Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2012/2569(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :

Predložena besedila :

RC-B7-0158/2012

Razprave :

PV 15/03/2012 - 16.1
CRE 15/03/2012 - 16.1

Glasovanja :

PV 15/03/2012 - 17.1

Sprejeta besedila :

P7_TA(2012)0092

Sprejeta besedila
PDF 119kWORD 47k
Četrtek, 15. marec 2012 - Strasbourg
Trgovina z ljudmi na Sinaju, zlasti primer Solomona W.
P7_TA(2012)0092RC-B7-0158/2012

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 15. marca 2012 o trgovini z ljudmi na Sinaju, zlasti primer Solomona W. (2012/2569(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 16. decembra 2010 o eritrejskih beguncih, ki so jih kot talce zadrževali na Sinaju(1);

–  ob upoštevanju Splošne deklaracije o človekovih pravicah iz leta 1948, zlasti člena 3 („Vsakdo ima pravico do življenja, svobode in osebne varnosti“), člena 4, ki prepoveduje trgovino s sužnji v vseh njenih oblikah, ter člena 5 Deklaracije;

–  ob upoštevanju člena 3 Evropske konvencije o človekovih pravicah iz leta 1950,

–  ob upoštevanju Listine Evropske unije o človekovih pravicah, zlasti njenih členov 1, 3, 4, 5 in 6,

–  ob upoštevanju prve konference Evro-sredozemske mreže za človekove pravice, ki je potekala dne 26. in27. januarja 2006 v Kairu,

–  ob upoštevanju protokola Združenih narodov iz Palerma iz leta 2000 o preprečevanju, zatiranju in kaznovanju trgovine z ljudmi, predvsem žensk in otrok, ki dopolnjuje Konvencijo Združenih narodov proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu, zlasti njegovih členov 6 in 9,

–  ob upoštevanju bruseljske deklaracije o preprečevanju trgovine z ljudmi in boju proti njej, ki je bila sprejeta 20. septembra 2002,

–  ob upoštevanju konvencije o ukrepih za boj proti trgovini z ljudmi iz leta 2005,

–  ob upoštevanju člena 2, člena 6.1, člena 7 in člena 17 („Vsakdo ima pravico do zakonskega varstva pred takim vmešavanjem ali pred takimi napadi“) Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah,

–  ob upoštevanju Konvencije ZN o statusu beguncev iz leta 1951 ter njenega protokola iz leta 1967,

–  ob upoštevanju izjave podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Catherine Ashton z dne 21. septembra 2010 o političnih zapornikih v Eritreji,

–  ob upoštevanju člena 122(5) Poslovnika,

A.  ker na tisoče iskalcev azila in pribežnikov vsako leto umre ali izgine na Sinaju, medtem ko so drugi, zlasti ženske in otroci, ugrabljeni ali zadržani kot talci, trgovci z ljudmi pa zanje zahtevajo odkupnino; ker žrtve trgovcev z ljudmi zlorabljajo na najbolj nehumane načine ter postanejo žrtve nasilja, mučenja, posilstev in spolnih zlorab ter prisilnega dela;

B.   ker so trgovci z ljudmi plemena Rašaidov decembra 2011 zunaj begunskega taborišča OZN v Sudanu ugrabili mnogo ljudi; ker je bilo med ugrabljenimi 27 Eritrejcev, med njimi štiri deklice in ena ženska z majhnih otrokom, ki so bili odpeljani v Rafo, v regijo Sinaj Mahadja v Egiptu;

C.   ker so v skupini zlasti grdo ravnali z ženskami, jih pretepali, nekatere celo ubili, njihova trupla pa so odvrgli v puščavi, iz rok ugrabiteljev pa je uspelo zbežati samo Solomonu, 25-letnem Eritrejcu;

D.   ker Solomonu ni bilo treba nositi vode več kot 125 zapornikom iz Eritreje, Sudana in Etiopije, ki so bili zaprti v hišah in hlevih v vasi Al Mahdja, in ker je točno vedel, kje so zaporniki ter je bil priča umorom, mučenju in posilstvom;

E.   ker je mladi Eritrejec povedal, da mu je eden od paznikov pokazal plastično torbo, v kateri so bili organi begunca, ki ni plačal odkupnine;

F.   ker je Solomonovo življenje v nevarnosti, saj ga zasledujejo trgovci s človeškimi organi in so na njegovo glavo razpisali nagrado v višini 50 000 USD, trenutno pa Solomona ščitijo beduinski salafisti pod vodstvom šejka Mohameda;

G.  ker po navedbah vstopi vsak mesec prek Sinaja v Izrael 2000 ljudi, mnogi med njimi s pomočjo tihotapcev, ki so na tem območju vzpostavili veliko mrežo; ker je po ocenah izraelske vlade od leta 2005 prek Sinaja nezakonito vstopilo v Izrael okrog 50 000 Afričanov;

H.   ker je policija aretirala na stotine nezakonitih migrantov, predvsem Eritrejcev, Etiopijcev in Sudancev, in jih pridržuje na policijskih postajah in v zaporih na Sinaju ter v zgornjem Egiptu brez dostopa do Urada visokega komisarja za begunce, ter jim tako odreka pravico do zahteve za azil;

I.   ker so glede na informacije organizacij za človekove pravice tisti, ki ne plačajo za svojo izpustitev, umorjeni, njihovi organi pa odvzeti in prodani; ker prihajajo sporočila o množičnih grobiščih ubitih beguncev;

J.  ker je EU že večkrat pozvala Egipt in Izrael, naj vzpostavita in izboljšata kakovost pomoči in zaščite za iskalce azila in begunce, ki živijo na njihovem ozemlju ali ga prečkajo;

K.  ker protokol Združenih narodov o preprečevanju, zatiranju in kaznovanju trgovine z ljudmi, predvsem žensk in otrok, opredeljuje trgovino z ljudmi kot novačenje, prevoz, premestitev, dajanje zatočišča ali sprejemanje oseb, vključno z izmenjavo ali prenosom nadzora nad to osebo, z uporabo grožnje, sile ali drugih oblik prisile, ugrabitvijo, goljufijo, prevaro, zlorabo pooblastil ali ranljivosti ali dajanjem ali prejemanjem plačil ali koristi, da se doseže soglasje osebe, ki ima nadzor nad drugo osebo, zaradi izkoriščanja;

L.  ker je trgovina z ljudmi izredno donosen posel organiziranega kriminala;

1.  poziva egiptovske oblasti, naj hitro posredujejo, da zagotovijo učinkovito zaščito in zavarujejo Solomonovo življenje, saj ga zasledujejo trgovci s človeškimi organi in so na njegovo glavo razpisali nagrado v višini 50 000 USD, ker ve točno, kje se nahajajo zaporniki;

2.  poziva egiptovske oblasti, naj zaščitijo Solomona kot žrtev trgovine z ljudmi in vse žrtve te trgovine, zlasti ženske in otroke, da ne bi spet postali žrtve;

3.  poziva egiptovske oblasti, naj raziščejo ta primer, poln umorov, mučenja in posilstev, kjer so ženske pretepali, z njimi drugače grdo ravnali, nekatere ubili in njihova trupla odvrgli v puščavi, ter naj uporabijo nacionalne in mednarodne zakone proti tej vrsti organiziranega kriminala, ki zadeva trgovino z ljudmi;

4.  poziva egiptovske oblasti, naj hitro posredujejo za osvoboditev beguncev ter naj sprejmejo ustrezne ukrepe za aretacijo in pregon članov organizacij za trgovino z ljudmi;

5.  poziva egiptovske oblasti, naj prek svoje nacionalne zakonodaje v celoti izvajajo načela konvencij, katere podpisnik je Egipt, na primer Konvencije ZN o statusu beguncev iz leta 1951 (ter njenega neobveznega protokola iz leta 1967), Konvencije OAE iz leta 1969 o upravljanju posebnih vidikov z begunci povezanih problemov v Afriki ter Mednarodne konvencije o varstvu pravic vseh delavcev migrantov in njihovih družinskih članov, ki jo je ratificiral leta 1993 in je začela veljati leta 2003;

6.  poziva egiptovske oblasti, naj sprejmejo potrebne ukrepe za zaustavitev mučenja, izsiljevanja in trgovine z eritrejskimi in drugimi begunci v državi, ter naj preganjajo tiste, ki poskušajo kršiti človekove pravice beguncev, in tiste, ki izvajajo kakršno koli obliko suženjstva, zlasti glede žensk in otrok;

7.  pozdravlja dejavnost egiptovskih in izraelskih organizacij za človekove pravice, ki nudijo pomoč in zdravstveno nego žrtvam trgovine z ljudmi na Sinaju, ter poziva mednarodno skupnost in EU, naj podpreta njihovo delo;

8.  priznava, da so nezakoniti migranti na Sinaju nevarni za varnost Egipta in Izraela, vendar ponovno poziva egiptovske in izraelske varnostne sile, naj se izogibajo uporabi smrtonosne sile proti njim;

9.  poudarja odgovornost egiptovskih in izraelskih oblasti za ustavitev trgovcev z ljudmi na Sinaju ter za zaščito žrtev; pozdravlja prizadevanja egiptovske in izraelske vlade na tem področju; poziva pa k več pomoči in podpore za žrtve, še posebej ženske in otroke;

10.  pozdravlja prizadevanja Egipta v boju proti trgovini z ljudmi, zlasti ustanovitev nacionalnega usklajevalnega odbora za boj proti trgovini z ljudmi in njeno preprečevanje leta 2007, ter poziva egiptovske oblasti, naj izvajajo zakon o trgovini z ljudmi iz leta 2010 ter sprejmejo ukrepe za raziskovalne, informacijske in medijske kampanje ter socialne in gospodarske pobude, s katerimi bi preprečevale trgovino z ljudmi in se bojevale proti njej;

11.  poziva Egipt, Izrael in mednarodno skupnost, naj nadaljujejo in krepijo prizadevanja v boju proti tihotapcem ljudi in trgovcem z ljudmi na Sinaju;

12.  poziva k popolnem dostopu agencij ZN in organizacij za človekove pravice na območja na Sinaju, kjer tihotapijo ljudi in z njimi trgujejo;

13.  poziva visoko predstavnico Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter Komisijo, naj v političnem dialogu z Egiptom to postane prednostna tema na dnevnem redu ter naj pozoveta egiptovsko vlado k boju proti trgovini z ljudmi in k izpolnitvi njenih obveznosti po mednarodnih konvencijah o beguncih, da bi se spodbudilo mednarodno sodelovanje v boju proti trgovini z ljudmi;

14.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje visoki predstavnici/podpredsednici Komisije, Svetu, Komisiji, vladam in parlamentom držav članic, egiptovski in izraelski vladi in parlamentu, generalnemu sekretarju OZN in Svetu OZN za človekove pravice.

(1) Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0496.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov