Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2012/2550(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B7-0131/2012

Rozpravy :

Hlasování :

PV 15/03/2012 - 11.5
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0090

Přijaté texty
PDF 231kWORD 62k
Čtvrtek, 15. března 2012 - Štrasburk
Situace v Nigérii
P7_TA(2012)0090RC-B7-0131/2012

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. března 2012 o situaci v Nigérii (2012/2550(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na prohlášení místopředsedkyně, vysoké představitelky Catherine Ashtonové ze dne 26. prosince 2011 o bombových útocích, k nimž došlo na Boží hod vánoční, a na její prohlášení ze dne 22. ledna 2012 o bombových útocích ve městě Kano,

–  s ohledem na prohlášení Rady bezpečnosti OSN ze dne 27. prosince 2011 ohledně útoků v Nigérii,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 1966, který Nigérie ratifikovala dne 29. října 1993,

–  s ohledem na druhou revizi dohody z Cotonou 2007–2013, kterou Nigérie ratifikovala dne 27. září 2010,

–  s ohledem na Africkou chartu lidských práv a práv národů z roku 1981 ratifikovanou Nigerií dne 22. června 1983,

–  s ohledem na Deklaraci OSN o odstranění všech forem nesnášenlivosti a diskriminace založených na náboženství či víře z roku 1981,

–  s ohledem na ústavu Nigerijské federativní republiky, a zejména na její ustanovení o ochraně svobody náboženského vyznání uvedená v kapitole IV – Právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženské vyznání,

–  s ohledem na setkání ministrů Nigérie a EU, které se konalo v Abudži dne 8. února 2012,

–  s ohledem na rezoluci Výboru OSN pro lidská práva E/CN.4/RES/2005/69, která obsahuje požadavek, aby „generální tajemník jmenoval zvláštního zástupce pro otázky lidských práv a nadnárodních korporací a ostatních podnikatelských subjektů“,

–  s ohledem na doporučení obsažená ve zprávě Programu OSN pro životní prostředí, aby byl vytvořen úřad pro obnovu životního prostředí v oblasti Ogoni,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Nigérii,

–  s ohledem na čl. 110 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že je pobouřen posledními vlnami ozbrojených a bombových útoků ze strany islamistické sekty Boko Haram, při nichž bylo dne 20. ledna 2012 ve městě Kano zabito nejméně 185 osob a které se zaměřily převážně na policejní stanice; vzhledem k tomu, že skupina Boko Haram varovala obyvatele města Kano prostřednictvím letáků šířených v noci po městě, že její útoky proti bezpečnostním složkám budou pokračovat, a naléhavě je vyzývala, aby vytrvali, dokud tato skupina bude bojovat za nastolení „islámského systému“;

B.  vzhledem k tomu, že organizace pro lidská práva prokázala zapojení islamistické skupiny Boko Haram do útoků na policejní stanice, vojenská zařízení, kostely, banky a také do sebevražedného bombového útoku na sídlo OSN, při němž zahynulo nejméně 24 osob a více než 100 dalších osob bylo zraněno;

C.  vzhledem k tomu, že v reakci na násilí skupiny Boko Haram provedla nigerijská policie a armáda mimosoudní popravy mnoha osob podezřelých z příslušnosti k této skupině;

D.  vzhledem k tomu, že útoky Boko Haram byly zacíleny na křesťany, a to zejména na Boží hod vánoční, kdy byly v sérii bombových útoků zabity desítky osob, přičemž nejkrvavější útok před katolickým kostelem nedaleko hlavního města Abudža připravil o život 44 osob; vzhledem k tomu, že skupina Boko Haram vyhlásila křesťanům náboženskou válku s cílem vypudit je ze severní části země, kde většinu tvoří muslimové;

E.  vzhledem k tomu, že dne 3. ledna 2012 dala Boko Haram křesťanům na severu Nigérie ultimátum, aby oblast do tří dnů opustili; vzhledem k tomu, že dne 5. ledna 2012 bylo zabito nejméně 8 křesťanů, kteří se účastnili bohoslužby ve městě Gombe, a dne 6. ledna 2012 bylo ve městě Mubi zabito dalších 20 křesťanů, kteří se účastnili smutečního obřadu;

F.  vzhledem k tomu, že dne 26. února 2012 dva sebevražední atentátníci ze skupiny Boko Haram odpálili výbušniny umístěné v autě před kostelem ve městě Jos, přičemž zabili tři osoby a 38 jich zranili; vzhledem k tomu, že dne 21. února 2012 extrémisté odpálili bombu před kostelem ve městě Suleja a zranili přitom pět osob;

G.  vzhledem k tomu, že 4. března 2012 skupina Boko Haram vyhlásila, že zahájí sérii řízených útoků s cílem vyhladit celou křesťanskou komunitu žijící v severní části země;

H.  vzhledem k tomu, že svoboda náboženského vyznání a přesvědčení a svoboda svědomí a myšlení jsou základními a univerzálními hodnotami a stěžejními prvky demokracie; vzhledem k tomu, že se Evropská unie opakovaně zavázala chránit svobodu náboženského vyznání a přesvědčení a svobodu svědomí a myšlení a zdůraznila, že vlády mají povinnost tyto svobody zaručit na celém světě;

I.  vzhledem k tomu, že skupina Boko Haram je odpovědná za smrt více než 900 osob při 160 různých útocích, k nimž došlo od července 2009; vzhledem k tomu, že podle nedávných zpráv existuje možná spojitost mezi Boko Haram a AQMI (z fr. Al Qaeda au Maghreb Islamique, neboli Al–Kájda v islámském Maghrebu), jež by mohla být vážnou hrozbou pro mír a bezpečnost v oblasti Sahelu a západní Afriky;

J.  vzhledem k tomu, že v reakci na eskalaci násilí prezident Goodluck Jonathan vyhlásil dne 31. prosince 2011 v několika státech výjimečný stav a dočasně uzavřel hranice s Čadem, Kamerunem a Nigerem; vzhledem k tomu, že prezident přiznal, že se skupině Boko Haram podařilo proniknout do státních institucí a bezpečnostních složek a že zkorumpovaní úředníci údajně opatřili skupině Boko Haram zbraně;

K.  vzhledem k tomu, že problémy v Nigérii pramení z nedostatečného hospodářského rozvoje a že toto napětí má kořeny v desetiletích záště mezi domorodými skupinami obyvatel, které soupeří o kontrolu nad úrodnou zemědělskou půdou s migranty a usedlíky z muslimského severu, kteří náleží k etniku Hausa;

L.  vzhledem k tomu, že mírové řešení konfliktů předpokládá dodržování lidských práv, přístup ke spravedlnosti, konec beztrestnosti a spravedlivý přístup ke zdrojům a k přerozdělování příjmů v zemi tak bohaté na ropu, jako je Nigérie;

M.  vzhledem k tomu, že přestože je Nigérie celosvětově osmým největším producentem ropy, většina z jejích 148 milionů obyvatel žije pod hranicí chudoby;

N.  vzhledem k tomu, že výdaje nigerijské vlády na dotace paliv činí ročně přibližně 8 miliard amerických dolarů; vzhledem k tomu, že v zemích bohatých na zdroje, kde panují obrovské rozdíly mezi bohatými a chudými, jako je tomu v případě Nigérie, patří dotované palivo k jedné z mála výhod, které nechvalně zkorumpovaná vláda zpronevěřující zisky z ropy poskytuje obyvatelstvu;

O.  vzhledem k tomu, že na začátku tohoto roku přinutily násilné protesty veřejnosti a týdenní generální stávka prezidenta Goodlucka Jonathana, aby znovu částečně zavedl dotace na palivo; vzhledem k tomu, že mezinárodní finanční instituce jako Mezinárodní měnový fond namítají, že dotace by našly lepší využití při financování vzdělávání, zdravotnictví a dalších služeb;

P.  vzhledem k tomu, že špatné řízení a zneužívání obrovských přírodních zdrojů země, zejména ropy, ze strany vládnoucí elity i nadále pokračuje se stejnou intenzitou; vzhledem k tomu, že opakované úniky ropy v rámci nadnárodních ropných operací, sabotáže potrubí, krádeže surové ropy a rozšířené spalování plynu způsobily silné znečištění delty Nigeru; vzhledem k tomu, že podle zprávy OSN by obnova životního prostředí v nigerijské oblasti Ogoni, kde se těží ropa, mohla patřit k nejrozsáhlejším a nejdelším projektům odstraňování ropných úniků na světě, pokud se má uvést kontaminovaná pitná voda, půda, vodní toky a ostatní ekosystémy do původního výborného stavu;

Q.  vzhledem k tomu, že Hajia Zainab Mainaová, ministryně pro ženské záležitosti a sociální rozvoj, odsoudila vysoký počet případů znásilnění a sexuálního násilí na ženách v zemi a prohlásila, že má-li se zastavit tento znepokojující vývoj, je naprosto nezbytné, aby byl přijat návrh zákona o „násilí proti osobám“;

R.  vzhledem k tomu, že podle nigerijského federálního trestního řádu je za homosexuální chování ukládáno až 14 let vězení, a vzhledem k tomu, že v některých státech, v nichž se uplatňuje právo šáría, hrozí za dobrovolný homosexuální vztah v případě mužů trest smrti a v případě žen bičování a šest měsíců vězení; vzhledem k tomu, byly nedávno předloženy návrhy na federální právní předpisy, které staví svazky osob stejného pohlaví mimo zákon a trestají je až 14 lety vězení; vzhledem k tomu, že Národní shromáždění se dvakrát pokusilo takový zákon prosadit, ale zabránili mu v tom zahraniční a domácí aktivisté v oblasti lidských práv;

S.  vzhledem k tomu, že nigerijští odboráři a obránci lidských práv Osmond Ugwu a Raphael Elobuike jsou zadržováni ve federálním vězení ve státě Enugu na jihovýchodě Nigérie a byli po svém zadržení při protestech pracujících dne 24. října 2011 obviněni z pokusu o vraždu policisty; vzhledem k tomu, že podle organizací Amnesty InternationalHuman Rights Watch nemá žaloba proti těmto osobám žádné důkazy;

T.  vzhledem k tomu, že EU je významným dárcem finanční pomoci Nigérii a že Komise a federální vláda Nigérie podepsaly dne 12. listopadu 2009 strategický dokument Nigérie–ES a národní orientační program na období 2008–2013, podle něhož bude EU financovat projekty zaměřené mj. na mír,bezpečnost a lidská práva;

U.  vzhledem k tomu, že podle článku 8 revidované dohody z Cotonou se EU zapojuje do pravidelného politického dialogu s Nigérií o lidských právech a demokratických zásadách, včetně otázek etnické, náboženské a rasové diskriminace;

1.  důrazně odsuzuje nedávné projevy násilí, zejména teroristické útoky islamistické sekty Boko Haram, a tragické ztráty na životech v postižených oblastech Nigérie a vyjadřuje soustrast pozůstalým a účast raněným;

2.  nabádá všechny komunity, aby se chovaly zdrženlivě a usilovaly o nenásilné způsoby řešení neshod mezi náboženskými a etnickými skupinami v Nigérii;

3.  naléhá na nigerijskou vládu, aby co nejrychleji ukončila násilí a aby zaručila bezpečnost a ochranu obyvatel Nigérie a dodržování lidských práv;

4.  vyzývá nigerijského prezidenta, aby podněcoval navázání dialogu mezi představiteli náboženství a náboženských vyznání a posílil svobodu myšlení, svědomí a vyznání;

5.  zdůrazňuje význam nezávislého a nestranného soudnictví, k němuž je zajištěn přístup, pro skoncování s beztrestností a zlepšení dodržování zásad právního státu a základních práv obyvatelstva;

6.  vyzývá federální vládu, aby vyšetřila příčiny posledních projevů násilí a také zajistila, aby pachatelé násilných činů byli postaveni před soud; zejména vyzývá federální vládu, aby důrazně zakročila proti skupině Boko Haram, jež těží z hluboko zakořeněného náboženského napětí v Nigérii a využívá je k posílení svého vlivu;

7.  zdůrazňuje význam regionální spolupráce pro vypořádání se s hrozbou možného propojení mezi skupinou Boko Haram a organizací AQMI; vybízí země v regionu, aby prohloubily svou spolupráci, a to i prostřednictvím příslušných regionálních organizací, s cílem zabránit propojení mezi skupinou Boko Haram a AQMI; vyzývá orgány a instituce EU a členské státy, aby tomuto regionálnímu úsilí poskytovaly svou podporu;

8.  důrazně odsuzuje zabití britského občana Chrise McManuse a italského státního příslušníka Franca Lamolinara, dvou inženýrů pracujících pro italskou stavební firmu, kteří byli drženi jako rukojmí organizací AQMI po dobu 10 měsíců v severní Nigérii a zemřeli při neúspěšném pokusu o jejich osvobození dne 8. března 2012, a vyjadřuje svou soustrast rodinám obětí;

9.  vyzývá k hlubšímu prozkoumání základních příčin konfliktu, včetně příčin sociálního, ekonomického a etnického napětí, a k tomu, aby se zamezilo obecným a zjednodušeným vysvětlením založeným pouze na náboženském vyznání, která nemohou tvořit základ dlouhodobého a trvalého vyřešení problémů tohoto regionu;

10.  vyzývá federální vládu, aby chránila obyvatelstvo své země a snažila se vyřešit hlavní příčiny násilí tím, že všem občanům zajistí stejná práva a vyřeší problémy týkající se kontroly nad úrodnou zemědělskou půdou, nezaměstnanosti a chudoby;

11.  vyzývá federální vládu, aby bojovala proti korupci, chudobě a nerovnosti a aby prosazovala sociální, politické a hospodářské reformy s cílem vybudovat demokratický, stabilní, bezpečný a svobodný stát, který dbá na lidská práva;

12.  vyzývá orgány, aby řešily skutečné problémy občanů žijících v severních oblastech země, které jsou daleko více postiženy chudobou než některé bohatší jižní státy, a aby se zlepšení katastrofálních životních podmínek těchto lidí stalo prioritou, aniž by se přehlížely jižní státy s podobnými problémy;

13.  vyzývá nigerijské orgány a zahraniční společnosti působící v ropném odvětví v Nigérii, aby napomohly posílit správu zlepšením transparentnosti a odpovědnosti v těžebním odvětví, a vyzývá společnosti, aby se zapojily do iniciativy v oblasti transparentnosti těžebního průmyslu a zveřejňovaly částky, které platí nigerijské vládě;

14.  zdůrazňuje, že je třeba, aby nigerijské orgány a nadnárodní ropné společnosti vyvinuly maximální úsilí a zamezily probíhající kontaminaci a aby provedly doporučení Programu OSN pro životní prostředí s cílem odstranit škody na životním prostředí vzniklé v důsledku ropného znečištění;

15.  důrazně vybízí nigerijské orgány k tomu, aby zajistily, že bude schválen návrh zákona o násilí vůči osobám, a doufá, že tento zákon zamezí vysokému počtu případů sexuálního násilí a dalšího násilí vůči ženám;

16.  vyzývá ke zrušení stávajících právních předpisů, které kriminalizují homosexualitu, přičemž v některých případech ji trestají ukamenováním; vyzývá nigerijský parlament, aby zamítl zákon o zákazu manželství mezi osobami stejného pohlaví, který by v případě schválení vystavil lesbické ženy, gaye, bisexuály a transsexuály – a to jak nigerijské státní příslušníky, tak i cizince – vážné hrozbě násilí a zatčení;

17.  vyzývá vládu, aby propustila odborového předáka Osmonda Ugwua a člena odborů Raphaela Elobuikeho s ohledem na nedostatek důkazů, kterými proti nim disponuje žalobce;

18.  znovu připomíná své obavy ohledně plného a účinného dodržování práva na svobodu náboženského vyznání všech náboženských menšin v mnoha třetích zemích;této souvislosti zdůrazňuje, že svoboda konání bohoslužeb je jedním z mnoha aspektů práva na svobodu náboženského vyznání, neboť toto právo zahrnuje i svobodu změnit své náboženské vyznání a také je projevovat při výuce, provádění a dodržování náboženských úkonů, a to samostatně či v kolektivu, v soukromí, na veřejnosti či na institucionální úrovni;této souvislosti zdůrazňuje, že veřejný prvek je ústředním bodem svobody náboženského vyznání a že zabraňování tomu, aby křesťané vyznávali svou víru veřejně, a omezování projevů jejich náboženství pouze na jejich soukromou sféru je vážným porušením jejich práva na svobodu náboženského vyznání;

19.  zdůrazňuje, že v mnoha částech světa stále existují překážky, které brání jednotlivcům svobodně se hlásit ke své víře, a vyzývá místopředsedkyni, vysokou představitelku Ashtonovou a Komisi, aby se zasazovaly o řešení takovýchto otázek v souvislosti s příslušnými iniciativami Komise v oblasti lidských práv;

20.  vyzývá vysokou představitelku, která zodpovídá za Evropskou službu pro vnější činnost, aby v Nigérii přikročila k opatřením, jež budou spojovat diplomatické kroky s dlouhodobou rozvojovou spoluprací s cílem dosáhnout míru, bezpečnosti, řádné správy věcí veřejných a dodržování lidských práv;

21.  naléhavě vyzývá EU, aby i nadále vedla politický dialog s Nigérií podle článku 8 revidované Dohody z Cotonou a v této souvislosti se věnovala otázkám souvisejícím univerzálními lidskými právy, včetně svobody myšlení, svědomí, náboženského vyznání nebo víry, jak jsou zakotvena ve všeobecných, regionálních a národních nástrojích v oblasti lidských práv;

22.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, federální vládě Nigérie, orgánům Africké unie a společenství ECOWAS, generálnímu tajemníkovi OSN, Valnému shromáždění OSN, spolupředsedům Smíšeného parlamentního shromáždění AKT–EU a Panafrickému parlamentu.

Právní upozornění - Ochrana soukromí