Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/2569(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0158/2012

Разисквания :

PV 15/03/2012 - 16.1
CRE 15/03/2012 - 16.1

Гласувания :

PV 15/03/2012 - 17.1

Приети текстове :

P7_TA(2012)0092

Приети текстове
PDF 280kWORD 51k
Четвъртък, 15 март 2012 г. - Страсбург
Трафик на хора в Синай, по-специално случаят на Solomon W.
P7_TA(2012)0092RC-B7-0158/2012

Резолюция на Европейския парламент от 15 март 2012 г. относно трафика на хора в Синай, в частност случая със Solomon W. (2012/2569(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своята резолюция от 16 декември 2010 г. относно еритрейски бежанци, държани като заложници в Синай(1),

–  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г., и по-специално член 3 („Всеки има право на живот, свобода и лична сигурност“), член 4, в който се забранява робския труд под всичките му форми, както и член 5 от нея,

–  като взе предвид член 3 от Европейската конвенция за правата на човека от 1950 г.,

–  като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално членове 1, 3, 4, 5 и 6 от нея,

–  като взе предвид първата конференция на Евро-средиземноморската мрежа за правата на човека, състояла се на 26 и 27 януари 2006 г. в Кайро,

–  като взе предвид Протокола на ООН от Палермо от 2000 г. за предотвратяване, премахване и наказване на трафика на хора, по-специално жени и деца, допълващ Конвенцията на ООН за борба с транснационалната организирана престъпност, и по-специално членове 6 и 9 от него,

–  като взе предвид Брюкселската декларация относно предотвратяването и борбата с трафика на хора, приета на 20 септември 2002 г.,

–  като взе предвид Конвенцията за действие срещу трафика на хора от 2005 г.,

–  като взе предвид член 2, член 6, параграф 1, член 7 и член 17 („Всеки човек има право на закрила от закона срещу подобна намеса или посегателства“) от Международния пакт за граждански и политически права,

–  като взе предвид Конвенцията на ООН за статута на бежанците от 1951 г. и протокола към нея от 1967 г.,

–  като взе предвид декларацията на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност от 21 септември 2010 г. относно политическите затворници в Еритрея,

–  като взе предвид член 122, параграф 5 от своя правилник,

A.  като има предвид, че хиляди търсещи убежище и мигранти умират и изчезват в Синай всяка година, докато други, включително множество жени и деца, биват отвличани и държани заложници за откуп от трафиканти на хора; като има предвид, че жертвите на трафикантите на хора са обект на злоупотреби при крайно нечовешки начин и на системно насилие и изтезания, изнасилвания и сексуални злоупотреби, както и че биват заставяни на принудителен труд;

Б.  като има предвид, че през м. декември 2011 г. мнозина са били отвлечени извън бежански лагер на ООН в Судан от трафиканти на хора от племето Рашаида; като има предвид, че 27 от тях, включително четири момичета и жена с малко дете, са били еритрейци и са били заведени до Рафах, в Синай Махадия, в Египет;

В.  като има предвид, че в частност жените от групата са били бити и подложени на насилие, като някои от тях са били убити и телата им са били захвърлени в пустинята, като единствено Соломон, 25-годишен еритреец, е успял да избяга от ръцете на своите похитители;

Г.  като има предвид, че Соломон е бил пожален, за да носи вода за 125 други затворници от Еритрея, Судан и Етиопия, които са били затворени в къщи и обори в село Ал Махдия, както и че Соломон знае точното място, където са държани затворниците и е бил свидетел на убийства, мъчения и изнасилвания;

Д.  като има предвид, че младият еритреец е разкрил, че е един от надзирателите му е показал найлонов плик с човешки органи на бежанец, който не е платил откупа;

Е.  като има предвид, че животът на Соломон е в опасност, тъй като трафикантите на човешки органи са по петите му и са обявили цена от 50 000 щатски долара за главата му, като в момента Соломон е под закрилата на салафистките бедуини на шейх Мохамед;

Ж.  като има предвид, че според някои сведения средно 2 000 души месечно влизат в Израел през Синай, като много от тях го правят с помощта на контрабандисти, които са изградили доста голяма мрежа в региона; като има предвид, че по оценки на израелското правителство от 2005 г. насам приблизително 50 000 африканци са влезли нелегално в Израел през Синай;

З.  като има предвид, че полицията е арестувала стотици нередовни мигранти, основно еритрейци, етиопци и суданци, и ги е задържала в полицейски участъци и затвори в Синай и в Горен Египет без достъп до Службата на Върховния комисар на ООН за бежанците, отказвайки им по този начин правото да подадат молба за убежище;

И.  като има предвид, че според организациите за защита на правата на човека, тези, които не платят за своето освобождаване, биват убити, а органите им се вземат за продажба; като има предвид, че се съобщава за масови гробове на убити бежанци;

Й.  като има предвид, че ЕС неведнъж е приканвал Египет и Израел да развият и подобрят качеството на помощта и закрилата, предлагани на търсещите убежище и бежанците, живеещи или преминаващи през тяхна територия;

К.  като има предвид, че в Протокола на ООН за предотвратяване, премахване и наказване на трафика на хора, по-специално жени и деца, трафикът на хора означава „набиране, транспортиране, прехвърляне, укриване или приемане на хора посредством заплаха за използване на сила или използване на сила или чрез други форми на принуда, чрез отвличане, измама, заблуждение, злоупотреба с власт или с положение на зависимост или чрез даване или получаване на заплащане или облаги, за да се получи съгласието на лице, упражняващо контрол върху друго лице, с цел експлоатация“;

Л.  като има предвид, че трафикът на хора е изключително доходоносна дейност за организираната престъпност;

1.  Призовава египетските държавни органи да се намесят бързо, за да окажат ефективна защита и да гарантират живота на Соломон, предвид факта, че трафикантите на човешки органи са по петите му и са обявили цена от 50 000 щатски долара за залавянето му, тъй като той знае точното местонахождение на затворниците;

2.  Призовава египетските държавни органи да защитят Соломон, като жертва на трафик на хора, както и всички жертви на трафика на хора, по-специално жени и деца, от това повторно да станат жертви;

3.  Призовава египетските държавни органи да разследват този случай, изпълнен с убийства, мъчения и изнасилвания, при който жените са били бити и подложени на насилие, като някои от тях са били убити и телата им са били захвърлени в пустинята, прилагайки националното и международното право срещу такъв вид организирана престъпност, засягаща трафика на хора;

4.  Призовава египетските държавни органи бързо да се намесят, за да гарантират, че тези бежанци са спасени, както и да вземат подходящи мерки за пристъпване към арест и съдебно преследване на членовете на групите на трафиканти;

5.  Призовава египетските държавни органи изцяло да приложат посредством националното законодателство принципите на конвенциите, по които Египет е страна, т.е Конвенцията на ООН за статута на бежанците от 1951 г. (и факултативния протокол към нея от 1967 г.), Конвенцията на ОАЕ за регулиране на специфичните аспекти на бежанските проблеми в Африка и Международната конвенция за защита на правата на всички работници мигранти и членовете на техните семейства, ратифицирана от Египет през 1993 г. и влязла впоследствие в сила през 2003 г.;

6.  Призовава настоятелно египетските държавни органи да вземат всички необходими мерки, за да спрат изтезанията, изнудванията и трафика на хора, засягащи еритрейски и други бежанци в страната, както и да подведат под съдебна отговорност тези, които опитват да нарушат човешките права на бежанците, и тези, които упражняват каквато и да било форма на робство, по-специално по отношение на жените и децата;

7.  Приветства дейността на египетските и израелските организации за защита на правата на човека, които оказват помощ и медицински грижи на жертвите на трафикантите на хора в Синай, и призовава международната общност и ЕС да подкрепят тяхната дейност;

8.  Приема, че неправомерните мигранти в Синай съставляват риск за сигурността на Египет и Израел; при все това, отново призовава настоятелно египетските и израелските сили за сигурност да избягват употребата на смъртоносна сила срещу нелегалните мигранти;

9.  Подчертава отговорността на египетските и израелските държавни органи за спирането на трафикантите на хора в Синай, както и за закрилата на жертвите; приветства усилията на египетското и израелското правителство в тази насока; въпреки това обаче призовава за оказване на по-силно подпомагане и по-голяма помощ за жертвите, обръщайки специално внимание на жените и децата;

10.  Приветства усилията на Египет в борбата с трафика на хора, по-специално за създаването през 2007 г. на Национален координационен комитет за борба и предотвратяване на трафика на хора, и призовава египетските държавни органи да приложат закона срещу трафика от 2010 г. и да предприемат мерки като изследвания, информиране и кампании в масмедиите, както и социални и икономически инициативи за предотвратяване и борба с трафика на хора;

11.  Призовава Египет, Израел и международната общност да продължат и допълнително да увеличат своите усилия за борба с контрабандата и трафика на хора в Синай;

12.  Призовава за пълен достъп на агенциите на ООН и организациите за защита на правата на човека до областите, засегнати от контрабандата и трафика на хора в Синай;

13.  Призовава върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и Комисията да поставят този въпрос като приоритетен в дневния ред на политическия диалог с Египет, както и да призоват настоятелно египетското правителство да води борба с трафика на хора и да изпълнява своите задължения съгласно международните конвенции за бежанците, с оглед насърчаването на международното сътрудничество при предприемането на действия срещу трафика на хора;

14.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на върховния представител/заместник-председателя на Комисията, на Съвета и Комисията, на правителствата и парламентите на държавите членки, на правителствата на Египет и Израел, на египетския парламент и на израелския Кнесет, на генералния секретар на ООН и Съвета на ООН по правата на човека.

(1) Приети текстове, P7_TA(2010)0496.

Правна информация - Политика за поверителност