Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Приети текстове
PDF 70kWORD 32k
Четвъртък, 15 март 2012 г. - Страсбург
Установяване на ограничение от максимално 8-часово пътуване за животни, транспортирани в Европейския съюз, с цел клане
P7_TA(2012)0096P7_DCL(2011)0049

Декларация на Европейския парламент от 15 март 2012 г. относно установяването на ограничение от максимално 8-часово пътуване за животни, транспортирани в Европейския съюз, с цел клане

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 13 от Договора за Лисабон,

–  като взе предвид своята резолюцията от 5 май 2010 г. относно оценката на плана за действие за защита и хуманно отношение към животните за периода 2006-2010 г.(1),

–  като взе предвид член 123 своя правилник,

A.  като има предвид, че в съображенията на Регламент (ЕО) № 1/2005 на Съвета се признава, че „транспортирането с дълга продължителност на животни, включително на животни за клане, би трябвало, колкото е възможно, да бъде ограничено“, но все още се позволява дълъг превоз по отношение на разстояние и времетраене, причиняващ тежък стрес на животните, страдания и дори смърт по време на пътуванията;

1.  Отбелязва, че петицията 8hours.eu, с която се отправя призив за установяване на ограничение от максимално 8-часово пътуване за животни, изпратени за клане, се подкрепя от близо един милион европейци;

2.  Призовава Комисията и Съвета да преразгледат Регламент (ЕО) № 1/2005 с цел установяване на ограничение от максимално 8-часово пътуване за животни, транспортирани с цел клане;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящата декларация, придружена от списък с имената на подписалите я лица(2), на Комисията и на държавите-членки.

(1) ОВ C 81 E, 15.3.2011 г., стр. 25.
(2) Списъкът на подписалите се е публикуван в Приложение 2 към протокола от заседанието на 15 март 2012 г. (P7_PV(2012)03-15(ANN2)).

Правна информация - Политика за поверителност