty, vzhľadom na kľúčovú úlohu Kazachstanu, pokiaľ ide o sociálno-hospodársky rozvoj Strednej Ázie a stabilitu a bezpečnosť v tomto regióne;

B.  keďže rokovania o novej rozšírenej dohode medzi EÚ a Kazachstanom, ktorá by mala nahradiť v súčasnosti platnú dohodu o partnerstve a spolupráci, sa začali v júni 2011;

C.  keďže 17. februára 2012 kazašský prezident podpísal niekoľko zákonov, ktoré sú zamerané na zlepšenie právneho základu pracovnoprávnych vzťahov, práv zamestnancov a sociálneho dialógu a na posilnenie nezávislosti súdnictva;

D.  keďže 16. decembra 2011 bolo mnoho osôb zabitých a ešte oveľa viac zranených počas nepokojov v meste Žanaozen v západnom Kazachstane, kde sa viac než 3000 osôb zúčastnilo na pokojnej manifestácii na hlavnom námestí, aby vyjadrili podporu požiadavkám pracovníkov v ropnom priemysle, ktorí od mája 2011 štrajkovali za vyššie mzdy a lepšie podmienky a právo zvoliť si vlastných odborárskych zástupcov;

E.  keďže úrady informovali, že po tom, ako podľa nezávislých zdrojov a očitých svedkov poriadková polícia napadla demonštrantov a začala strieľať na civilistov vrátane neozbrojených štrajkujúcich a ich rodinných príslušníkov, zahynulo 17 osôb; keďže po týchto zrážkach kazašské orgány vyhlásili výnimočný stav znemožňujúci novinárom a nezávislým pozorovateľom vstup do mesta Žanaozen; keďže výnimočný stav bol napokon zrušený 31. januára 2012, ale svedkovia tvrdia, že počet usmrtených musel byť oveľa vyšší; keďže regionálne orgány sa zaviazali, že poskytnú finančnú podporu rodinám tých, čo zahynuli počas týchto udalostí;

F.  keďže je stále nejasné, čo sa 16. decembra 2011 v Žanaozene skutočne stalo; keďže úrady najprv prerušili komunikačné spojenia a prístup do mesta bol potom kontrolovaný v rámci výnimočného stavu, ktorý trval až do 31. januára 2012; keďže zastrašovanie a násilné útoky proti nezávislým médiám spolu s atmosférou strachu medzi občanmi naďalej bránia lepšiemu objasneniu udalostí; keďže v reakcii na udalosti v Žanaozene v decembri 2011 kazašské orgány zvýšili cenzúru internetu v krajine a v súčasnosti zavádzajú hĺbkovú analýzu paketov (deep-packet inspection) v prípade celej internetovej prevádzky;

G.  keďže od decembra 2012 bolo zatknutých približne 43 osôb, ktoré čelia obvineniam, za ktoré im hrozia tresty v trvaní až šiestich rokov, medzi ktorými sú poprední predstavitelia a aktivisti zo štrajku pracovníkov v ropnom priemysle vrátane Talata Saktaganova, Rozy Tuletaevovej a Natálie Ažigalievovej; keďže 3. februára 2012 bolo v meste Uralsk zatknutých niekoľko mladých ľudí obvinených z islamistických aktivít a podozrivých z organizovania hromadných nepokojov v Žanaozene;

H.  keďže prezident Kazachstanu vyzval na dôkladné prešetrenie udalostí, zriadil vládnu komisiu pod vedením prvého podpredsedu vlády a pozval medzinárodných expertov vrátane expertov z OSN, aby sa zúčastnili na procese vyšetrovania; keďže prebieha vyšetrovanie niekoľkých policajtov za nevhodné použitie zbraní, hoci proti žiadnemu z nich dosiaľ nebolo vznesené obvinenie;

I.  keďže podľa viacerých správ boli zadržané osoby vystavené týraniu a zlému zaobchádzaniu; keďže aj v tejto súvislosti je potrebné zabezpečiť dôveryhodné vyšetrovanie, po ktorom budú nasledovať náležité právne kroky;

J.  keďže všeobecné voľby, ktoré sa konali 15. januára 2012, neboli podľa OBSE v súlade s jej normami vzhľadom na to, že došlo k rozsiahlym nezrovnalostiam pri hlasovaní a štátne zdroje a slogany boli použité na zvýšenie popularity vládnucej strany, ktorá nezabezpečila potrebné podmienky na usporiadanie skutočne pluralitných volieb, hoci tentoraz sa voľby považovali za dobre zvládnuté z technickej stránky;

K.  keďže 6. januára 2012 podpísal prezident Kazachstanu zákon o národnej bezpečnosti, ktorým sa posilňujú právomoci bezpečnostných služieb a potvrdzuje sa, že osoby, ktoré sa považujú za hrozbu pre povesť krajiny vo svete, možno pokladať za „deštruktívne“ a budú voči nim vyvodené dôsledky;

L.  keďže niekoľko posledných mesiacov sa nieslo v znamení zhoršovania sa situácie v oblasti ľudských práv v Kazachstane, ako sa uvádza vo vyhláseniach EÚ v Stálej rade OBSE a v nedávnych vyhláseniach zástupcu OBSE pre slobodu médií a riaditeľa Úradu OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské práva;

M.  keďže v septembri 2011 prijali orgány zákon o náboženstve, ktorý od všetkých náboženských skupín vyžaduje opätovnú registráciu a obsahuje ustanovenia, ktoré môžu občanom Kazachstanu zakázať slobodne praktizovať ich vieru; keďže okrem toho všetky nedávno prijaté právne predpisy o masmédiách a národnej bezpečnosti zahŕňajú ustanovenia, ktoré posilňujú neliberálne prvky kazašského politického systému a sú v rozpore s deklarovanými snahami o demokratizáciu;

N.  keďže mestský súd v Aktau uznal 8. augusta 2011 Natáliu Sokolovovú, právnu zástupkyňu pracovníkov v ropnom priemysle, za vinnú z „podnecovania sociálnych nezhôd“ a „aktívnej účasti na nezákonných zhromaždeniach“ a odsúdil ju na 6 rokov odňatia slobody;

O.  keďže Kazachstan sa v očakávaní posilnenia svojej dôveryhodnosti na medzinárodnej úrovni ujal v roku 2010 predsedníctva OBSE a zaviazal sa uskutočniť celý rad demokratických reforiem a dodržiavať základné zásady tejto organizácie;

P.  keďže v priebehu posledných dvoch mesiacov sa opozičné strany a organizácie Alga, Azat a Socialistické hnutie Kazachstanu, ako aj nezávislé médiá vrátane novín Vzgľad, Golos Republik a Respublika a satelitnej televíznej stanice STAN TV, nezávislé odbory vrátane nezávislej odborovej organizácie Žanartu a ďalšie organizácie občianskej spoločnosti stali terčom zintenzívnených represií, pričom došlo okrem iného k zadržaniu vodcu strany Alga Vladimíra Kozlova a šéfredaktora Vzgľadu Igora Viňavského; keďže 28. januára 2012 sa v Alma-Ate zúčastnilo na nepovolenom proteste proti represiám asi 1000 ľudí, ktorí vyzvali štátne orgány, aby ukončili politické prenasledovanie;

Q.  keďže opozičné strany informovali o pláne uskutočniť 24. marca 2012 v Alma-Ate protestné zhromaždenie pri príležitosti uplynutia 100 dní od zabíjania v Žanaozene;

R.  keďže skutočnosť, že pán Kozlov bol zadržaný a držaný v izolácii krátko po návrate zo stretnutí s predstaviteľmi Európskeho parlamentu a Európskej služby pre vonkajšiu činnosť, dáva EÚ ďalší dôvod na znepokojenie a poukazuje na potrebu zabezpečiť schopnosť našich inštitúcií viesť dialógy so širokým spektrom aktérov v partnerských krajinách EÚ bez toho, aby to malo pre našich partnerov v dialógu akékoľvek negatívne následky;

1.  zdôrazňuje význam vzťahov medzi EÚ a Kazachstanom a posilňovania politickej a hospodárskej spolupráce v strategických oblastiach ako demokracia, ľudské práva, životné prostredie, energetika, obchod a doprava, ako aj v oblasti boja proti terorizmu, organizovanej trestnej činnosti a obchodovania s drogami; zdôrazňuje, že minulý rok sa niesol v znamení posilnenej spolupráce, častých stretnutí na vysokej úrovni a začali sa rokovania o novej dohode o partnerstve a spolupráci;

2.  vyjadruje hlboké znepokojenie a sústrasť v súvislosti s udalosťami, ktoré sa odohrali 16. decembra 2011 v kazašskom meste Žanaozen a pri ktorých zomrelo 17 osôb a ďalších 110 bolo zranených;

3.  dôrazne odsudzuje násilný zásah polície proti demonštrantom v Žanaozene a vyzýva na nezávislé a vierohodné prešetrenie týchto udalostí s medzinárodnou účasťou;

4.  vyhlasuje, že má v úmysle naďalej viesť v rámci svojich vzťahov s Kazachstanom dialóg so zástupcami občianskej spoločnosti v súlade so svojimi postupmi uplatňovanými vo vzťahoch s inými tretími krajinami; očakáva, že tieto dialógy budú rešpektované, a zdôrazňuje, že mu nie je ľahostajná situácia jeho partnerov v dialógu;

5.  je presvedčený, že nevhodné riešenie pracovného sporu v ropnom priemysle v západnom Kazachstane bolo hlavnou príčinou prehĺbenia nespokojnosti obyvateľstva pred udalosťami, ku ktorým došlo v polovici decembra 2011; vyjadruje presvedčenie, že uznanie – slovami aj činmi – práva pracovníkov organizovať sa, dialóg medzi zástupcami odborov, zamestnávateľmi a orgánmi založený na vzájomnom rešpekte, opätovné zamestnanie prepustených pracovníkov alebo zabezpečenie nových pracovných miest pre týchto pracovníkov, podpora rodín postihnutých následkami nedávnych udalostí a budovanie dôvery v orgány presadzovania práva majú kľúčový význam pre dosiahnutie sociálneho zmieru a udržateľnej stability;

6.  vyzýva ESVČ, aby pozorne monitorovala súdny proces s osobami obvinenými z organizovania demonštrácií a informovala Parlament;

7.  víta nedávne prepustenie obhajcu ľudských práv Jevgenija Žovtisa, riaditeľa medzinárodnej kancelárie pre ľudské práva a právny štát v Kazachstane a novinára denníka Vremja Tochnijaza Kučukova, ktorým bola rozhodnutím súdu z 2. februára 2012 udelená milosť po tom, ako boli v septembri 2009 odsúdení na štyri roky v pracovnom tábore;

8.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že inak existuje len málo výnimiek z negatívneho trendu vývoja v oblasti ľudských práv v Kazachstane, ktorý je dlhodobo prítomný a v poslednom čase sa posilnil, a vyzýva kazašské orgány, aby rodinám uväznených aktivistov zaručili bezpečnosť;

9.  naliehavo žiada kazašské orgány, aby vyvinuli maximálne úsilie na zlepšenie situácie v oblasti ľudských práv vo svojej krajine; zdôrazňuje, že pokrok v rokovaniach o novej posilnenej dohode o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Kazachstanom musí závisieť od pokroku politických reforiem; nabáda Kazachstan, aby dodržiaval svoj deklarovaný záväzok uskutočňovať ďalšie reformy s cieľom budovať otvorenú a demokratickú spoločnosť, v ktorej bude fungovať nezávislá občianska spoločnosť a opozícia a v ktorej budú dodržiavané základné ľudské práva a zásady právneho štátu;

10.  opätovne zdôrazňuje, že neobmedzený prístup k informáciám a komunikačným prostriedkom a necenzurovaný prístup na internet (slobody v oblasti digitálnych technológií) patria medzi všeobecné práva a sú nevyhnutnými podmienkami pre dodržiavanie ľudských práv, ako je sloboda prejavu a právo na prístup k informáciám, ako aj pre zabezpečenie transparentnosti a zodpovednosti vo verejnom živote;

11.  víta právne zmeny, ku ktorým došlo v posledných mesiacoch a ktorých cieľom je zvýšiť počet strán, ktoré môžu navrhovať kandidátov do parlamentu; poznamenáva, že po posledných voľbách do zákonodarného zboru sú v novom parlamente zastúpené tri strany; vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že mnohým opozičným stranám nebolo umožnené sa zaregistrovať, a pobáda kazašské orgány, aby uskutočnili ďalšie reformy, ktoré sú potrebné na zabezpečenie skutočne pluralitných volieb, a aby podporovali fungovanie nezávislých médií a činnosť mimovládnych organizácií;

12.  vyzýva kazašské orgány, aby sa prednostne zaoberali zisteniami OBSE/ODHIR s cieľom umožniť opozícii v krajine, aby mohla zohrávať svoju náležitú úlohu v demokratickej spoločnosti, a aby vykonali všetky potrebné opatrenia v záujme dodržiavania medzinárodných volebných noriem; vyzýva Európsku službu pre vonkajšiu činnosť, aby podporila Kazachstan pri riešení týchto otázok;

13.  berie na vedomie plán pristúpenia Kazachstanu k WTO, ktoré prispeje k vytvoreniu rovnakých podmienok pre podnikateľské kruhy na oboch stranách, zjednoduší a zliberalizuje obchod a vyšle signál o spolupráci a otvorenosti; zdôrazňuje, že po pristúpení k WTO bude Kazachstan povinný dodržiavať všetky pravidlá WTO vrátane zrušenia protekcionistických opatrení;

14.  vyjadruje pohoršenie nad väznením opozičných vodcov a novinárov od januára 2012 a vyzýva kazašské orgány, aby zastavili tvrdé zásahy proti opozícii a nezávislým médiám v krajine a prepustili všetky osoby uväznené z politických dôvodov vrátane vodcu strany Alga Vladimíra Kozlova a šéfredaktora Vzgľadu Igora Viňavského, ako aj všetkých osôb uvedených v nedávnych vyhláseniach EÚ v Stálej rade OBSE, ktoré sú stále vo väzbe; vyzýva, aby sa pánovi Kozlovovi umožnilo stýkať sa s jeho najbližšou rodinou vrátane jeho ženy a aby sa vykonalo nezávislé posúdenie jeho zdravotného stavu; víta prepustenie Natalie Sokolovovej, právnej zástupkyne odborovej organizácie ropnej spoločnosti Karažanbasmunai, ktorá bola pôvodne odsúdená na trest odňatia slobody v trvaní šiestich rokov, ktorý bol nedávno znížený na trojročný podmienečný trest; vyjadruje však poľutovanie nad tým, že rozhodnutím Najvyššieho súdu platí pre Nataliu Sokolovovú i naďalej zákaz účasti na činnosti odborov počas trvania jej podmienečného trestu;

15.  naliehavo žiada kazašské orgány, aby v súlade s odporúčaniami zástupcov a orgánov OBSE urýchlene zlepšili dodržiavanie slobody zhromažďovania, združovania, prejavu a náboženského vyznania a aby pritom venovali veľkú pozornosť medzinárodným záväzkom, ktoré Kazachstan prijal, ako aj sľubom, ktoré dal predtým, ako sa prijalo rozhodnutie umožniť Kazachstanu ujať sa v roku 2010 predsedníctva OBSE; poukazuje na dôkladne pripravený národný akčný plán v oblasti ľudských práv, ktorý bol prijatý v roku 2009, a naliehavo žiada kazašské orgány, aby ho v plnej miere vykonávali;

16.  vyjadruje presvedčenie, že kazašské orgány a spoločnosť by z prijatia takýchto opatrení mali veľký osoh, a to nielen pokiaľ ide o stabilitu a bezpečnosť, ale aj pokiaľ ide o pokračovanie v predchádzajúcom trvalom zlepšovaní medzinárodného postavenia krajiny;

17.  zdôrazňuje, že oficiálni predstavitelia Kazachstanu sa od januára 2012 zúčastňujú na otvorených a konštruktívnych stretnutiach s poslancami EP v Európskom parlamente, a to aj za účasti občianskej spoločnosti a mimovládnych organizácií, počas ktorých prejavili otvorenosť voči vyšetrovaniu udalostí s medzinárodnou účasťou a prisľúbili informácie týkajúce sa zatýkania, ku ktorému došlo v uplynulých mesiacoch; očakáva, že po týchto vyhláseniach budú nasledovať konkrétne opatrenia;

18.  zdôrazňuje význam dialógov o ľudských právach medzi orgánmi EÚ a Kazachstanu, v rámci ktorých možno otvorene hovoriť o všetkých otázkach; žiada o posilnenie týchto dialógov, aby boli účinnejšie a väčšmi zamerané na výsledky a aby umožňovali účasť zástupcov občianskej spoločnosti;

19.  žiada EÚ, a osobitne vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, aby vývoj dôkladne monitorovala, aby upozornila kazašské orgány na všetky znepokojivé otázky, ponúkala pomoc a pravidelne informovala Parlament;

20.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie vysokej predstaviteľke/podpredsedníčke Komisie a Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, vláde a parlamentu Kazašskej republiky a Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe.

(1) Prijaté text, P7_TA(2011)0588.
(2) Prijaté texty, P7_TA(2012)0058.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia