Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Texte adoptate
PDF 67kWORD 32k
Joi, 15 martie 2012 - Strasbourg
Stabilirea unei limite maxime de 8 ore pentru călătoria animalelor transportate în Uniunea Europeană în vederea sacrificării
P7_TA(2012)0096P7_DCL(2011)0049

Declaraţia Parlamentului European din 15 martie 2012 referitoare la stabilirea unei limite maxime de 8 ore pentru călătoria animalelor transportate în Uniunea Europeană în vederea sacrificării

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 13 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene,

–  având în vederea Rezoluția Parlamentului European din 5 mai 2010 referitoare la evaluarea și analizarea planului de acțiune pentru bunăstarea animalelor 2006-2010(1),

–  având în vedere articolul 123 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât în considerentele Regulamentului (CE) nr. 1/2005 al Consiliului se admite faptul că „transportul animalelor în călătorii de lungă durată, inclusiv al animalelor pentru sacrificare, ar trebui limitat în cea mai mare măsură posibilă”, dar se permit în continuare transporturi foarte lungi în ceea ce privește distanța și durata, ceea ce provoacă animalelor în timpul acestor călătorii un mare stres, suferință și chiar decesul,

1.  observă că petiția 8hours.eu, prin care se solicită stabilirea unei limite maxime de 8 ore pentru călătoria animalelor destinate sacrificării, este susținută de aproape un milion de europeni;

2.  invită Comisia și Consiliul să revizuiască Regulamentul (CE) nr. 1/2005 în vederea stabilirii unei limite maxime de 8 ore pentru călătoria animalelor transportate în vederea sacrificării;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta declarație, însoțită de numele semnatarilor(2), Comisiei și guvernelor statelor membre.

(1) JO C 81 E, 15.3.2011, p. 25.
(2) Lista semnatarilor este publicată în anexa 2 la procesul-verbal din 15 martie 2012 (P7_PV(2012)03-15(ANN2)).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate