Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Prijaté texty
PDF 69kWORD 36k
Štvrtok, 15. marca 2012 - Štrasburg
Budovanie vedeckých kapacít v Afrike
P7_TA(2012)0095P7_DCL(2011)0045

Vyhlásenie Európskeho parlamentu z 15. marca 2012 o budovaní vedeckých kapacít v Afrike: podpora európsko-afrických partnerstiev v oblasti rádioastronómie

Európsky parlament,

–  so zreteľom na spoločnú stratégiu EÚ a Afriky, ktorej cieľom je posilnenie vedeckej a technologickej spolupráce medzi EÚ a Afrikou,

–  so zreteľom na rozvojové ciele tisícročia, ktoré vede a technológiám prisudzujú kľúčovú úlohu z hľadiska sociálno-ekonomickej transformácie,

–  so zreteľom na článok 123 rokovacieho poriadku,

A.  keďže uznáva hodnotu výskumných infraštruktúr pre uľahčenie spolupráce s Afrikou, podporuje rozvoj ľudského kapitálu a zaoberá sa riešením sociálnych výziev v súlade s Inováciou v Únii a stratégiou Európa 2020,

B.  keďže uznáva jedinečnú konkurenčnú výhodu Afriky, pokiaľ ide o štúdium rádioastronómie, čoho dôkazom sú rozsiahle projekty v oblasti rádioastronómie, ktoré v súčasnosti prebiehajú v Afrike (PAPER, sieť VLBI, MeerKAT atď.),

C.  keďže uznáva, že intenzívnejším zapojením Európy do afrických projektov v oblasti rádioastronómie sa môže významne podporiť sociálno-ekonomický rast v Afrike a vytvoriť nový rad príležitostí na trhu pre oba kontinenty,

1.  nalieha na Komisiu, Radu a parlamenty členských štátov, aby:

   a) podporili rozvoj vedeckých kapacít v Afrike vyššími investíciami do výskumnej infraštruktúry s osobitným zameraním na projekty v oblasti rádioastronómie,
   b) presadzovali odvetvie rádioastronómie a inovačný a výskumný potenciál iniciatív v oblasti rádioastronómie v budúcich partnerstvách Afrika – EÚ,
   c) mobilizovali európske mechanizmy financovania vrátane rámcových programov a nástroja financovania rozvojovej spolupráce  v záujme podpory týchto cieľov;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto vyhlásenie spolu s menami podpísaných poslancov(1) Komisii, Rade a parlamentom členských štátoch.

(1) Zoznam podpísaných poslancov je uvedený v prílohe 1 k zápisnici z 15. marca 2012 (P7_PV(2012)03-15(ANN1)).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia