Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Teksty przyjęte
PDF 71kWORD 32k
Czwartek, 15 marca 2012 r. - Strasburg
Ustanowienie maksymalnego 8-godzinnego czasu transportu zwierząt przeznaczonych do uboju w Unii Europejskiej
P7_TA(2012)0096P7_DCL(2011)0049

Oświadczenie Parlamentu Europejskiego z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie ustanowienia maksymalnego 8-godzinnego czasu transportu zwierząt przeznaczonych do uboju w Unii Europejskiej

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 13 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

–  uwzględniając rezolucję Parlamentu Europejskiego z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie oceny planu działania dotyczącego dobrostanu zwierząt na lata 2006-2010(1),

–  uwzględniając art. 123 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że w preambule rozporządzenia (WE) nr 1/2005 stwierdza się, iż „długotrwały transport zwierząt, w tym zwierząt przeznaczonych do uboju, powinien być w jak największym stopniu ograniczony”, lecz nadal zezwala się na bardzo długi transport pod względem odległości i czasu trwania, który powoduje u zwierząt dotkliwy niepokój, cierpienie, a nawet śmierć podczas transportu,

1.  zwraca uwagę, że petycję 8hours.eu wzywającą do ustanowienia maksymalnego 8-godzinnego czasu transportu zwierząt przeznaczonych do uboju popiera niemal milion Europejczyków;

2.  wzywa Komisję i Radę do dokonania przeglądu rozporządzenia (WE) nr 1/2005, aby ustanowić maksymalny 8-godzinny czas transportu zwierząt przeznaczonych do uboju;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszego oświadczenia, wraz z nazwiskami sygnatariuszy(2), Komisji i rządom państw członkowskich.

(1) Dz.U. C 81 E z 15.3.2011, s. 25
(2) Lista sygnatariuszy jest opublikowana w załączniku 2 do protokołu z dnia 15 marca 2012 r. (P7_PV(2012)03-15(ANN2)).

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności