Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2012/2569(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0158/2012

Dezbateri :

PV 15/03/2012 - 16.1
CRE 15/03/2012 - 16.1

Voturi :

PV 15/03/2012 - 17.1

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0092

Texte adoptate
PDF 208kWORD 54k
Joi, 15 martie 2012 - Strasbourg
Traficul de persoane din Sinai, în special cazul lui Solomon W.
P7_TA(2012)0092RC-B7-0158/2012

Rezoluția Parlamentului European din 15 martie 2012P2 referitoare la traficul de ființe umane în Sinai, în special cazul lui Solomon W.P.(2012/2569(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere Rezoluția sa din 16 decembrie 2010 referitoare la refugiații eritreeni reținuți ostatici în Sinai(1),

–  având în vedere Declarația universală a drepturilor omului din 1948, în special articolul 3 („Orice ființă umană are dreptul la viață, la libertate și la securitatea persoanei sale”), articolul 4, care interzice comerțul cu sclavi în toate formele sale, și articolul 5,

–  având în vedere articolul 3 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului din 1950,

–  având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special articolele 1, 3, 4, 5 și 6,

–  având în vedere prima conferință a Rețelei euro-mediteraneene pentru drepturile omului de la Cairo din 26-27 ianuarie 2006,

–  având în vedere Protocolul de la Palermo al Organizației Națiunilor Unite, adoptat în 2000, privind prevenirea, eliminarea și pedepsirea traficului de persoane, în special al femeilor și copiilor, protocol adițional la Convenția Organizației Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate, în special articolele 6 și 9,

–  având în vedere Declarația de la Bruxelles privind prevenirea și combaterea traficului de persoane, adoptată la 20 septembrie 2002,

–  având în vedere Convenția privind lupta împotriva traficului de ființe umane din 2005,

–  având în vedere articolul 2, articolul 6.1, articolul 7 și articolul 17 („Orice persoană are dreptul la protecția legii împotriva unor asemenea imixtiuni sau atingeri”) din Pactul internațional privind drepturile civile și politice,

–  având în vedere convenția ONU privind statutul refugiaților din 1951 și protocolul din 1967,

–  având în vedere Declarația din 21 septembrie 2010 a lui Catherine Ashton, Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, privind deținuții politici din Eritreea,

–  având în vedere articolul 122 alineatul (5) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât mii de solicitanți de azi și emigranți își pierd viața și dispar în Sinai în fiecare an, în timp ce un număr important de femei și copii sunt răpiți și reținuți ostatici pentru răscumpărare de către traficanți; întrucât victimele traficanților sunt supuse abuzurilor celor mai dezumanizante și violenței și torturii, violurilor și abuzurilor sexuale sistematice, precum și muncii forțate;

B.  întrucât în decembrie 2011 mai multe persoane au fost răpite în afara unei tabere de refugiați a ONU din Sudan de către traficanți din tribul Rashaida; întrucât 27 dintre aceștia, inclusiv patru fete și o femeie cu un copil mic, erau eritreeni și au fost aduși la Rafah în Sinai Mahadya în Egipt;

C.  întrucât în acest grup mai ales femeile au fost bătute și maltratate, unele au fost ucise, iar corpurile au fost aruncate în deșert, Solomon, un bărbat eritreean în vârstă de 25 de ani, fiind singurul care a scăpat din mâinele răpitorilor săi;

D.  întrucât Solomon a fost cruțat pentru a aduce apă la mai mult de 125 de prizonieri din Eritreea, Sudan, Etiopia deținuți în case și grajduri în satul Al Mahdya și întrucât Solomon cunoaște exact locul în care sunt deținuți prizonierii, fiind, de asemenea, martorul unor asasinate, acte de tortură și violuri;

E.  întrucât tânărul eritreean a relatat că unul dintre paznici i-a arătat o pungă de plastic conținând organe umane provenind de la un refugiat care nu a plătit răscumpărarea;

F.  întrucât viața lui Solomon este în pericol, deoarece este urmărit de traficanții de organe umane, care au stabilit un preț de 50 000 de USD pentru el și întrucât, pentru moment, Solomon este protejat de beduinii salafiști ai șeicului Mohamed;

G.  întrucât se presupune că în medie 2 000 de persoane intră în Israel prin Sinai în fiecare lună, mulți dintre aceștia cu ajutorul contrabandiștilor care au creat o rețea de proporții în această zonă; întrucât, potrivit estimărilor guvernului israelian, din 2005 aproximativ 50 000 de africani au intrat în mod ilegal pe teritoriul Israelului prin Sinai;

H.  întrucât poliția a arestat sute de migranți clandestini, în special eritreeni, etiopieni și sudanezi, pe care i-a reținut în secțiile de poliție și în închisori în Sinai și în Egiptul superior, fără acces la Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați, refuzându-le în acest fel dreptul de a depune o cerere de azil;

I.  întrucât, potrivit organizațiilor pentru drepturile omului, persoanele care nu plătesc prețul eliberării lor sunt ucise, organele lor fiind extrase și vândute; întrucât există rapoarte despre gropi comune cu refugiați uciși;

J.  întrucât UE a invitat în mod repetat Egiptul și Israelul să dezvolte și să îmbunătățească calitatea asistenței și protecției oferite solicitanților de azil și refugiaților care locuiesc pe teritoriul lor sau îl tranzitează;

K.  având în vedere că Protocolul de la Palermo al Organizației Națiunilor Unite, adoptat în 2000, privind prevenirea, eliminarea și pedepsirea traficului de persoane, în special al femeilor și copiilor definește traficul de ființe umane ca „activități de recrutare, transport, transfer, adăpostire sau primire de persoane, prin amenințări sau uz de forță sau prin alte mijloace de constrângere, răpire, fraudă, înșelăciune, abuz de putere sau poziție de vulnerabilitate sau prin darea sau primirea unor plăți sau beneficii pentru a primi consimțământul unei persoane care deține controlul asupra unei alte persoane, în scopul exploatării”.

L.  întrucât traficul cu ființe umane este o activitate extrem de profitabilă pentru criminalitatea organizată,

1.  îndeamnă autoritățile egiptene să intervină rapid pentru a oferi protecție efectivă și a apăra viața lui Solomon, având în vedere că este urmărit de traficanții de organe umane, care au stabilit pe el un preț de 50 000 de USD, deoarece știe exact unde sunt reținuți prizonierii;

2.  invită autoritățile egiptene să îl protejeze pe Solomon ca o victimă a traficului de persoane și pe toate victimele traficului de persoane, în special femeile și copiii, pentru a nu deveni victime din nou;

3.  îndeamnă autoritățile egiptene să ancheteze acest caz în care există asasinate, acte de tortură și violuri, în care femeile au fost bătute și maltratate și unele dintre ele ucise, corpurile fiind aruncate în deșert, cu aplicarea legislației naționale și internaționale împotriva acestui tip de crimă organizată privind traficul de ființe umane;

4.  îndeamnă autoritățile egiptene să intervină rapid pentru salvarea acestor refugiați și să ia măsurile adecvate pentru arestarea și punerea sub urmărire penală a membrilor grupurilor de traficanți;

5.  invită autoritățile egiptene să aplice pe deplin, prin legislația națională, principiile convențiilor semnate de Egipt, și anume Convenția ONU privind statutul refugiaților din 1951 (și protocolul său adițional din 1967), Convenția OUA de reglementare a anumitor aspecte legate de problemele refugiaților în Africa și Convenția internațională pentru protecția drepturilor tuturor lucrătorilor migranți și ale membrilor familiilor lor, pe care a ratificat-o în 1993 și care a intrat în vigoare în 2003;

6.  îndeamnă autoritățile egiptene să ia toate măsurile necesare pentru a pune capăt torturii, extorcării și traficului de refugiați din Eritreea și de alți refugiați din țară și să pună sub urmărire penală pe cei care încearcă să încalce drepturile omului în cazul refugiaților și pe cei care practică orice formă de sclavie, în special în ceea ce privește femeile și copiii;

7.  salută activitățile organizațiilor pentru drepturile omului din Egipt și Israel care oferă asistență și tratament medical victimelor traficanților de ființe umane în Sinai și îndeamnă comunitatea internațională și UE să sprijine activitatea acestora;

8.  recunoaște că migranții clandestini în Sinai reprezintă un risc pentru securitatea din Egipt și Israel; cu toate acestea, îndeamnă forțele de securitate egiptene și israeliene să evite utilizarea forței letale împotriva migranților clandestini;

9.  subliniază responsabilitatea autorităților egiptene și israeliene de a stopa traficanții de ființe umane în Sinai și de a proteja victimele; salută eforturile guvernelor egiptean și israelian în acest sens; solicită totuși mai multă asistență și sprijin în favoarea victimelor, în special în ceea ce privește femeile și copiii;

10.  salută eforturile Egiptului de combatere a traficului de ființe umane, în special instituirea în 2007 Comitetului național de coordonare pentru combaterea și prevenirea traficului cu persoane, și invită autoritățile egiptene să aplice legea anti-trafic din 2010 și să ia măsuri, cum ar fi acțiuni de cercetare și informare și campanii mass-media, precum și inițiative sociale și economice de prevenire și combatere a traficului de persoane;

11.  îndeamnă Egiptul, Israelul și comunitatea internațională să continue și să intensifice eforturile pentru combaterea traficului ilegal de migranți și de ființe umane în Sinai;

12.  solicită accesul deplin al agențiilor ONU și al organizațiilor pentru drepturile omului în zonele afectate de contrabanda și traficul de ființe umane în Sinai;

13.  invită Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate și Comisia să facă din această problemă o temă prioritară a agendei dialogului politic cu Egiptul și îndeamnă guvernul acesteia să combată traficul de ființe umane și să își respecte obligațiile în conformitate cu convențiile privind refugiații internaționali, pentru a promova cooperarea internațională prin acțiuni împotriva traficului de ființe umane;

14.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant, Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, guvernelor Egiptului și Israelului, parlamentului egiptean și Knessetului și Secretarului General al ONU și Consiliului ONU pentru Drepturile Omului.

(1) Texte adoptate, P7_TA(2010)0496.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate