Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Prijaté texty
PDF 72kWORD 33k
Štvrtok, 15. marca 2012 - Štrasburg
Zavedenie maximálneho prepravného času pre zvieratá prepravované v EÚ
P7_TA(2012)0096P7_DCL(2011)0049

Vyhlásenie Európskeho parlamentu z 15. marca 2012 o zavedení maximálneho prepravného času v dĺžke 8 hodín pre zvieratá prepravované v Európskej únii na účely porážky

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 13 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 5. mája 2010 o hodnotení akčného plánu na ochranu a dobré životné podmienky zvierat na roky 2006 – 2010(1),

–  so zreteľom na článok 123 rokovacieho poriadku,

A.  keďže v odôvodneniach nariadenia Rady (ES) č. 1/2005 sa uznáva, že „by sa mala v maximálnej miere obmedziť preprava zvierat na dlhých cestách vrátane zvierat určených na porážku“, nariadenie však aj naďalej pripúšťa veľmi dlhú prepravu tak z hľadiska vzdialenosti, ako aj trvania, čo vo zvieratách počas takýchto ciest vyvoláva silné príznaky úzkosti, spôsobuje im utrpenie a môže dokonca viesť k ich úhynu;

1.  konštatuje, že petíciu 8hours.eu, ktorá požaduje zavedenie maximálneho prepravného času v dĺžke 8 hodín pre zvieratá prepravované v Európskej únii na účely porážky, podporuje takmer milión Európanov;

2.  vyzýva Komisiu a Radu, aby preskúmali nariadenie (ES) č. 1/2005 s cieľom zaviesť maximálny prepravný čas v dĺžke 8 hodín pre zvieratá prepravované v Európskej únii na účely porážky;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto vyhlásenie spolu s menami podpísaných poslancov(2) Komisii a vládam členských štátov.

(1) Ú. v. EÚ C 81 E, 15.3.2011, s. 25.
(2) Zoznam podpísaných poslancov je uvedený v prílohe 2 k zápisnici z 15. marca 2012 (P7_PV(2012)03-15(ANN2)).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia