Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Teksty przyjęte
PDF 71kWORD 33k
Czwartek, 15 marca 2012 r. - Strasburg
Potencjał naukowy w Afryce: wspieranie europejsko-afrykańskich partnerstw radioastronomicznych
P7_TA(2012)0095P7_DCL(2011)0045

Oświadczenie Parlamentu Europejskiego z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie budowania potencjału naukowego w Afryce: wspieranie europejsko-afrykańskich partnerstw radioastronomicznych

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wspólną strategię Afryka-UE mającą na celu wzmocnienie współpracy naukowej i technologicznej pomiędzy UE i Afryką,

–  uwzględniając milenijne cele rozwoju, które identyfikują kluczową rolę nauki i technologii w transformacji społeczno-gospodarczej,

–  uwzględniając art. 123 Regulaminu,

A.  uznając znaczenie infrastruktur badawczych dla ułatwiania współpracy z Afryką, wspierania rozwoju kapitału ludzkiego i rozwiązywania wyzwań społecznych, jak podkreślono w strategii „Unia Innowacji” i „Europa 2020”,

B.  uznając wyjątkowe zalety Afryki w zakresie badań radioastronomicznych znajdujące odzwierciedlenie w szeroko zakrojonych projektach w dziedzinie radioastronomii zlokalizowanych w Afryce (PAPER, sieć VLBI, MeerKAT itd.),

C.  uznając, że dalsze europejskie zaangażowanie w afrykańską radioastronomię może stać się potężnym bodźcem dla wzrostu społeczno-gospodarczego w Afryce i stworzyć nowy zakres możliwości rynkowych dla obu kontynentów,

1.  zwraca się do Komisji, Rady i parlamentów państw członkowskich o:

   a) wspieranie rozwoju potencjału naukowego w Afryce poprzez większe inwestycje w infrastruktury badawcze, ze szczególnym ukierunkowaniem na projekty w zakresie radioastronomii;
   b) wspieranie radioastronomii oraz potencjału innowacyjnego i badawczego inicjatyw radioastronomicznych w przyszłych partnerstwach Afryka-UE;
   c) uruchomienie unijnych mechanizmów finansowania, w tych programów ramowych i instrumentu współpracy na rzecz rozwoju z myślą o wspieraniu tych celów;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszego oświadczenia wraz z nazwiskami sygnatariuszy(1) Komisji, Radzie oraz parlamentom państw członkowskich.

(1) Lista sygnatariuszy jest opublikowana w załączniku 1 do protokołu z dnia 15 marca 2012 r. (P7_PV(2012)03-15(ANN1)).

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności